EXACT (Hàm EXACT)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

So sánh hai chuỗi văn bản và trả về giá trị lô-gic TRUE nếu họ là chính xác giống nhau FALSE nếu không. Chính xác là chữ. Sử dụng chính xác để kiểm tra văn bản được nhập vào tài liệu.

Cú pháp

Chính xác (text1,text2)

Text1    là chuỗi văn bản đầu tiên.

Text2    là chuỗi văn bản thứ hai.

Ví dụ

Col1

Col2

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Word

Word

=EXACT([Col1],[Col2])

Kiểm tra xem các chuỗi khớp (có)

Word

Word

= EXACT([Col1],[Col2]

Kiểm tra xem các chuỗi khớp (không)

word

Word

=EXACT([Col1],[Col2])

Kiểm tra xem các chuỗi khớp (không)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×