Excel không trả lời, treo, đông cứng hoặc ngừng hoạt động

Excel không trả lời, treo, đông cứng hoặc ngừng hoạt động

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này đề cập đến các bước khắc phục sự cố này có thể giúp giải quyết các vấn đề phổ biến nhất khi bạn nhận được một Excel không trả lời lỗi, Excel treo hoặc tê liệt khi bạn khởi động nó, hoặc mở một sổ làm việc Excel. Các loại vấn đề có thể xảy ra vì một hoặc nhiều lý do liệt kê dưới đây.

Hãy làm theo các giải pháp được cung cấp trong bài viết này theo thứ tự. Nếu bạn đã thử một trong các phương pháp và nó không giúp, hãy giải pháp tiếp theo trong danh sách.

Lưu ý: Nếu bạn đang gặp vấn đề khi mở tệp Excel sau khi nâng cấp từ Windows 7 lên Windows 10, hãy xem Các lỗi mở tệp Office sau khi nâng cấp từ Windows 7 lên Windows 10.

Bắt đầu Excel ở chế độ an toàn

Chế độ an toàn cho phép bạn khởi động Excel mà không gặp một số chương trình khởi động. Bạn có thể mở Excel trong chế độ an toàn bằng cách nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn khởi động chương trình, hoặc bằng cách dùng chuyển/an toàn (excel.exe/Safe) khi bạn khởi động chương trình từ dòng lệnh. Khi bạn chạy Excel trong chế độ an toàn, nó bỏ qua chức năng và thiết đặt chẳng hạn như vị trí khởi động thay thế, thanh công cụ đã thay đổi, thư mục xlstart, và bổ trợ Excel. Tuy nhiên, bổ trợ COM được loại trừ.

Nếu vấn đề của bạn được giải quyết sau khi bạn chạy Excel trong chế độ an toàn, hãy xem: cách khắc phục sự cố khởi động trong Excel.

Nếu vấn đề của bạn không được giải quyết sau khi bạn khởi động Excel trong chế độ an toàn, hãy tiếp tục thực hiện mục kế tiếp trong danh sách này.

Cài đặt các bản cập nhật mới nhất

Bạn có thể cần phải đặt Windows Update để tự động tải xuống và cài đặt đề xuất bản Cập Nhật. Cài đặt bất kỳ đề xuất quan trọng và Cập Nhật tối ưu có thể sửa mức độ thường xuyên vấn đề bằng cách thay thế tệp đã lỗi thời và khắc phục các lỗ hổng. Để cài đặt các bản Cập Nhật Office mới nhất, hãy làm theo các bước trong bài viết này: Cập Nhật Office và máy tính của bạn.

Nếu việc cài đặt các bản cập nhật Office mới nhất không giải quyết được sự cố của bạn, hãy tiếp tục thực hiện mục kế tiếp trong danh sách này.

Kiểm tra để đảm bảo Excel hiện không được sử dụng bởi một quy trình khác

Nếu Excel đang sử dụng quy trình khác, thông tin này sẽ được hiển thị trong thanh trạng thái ở dưới cùng của cửa sổ Excel. Nếu bạn thử thực hiện các hành động khác trong khi Excel đang sử dụng, Excel có thể không trả lời. Cho phép nhiệm vụ trong quy trình hoàn tất công việc của mình trước khi tìm cách các hành động khác.

Nếu Excel hiện không được sử dụng bởi một quy trình khác, hãy tiếp tục thực hiện mục kế tiếp trong danh sách.

Điều tra các sự cố liên quan đến các bổ trợ có thể xảy ra

Trong khi bổ trợ có thể cải thiện trải nghiệm của bạn, họ có thể thỉnh thoảng can thiệp hoặc xung đột với Excel. Hãy thử khởi động Excel không có bổ trợ để xem nếu vấn đề đi.

 1. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn đang chạy Windows 10, hãy chọn bắt đầu > tất cả ứng dụng > Hệ thống Windows > chạy > nhập Excel/safe trong hộp chạy , rồi bấm OK.

  • Nếu bạn đang chạy Windows 8, hãy bấm chạy trong menu ứng dụng > nhập Excel/safe trong hộp chạy , rồi bấm OK.

  • Nếu bạn đang chạy Windows 7, hãy bấm bắt đầu > nhập Excel/safe trong Tìm kiếm chương trình và tệp, sau đó bấm OK.

 2. Nếu sự cố này được giải quyết, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Bổ trợ.

 3. Chọn bổ trợ COM, rồi bấm đi.

 4. Xóa tất cả các hộp kiểm trong danh sách và bấm OK.

 5. Đóng và khởi động lại Excel.

Nếu vấn đề này không xảy ra khi bạn khởi động lại Excel, hãy bắt đầu cho phép bổ trợ của bạn một lần cho đến khi thao tác. Điều này sẽ cho phép bạn tìm hiểu xem bổ trợ đang gây ra vấn đề. Hãy đảm bảo và khởi động lại Excel mỗi khi bạn bật bổ trợ.

