FISHERINV (Hàm FISHERINV)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về nghịch đảo của phép biến đổi Fisher. Dùng phép biến đổi này khi phân tích tương quan giữa các phạm vi hoặc mảng dữ liệu. Nếu y = FISHER(x), thì FISHERINV(y) = x.

Cú pháp

FISHERINV (y)

Y    là giá trị mà bạn muốn thực hiện các giá trị đảo của chuyển đổi.

Ghi chú

  • Nếu y không phải là số, hàm FISHERINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Phương trình của nghịch đảo phép biến đổi Fisher là:

    Phương trình

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=FISHERINV(0.972955)

Giá trị đảo của chuyển đổi Fisher tại 0,972955 (0,75)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×