DURATION (Hàm DURATION)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm DURATION , một trong các hàm tài chính, trả về thời hạn Macauley cho mệnh giá giả định $100. Khoảng thời gian được xác định là trung bình trọng số của giá trị hiện tại của dòng tiền mặt, và được dùng như một thước đo về một giá trái phiếu phản hồi để thay đổi trong lợi tức.

Cú pháp

DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

Quan trọng: Ngày tháng phải được nhập bằng cách dùng hàm ngày tháng, hoặc là kết quả của công thức hoặc các hàm khác. Ví dụ, dùng DATE(2018,5,23) ngày 23 tháng 5, 2018. Vấn đề có thể xảy ra nếu ngày được nhập dưới dạng văn bản.

Cú pháp hàm DURATION có các đối số sau đây:

 • Settlement    Bắt buộc. Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.

 • Maturity    Bắt buộc. Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.

 • Coupon    Bắt buộc. Lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán.

 • Yld    Bắt buộc. Lợi tức hàng năm của chứng khoán.

 • Frequency    Bắt buộc. Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm. Đối với thanh toán hàng năm, tần suất = 1; đối với nửa năm, tần suất = 2; đối với hàng quý, tần suất = 4.

 • Basis    Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Chú thích

 • Microsoft Excel lưu trữ ngày dưới dạng số sê-ri thứ tự để họ có thể được dùng trong phép tính. Theo mặc định, 1 tháng 1, 1900 là số sê-ri 1 và 1 tháng 1, 2018 là số sê-ri 43101 vì nó là 43,101 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

 • Ngày kết toán có ngày một người mua mua phiếu giảm giá, chẳng hạn như một trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày khi phiếu giảm giá hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu 30 năm được đưa ra ngày 1 tháng 1, 2018, và được mua bằng một người mua sáu tháng sau này. Ngày phát hành sẽ là ngày 1 tháng 1 năm 2018, ngày thanh toán sẽ là ngày 1 tháng 7 2018, và ngày đáo hạn sẽ là ngày 1 tháng 1 2048, đó là 30 năm sau ngày 1 tháng 1, 2018, phát hành.

 • Các đối số settlement, maturity, frequency và basis bị cắt cụt thành số nguyên.

 • Nếu settlement hoặc maturity không phải là ngày hợp lệ, hàm DURATION trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu coupon < 0 hoặc nếu yld < 0, hàm DURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu frequency là bất kỳ số nào khác 1, 2 hoặc 4, hàm DURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu basis < 0 hoặc nếu basis > 4, hàm DURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Nếu settlement ≥ maturity, hàm DURATION trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

07/01/2018

Ngày kết toán

01/01/2048

Ngày đáo hạn

8.0%

Phần trăm phiếu lãi

9,0%

Lợi tức phần trăm

2

Tần suất là nửa năm một lần (xem ở trên)

1

Thực tế/cơ sở thực tế (xem ở trên)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DURATION(A2,A3,A4,A5,A6,A7)

Thời hạn của trái phiếu với các kỳ hạn trên đây

10.9191453

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×