Nếu việc tắt các bổ trợ không giải quyết được sự cố của bạn, hãy tiếp tục thực hiện mục kế tiếp trong danh sách.

Tìm hiểu Excel tệp chi tiết và nội dung

Tệp Excel có thể tồn tại trên máy tính cho nhiều thời gian. Họ được nâng cấp từ phiên bản lên phiên bản, và thường du lịch từ một người dùng cho người dùng khác. Thường xuyên, người dùng kế thừa một tệp Excel nhưng không biết những gì được bao gồm trong tệp. Những điều sau đây có thể gây ra hiệu suất hoặc rơi vấn đề:

 • Công thức tham chiếu toàn bộ cột.

 • Công thức mảng tham chiếu một số không đồng đều thành phần trong các đối số.

 • Hàng trăm, hoặc có lẽ hàng ngàn đối tượng ẩn hoặc 0 chiều cao và chiều rộng.

 • Quá nhiều kiểu do thường xuyên sao chép và dán giữa các sổ làm việc.

 • Tên đã xác định quá mức, và không hợp lệ.

Nếu các bước này không giải quyết vấn đề của bạn, hãy tiếp tục thực hiện mục kế tiếp trong danh sách.

Kiểm tra xem tệp của bạn được được tạo bởi một bên thứ ba

Đôi khi Excel tệp được tạo bởi ứng dụng bên thứ ba. Trong trường hợp này, các tệp có thể được tạo ra không chính xác, và một số tính năng có thể không hoạt động đúng cách khi bạn mở các tệp trong Excel. Nếu điều này xảy ra, hãy kiểm tra các tính năng trong tệp mới bên ngoài ứng dụng bên thứ ba. Nếu các tính năng hoạt động đúng cách, bạn nên đảm bảo rằng bên thứ ba được biết về vấn đề.

Nếu vấn đề của bạn không được giải quyết sau khi bạn kiểm tra nó bên ngoài ứng dụng bên thứ ba, tiếp tục thực hiện mục kế tiếp trong danh sách.

Thực hiện một khởi động theo lựa chọn để xác định xem một chương trình, quy trình hoặc dịch vụ xung đột với Excel

Khi bạn bắt đầu Windows, một số ứng dụng và dịch vụ bắt đầu tự động, và sau đó chạy ở nền. Các ứng dụng và dịch vụ có thể can thiệp với phần mềm khác trên PC của bạn. Thực hiện một khởi động theo lựa chọn (còn được gọi là một "gọn gàng khởi động") có thể giúp bạn xác định vấn đề với ứng dụng khác nhau. Để thực hiện một khởi động theo lựa chọn, chọn một trong các nối kết sau đây tùy thuộc vào phiên bản của Windows, sau đó làm theo các bước trong bài viết:

Windows 10, Windows 7, Windows 8: Chạy theo lựa chọn khởi động bằng cách dùng cấu hình hệ thống
Windows Vista: Chạy khởi động theo lựa chọn bằng cách dùng cấu hình hệ thống
Windows XP: cách tạo và cấu hình tài khoản người dùng trong Windows XP

Khởi động theo lựa chọn được dùng để giúp xác định các vi phạm quy trình, Dịch vụ hoặc ứng dụng đó xung đột với Excel.

Nếu vấn đề của bạn không được giải quyết sau khi bạn tái tạo hồ sơ, tiếp tục thực hiện mục kế tiếp trong danh sách.

Sửa chữa các chương trình Office của bạn

Việc sửa chữa các chương trình Office của bạn có thể giải quyết vấn đề đã biết với Excel không trả lời, treo hay tê liệt bằng cách tự động sửa lỗi trong tệp Office. Để biết hướng dẫn về cách thực hiện điều này, hãy xem: sửa chữa ứng dụng Office.

Nếu việc sửa chữa các chương trình Office không giải quyết được sự cố của bạn, hãy tiếp tục thực hiện mục kế tiếp trong danh sách.

Kiểm tra xem có phải phần mềm chống virus của bạn là bản mới nhất hoặc có xung đột với Excel không

Nếu phần mềm chống virus của bạn không phải là bản mới nhất, Excel có thể không hoạt động đúng.

Kiểm tra xem có phải phần mềm chống virus của bạn là bản mới nhất không:

Để đối phó kịp với các virus mới được tạo ra, các nhà cung cấp phần mềm chống virus cung cấp các bản cập nhật theo định kỳ mà bạn có thể tải về từ Internet. Tải về các bản cập nhật mới nhất bằng cách vào trang web của nhà cung cấp phần mềm chống virus của bạn.

