FILTERXML (Hàm FILTERXML)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm FILTERXML trong Microsoft Excel.

Lưu ý: 

  • Hàm FILTERXML không sẵn dùng trong Excel Online, và không sẵn dùng trong Excel 2016 cho máy Mac.

  • Lưu ý: Chức năng này có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm trong Excel cho Mac, nhưng nó dựa trên các tính năng của hệ điều hành Windows, vì vậy nó sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Mô tả

Trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định.

Cú pháp

FILTERXML(xml, xpath)

Cú pháp hàm FILTERXML có các đối số sau đây.

  • Xml    Bắt buộc. Một chuỗi ở định dạng XML hợp lệ.

  • XPath    Bắt buộc. Một chuỗi trong định dạng XPath chuẩn.

Chú thích

  • Nếu xml không hợp lệ, FILTERXML trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xml chứa không gian tên có tiền tố không hợp lệ, FILTERXML trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

URL truy vấn:

http://en.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=recentchanges&rcnamespace=0&format=xml

XML Phản hồi:

=WEBSERVICE(A2)

Được thay đổi gần đây nhất:

=FILTERXML(B3,"//rc/@title")

=FILTERXML(B3,"//rc/@timestamp")

=FILTERXML(B3,"//rc/@title")

=FILTERXML(B3,"//rc/@timestamp")

=FILTERXML(B3,"//rc/@title")

=FILTERXML(B3,"//rc/@timestamp")

Mô tả

Ví dụ này dùng hàm FILTERXML trên dữ liệu XML được trả về trong ô B3, vốn do các kết quả của hàm WEBSERVICE cung cấp trên truy vấn web trong ô A2. Dữ liệu từ FILTERXML được trả về trong các ô B7:B9 và C7:C9 và hiện ba kết quả truy vấn được cập nhật gần đây nhất trên Wikipedia và thời gian cập nhật chúng (trong UTC, "Giờ Quốc tế Phối hợp").

Các ô B7:B9 có chứa công thức =FILTERXML(B3,"//rc/@title"), vốn cần phải được nhập ở dạng công thức mảng vào các ô đó. Chọn B7:C9, nhập công thức, rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter. Các ô C7:C9 có chứa công thức =FILTERXML(B3,"//rc/@timestamp") và cũng cần phải nhập ở dạng công thức mảng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×