Di chuyển tệp vào OneDrive for Business

Di chuyển tệp vào OneDrive for Business

Nếu người dùng có máy tính chứa nhiều tệp cá nhân, trước tiên bạn nên di chuyển các tệp đó vào OneDrive for Business:

  1. Truy nhập portal.office.com, rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực Microsoft 365 Business của người dùng.

  2. Bấm vào công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 , rồi đi tới OneDrive.

  3. Chọn Tải lên Tải lên trong thanh menu, rồi duyệt đến tệp bạn muốn lưu.

Để chuyển hồ sơ và các tệp quan trọng của người dùng, bạn cũng có thể sử dụng công cụ của bên thứ ba, như ForensiT. Đồng thời, bạn nên tải lên các tệp kết quả trong OneDrive for Business.

Xem Thêm

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business

Bắt đầu với Microsoft 365 Business

Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×