Di chuyển thư mục dùng chung

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Như một hướng dẫn chung, là tốt nhất để tránh việc di chuyển một thư mục dùng chung hoặc thư mục con của nó. Tuy nhiên, hãy lưu ý các chi tiết sau đây liên quan đến hoạt động này:

 • Nếu bạn di chuyển thư mục gốc của thư mục dùng chung, nó sẽ không còn được đồng bộ trên máy tính này. Tuy nhiên, nó sẽ tiếp tục được đồng bộ cho các thành viên workspace và trên máy tính khác mà bạn có tài khoản của bạn.

  Bạn có thể tiếp tục đồng bộ hóa cho thư mục chia sẻ nếu bạn chọn một vị trí thư mục mới gốc, như được mô tả dưới đây.

 • Nếu bạn di chuyển một thư mục con trong thư mục dùng chung vào một vị trí bên ngoài cấu trúc phân cấp thư mục thư mục dùng chung, hành động này sẽ xóa thư mục con và nội dung cho tất cả các thành viên khác vào Workspace.

Tiếp tục đồng bộ hóa cho một thư mục dùng chung

Hãy làm như sau để tiếp tục đồng bộ hóa thư mục dùng chung:

 1. Bấm đúp vào thư mục được chia sẻ trong thanh khởi động.

  Lời nhắc "Không tìm thấy thư mục" Hiển thị.

 2. Bấm vào tùy chọn vào thư mục đã được di chuyển hoặc đổi tên. Nhắc tôi cho thư mục mới.

 3. Bấm OK.

 4. Duyệt đến và chọn vị trí thư mục mới, và bấm OK.

  Danh sách thư mục đồng bộ hóa và workspace thành viên được khôi phục.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×