Dùng Phần Web Trình xem XML để hiển thị dữ liệu có cấu trúc, và biểu mẫu và tài liệu dựa trên XML

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Bạn có thể dùng Phần Web Trình xem XML để hiển thị Ngôn ngữ Dánh dấu Mở rộng (XML) và áp dụng các Chuyển đổi Ngôn ngữ Biểu định kiểu Mở rộng (XSLT) vào XML trước khi nội dung được hiển thị.

Quan trọng:  Nội dung hiển thị trong Phần Web XML không thể chứa thành phần HTML FORM. Nếu bạn cần phải sử dụng thành phần HTML FORM, hãy cân nhắc dùng Phần Web Trình xem Trang hoặc Phần Web Biểu mẫu.

Trong bài viết này

Các cách bạn có thể dùng Phần Web

Cách để thêm nội dung vào Phần Web

Kết hợp nội dung XML đã sửa và nội dung XML được nối kết

Thêm Phần Web vào trang

Sửa các thuộc tính của một Phần Web

Cấu hình các thuộc tính phổ biến của Phần Web

Các cách bạn có thể dùng Phần Web

Bạn có thể dùng Phần Web XML để hiển thị:

 • Dữ liệu có cấu trúc từ bảng cơ sở dữ liệu hoặc truy vấn.

 • Tài liệu dựa trên XML.

 • Biểu mẫu XML kết hợp dữ liệu có cấu trúc và dữ liệu không có cấu trúc, chẳng hạn như báo cáo trạng thái tuần hoặc báo cáo chi phí du lịch.

Đầu Trang

Cách để thêm nội dung vào Phần Web

Có hai cách để bạn có thể thêm nội dung vào Phần Web Trình xem XML:

 • Trình soạn thảo XML và XSL   Bạn có thể dùng những trình soạn thảo này để nhập hoặc thay đổi mã nguồn XML và XSLT. Trình soạn thảo nguồn XML và XSL là trình soạn thảo văn bản thuần dành cho những người dùng có kiến thức về cú pháp XML và XSLT.

 • Nối kết XML và XSL    Thay vì sửa XML và XSLT, bạn có thể nhập siêu kết nối đến một tệp văn bản có chứa mã nguồn XML và XSLT. Hai giao thức siêu kết nối hợp lệ mà bạn có thể dùng là:

  • Giao thức Truyền Siêu văn bản (http://)

  • Giao thức Truyền Siêu văn bản với quyền riêng tư, sử dụng mã hóa (https://) Tầng Ổ cắm An toàn (SSL)

   Bạn có thể sử dụng một URL tuyệt đối hoặc URL tương đối. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng đường dẫn tệp.

Đầu Trang

Kết hợp nội dung XML đã sửa và nội dung XML được nối kết

Bạn có thể kết hợp nội dung XML đã sửa và nội dung XML được nối kết để cung cấp thông tin chính yếu lẫn thứ yếu. Ví dụ, bạn có thể cung cấp thông báo lỗi làm thông tin thứ yếu trong nội dung XML đã chỉnh sửa, trong trường hợp nội dung XML được nối kết hay thông tin chính yếu không sẵn có. Khi bạn cung cấp cả nội dung XML đã chỉnh sửa lẫn nội dung XML được nối kết, thì nội dung XML được nối kết luôn được dùng trước tiên. Nếu nội dung XML được nối kết không truy nhập được, thì nội dung XML đã chỉnh sửa sẽ được sử dụng.

Lưu ý:  Không hỗ trợ việc kết hợp nội dung XSL đã chỉnh sửa và được nối kết theo cách này.

Đầu Trang

Thêm Phần Web vào trang

Để sửa trang, ít nhất bạn phải có quyền, có được bằng cách được thêm vào nhóm Members SharePoint <Tên Site> mặc định của site.

 • Từ một trang, trong ruy-băng, hãy bấm tab Trang, sau đó bấm vào lệnh Sửa.

  Ảnh: Lệnh Sửa của tab Sửa

  Lưu ý: Nếu lệnh Sửa bị tắt, bạn có thể không có quyền sửa trang. Hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

 • Bấm vào trang nơi bạn muốn thêm Phần Web, bấm tab Chèn, rồi bấm Phần Web.

  Lệnh Phần Web

 • Dưới Thể loại, chọn một thể loại, chẳng hạn như Danh sách và Thư viện, chọn Phần Web bạn muốn thêm vào trang, như Thông báo, rồi bấm Thêm.

