DOLLAR (Hàm DOLLAR)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ, với phần thập phân được làm tròn đến vị trí đã xác định. Định dạng được dùng là $#, ## 0.00_);($#,##0.00).

Cú pháp

Đô-LA (số,số thập phân)

Số    là số, tham chiếu cột có chứa một số hoặc một công thức đánh giá là một số.

Số thập phân    là số chữ số ở bên phải của dấu thập phân. Nếu số thập phân là số âm, số được làm tròn ở bên trái của dấu thập phân. Nếu bạn bỏ qua số thập phân, thiết đặt bản địa hệ thống của bạn sẽ được dùng để xác định số lượng vị trí thập phân.

Chú thích

Hàm Dollar sử dụng thiết đặt tiền tệ của máy tính của bạn. Nếu bạn luôn muốn hiển thị tiền tệ Hoa Kỳ, hãy dùng hàm USDOLLAR thay vào đó.

Ví dụ

Col1

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1234,567

= DOLLAR([Col1], 2)

Hiển thị số thứ nhất ở định dạng tiền tệ, 2 chữ số ở bên phải của dấu thập phân ($1,234.57)

1234,567

= DOLLAR([Col1],-2)

Hiển thị số thứ nhất ở định dạng tiền tệ, 2 chữ số bên trái của dấu thập phân ($1.200)

-1234,567

= DOLLAR([Col1],-2)

Hiển thị số thứ hai ở định dạng tiền tệ, 2 chữ số bên trái của (($1,200) điểm thập phân)

-0,123

= DOLLAR([Col1], 4)

Hiển thị số thứ ba ở định dạng tiền tệ, 4 chữ số ở bên phải của point(($0.1230)) thập phân

99,888

=Dollar([Col1])

Hiển thị số thứ tư trong một định dạng tiền tệ, 2 chữ số bên trái của dấu thập phân ($99.89)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×