DISTANCE (Hàm DISTANCE)

Bắt đầu bằng phần giới thiệu đồng cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của khách hàng. Nêu rõ mục tiêu và xác nhận những điểm cần quan tâm—lý do tại sao họ đang tìm kiếm trợ giúp. Sau đó cung cấp cho họ câu trả lời nhanh hoặc hướng dẫn họ theo các bước.

Đầu đề mức thứ nhất

Câu này giới thiệu danh sách theo thứ tự mà bạn có thể sử dụng để tạo viền ngoài cho một quy trình.

Tiêu đề thủ tục (tùy chọn)

  1. Thêm các bước cho thủ tục để thỏa mãn tối đa mục tiêu chính.

  2. Thêm một bước bằng cách đặt con trỏ trước thẻ /step, sau đó nhấn Enter.

    Thêm một đoạn văn thụt lề bên dưới bước đánh số bằng cách đặt con trỏ trước thẻ /para, sau đó nhấn Enter.

  3. Chuyển các bước được đánh số thành danh sách dấu đầu dòng bằng cách đặt con trỏ sau thẻ steps. Trong Trình kiểm tra Thuộc tính, thả xuống danh sách lớp, sau đó bấm dấu đầu dòng.

Câu này giới thiệu danh sách dấu đầu dòng.

  • Mục Danh sách 1.

  • Thêm mục danh sách khác bằng cách đặt con trỏ trước thẻ /mục danh sách, sau đó nhấn Enter.

  • Chuyển danh sách dấu đầu dòng thành danh sách đánh số bằng cách đặt con chạy sau thẻ danh sách. Trong Trình kiểm tra Thuộc tính, thả xuống danh sách lớp, sau đó bấm theo thứ tự.

Để tạo một bảng có đầu trang, hãy bấm Bảng > Chèn.

Hàng bảng

Hàng bảng

Hàng bảng

Hàng bảng

Dưới đây là cảnh báo "mẹo".

Mẹo: Khách hàng thích mẹo vặt. Khi bạn muốn chia sẻ một mẹo hay, hãy thêm nó.

Đầu đề mức hai

Để tạo đầu đề mức hai, thêm một phần ghi thẻ sau thẻ /content của phần mẹ, rồi thêm một thẻ phần vào thẻ các phần.

Để thêm mức đầu đề khác của cùng một mức, hãy thêm một phần sau thẻ /section cuối.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×