  Bộ chọn Phần Web

  Khi bạn chọn một Phần Web, thông tin về Phần Web đó được hiển thị trong Giới thiệu về Phần Web.

 • Khi bạn đã sửa trang xong, hãy bấm tab Trang, rồi bấm Lưu.

Lưu ý:  Phần Web Trình xem XML nằm trong thể loại Tổng hợp Nội dung.

Phần Web Trình xem XML được thêm vào trang của bạn, ở vị trí bạn đã chọn.

Sửa các thuộc tính của một Phần Web

 1. Để sửa các thuộc tính của Phần Web, hãy trỏ tới Phần Web đó, rồi bấm vào mũi tên xuống.
  Chỉ đến Phần Web

 2. Bấm Sửa Phần Web.
  Bấm Sửa Phần Web

Thuộc tính Phần Web hiển thị trong ngăn công cụ.

Đầu Trang

Cấu hình các thuộc tính riêng của Phần Web

Dưới đây là các thuộc tính riêng của Phần Web XML:

Thuộc tính

Mô tả

Trình soạn thảo XML

Dùng để nhập mã nguồn XML vào trình soạn văn bản thuần. Cần có hiểu biết về cú pháp XML để sử dụng trình soạn này.

Liên kết XML

Dùng để nhập siêu kết nối đến một tệp văn bản có chứa mã nguồn XML. Hai giao thức siêu kết nối hợp lệ mà bạn có thể dùng là:

 • Giao thức Truyền Siêu văn bản (http://)

 • Giao thức Truyền Siêu văn bản với quyền riêng tư, sử dụng mã hóa (https://) Tầng Ổ cắm An toàn (SSL)

Bạn có thể sử dụng một URL tuyệt đối hoặc URL tương đối. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng đường dẫn tệp.

Trình soạn thảo XSL

Dùng để nhập mã nguồn XSLT vào trình soạn văn bản thuần. Cần có hiểu biết về cú pháp XSLT để sử dụng trình soạn này.

Nối kết XSL

Dùng để nhập siêu kết nối đến một tệp văn bản có chứa mã nguồn XSLT. Hai giao thức siêu kết nối hợp lệ mà bạn có thể dùng là:

 • Giao thức Truyền Siêu văn bản (http://)

 • Giao thức Truyền Siêu văn bản với quyền riêng tư, sử dụng mã hóa (https://) Tầng Ổ cắm An toàn (SSL)

Bạn có thể sử dụng một URL tuyệt đối hoặc URL tương đối. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng đường dẫn tệp.

Đầu Trang

Cấu hình các thuộc tính phổ biến của một Phần Web

Tất cả các Phần Web chia sẻ một tập hợp các thuộc tính chung điều khiển hình thức, bố trí và các đặc điểm nâng cao của chúng. Bạn thay đổi các thuộc tính Phần Web trong ngăn công cụ.

Lưu ý: Các thuộc tính Phần Web chung mà bạn thấy trong ngăn công cụ có thể khác so với những gì được ghi lại trong phần này vì nhiều lý do:

 • Để xem phần Nâng cao trong ngăn công cụ, bạn phải có quyền thích hợp.

 • Đối với một Phần Web cụ thể, nhà phát triển Phần Web có thể đã chọn không hiển thị một hoặc nhiều thuộc tính chung này hoặc có thể đã chọn tạo và hiển thị các thuộc tính bổ sung không được liệt kê dưới đây trong các phần Hình thức, Bố tríNâng cao của ngăn công cụ.

 • Một số quyền và thiết đặt thuộc tính có thể vô hiệu hóa hoặc ẩn các thuộc tính Phần Web.

Hình thức

Thuộc tính

Mô tả

Tiêu đề

Xác định tiêu đề của Phần Web xuất hiện trong thanh tiêu đề của Phần Web.

Chiều cao

Xác định chiều cao của Phần Web.

Chiều rộng

Xác định chiều rộng của Phần Web.

Trạng thái Chrome

Xác định liệu toàn bộ Phần Web có xuất hiện trên trang khi người dùng mở trang không. Theo mặc định, trạng thái chrome được đặt ở chế độ Thường và toàn bộ Phần Web xuất hiện. Chỉ thanh tiêu đề xuất hiện khi trạng thái được đặt ở chế độ Thu nhỏ.

Kiểu Chrome

Xác định hiển thị hoặc không hiển thị thanh tiêu đề và đường viền của khung Phần Web.

