Dùng tiêu chí Like để định vị dữ liệu

Dùng tiêu chí Like để định vị dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tiêu chí hay toán tử Like được dùng trong truy vấn để tìm dữ liệu khớp với mẫu hình cụ thể. Ví dụ: Trong cơ sở dữ liệu, chúng ta có bảng "Khách hàng" giống bảng dưới đây và chúng ta chỉ muốn định vị những khách hàng sống trong thành phố có tên bằng đầu bằng "B". Đây là cách làm thế nào chúng ta sẽ tạo được một truy vấn và dùng tiêu chí Like:

 1. Mở bảng khách hàng:

  Bảng Khách hàng

 2. Trên tab Tạo, bấm Thiết kế Truy vấn.

 3. Trong hộp thoại Hiện Bảng, bấm Thêm và bảng Khách hàng được thêm vào trình thiết kế truy vấn.

 4. Đóng hộp thoại Hiện Bảng.

 5. Bấm đúp trường HọThành phố để thêm chúng vào lưới thiết kế truy vấn.

 6. Trong trường thành phố , thêm tiêu chí "như B *" và bấm chạy.

  Tiêu chí truy vấn Like

Kết quả truy vấn chỉ hiện khách hàng từ những thành phố có tên bắt đầu bằng chữ cái "B".

Kết quả truy vấn Like

Để tìm hiểu thêm về cách dùng tiêu chí này, hãy xem áp dụng tiêu chí vào truy vấn.

Đầu trang

Sử dụng toán tử Like trong cú pháp SQL

Nếu bạn thích làm điều này trong SQL (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) cú pháp, đây là cách:

 1. Mở bảng Khách hàng và trên tab Tạo, bấm Thiết kế Truy vấn.

 2. Trên trang đầu tab, hãy bấm xem > Dạng xem SQL và nhập cú pháp sau đây:

SELECT [Last Name], City FROM Customers WHERE City Like “B*”;

 1. Bấm Chạy.

 2. Bấm chuột phải vào tab truy vấn, Lưu > Đóng.

Để có thêm thông tin hãy xem Access SQL: khái niệm cơ bản, từ vựng và cú pháp và để tìm hiểu thêm về cách sửa câu lệnh SQL để làm tăng độ chính xác của kết quả truy vấn.

Đầu trang

Ví dụ về mẫu và kết quả tiêu chí Like

Tiêu chí hay toán tử Like có ích khi so sánh giá trị trường với biểu thức chuỗi. Ví dụ sau đây trả về dữ liệu bắt đầu với chữ P theo sau bởi bất kỳ chữ cái nào giữa A và F và ba chữ số:

Like “P[A-F]###”

Đây là một số cách dùng Like cho các mẫu khác nhau:


Kiểu khớp


Mẫu

Nếu cơ sở dữ liệu có giá trị khớp
thì bạn sẽ thấy

Nếu cơ sở dữ liệu không có giá trị khớp
thì bạn sẽ thấy

Nhiều ký tự

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Ký tự đặc biệt

a[*]a

a*a

Aaa

Nhiều ký tự

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Ký tự đơn

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

Chữ số đơn

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Phạm vi ký tự

[a-z]

f, p, j

2, &

Ngoài phạm vi

[!a-z]

9, &, %

b, a

Không phải chữ số

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

Kết hợp

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0

Ví dụ về tiêu chí Like với ký tự đại diện

Bảng sau đây hiện kiểu kết quả khi tiêu chí Like được dùng với ký tự đại điện trong bảng có thể chứa dữ liệu với mẫu khớp cụ thể.

Tiêu chí

Kết quả

Like “E#”

Trả về các mục chỉ có hai ký tự mà ký tự đầu tiên là E và ký tự thứ hai là một số.

Like “G?”

Trả về các mục chỉ có hai ký tự mà ký tự đầu tiên là G.

Like “*16”

Trả về các mục kết thúc bằng 16.

Vui lòng xem thêm ví dụ về ký tự đại diện.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×