Dung lượng hộp thư của tôi là bao nhiêu?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Để tìm dung lượng hộp thư của bạn, trong dạng xem thư , hãy bấm tài khoản của bạn.

  Tài khoản Outlook

 2. Bấm thư mục > thuộc tính thư mục.

  Thuộc tính thư mục trên ruy-băng .

 3. Bấm Dung lượng Thư mục ở cuối của ngăn.

  Thuộc tính thư mục

  Bạn sẽ thấy dung lượng của hộp thư và từng thư mục con, được thể hiện bằng kilobyte (KB).

  Dung lượng thư mục

Để tìm dung lượng tính theo megabyte, hãy di chuyển dấu thập phân sang bên trái ba vị trí. Ví dụ, 4742 KB là khoảng 4,7 MB. Để có số chính xác, hãy chia giá trị KB cho 1024.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×