Bố trí

Thuộc tính

Mô tả

Ẩn

Xác định có hiển thị Phần Web hay không khi người dùng mở trang. Nếu hộp kiểm này được chọn, Phần Web chỉ hiển thị khi bạn đang thiết kế trang và có hậu tố (Ẩn) được nối vào tiêu đề.

Bạn có thể ẩn Phần Web nếu bạn muốn dùng nó để cung cấp dữ liệu cho một Phần Web khác thông qua kết nối Phần Web, nhưng bạn không muốn hiển thị Phần Web đó.

Hướng

Xác định hướng của văn bản trong nội dung Phần Web. Ví dụ, tiếng Ả-rập là ngôn ngữ viết từ phải-qua-trái; tiếng Anh và hầu hết các ngôn ngữ châu Âu khác được viết từ trái-qua-phải. Thiết đặt này có thể không khả dụng cho tất cả các kiểu Phần Web.

Vùng

Xác định vùng trên Trang Phần Web nơi có Phần Web.

Lưu ý: Các vùng trên trang không được liệt kê trong hộp danh sách khi bạn không có quyền chỉnh sửa vùng đó.

Chỉ mục Vùng

Xác định vị trí của Phần Web trong một vùng khi vùng đó chứa nhiều hơn một Phần Web.

Để xác định thứ tự, hãy nhập một số nguyên dương vào hộp văn bản.

Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trên xuống dưới, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở trên cùng của vùng. Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trái qua phải, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở bên trái của vùng.

Ví dụ, khi bạn thêm một Phần Web vào một vùng trống có thứ tự từ trên xuống dưới, Chỉ mục Vùng là 0. Khi bạn thêm Phần Web thứ hai vào phần dưới cùng của vùng, Chỉ mục Vùng của Phần Web này sẽ là 1. Để chuyển Phần Web thứ hai lên phần trên cùng của vùng, hãy nhập 0, rồi nhập 1 cho Phần Web đầu tiên.

Lưu ý: Mỗi Phần Web trong vùng phải có một giá trị Chỉ mục Vùng duy nhất. Do vậy, việc thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho Phần Web hiện tại cũng có thể thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho các Phần Web khác trong vùng.

Nâng cao

Thuộc tính

Mô tả

Cho phép Thu nhỏ

Xác định Phần Web có thể được thu nhỏ hay không.

Cho phép Đóng

Xác định có thể loại bỏ Phần Web khỏi trang hay không.

Cho phép Ẩn

Xác định Phần Web có thể được ẩn hay không.

Cho phép Thay đổi Vùng

Xác định Phần Web có thể được chuyển đến vùng khác hay không.

Cho phép Kết nối

Xác định Phần Web có thể tham gia các kết nối với các Phần Web khác hay không.

Cho phép Sửa trong Dạng xem Cá nhân

Xác định các thuộc tính Phần Web có thể được sửa đổi trong dạng xem cá nhân hay không.

Chế độ Xuất

Xác định mức dữ liệu được phép xuất cho Phần Web này. Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, thiết đặt này có thể không khả dụng.

Tiêu đề URL

Xác định URL của một tệp chứa thông tin bổ sung về Phần Web. Tệp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm tiêu đề Phần Web.

Mô tả

Xác định Mẹo Màn hình xuất hiện khi bạn dừng con trỏ chuột trên tiêu đề hoặc biểu tượng Phần Web. Giá trị của thuộc tính này được dùng khi bạn tìm kiếm Phần Web bằng cách dùng lệnh Tìm kiếm trên menu Tìm Phần Web của ngăn công cụ.

URL trợ giúp

Xác định vị trí của một tệp chứa thông tin Trợ giúp về Phần Web. Thông tin Trợ giúp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm lệnh Trợ giúp trên menu Phần Web.

Chế độ Trợ giúp

Xác định một trình duyệt sẽ hiển thị nội dung Trợ giúp cho Phần Web như thế nào.

Chọn một trong những thao tác sau:

Mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web.

Phi mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng không phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web này. Đây là giá trị mặc định.

Dẫn hướng Mở trang Web trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Lưu ý: Mặc dù Phần Web Microsoft ASP.NET tùy chỉnh hỗ trợ thuộc tính này, các chủ đề Trợ giúp mặc định chỉ mở trong một cửa sổ trình duyệt riêng.

URL Hình ảnh Biểu tượng Ca-ta-lô

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng như biểu tượng Phần Web trong Danh sách Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

URL Hình ảnh Biểu tượng Tiêu đề

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng trong thanh tiêu đề Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

Nhập Thông báo Lỗi

Xác định thông báo xuất hiện nếu có vấn đề nhập Phần Web.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×