EXACT (Hàm EXACT)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

So sánh hai chuỗi văn bản và trả về giá trị lô-gic TRUE nếu họ là chính xác giống nhau FALSE nếu không. Chính xác là chữ. Sử dụng chính xác để kiểm tra văn bản được nhập vào tài liệu.

Cú pháp

Chính xác (text1,text2)

Text1    là chuỗi văn bản đầu tiên.

Text2    là chuỗi văn bản thứ hai.

Ví dụ

Col1

Col2

Công thức

Mô tả (Kết quả)

word

word

=EXACT([Col1],[Col2])

Kiểm tra xem các chuỗi khớp (có)

Word

word

= EXACT([Col1],[Col2]

Kiểm tra xem các chuỗi khớp (không)

word

word

=EXACT([Col1],[Col2])

Kiểm tra xem các chuỗi khớp (không)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×