Dùng lại (nhập) bản chiếu từ bản trình bày khác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều trang chiếu vào bản trình bày của bạn từ khác, mà không cần phải mở tệp khác.

(Theo mặc định, một trang chiếu được sao chép kế thừa thiết kế bản chiếu bạn đã chèn nó sau trong bản trình bày đích. Tuy nhiên, bạn có thể chọn giữ định dạng của bản chiếu bạn đã sao chép thay vào đó.)

Khi bạn nhập một trang chiếu từ một bản trình bày khác, nó sẽ chỉ cần một bản sao của phiên bản gốc. Thay đổi bạn thực hiện với bản sao không ảnh hưởng đến trang chiếu gốc trong bản trình bày khác.

 1. Mở bản trình bày bạn muốn thêm trang chiếu.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái, bấm vào nơi bạn muốn thêm một bản chiếu.

  Đường ngang màu đỏ cho biết vị trí trang chiếu mới hoặc bản chiếu sẽ được chèn.
 3. Trên tab trang đầu của ruy-băng, trong nhóm bản chiếu , bấm vào mũi tên bên dưới Trang chiếu mới, sau đó chọn Dùng lại bản chiếu.

  Lệnh dùng lại bản chiếu nằm ở dưới cùng của menu thả xuống trang chiếu mới.
 4. Trong ngăn Dùng lại Bản chiếu, hãy bấm Mở Tệp PowerPoint.

  Duyệt để định vị bản trình bày
 5. Trong hộp thoại Duyệt, hãy định vị và bấm tệp bản trình bày chứa bản chiếu bạn muốn, rồi bấm Mở.

 6. Nếu bạn muốn vào trang chiếu mà bạn muốn thêm vào bản trình bày đích để giữ nguyên định dạng của bản trình bày gốc, hãy chọn hộp kiểm giữ nguồn định dạng trước khi bạn thêm trang chiếu vào bản trình bày đích. (Khi không chọn hộp kiểm này, các trang chiếu được sao chép kế thừa kiểu của bản chiếu họ đang chèn sau khi.) Sau đó, trong ngăn Dùng lại bản chiếu , thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một bản chiếu duy nhất, hãy bấm vào bản chiếu cần thêm.

  • Để thêm tất cả các bản chiếu, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ bản chiếu nào rồi chọn Chèn Tất cả Bản chiếu.

   Chọn tùy chọn "Giữ định dạng nguồn" nếu bạn muốn các trang chiếu đã chèn để duy trì kiểu được dùng trong bản trình bày gốc.
 1. Mở bản trình bày bạn muốn thêm trang chiếu.

 2. Trong ngăn hình thu nhỏ trang chiếu ở bên trái, bấm vào nơi bạn muốn thêm một bản chiếu.

  Đường ngang màu đỏ cho biết vị trí trang chiếu mới hoặc bản chiếu sẽ được chèn.
 3. Trên tab trang đầu của ruy-băng, trong nhóm bản chiếu , bấm vào mũi tên bên dưới Trang chiếu mới, sau đó chọn Dùng lại bản chiếu.

  Lệnh dùng lại bản chiếu nằm ở dưới cùng của menu thả xuống trang chiếu mới.
 4. Trong ngăn Dùng lại Bản chiếu, hãy bấm Mở Tệp PowerPoint.

  Duyệt để định vị bản trình bày

  (Tùy chọn khác là mở thư viện bản chiếu. PowerPoint 2010 và PowerPoint 2013 cho phép bạn phát hành bản chiếu vào một Thư viện bản chiếu, đó là một tập hợp các trang chiếu được lưu trữ trong một Thư viện SharePoint. Nếu tổ chức của bạn sử dụng Sản phẩm SharePoint 2010 hoặc sản phẩm SharePoint 2007 để quản lý tài liệu và nội dung khác, thư viện bản chiếu có thể sẵn dùng cho bạn. Đọc Thư viện bản chiếu sử dụng để chia sẻ và dùng lại bản chiếu PowerPoint để biết thêm thông tin.)

 5. Trong hộp thoại Duyệt, hãy định vị và bấm tệp bản trình bày chứa bản chiếu bạn muốn, rồi bấm Mở.

 6. Nếu bạn muốn vào trang chiếu mà bạn muốn thêm vào bản trình bày đích để giữ nguyên định dạng của bản trình bày gốc, hãy chọn hộp kiểm giữ nguồn định dạng trước khi bạn thêm trang chiếu vào bản trình bày đích. (Khi không chọn hộp kiểm này, các trang chiếu được sao chép kế thừa kiểu của bản chiếu họ đang chèn sau khi.) Sau đó, trong ngăn Dùng lại bản chiếu , thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm một bản chiếu duy nhất, hãy bấm vào bản chiếu cần thêm.

  • Để thêm tất cả các bản chiếu, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ bản chiếu nào rồi chọn Chèn Tất cả Bản chiếu.

   Chọn tùy chọn "Giữ định dạng nguồn" nếu bạn muốn các trang chiếu đã chèn để duy trì kiểu được dùng trong bản trình bày gốc.
 1. Mở bản trình bày bạn muốn thêm bản chiếu vào đó.

 2. Trong ngăn chứa tab Đại cương và Bản chiếu, bấm Bản chiếu, rồi bấm vị trí bạn muốn thêm bản chiếu.

  Thêm trang chiếu từ tệp

 3. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Trang chiếu, bấm vào Trang chiếu mới, rồi bấm vào Sử dụng lại trang chiếu.

