Dùng phối thư để cá nhân hóa thư

Phối thư cho phép bạn tạo một lô chữ cái được cá nhân hóa, trong đó mỗi chữ cái giống hệt nhau trong bố trí, định dạng, văn bản và đồ họa, ngoại trừ các phần được cá nhân hóa như lời chào.

Chuẩn bị thư của bạn

 1. Chuyển đến gửi thư > bắt đầu phối thư > các chữ cái.

  Menu bắt đầu phối thư với các chữ cái được chọn

 2. Trong Word, hãy nhập nội dung thư bạn muốn gửi đến danh sách gửi thư của mình.

Thiết lập danh sách gửi thư của bạn

Danh sách gửi thư của bạn là nguồn dữ liệu có chứa thông tin mà Word sử dụng để tùy chỉnh thư của bạn. Xem các nguồn dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để phối thư.

Nếu bạn cần sắp xếp hoặc lọc danh sách gửi thư của mình, hãy xem phối thư: chỉnh sửa người nhận.

Thêm nội dung cá nhân hóa vào thư của bạn

Thêm nội dung vào thư của bạn khác nhau cho từng người nhận được.

 1. Đi đến gửi thư > khối địa chỉ.

  Là một phần của tính năng phối thư trong Word, trên tab gửi thư, trong nhóm viết & chèn trường, chọn khối địa chỉ.

 2. Chọn định dạng cho tên người nhận trong hộp thoại chèn khối địa chỉ .

  Các tùy chọn khối địa chỉ

  Để biết thêm thông tin, hãy xem mục chèn khối địa chỉ.

 3. Chọn OK.

 4. Chọn Dòng lời chào.

  Là một phần của tính năng phối thư trong Word, trên tab gửi thư, trong nhóm viết & chèn trường, chọn dòng lời chào.

 5. Chọn định dạng bạn muốn dùng trong hộp thoại chèn dòng lời chào .

  Để biết thêm thông tin, hãy xem mục chèn dòng lời chào.

 6. Chọn OK để chèn trường dòng lời chào.

 7. Đi đến tệp > lưu.

Để chèn thông tin tùy chỉnh khác từ danh sách gửi thư của bạn, hãy xem Thêm các trường phối thư mỗi lần.

Xem trước và in các chữ cái

 1. Đi đến gửi thư > xem trước kết quả để xem trước các chữ cái của bạn.

  Trong Word, trên tab Gửi thư, nhóm Xem trước Kết quả.

 2. Chọn Nút bản ghi tiếp theo cho kết quả xem trước phối thư kế tiếp hoặc Nút bản ghi trước đó cho kết quả xem trước phối thư trước đó để cuộn mặc dù thiết đặt dữ liệu của bạn để đảm bảo tên và địa chỉ sẽ hiển thị đúng.

 3. Chọn xem trước kết quả lại chuyển đổi từ kết quả được sáp nhập trở lại trường phối thư trong thư của bạn

 4. Chọn kết thúc & phối > in tài liệu.

  Chọn chỉnh sửa tài liệu riêng lẻ, in tài liệuhoặc gửi thư email.

  Là một phần của tính năng phối thư trong Word, trên tab gửi thư, trong nhóm kết thúc, chọn kết thúc & phối, rồi chọn một tùy chọn.

Lưu thư cá nhân hóa của bạn

Đi đến tệp > lưu. Khi bạn lưu tài liệu phối thư, nó vẫn được kết nối với danh sách gửi thư của bạn để sử dụng trong tương lai.

Để sử dụng lại tài liệu phối thư của bạn, hãy mở tài liệu phối thư. Chọn khi Word nhắc bạn duy trì kết nối.

Chuẩn bị tài liệu chính

 1. Chuyển đến gửi thư > bắt đầu phối thư > các chữ cái.

  thư biểu mẫu

 2. Trong Word, hãy nhập nội dung thư bạn muốn gửi đến danh sách gửi thư của mình.

Thiết lập danh sách gửi thư của bạn

Danh sách gửi thư của bạn là nguồn dữ liệu có chứa thông tin mà Word sử dụng để tùy chỉnh thư của bạn. Xem các nguồn dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để phối thư.

Nếu bạn cần sắp xếp hoặc lọc danh sách gửi thư của mình, hãy xem phối thư: chỉnh sửa người nhận.

Thêm nội dung cá nhân hóa vào thư của bạn

Thêm tên, địa chỉ và các trường khác trong cơ sở dữ liệu của bạn thông qua các trường phối.

 1. Đi đến gửi thư > chèn trường phối và chọn trường mà bạn muốn thêm.

  Trên tab Gửi thư, Chèn trường phối được tô sáng

  Tiếp tục thêm trường cho đến khi bạn đã thêm tất cả thông tin bạn muốn trên thư.

 2. Chọn OK.

Xem trước và in các chữ cái

 1. Đi đến gửi thư > xem trước kết quả để xem trước thư của bạn. Sử dụng các mũi tên trái và phải để cuộn qua từng bản ghi.

  Trên tab Gửi thư, Xem trước kết quả được tô sáng

 2. Để thực hiện các thay đổi bổ sung, hãy chọn xem trước kết quả lại để trở về dạng xem trường.

 3. Khi các chữ cái trông như thế nào bạn muốn, hãy chọn gửi thư > hoàn tất & phối > tài liệu in.

  Trên tab gửi thư, kết thúc & phối và tùy chọn in tài liệu được tô sáng

  Đi đến gửi thư > hoàn tất & phối > chỉnh sửa tài liệu riêng lẻ để xem lại và Cập Nhật từng chữ cái trước khi in.

 4. Chọn tệp > in để in các chữ cái.

Lưu thư cá nhân hóa của bạn

Khi bạn lưu tài liệu phối thư, nó vẫn được kết nối với danh sách gửi thư của bạn để sử dụng sau này.

Để sử dụng lại tài liệu phối thư của bạn, hãy mở tài liệu phối thư. Chọn khi Word nhắc bạn duy trì kết nối.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách phối thư cho các chữ cái hoạt động trong video sau đây là một phần của khóa đào tạo.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×