Dùng Danh sách Trường để thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp lại các trường PivotTable

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu một sổ làm việc bạn đã mở trong Excel Online có PivotTable, bạn có thể sử dụng danh sách trường để thêm, loại bỏ hoặc sắp xếp các trường của nó. Nó sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable. Nếu bạn không nhìn thấy danh sách trường, hãy thử bấm chuột phải vào bất kỳ đâu trong PivotTable để bấm Hiện danh sách trường.

Lệnh Hiện Danh sách Trường trên menu lối tắt

Danh sách Trường có phần trường, trong đó bạn có thể chọn những trường bạn muốn hiện trong PivotTable và phần vùng, trong đó bạn có thể kéo trường giữa các vùng để sắp xếp những trường này theo cách mong muốn.

Danh sách Trường PivotTable

Để thêm trường vào PivotTable của bạn, hãy chọn hộp bên cạnh tên trường để đặt trường này vào vùng mặc định của phần vùng trong Danh sách Trường. Thông thường:

  • Các trường không phải là số được thêm vào vùng Hàng

  • Các trường số được thêm vào vùng Giá trị

  • Cấu trúc phân cấp ngày và thời gian của Khối Xử lý Phân tích Trực tuyến (Online Analytical Processing, OLAP) được thêm vào vùng Cột .

Để loại bỏ trường khỏi PivotTable của bạn, chỉ cần bỏ chọn hộp bên cạnh các trường đó.

Hãy dùng phần vùng của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường như ý muốn bằng cách kéo chúng giữa bốn vùng.

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PitvotTable như sau:

  • Các trường trong vùngBộ lọc được hiển thị như là các bộ lọc báo cáo mức độ cao nhất trên PivotTable, như sau:

Vùng Bộ lọc trong PivotTable

  • Các trường trong vùngCột được hiển thị như là các Nhãn Cột ở trên cùng của PivotTable, như sau:

Vùng Cột trong PivotTable

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

  • Các trường trong vùngHàng được hiển thị như là Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable, như sau:

Vùng Hàng trong PivotTable

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

  • Các trường trong vùngGiá trị được hiển thị như là giá trị dạng số tóm tắt trong PivotTable, như sau:

Vùng Giá trị trong PivotTable

Nếu bạn có nhiều trường trong một vùng, bạn có thể tahy đổi thứ tự của chúng bằng cách kéo chúng vào vị trí đúng. Để xóa một trường, hãy kéo trường đó ra khỏi phần vùng.

Tìm hiểu về cách dùng các PivotTable trong Excel Online

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×