FDIST (Hàm FDIST)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về phân bố xác suất F. Bạn có thể dùng hàm này để xác định liệu hai tập dữ liệu có độ khác nhau của đa dạng. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra thi được cung cấp cho Nam và nữ nhập học trung học và xác định tính biến thiên trong các nữ là khác nhau từ tìm thấy trong đàn.

Cú pháp

FDIST (xdegrees_freedom1,degrees_freedom2)

X    là giá trị để đánh giá hàm.

Degrees_freedom1    là bậc tự do ở tử số.

Degrees_freedom2    là mẫu số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm FDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x là số âm, hàmFDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu degrees_freedom1 hoặc degrees_freedom2 không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu degrees_freedom1 < 1 hoặc degrees_freedom1 ≥ 10 ^ 10, HÀMFDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Nếu degrees_freedom2 < 1 hoặc degrees_freedom2 ≥ 10 ^ 10, HÀMFDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Hàm FDIST được tính toán như là FDIST = P (F < x), trong đó F là biến ngẫu nhiên có phân bố F.

Ví dụ

X

Degrees_freedom1

Degrees_freedom2

Công thức

Mô tả (Kết quả)

15.20675

6

4

=FDIST([X],[Degrees1],[Degrees2])

Phân bố xác suất F cho các đối số đã xác định (0,01)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×