Excel 2016 sẽ mở ra một màn hình trống

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn bấm đúp vào một tệp Excel, nhưng Excel không mở tệp. Thay vào đó, nó sẽ mở ra một màn hình trống với nút bị mờ đi. Màn hình của bạn có thể trông giống thế này:

Cửa sổ Excel trống với nút không sẵn dùng; Không có sổ làm việc mở.

Giải pháp

Tìm cách thực hiện sửa chữa trực tuyến của Office bằng cách làm theo các bước trong sửa chữa ứng dụng Office.

Nếu không được, vui lòng bấm vào liên hệ với chúng tôi nối kết dưới đây. (Nếu bạn không nhìn thấy nối kết này, bấm đọc bài viết trong trình duyệt, sau đó bấm vào nối kết liên hệ với chúng tôi ở dưới cùng của trang.)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×