FIELDVALUE (Hàm FIELDVALUE)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng hàm FIELDVALUE để truy xuất dữ liệu trường từ các kiểu dữ liệu được liên kết như kiểu dữ liệu Chứng khoán hoặc Địa lý. Có các phương pháp dễ dàng hơn để viết công thức tham chiếu kiểu dữ liệu, vì vậy hàm FIELDVALUE sẽ được sử dụng chủ yếu để tạo các phép tính có điều kiện dựa trên kiểu dữ liệu được liên kết.

Lưu ý: 28 tháng 3, 2019: Kiểu dữ liệu đã được phát hành để tất cả Windows người đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất.

Chi tiết kỹ thuật

Cú pháp

=FIELDVALUE(giá_trị, tên_trường)

Cú pháp hàm FIELDVALUE có các tham đối sau đây:

Đối số

Mô tả

giá trị

Hàm trả về tất cả trường khớp từ kiểu dữ liệu được liên kết đã chỉ định trong tham đối giá trị.

tên_trường

Tên hoặc các tên của trường bạn muốn trích xuất từ kiểu dữ liệu được liên kết.

Mô tả

Ví dụ

Trong ví dụ cơ bản sau đây, công thức =FIELDVALUE(A2,"Giá") trích xuất trường Giá từ kiểu dữ liệu chứng khoán cho JM Smucker Co.

Truy xuất giá cổ phiếu công ty với =FIELDVALUE(A2,"Giá")

Ví dụ tiếp theo là một ví dụ điển hình hơn của hàm FIELDVALUE. Ở đây, chúng tôi đang sử dụng hàm IFERROR để kiểm tra lỗi. Nếu không có tên công ty trong ô A2, công thức FIELDVALUE sẽ trả về lỗi, đồng thời trong trường hợp đó, chúng tôi muốn không hiển thị nội dung nào (""). Tuy nhiên, nếu có tên công ty, chúng tôi muốn truy xuất Giá từ kiểu dữ liệu trong ô A2 với =IFERROR(FIELDVALUE($A2,B$1),"").

Truy xuất giá cổ phiếu công ty và bỏ qua lỗi với =IFERROR(FIELDVALUE($A2,B$1),"")

Lưu ý rằng hàm FIELDVALUE cho phép bạn tham chiếu các ô trong trang tính theo tham đối tên_trường, vì vậy công thức trên tham chiếu ô B1 cho Giá thay vì nhập theo cách thủ công "Giá" vào công thức. 

Chú thích

Nếu bạn cố truy xuất dữ liệu từ một trường kiểu dữ liệu không tồn tại, hàm FIELDVALUE sẽ trả về các #FIELD! lỗi. Ví dụ, bạn có thể đã nhập "Giá", khi trường kiểu dữ liệu thực tế được đặt tên là "Giá". Kiểm tra lại các công thức của bạn để bảo đảm bảo rằng bạn đang dùng một tên hợp lệ trường. Nếu bạn muốn hiển thị một danh sách tên trường cho bản ghi, hãy chọn ô cho bản ghi và nhấn Alt + Shift + F10.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Chứng khoán và kiểu dữ liệu địa lý

Cách viết công thức tham chiếu các kiểu dữ liệu

Lỗi #FIELD!

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×