ENCODEURL (Hàm ENCODEURL)

Hàm Encodeurl trả về chuỗi mã hóa URL, thay thế một số ký tự không phải là chữ số với biểu tượng tỷ lệ phần trăm (%) và một số thập lục phân.

Lưu ý: 

  • Hàm ENCODEURL không sẵn dùng trong Excel dành cho web hoặc Excel for Mac.

  • Hàm ENCODEURL có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm của Excel cho Mac, nhưng nó dựa trên các tính năng hệ điều hành Windows, vì vậy nó sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Cú pháp

ENCODEURL(văn bản)

Cú pháp hàm ENCODEURL có các đối số sau đây.

  • Văn bản    Một chuỗi cần mã hóa URL.

Ví dụ

Đây là một ví dụ đơn giản, tham chiếu đến tệp Excel trên máy chủ Microsoft SharePoint. 

= ENCODEURL ("http://contoso.sharepoint.com/teams/Finance/Documents/April reports/Profit Statement and Loss Statement. xlsx")

 Kết quả nào trong:

http% 3 A% 2 F% 2 F contoso. SharePoint. com% 2 F các nhóm% 2 F trong tài chính% 2 tài liệu F% 2 f tháng tư% 2 0 báo cáo% 2 lợi nhuận f% 2% 0 và% 2 0 không có câu lệnh giảm 2 0. xlsx  

Bạn cũng có thể sử dụng hàm ENCODEURL cùng với hàm WebService. Ví dụ:

=WEBSERVICE("http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss/"&ENCODEURL(B2)&"_f.xml")  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×