ENCODEURL (Hàm ENCODEURL)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm ENCODEURL trong Microsoft Excel.

Lưu ý: 

  • Hàm ENCODEURL không sẵn dùng trong Excel Online, và không sẵn dùng trong Excel 2016 cho máy Mac.

  • Lưu ý: Chức năng này có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm trong Excel cho Mac, nhưng nó dựa trên các tính năng của hệ điều hành Windows, vì vậy nó sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Mô tả

Trả về một chuỗi truy vấn có mã URL.

Cú pháp

ENCODEURL(văn bản)

Cú pháp hàm ENCODEURL có các đối số sau đây.

  • Text    Một chuỗi cần mã hóa URL.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

XML Phản hồi:

Mã Zip:

=WEBSERVICE("http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss/"&ENCODEURL(B2)&"_f.xml")

98052

Vị trí:

=FILTERXML(A2,"//yweather:location/@city")

=FILTERXML(A2,"//yweather:location/@region")

Điều kiện hiện thời:

=FILTERXML(A2,"//yweather:condition/@temp")

=FILTERXML(A2,"//yweather:condition/@text")

Dự báo:

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@text")

Mô tả

Ví dụ này sử dụng hàm ENCODEURL để thông qua mã zip trong ô B2 làm tham số trong truy vấn web ở A2. Hàm FILTERXML được dùng trong truy vấn web để trả về các thông tin về bang và thành phố và điều kiện thời tiết dự đoán và hiện thời cho mã zip đó trong các ô B6:C13.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×