Gán lại Sways từ tài khoản người dùng đã xóa - trợ giúp quản trị

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi người dùng sẽ bị xóa khỏi Azure Active Directory, của họ Sways nhập sang trạng thái cầm mà họ sẽ nhận được xóa sau này. Trong đó khoảng thời gian, Sway sẽ không thể truy nhập cho người dùng thường xuyên. Người quản trị CNTT có 30 ngày sau khi người dùng sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi Azure Active Directory để gán lại Sways mà họ thuộc sở hữu cho người dùng khác trong đối tượng thuê của họ.

Lưu ý: Azure Active Directory cũng có một kỳ hạn cầm trước khi người dùng bị xóa vĩnh viễn.

Bước 1: Tải xuống và cài đặt thư viện

 1. Tải xuống thư viện từ lệnh ghép ngắn PowerShell cho gán lại Sways

 2. Trích xuất các thư viện:

  1. Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

  2. Microsoft.Office.Story.PowerShell.ChangeOwnerClient.dll

  3. Microsoft.Office.Story.PowerShell.Protocol.dll

  4. Newtonsoft.Json

 3. Giữ nguyên cấu trúc thư mục và cài đặt chúng dưới dạng các mô-đun sử dụng, hãy làm theo các hướng dẫn ở đây

  1. Ví dụ:

   1. Trích xuất mọi thứ để ...\Documents\WindowsPowerShell\Modules\

 1. Đảm bảo rằng tệp đã tải xuống không bị chặn bởi bỏ chặn chúng qua thiết đặt thuộc tính của mình

  1. Ví dụ:

Bước 2: Nhập các mô-đun PowerShell

 1. Mở Windows PowerShell là người quản trị:

  1. Trong thanh tìm kiếm, nhập Windows PowerShell.

  2. Bấm chuột phải vào Windows PowerShell hoặc Windows PowerShell ISE và chọn chạy là người quản trị.

  3. Ví dụ

   1. PowerShell

   2. Cửa sổ Windows PowerShell sẽ bật mở.  Lời nhắc C:\Windows\system32 có nghĩa là bạn đã mở nó là người quản trị.

   3. powershell2

2. nhập mô-đun đã tải xuống.

Cú pháp:

Import-Module Microsoft.Office.Story.PowerShell.Protocol
Import-Module Microsoft.Office.Story.PowerShell.ChangeOwnerClient
Import-Module Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory
Import-Module Newtonsoft.Json

(Các hướng dẫn bổ sung về cách nhập mô-đun)

Bước 3 - kết nối với dịch vụ Sway và chạy script truyền

Note: Only Sways that were previously owned by the deleted account can be transferred at this time, and only to a user within the same tenant. Only the tenant administrator may initiate a transfer. 

 1. Kết nối với dịch vụ Sway thông qua PowerShell

 2. Nhập chứng danh của người quản trị người thuê

Cú pháp:

	Connect-SwayService

Ví dụ:

	Connect-SwayService

Chuyển một Sway duy nhất cho một tài khoản khác

Để chuyển một Sway đơn trước đó thuộc sở hữu bằng tài khoản đã bị xóa bỏ đến các tài khoản khác trong cùng đối tượng thuê, bạn sẽ cần thông tin sau đây:

 • Sway tra cứu ID - ID được tìm thấy sau khi sway.office.com URL cho bất kỳ Sway đã cho (ví dụ như "Ex: abc123 cho https://sway.office.com/abc123")

 • Địa chỉ Email mới - địa chỉ email của tài khoản mà bạn đang chuyển Sway để

Cú pháp:

	Start-ChangeSwayOwner -OriginalSwayLookupId <Sway Lookup ID> -DestinationOwner <New Email Address>

Ví dụ:

	Start-ChangeSwayOwner -OriginalSwayLookupId abc123 -DestinationOwner user@contoso.com

Hàng loạt chuyển tất cả Sways từ một tài khoản khác

Để chuyển tất cả Sways thuộc sở hữu trước đó bằng tài khoản đã bị xóa bỏ đến các tài khoản khác trong cùng đối tượng thuê, bạn sẽ cần thông tin sau đây:

 • Xóa địa chỉ Email tài khoản - địa chỉ email của tài khoản đã bị xóa từ Azure Active Directory

 • Địa chỉ Email tài khoản mới - địa chỉ email của tài khoản mà bạn đang chuyển Sway để

Cú pháp:

	Start-BulkChangeSwayOwner <Deleted Account Email Address> <New Account Email Address>

Ví dụ:

	Start-BulkChangeSwayOwner deleteduser@contoso.com activeuser@contoso.com

Bước 4 - xác nhận rằng các Sways đã được chuyển sang

 1. Xem một Sway được bố trí.

 2. Thông báo cho người dùng vào Sways đã được chuyển đến và yêu cầu họ để xác nhận rằng họ bây giờ riêng các Sways.

Những điều cần biết

 • Bạn có tối đa 30 ngày của tài khoản được xóa vĩnh viễn khỏi Azure Active Directory để gán lại bất kỳ Sways do tài khoản đó sở hữu

 • Sau khi chạy thành công việc giao lại script, nó có thể mất tối đa 1 giờ cho Sways với xuất hiện trong tài khoản mới.

 • Một số thiết đặt liên kết với Sway với sẽ không được bảo toàn. Điều này bao gồm:

  • Sway phân tích (dạng xem count)

  • Thiết đặt chia sẻ

   • Nếu một Sway đã được chia sẻ với những người cụ thể, nó sẽ được đặt lại trở về thiết đặt mặc định trong với Sway

   • Cho Sways mà đã được chia sẻ để chỉnh sửa, chủ sở hữu mới sẽ cần phải chia sẻ lại một nối kết mới vào bất kỳ đồng tác giả nào vẫn cần sửa quyền truy nhập

  • Ngày cuối cùng đã sửa

  • Thiết đặt thiết trước trên Sway. Ví dụ: loại bỏ biểu ngữ Sway và tự chơi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×