FISHERINV (Hàm FISHERINV)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về nghịch đảo của phép biến đổi Fisher. Dùng phép biến đổi này khi phân tích tương quan giữa các phạm vi hoặc mảng dữ liệu. Nếu y = FISHER(x), thì FISHERINV(y) = x.

Cú pháp

FISHERINV (y)

Y    là giá trị mà bạn muốn thực hiện các giá trị đảo của chuyển đổi.

Ghi chú

  • Nếu y không phải là số, hàm FISHERINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Phương trình của nghịch đảo phép biến đổi Fisher là:

    Phương trình

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=FISHERINV(0.972955)

Giá trị đảo của chuyển đổi Fisher tại 0,972955 (0,75)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×