Email trong Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Người quản trị

Tìm hiểu cách quản lý email cho hộp thư Office 365 của bạn.

Không phải người quản trị?
Xem email trợ giúp về: Windows Phone | iPhone hoặc iPad | Android | Outlook (kể cả nội dung đào tạo) | Thiết lập email Outlook

Bạn cần nội dung khác?
Nhận trợ giúp với đăng ký của tôi | Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn

Những tác vụ quản trị hàng đầu

Thêm nhân viên mới vào Office 365 để họ có thể thiết lập email trong Outlook.

Video: Nhập email vào Office 365

Tự động chẩn đoán và khắc phục các sự cố Outlook
(chỉ có tiếng Anh)

Trợ giúp khi thư email không được gửi đi

Các tác vụ khác cho tổ chức kinh doanh: Exchange Online dành cho các chuyên gia CNTT

Chủ đề theo thể loại

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Với tư cách là người quản trị của Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có quyền tiếp cận miễn phí các nhân viên hỗ trợ am hiểu của chúng tôi để được hỗ trợ trước bán hàng, hỗ trợ về tài khoản và thanh toán, cũng như để được trợ giúp giải quyết các sự cố kỹ thuật. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ thay mặt cho người dùng Office 365 trong tổ chức của mình.

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×