FLOOR (Hàm FLOOR)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Làm tròn số xuống, tiến tới không, tới bội số có nghĩa gần nhất.

Cú pháp

Hàm FLOOR (số,số có nghĩa)

Số    là giá trị số bạn muốn làm tròn.

Số có nghĩa    là bội số với mà bạn muốn làm tròn.

Ghi chú

  • Nếu một trong hai đối số không phải là số, hàm FLOOR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu số và số có nghĩa khác dấu nhau, hàm FLOOR trả về giá trị lỗi #NUM!.

  • Bất kể đăng số, giá trị được làm tròn xuống khi được điều chỉnh xa số không. Nếu số là một bội số có nghĩa chính xác, không làm tròn xuất hiện.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= FLOOR(2.5, 1)

Làm tròn 2,5 xuống đến bội số gần nhất của 1 (2).

= FLOOR(-2.5,-2)

Làm tròn -2,5 xuống đến bội số gần nhất của -2 (-2)

= FLOOR(-2.5, 2)

Trả về lỗi, vì -2,5 và 2 trái dấu (#NUM!)

= FLOOR(1.5, 0.1)

Làm tròn 1,5 xuống đến bội số gần nhất của 0,1 (1,5)

= FLOOR(0.234, 0.01)

Làm tròn 0,234 xuống đến bội số gần nhất của 0,01 (0,23)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×