 4. Trong ngăn Tái sử dụng Bản chiếu, bấm Mở Tệp PowerPoint .

 5. Trong hộp thoại Duyệt, hãy định vị và bấm tệp bản trình bày chứa bản chiếu bạn muốn, rồi bấm Mở.

  Mẹo: Trong ngăn Dùng lại bản chiếu , Microsoft Office PowerPoint 2007 Hiển thị hình thu nhỏ của bản chiếu từ bản trình bày mà bạn đã chọn. Đặt con trỏ trên hình thu nhỏ để xem một phiên bản lớn hơn của nội dung của bản chiếu.

 6. Trong ngăn Dùng lại Bản chiếu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  Lưu ý: Nếu bạn muốn bản chiếu mà bạn đang thêm vào bản trình bày đích giữ lại định dạng của bản trình bày gốc, hãy chọn hộp kiểm Giữ định dạng nguồn trước khi thêm bản chiếu vào bản trình bày đích.

  • Để thêm một bản chiếu, hãy bấm bản chiếu.

  • Để thêm tất cả bản chiếu, hãy bấm chuột phải vào bất kỳ bản chiếu nào, rồi bấm Chèn Tất cả Bản chiếu trên menu lối tắt.

 1. Mở một bản trình bày hiện có hoặc tạo một bản trình bày mới mà bạn muốn chèn các trang chiếu vào.

 2. Trong dạng xem thường, trong ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn chèn các trang chiếu khác sau.

 3. Trên trang đầu tab, dưới bản chiếu, bấm vào mũi tên bên cạnh Trang chiếu mới, sau đó bấm Dùng lại bản chiếu.

  Menu trang chiếu mới bao gồm một lệnh dùng lại bản chiếu.
 4. Trong hộp thoại, hãy tìm bản trình bày mà bạn muốn chèn và chọn nó. Bấm OK.

  Bản sao của tất cả các trang chiếu được chèn vào bản trình bày của bạn. Nếu bạn chỉ cần một số đó, bạn có thể loại bỏ chúng bằng cách chọn chúng trong ngăn bên trái, sau đó nhấn phím Delete trên bàn phím của bạn. (Để chọn nhiều bản chiếu cho việc xóa bỏ, nhấn giữ LỆNH khi bấm vào các trang chiếu.)

Khi bạn sao chép trang chiếu từ một bản trình bày khác, dùng tùy chọn giữ lại thiết kế của trang chiếu ban đầu nếu bạn muốn trang chiếu của bạn để có thiết kế cùng họ có trong bản trình bày gốc của họ. Nếu không, các trang chiếu được sao chép sẽ thừa kế thiết kế của bản chiếu mà chúng được chèn vào sau trong bản trình bày mới này.

Sao chép tất cả trang chiếu

 1. Mở một bản trình bày hiện có hoặc tạo một bản trình bày mới mà bạn muốn chèn các trang chiếu vào.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn chèn các trang chiếu khác sau, như được mô tả dưới đây:

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab.    

 3. Trên trang đầu tab, dưới bản chiếu, bấm vào mũi tên bên cạnh Trang chiếu mới, sau đó bấm Chèn trang chiếu từ bản trình bày khác.

  Tab Nhà, nhóm Trang chiếu
 4. Chọn bản trình bày mà bạn muốn chèn, bấm chèn tất cả trang chiếu, sau đó bấm chèn.

Sao chép trang chiếu đã chọn

 1. Mở một bản trình bày hiện có hoặc tạo một bản trình bày mới mà bạn muốn chèn các trang chiếu vào.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào trang chiếu mà bạn muốn chèn các trang chiếu khác sau, như được mô tả dưới đây:

  1. Trên menu dạng xem , bấm thường.

  2. Ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, bấm tab Tab Trang chiếu bản chiếu, sau đó bấm bản chiếu. Tùy thuộc vào độ rộng của ngăn dẫn hướng, bạn sẽ hoặc xem Tab có tên Trang chiếuTab có tên Đại cương có tên tab hoặc bản chiếu Tab Trang chiếuđại cương Tab Đại cương biểu tượng tab. Để chọn nhiều trang chiếu, nhấn giữ phím LỆNH khi bấm vào các trang chiếu. Hoặc, nếu bạn sắp xếp trang chiếu của bạn thành các phần, hãy chọn một nhóm toàn bộ các trang chiếu bằng cách bấm vào tiêu đề phần.    

 3. Trên trang đầu tab, dưới bản chiếu, bấm vào mũi tên bên cạnh Trang chiếu mới, sau đó bấm Chèn trang chiếu từ bản trình bày khác.

  Tab Nhà, nhóm Trang chiếu
 4. Chọn bản trình bày mà bạn muốn chèn, bấm chọn bản chiếu để chèn, sau đó bấm chèn.

 5. Bấm trang chiếu mà bạn muốn, sau đó bấm chèn.

  Dùng tùy chọn giữ lại thiết kế của trang chiếu ban đầu nếu bạn muốn trang chiếu của bạn để có thiết kế cùng họ có trong bản trình bày gốc của họ. Nếu không, các trang chiếu được sao chép sẽ thừa kế thiết kế của bản chiếu mà chúng được chèn vào sau trong bản trình bày mới này.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm trang chiếu đã chọn, hộp thoại Trình tìm kiếm bản chiếu vẫn mở cho đến khi bạn bấm đóng. Điều này cho phép bạn thêm trang chiếu khác nhau vào các phần khác nhau của bản trình bày của bạn. Nó cũng cho phép bạn chuyển sang bản trình bày chưa khác (với nút Mở tệp mới ) để sao chép trang chiếu từ đó.

Tính năng Dùng lại bản chiếu không sẵn dùng trong PowerPoint Online, nhưng bạn có thể sao chép trang chiếu từ một bản trình bày khác như được mô tả trong sao chép và dán bản chiếu.

Xem thêm

Sao chép và dán bản chiếu

Thêm, sắp xếp lại, nhân đôi và xóa trang chiếu trong PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×