Để biết danh sách các nhà cung cấp phần mềm chống vi-rút, hãy xem mục: Các nhà cung cấp phần mềm bảo mật cho khách hàng.

Kiểm tra xem liệu phần mềm chống vi-rút của bạn đang xung đột với Excel:

Nếu phần mềm chống virus của bạn bao gồm tích hợp với Excel, có thể bạn sẽ gặp vấn đề về lối vận hành. Trong trường hợp này, bạn có thể vô hiệu hóa tất cả các tích hợp Excel trong phần mềm chống virus. Hoặc, bạn có thể vô hiệu hóa bất kỳ bổ trợ nào của phần mềm chống virus được cài đặt trong Excel.

Quan trọng: Biện pháp thay đổi thiết đặt chống virus này có thể khiến cho PC của bạn dễ bị tổn thương trước những tấn công của virus, tấn công mang tính lừa đảo hay tấn công vì mục đích cố tình làm hại. Microsoft không khuyến khích bạn cố thay đổi thiết đặt chống virus. Hãy dùng cách khác để khắc phục vấn đề rủi ro của chính bạn.

Bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp phần mềm chống virus để xác định làm cách nào để cấu hình phần mềm của bạn nhằm loại trừ bất kỳ tích hợp nào với Excel hoặc nhằm loại trừ tác vụ quét trong Excel.

Thông tin thêm

Khắc phục sự cố nâng cao

Nếu các phương pháp được đề cập phiên bản cũ hơn không giải quyết vấn đề của bạn, vấn đề này có thể hoặc tệp cụ thể hoặc môi trường. Phần sau đây mô tả cách khắc phục sự cố bổ sung có thể gây ra Excel treo hoặc gặp sự cố.

Yếu tố môi trường

Yếu tố môi trường là quan trọng như nội dung tệp bổ trợ và khi bạn đang khắc phục sự cố gặp sự cố. Bạn có thể giúp xác định nguyên nhân của vấn đề của bạn bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 • Hãy làm theo các bước khắc phục sự cố cơ bản.

 • Kiểm tra tệp trong môi trường sạch có thể xảy ra.

Các phần sau đây mô tả một số khu vực là giá trị điều tra.

Nơi tệp được lưu trữ

Di chuyển tệp cục bộ sẽ giúp xác định xem có phải là điều gì đó sai với tệp, hoặc có ở đó tệp được lưu. Một số vấn đề có thể xảy ra khi bạn lưu một tệp Excel qua mạng hoặc máy chủ web. Nó là một ý kiến hay lưu tệp cục bộ. Điều này sẽ được thực hiện trong các tình huống sau đây:

• Chuyển hướng "Tài liệu của tôi" thư mục đến vị trí máy chủ

• Ngoại tuyến tệp

• Mở tệp từ một Webfolder hoặc SharePoint

Màn hình máy tính từ xa • / Citrix

• Mạng thiết bị

• Môi trường trực quan hóa. Để biết thêm thông tin về phần mềm Microsoft đang chạy trong môi trường trực quan hóa, hãy xem bài viết sau đây: chính sách hỗ trợ cho phần mềm Microsoft chạy trong phần cứng Microsoft ảo hóa phần mềm.

Bộ nhớ

Tệp Excel có thể phóng to khá lớn khi bạn bắt đầu thêm nhiều định dạng và hình dạng. Đảm bảo rằng hệ thống của bạn có đủ RAM để chạy ứng dụng. Để yêu cầu hệ thống của bộ Microsoft Office, hãy đến bài viết Microsoft sau đây:

Yêu cầu về hệ thống cho Office 2016

Yêu cầu hệ thống cho Office 2013

yêu cầu hệ thống cho Office 2010

yêu cầu hệ thống cho Excel 2007


Office 2010 giới thiệu gốc Phiên bản 64-bit của sản phẩm Office để tận dụng các khả năng xử lý lớn hơn. Đọc thêm về phiên bản 64-bit của Office, đi đến bài viết Microsoft sau đây:

Phiên bản 64-bit của Office 2013

Office tìm hiểu về 64-bit

Máy in và điều khiển video

Khi bạn khởi động Excel, nó sẽ kiểm tra máy in mặc định và điều khiển video sẽ hiển thị sổ làm việc Excel của bạn. Excel chuyên sâu về máy in và nó sẽ chạy chậm hơn khi các tệp Excel được lưu trong dạng xem xem trước ngắt trang. Kiểm tra tệp bằng cách sử dụng máy in khác chẳng hạn như điểu khiển máy in của Microsoft XPS Document Writer hoặc trình điều khiển video VGA sẽ xác định xem vấn đề có với một máy in cụ thể hoặc trình điều khiển video.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề về treo hoặc rơi trong Excel sau khi bạn làm việc thông qua các phương pháp giải pháp được đề cập ở đây, bạn cần liên hệ với Microsoft Support cho hướng dẫn khắc phục sự cố.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×