Dùng hàm AND và OR để kiểm tra tổ hợp các điều kiện

Khi bạn cần tìm dữ liệu đáp ứng nhiều điều kiện, chẳng hạn như số đơn vị đã bán từ tháng 4 đến tháng 1 hoặc số đơn vị Nancy đã bán, bạn có thể dùng hàm AND và OR cùng với nhau.

Công thức này lồng hàm AND vào bên trong hàm OR để tìm kiếm các đơn vị đã bán từ ngày 30 tháng 4 năm 2011 đến 1 tháng 1 năm 2012 hoặc bất kỳ đơn vị nào Nancy đã bán. Bạn có thể thấy nó cho ra kết quả True (Đúng) đối với các đơn vị Nancy đã bán và cả các đơn vị do Tim và Ed bán trong các ngày xác định trong công thức.

Sử dụng AND và Or trong cùng một hàm

Sau đây là công thức ở dạng bạn có thể sao chép và dán vào một trang tính.

=OR(AND(C2>DATE(2011,4,30),C2<DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

Chúng ta hãy tìm hiểu công thức này kỹ hơn. Hàm OR đòi hỏi một tập hợp các đối số mà nó có thể kiểm tra để xem chúng đúng hay sai. Trong công thức này, đối số đầu tiên là hàm AND và hàm DATE được lồng vào bên trong nó, đối số thứ hai là "Nancy." Bạn có thể đọc công thức theo cách này: Kiểm tra xem trong khoảng thời gian sau ngày 30 tháng 4 năm 2011 đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2012 có giao dịch bán hàng nào được thực hiện hay không hoặc giao dịch đó có phải do Nancy thực hiện hay không.

Cũng giống như hàm OR, hàm AND cũng cho ra kết quả True (Đúng) hoặc False (Sai). Trong phần lớn các trường hợp, bạn sử dụng hàm AND để mở rộng khả năng của một hàm khác, chẳng hạn như OR và IF. Trong ví dụ này, hàm OR sẽ không tìm các ngày chính xác mà không có hàm AND.

Sử dụng hàm AND và hàm OR với hàm IF

Bạn cũng có thể sử dụng hàm ANDOR với hàm IF.

Hàm AND và OR được lồng vào bên trong một hàm IF

Trong ví dụ này, nhân viên bán hàng không được thưởng cho đến khi họ bán được ít nhất $125.000 giá trị hàng hóa, trừ khi họ làm việc ở khu vực miền nam nơi có thị trường nhỏ hơn. Trong trường hợp đó, họ đủ điều kiện nhận tiền thưởng sau khi đạt doanh số $100.000.

=IF(OR(C4>=125000,AND(B4="South",C4>=100000))=TRUE,C4*0.12,"No bonus")

Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn. Hàm IF đòi hỏi phải có 3 đối số để hoạt động. Đầu tiên là phép kiểm tra lô-gic, thứ hai là giá trị bạn muốn xem nếu kết quả kiểm tra trả về True và thứ ba là giá trị bạn muốn xem nếu kết quả kiểm tra trả về False. Trong ví dụ này, hàm OR và mọi nội dung được lồng trong nó sẽ cung cấp kết quả kiểm tra lô-gic. Bạn có thể đọc công thức này như sau: Tìm các giá trị lớn hơn hoặc bằng 125.000, trừ khi giá trị nằm ở cột C là "Miền Nam", thì tìm một giá trị lớn hơn 100.000 và mỗi khi cả hai điều kiện này là đúng, nhân giá trị đó với 0,12 là số tiền hoa hồng. Nếu không, hiển thị từ "Không có thưởng."

Hãy thử làm việc với các ví dụ hiển thị ở trên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×