Di chuyển sổ tay OneNote for Windows mà bạn đã chia sẻ với những người khác

OneNote là một công cụ cộng tác tuyệt vời. Bạn có thể chia sẻ sổ tay với người khác để họ có thể xem hoặc chỉnh sửa nội dung và cộng tác cùng nhau. Nếu bạn muốn di chuyển sổ tay dùng chung sang vị trí mới, bạn cũng nên lập kế hoạch để người khác có thể tìm thấy sổ tay ở vị trí mới và tiếp tục làm việc trong đó.

Lưu ý: Nếu bạn có một sổ ghi chép mà bạn chưa chia sẻ, nhưng muốn di chuyển vào OneDrive để bạn có thể truy nhập vào đó trên tất cả các thiết bị của mình, thì bạn không cần phải thực hiện theo tất cả các bước dưới đây. Chỉ cần chọn Tệp > Chia sẻ và chọn vị trí mới. Để được hướng dẫn từng bước, hãy xem Di chuyển sổ ghi chép vào OneDrive. Nếu tổ chức của bạn sử dụng SharePoint, thì bạn có thể tạo sổ ghi chép trong SharePoint để những người khác trong nhóm của bạn cũng có thể sử dụng sổ.

Sổ ghi chép đã nằm trong vị trí được chia sẻ thì không thể di chuyển một lần sang vị trí mới. Bạn có thể di chuyển từng phần nội dung của sổ bằng cách thực hiện theo các bước sau

Mẹo: Hãy cân nhắc việc di chuyển sổ ghi chép chỉ những lúc bạn biết rằng các hoạt động chỉnh sửa chung sẽ ở mức tối thiểu. Cũng sẽ là một ý kiến hay nếu bạn sao lưu dự phòng tất cả các tệp trước khi thực hiện những thay đổi lớn, đặc biệt nếu bạn hoặc như người khác đang thực hiện những công việc quan trọng.

Bước 1: Chuẩn bị di chuyển

 1. Tạo sổ ghi chép mới (Tệp > Mới) ở vị trí mà bạn muốn sổ ghi chép hiện có của mình sẽ nằm ở đó.

 2. Thông báo cho những người mà bạn đã chia sẻ sổ ghi chép cũ là sổ này sẽ được di chuyển và họ nên mở sổ ghi chép mới. Bạn có thể thực hiện điều này bằng một trong hai cách:

  • Trong sổ ghi chép gốc, tạo một phần mới có một trang chứa hướng dẫn và nối kết đến sổ ghi chép mới.

  • Gửi email cùng với hướng dẫn cho họ.

   Để biết thông tin về cách lấy nối kết chia sẻ, hãy xem phần chia sẻ sổ ghi chép với người khác.

Bước 2: Di chuyển ghi chú của bạn

 1. Trong sổ ghi chép cũ, hãy bấm chuột phải vào một tab phần và chọn Di chuyển hoặc Sao chép.

 2. Chọn sổ ghi chép mới từ danh sách sổ ghi chép và chọn Di chuyển.

 3. Lặp lại bước 1 và 2 cho đến khi tất cả các phần đều nằm trong sổ ghi chép mới.

  Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã tạo một phần trong sổ ghi chép cũ để cho người khác biết là sổ ghi chép này đã được di chuyển, hãy giữ lại phần đó trong sổ ghi chép cũ và đừng di chuyển. Bằng cách đó, bất kỳ người nào mở sổ ghi chép cũ sẽ có thể thấy vị trí ghi chú được di chuyển tới.

 4. Nhấn Shift+F9 trên bàn phím của bạn để đồng bộ thủ công tất cả sổ tay và chờ đến khi quá trình đồng bộ kết thúc. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị cảm ứng mà không có bàn phím bên ngoài, bạn có thể đồng bộ thông qua menu Tệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Xem trạng thái đồng bộ hóa sổ tay dùng chung.

  Khi OneNote đồng bộ xong các thay đổi, mọi người sẽ thấy cấu trúc của sổ ghi chép mới khi họ đăng nhập vào sổ ghi chép mới lần tới.

 5. Đóng sổ ghi chép cũ. Thao tác này không xóa sổ ghi chép cũ, nhưng sẽ ngăn bạn truy nhập lại sổ ghi chép này theo thói quen.

Bước 1: Chuẩn bị di chuyển

Khi bạn đã sẵn sàng để di chuyển một sổ ghi chép được chia sẻ đến một vị trí mới, hãy thực hiện như sau:

 1. Tạo một sổ ghi chép mới (Tệp > Mới) tại vị trí nơi sẽ di chuyển một sổ ghi chép khác đến.

 2. Hãy thông báo cho những người bạn đã chia sẻ sổ ghi chép cũ là sổ ghi chép này sẽ được di chuyển và họ nên mở một sổ ghi chép mới. Bạn có thể thực hiện điều này bằng một trong hai cách:

  • Trong sổ ghi chép gốc, tạo một phần mới có một trang có chứa hướng dẫn (khuyến cáo).

  • Gửi email cùng với hướng dẫn cho họ.

 3. Mặt khác, đưa URL của sổ ghi chép mới vào và thêm một đoạn văn bản vào trang hoặc vào trong email của bạn để giải thích lý do và vị trí sổ ghi chép được di chuyển đến.

Bước 2: Di chuyển ghi chú của bạn

Khi bạn đã sẵn sàng để di chuyển những ghi chú của mình từ sổ ghi chép cũ sang sổ ghi chép mới, hãy thực hiện như sau:

 1. Đảm bảo rằng bạn mở cả sổ ghi chép cũ và mới, sau đó kéo từng phần sổ ghi chép từ sổ ghi chép cũ sang sổ ghi chép mới.

 2. Nếu bạn đã tạo một phần trong sổ ghi chép cũ từ trước để cho người khác biết là sổ ghi chép này đã được di chuyển, hãy giữ lại phần đó trong sổ ghi chép cũ. Bằng cách đó, bất kỳ người nào mở sổ ghi chép cũ sau một khoảng thời gian (ví dụ: đồng nghiệp vừa trở về sau một kỳ nghỉ dài) có thể thấy vị trí những ghi chú được di chuyển tới.

 3. Nhấn SHIFT+F9 trên bàn phím để đồng bộ thủ công tất cả các sổ ghi chép và đợi cho đến khi kết thúc quá trình đồng bộ hóa. Khi OneNote thực hiện xong quá trình đồng bộ hóa những thay đổi, mọi người sẽ thấy cấu trúc của sổ ghi chép mới khi họ đăng nhập vào sổ ghi chép mới lần tới.

 4. Đóng sổ tay cũ. Thao tác này không xóa sổ tay cũ nhưng sẽ ngăn bạn truy nhập lại sổ tay này theo thói quen.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×