Dùng hộp thư của trang để sắp xếp email cho một nhóm hoặc dự án

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để giữ email có liên quan đến nhóm hoặc dự án được sắp xếp, bạn có thể thêm hộp thư của trang vào một site SharePoint . Mọi người chỉ cần gửi email đến địa chỉ email hộp thư của trang. Sau đó, thành viên nhóm người có quyền thích hợp có thể xem, sắp xếp và trả lời email từ hộp thư của site trong SharePoint bằng cách sử dụng công cụ cùng họ đã quen thuộc với từ Outlook trên web.

Quan trọng: Tính năng hộp thư của trang trong SharePoint Online không được được chấp nhận bắt đầu trong tháng 3, 2017. Tính năng này sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trong bản phát hành trong tương lai. Mới SharePoint Online tổ chức không còn có quyền truy nhập vào các tính năng hộp thư của trang. Tổ chức SharePoint Online hiện có không còn có thể tạo hộp thư của trang mới. Bất kỳ hộp thư của trang nào mà đã được thiết lập và triển khai trước tháng 3, 2017 sẽ tiếp tục hoạt động.
Chúng tôi sẽ cung cấp trình để giúp chuyển site của bạn hiện có trang hộp thư đến một nhóm Office 365 trong tháng 9, 2017. Nếu bạn hiện đang sử dụng tính năng hộp thư của trang trong SharePoint Online, bạn nên cân nhắc thay đổi thành nhóm Office 365 thay vào đó để hỗ trợ các kịch bản cộng tác email của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng Office 365 nhóm thay vì hộp thư của Site.

Lưu ý: Tính năng hộp thư của trang sẽ vẫn được hỗ trợ, nhưng không chấp nhận trong SharePoint Server 2019 SharePoint Server 2016, sản phẩm SharePoint 2013 và SharePoint 2010. Khách hàng được đề xuất để khám phá hộp thư chia sẻ một cách khác thay vì hộp thư của site.

Bạn có thể:

Bất kỳ ai cũng có thể gửi email đến địa chỉ email hộp thư của trang.

Đây là các tiêu chí để đọc, sắp xếp, phản hồi hoặc xóa thư trong hộp thư của trang:

Nếu sau khi đã tạo hộp thư của trang, bạn không muốn có hộp thư này nữa, bạn có thể ngăn không cho hiển thị hộp thư của trang trên trang.

Các câu hỏi thường gặp về việc quản lý hộp thư của site

Dưới đây là những câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến có thể gặp khi bạn bắt đầu dùng hộp thư của site trong tổ chức của mình.

Các câu hỏi về cách sử dụng hộp thư của trang

Làm thế nào thành viên của site có thể tìm ra người có thể nhìn thấy hộp thư của site?

Trong Outlook trên web, ở góc trên bên phải, bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , bấm tùy chọn, bấm hộp thư của trang, bấm đúp vào hộp thư của trang, sau đó bấm người dùng.

Điều gì xảy ra nếu có hai người đồng thời sửa một bản thảo email trong hộp thư của site bằng cách sử dụng trang web SharePointỨng dụng Hộp thư của Site?

Các chỉnh sửa của người thứ hai sẽ ghi đè lên những thay đổi của người thứ nhất.

Các câu hỏi về cách tạo và loại bỏ hộp thư của trang

Tôi có cần phải gán giấy phép vào địa chỉ email hộp thư của site không?

Không. Địa chỉ email của site không yêu cầu cấp phép Exchange.

Có những tình huống yêu cầu không nên sử dụng hộp thư của site không?

Có những lúc hộp thư của site có thể không thích hợp:

  • Cân nhắc bảo mật - bất kỳ thành viên nào của site đều có thể đọc hoặc chuyển tiếp bất kỳ email nào trong một hộp thư của site.

  • Bởi vì hộp thư của site là một không gian làm việc được chia sẻ, bất kỳ người dùng hộp thư của site nào đều có thể sắp xếp lại và xóa email.

Tôi có thể đổi tên hộp thư của site không?

Tên hiển thị của một hộp thư của site là tên hiển thị của site nhóm SharePoint. Nếu bạn thay đổi tên hiển thị của site trong SharePoint, thì tên hiển thị cũng thay đổi trong Outlook. Tuy nhiên, địa chỉ email của site sẽ không bị thay đổi.

Tôi có thể đổi địa chỉ email hộp thư của trang được không?

Không. Không thể thay đổi địa chỉ email của trang sau khi đã tạo địa chỉ đó. Địa chỉ email được tạo từ tên hiển thị cho trang khi đã tạo ra hộp thư của trang.

Nếu tên hiển thị của trang sử dụng các ký tự từ bảng chữ cái không phải tiếng Anh hoặc có ba hay ít hơn các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh, thì tên hiển thị không được sử dụng cho địa chỉ email. Thay vào đó, để đảm bảo địa chỉ email hợp lệ, địa chỉ email được tạo tự động. Những địa chỉ email này bắt đầu với tiền tố SM, tiếp theo là hai chữ số của năm, ba chữ số của ngày trong năm và bốn chữ cái ngẫu nhiên.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×