Di chuyển từ một công cụ biểu mẫu 2,5

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phiên bản này của Microsoft Office Groove không còn hỗ trợ công cụ biểu mẫu Groove được tạo bằng cách dùng Groove 2,5. Nếu bạn chọn một công cụ Groove 2,5 biểu mẫu, bạn sẽ được nhắc để xuất công cụ thiết kế và bản ghi để nhập vào một công cụ biểu mẫu mới. Sau khi xuất, bạn sẽ có một tệp biểu mẫu cơ sở dữ liệu mẫu (.fdt) có chứa thiết kế công cụ biểu mẫu và các tệp nhị phân XML có chứa bản ghi dữ liệu.

Lưu ý hãy cẩn thận sau đây về quy trình di chuyển:

 • Ngoài việc không còn hỗ trợ công cụ Groove 2,5 biểu mẫu, phiên bản này của Groove cũng không còn hỗ trợ công cụ Groove 2007 biểu mẫu mới thêm một không gian làm việc. Kết quả, di chuyển một công cụ Groove 2,5 biểu mẫu, bạn sẽ cần làm việc với một thành viên workspace đã không được nâng cấp ngoài Office Groove 2007.

 • Cập Nhật thiết kế đã thực hiện trong một trình soạn thảo HTML bên ngoài không được giữ lại. Ví dụ, nếu bạn sắp xếp lại bố trí biểu mẫu trường trong một trình soạn thảo HTML bên ngoài, những thay đổi này sẽ bị mất khi bạn nhập vào thiết kế vào công cụ biểu mẫu 3.0.

  Di chuyển sẽ giữ lại tất cả thiết kế đối tượng, bao gồm tất cả trường, điều khiển biểu mẫu và dạng xem. Vì vậy, bạn có thể khôi phục thiết kế gốc của bạn bằng cách chọn bố trí trường trong công cụ Microsoft Office Groove 2007 biểu mẫu.

 • Biểu mẫu script có thể không hoạt động đúng cách và có thể cần phải được tạo lại.

Nhập 2,5 thiết kế biểu mẫu vào một công cụ biểu mẫu mới

 1. Tạo một workspace mới.

 2. Sắp xếp thêm một công cụ biểu mẫu không gian làm việc mới và nhập thiết kế.

  Bạn sẽ cần phải yêu cầu một thành viên vẫn đang chạy Groove 2007 để thêm công cụ Groove 2007 biểu mẫu cho bạn. Nếu có các thành viên không trong workspace ai đang chạy phiên bản trước của Groove, bạn sẽ cần phải tìm kiếm để mời không gian làm việc.

  Phần tử workspace cũng sẽ cần phải nhập tệp đã xuất .fdt. Bạn có thể gửi tệp .fdt như một phần đính kèm tệp hoặc thành viên có thể xuất thiết kế và tạo một mật khẩu mới.

 3. Để nhập thiết kế, viên hỗ trợ bạn bấm vào menu Tệp, nhấp chuột 2,5 sử dụng hình mẫu, và sau đó chọn và mở tệp đã xuất .ftd.

Nhập 2,5 công cụ biểu mẫu bản ghi dữ liệu vào một công cụ biểu mẫu mới

Sau khi workspace thành viên khác đã thêm vào một công cụ biểu mẫu mới cho bạn và nhập thiết kế công cụ, bạn có thể nhập các bản ghi dữ liệu.

 1. Đi tới công cụ biểu mẫu có chứa thiết kế 2,5 đã nhập.

 2. Bấm vào tab Workspace , hãy bấm nhập, bấm vào biểu mẫu 2,5 XML hoặc nhị phân, sau đó chọn tệp XML mà bạn đã xuất từ công cụ biểu mẫu 2,5.

  Tất cả các bản ghi dữ liệu ban đầu sẽ xuất hiện trong dạng xem dữ liệu.

Bạn có thể ngay bây giờ lại mời các thành viên không gian làm việc mới. Lưu ý rằng tất cả thành viên sẽ giữ lại tất cả liên kết với bản ghi họ ban đầu đã được tạo hoặc Cập Nhật.

Hãy cẩn thận để nhập 2,5 biểu mẫu bản ghi vào một công cụ biểu mẫu mới

Nếu các biểu mẫu 2,5 thiết kế công cụ bạn đang nhập chứa trường không được hiện trong các biểu mẫu công cụ thiết kế, trường mới sẽ tự động được tạo cho những trường thiếu. Tuy nhiên, tất cả "văn bản dựa trên trường" (chẳng hạn như văn bản, nút tùy chọn, hộp kiểm, hộp danh sách và danh sách thả xuống) sẽ tái tạo dưới dạng trường nhiều dòng văn bản.

Ngoài ra, nếu bạn đang nhập trường có cùng tên là một trường hiện có trong thiết kế công cụ biểu mẫu 3.0, nhưng là một kiểu dữ liệu khác nhau, thông báo lỗi sẽ hiển thị và dữ liệu công cụ biểu mẫu này sẽ không nhận được nhập vào.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×