Dùng hàm AND và OR để kiểm tra tổ hợp các điều kiện

Khi bạn cần tìm dữ liệu đáp ứng nhiều hơn một điều kiện, chẳng hạn như số đơn vị đã bán từ tháng 4 đến tháng 1, hoặc số đơn vị Nancy đã bán, bạn có thể sử dụng kết hợp hàm ANDOR. Sau đây là ví dụ:

Sử dụng AND và Or trong cùng một hàm

Công thức này lồng hàm AND vào bên trong hàm OR để tìm kiếm số đơn vị đã bán từ 01/04/2011 đến 01/01/2012 hoặc bất cứ đơn vị nào Nancy đã bán. Bạn có thể thấy công thức cho ra kết quả True (Đúng) đối với các đơn vị Nancy đã bán và cả các đơn vị do Tim và Ed bán trong những ngày được xác định trong công thức.

Sau đây là công thức ở dạng bạn có thể sao và dán. Nếu bạn muốn thực hành công thức này trong một sổ làm việc mẫu, hãy xem phần cuối của bài này.

=OR(AND(C2>DATE(2011;4;30);C2<DATE(2012;1;1));B2="Nancy")

Chúng ta hãy tìm hiểu công thức này kỹ hơn. Hàm OR đòi hỏi một tập hợp các đối số (các phần dữ liệu) mà nó có thể kiểm tra để xem chúng đúng hay sai. Trong công thức này, đối số đầu tiên là hàm AND và hàm DATE được lồng vào bên trong nó, đối số thứ hai là "Nancy." Bạn có thể đọc công thức theo cách này: Kiểm tra xem trong khoảng thời gian sau ngày 30 tháng 4 năm 2011 đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2012 có giao dịch bán hàng nào được thực hiện hay không hoặc giao dịch đó có phải do Nancy thực hiện hay không.

Hàm AND cũng cho ra kết quả True (Đúng) hoặc False (Sai). Trong phần lớn các trường hợp, bạn sử dụng hàm AND để mở rộng khả năng của một hàm khác, chẳng hạn như OR và IF. Trong ví dụ này, hàm OR sẽ không tìm các ngày chính xác mà không có hàm AND.

Sử dụng hàm AND và OR với IF

Bạn cũng có thể sử dụng hàm ANDOR với hàm IF.

Hàm AND và OR được lồng vào bên trong một hàm IF

Trong ví dụ này, mọi người không có được tiền thưởng cho đến khi họ bán được $125.000 giá trị hàng hóa, trừ khi họ làm việc ở khu vực miền nam nơi có thị trường nhỏ hơn. Trong trường hợp đó, họ đủ điều kiện nhận tiền thưởng sau khi đạt doanh số $100.000.

=IF(OR(C4>=125000;AND(B4="Miền Nam";C4>=100000))=TRUE;C4*0,12;"Không có thưởng")

Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn. Hàm IF đòi hỏi phải có 3 phần dữ liệu (đối số) chạy chính xác. Đầu tiên là kiểm tra lô-gic, thứ hai là giá trị bạn muốn để xem liệu kết quả kiểm tra có trả về True hay không và thứ ba là giá trị bạn muốn để xem liệu kết quả kiểm tra có trả về False hay không. Trong ví dụ này, hàm OR và mọi nội dung được lồng trong nó sẽ cung cấp kết quả kiểm tra lô-gic. Bạn có thể đọc công thức này là: Tìm các giá trị lớn hơn hoặc bằng 125.000, trừ khi giá trị nằm ở cột C là "Miền Nam", sau đó tìm một giá trị lớn hơn 100.000 và mỗi khi cả hai điều kiện này là đúng, nhân giá trị đó với 0,12 là số tiền hoa hồng. Nếu không, hiển thị từ "Không có thưởng."

Đầu Trang

Dữ liệu mẫu

Nếu bạn muốn làm việc với các ví dụ trong bài viết này, hãy sao chép bảng sau đây vào ô A1 trong bảng tính của riêng bạn. Đảm bảo chọn toàn bộ bảng, bao gồm hàng đầu đề.


Nhân viên bán hàng

Khu vực

Doanh số

Công thức/kết quả

Miller

Miền Đông

87925

=IF(OR(C2>=125000;AND(B2="Miền Nam";C2>=100000))=TRUE;C2*0,12;"Không có thưởng")

Stahl

Miền Bắc

100000

=IF(OR(C3>=125000;AND(B3="Miền Nam";C3>=100000))=TRUE;C3*0,12;"Không có thưởng")

Foster

Miền Tây

145000

=IF(OR(C4>=125000;AND(B4="Miền Nam";C4>=100000))=TRUE;C4*0,12;"Không có thưởng")

Wilcox

Miền Nam

200750

=IF(OR(C5>=125000;AND(B5="Miền Nam";C5>=100000))=TRUE;C5*0,12;"Không có thưởng")

Barnhill

Miền Nam

178650

=IF(OR(C6>=125000;AND(B6="Miền Nam";C6>=100000))=TRUE;C6*0,12;"Không có thưởng")

Thomas

Miền Bắc

99555

=IF(OR(C7>=125000;AND(B7="Miền Nam";C7>=100000))=TRUE;C7*0,12;"Không có thưởng")

Keever

Miền Đông

147000

=IF(OR(C8>=125000;AND(B8="Miền Nam";C8>=100000))=TRUE;C8*0,12;"Không có thưởng")

Cassazza

Miền Bắc

213450

=IF(OR(C9>=125000;AND(B9="Miền Nam";C9>=100000))=TRUE;C9*0,12;"Không có thưởng")

Brownlee

Miền Nam

122680

=IF(OR(C10>=125000;AND(B10="Miền Nam";C10>=100000))=TRUE;C10*0,12;"Không có thưởng")

Smithberg

Miền Tây

92500

=IF(OR(C11>=125000;AND(B11="Miền Nam";C11>=100000))=TRUE;C11*0,12;"Không có thưởng")

Benson

Miền Đông

88350

=IF(OR(C12>=125000;AND(B12="Miền Nam";C12>=100000))=TRUE;C12*0,12;"Không có thưởng")

Đọc

Miền Tây

102500

=IF(OR(C13>=125000;AND(B13="Miền Nam";C13>=100000))=TRUE;C13*0,12;"Không có thưởng")

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×