×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Display or hide a data table in a chart

Data tables can be displayed in line, area, column, and bar charts. In bar charts, the data table does not replace an axis of the chart but is aligned to the chart.

  1. Click the chart to which you want to add a data table.

  2. On the Chart menu, click Chart Options, and then click the Data Table tab.

  3. To display the chart data in a grid at the bottom of the chart, select the Show data table check box.

    To hide the data table, clear the check box.

Note: To attach the data table to the category axis in a 3-D chart, click 3-D View on the Chart menu, and then select the Right angle axes check box.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×