Di chuyển OneDrive for Business tệp từ SharePoint 2013 tại chỗ đến Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

OneDrive for Business là thư viện cá nhân SharePoint Server mà mọi người trong tổ chức của bạn sử dụng để lưu trữ và chia sẻ tài liệu công việc công ty của họ. Bằng cách di chuyển các tài liệu để OneDrive for Business trong một đối tượng thuê Office 365 , người dùng của bạn có thể truy nhập các tài liệu từ bên ngoài mạng của bạn.

Sau khi bạn kết nối người dùng của bạn tại cơ sở SharePoint Server với OneDrive for Business trong Office 365, bước đầu tiên lập kế hoạch như thế nào người dùng của bạn sẽ di chuyển tệp của họ vào đám mây. Bài viết này mô tả các phương pháp mà bạn có thể dùng để thực hiện điều này.

Để biết thêm thông tin về OneDrive for Business, hãy xem OneDrive for Business là gì?.

Tùy chọn di chuyển

Có hai cách mà bạn có thể lập kế hoạch di chuyển các tệp của người dùng của bạn từ thư viện tài liệu tại cơ sở SharePoint ServerOneDrive for Business của họ để OneDrive for Business trong Office 365:

 • Tự phục vụ di chuyển: người dùng chọn tài liệu họ muốn di chuyển và sau đó di chuyển chúng sang Office 365.

 • Dựa trên công cụ di chuyển: người quản trị bộ nó sẽ tạo ra hoặc mua công cụ di chuyển để di chuyển nội dung.

Tự phục vụ di chuyển

Tùy chọn này, người dùng trong tổ chức của bạn di chuyển tệp riêng của họ từ của thư viện tài liệu tại cơ sở OneDrive for Business nơi đặt thư viện tài liệu của họ OneDrive for BusinessOffice 365. Dùng tùy chọn này nếu người dùng của bạn có một số nhỏ của tệp cần di chuyển.

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng tự phục vụ di chuyển

Ưu điểm

Khuyết điểm

Sử dụng ít CNTT-tài nguyên: người dùng di chuyển tệp của riêng họ đến các site cá nhân của họ.

Người dùng năng chống: người dùng của bạn phải thực hiện các nỗ lực để di chuyển tệp riêng của họ.

Dưới chi phí: chi phí thể rẻ hơn nhiều hơn mua di chuyển bên thứ ba-thứ 3 công cụ.

Thuộc tính tệp không được di chuyển: được di chuyển tệp được nhận dạng dưới dạng tệp mới và sẽ không giữ tệp siêu dữ liệu.

Dựa trên công cụ di chuyển

Trong trường hợp nhất định, tự phục vụ di chuyển sẽ không tùy chọn phù hợp nhất cho bạn. Nếu đây là trường hợp, bạn có thể sử dụng công cụ di chuyển từ đối tác của Microsoft để thực hiện việc di chuyển.

Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng trên công cụ di chuyển

Ưu điểm

Khuyết điểm

Di chuyển số lượng lớn dữ liệu: tốt hơn khi người dùng của bạn có nhiều tệp và số lượng lớn dữ liệu.

Độ phức tạp: bằng dựa trên công cụ di chuyển có thể là phức tạp. Bạn CNTT tài nguyên cần kiểm tra và theo dõi quy trình di chuyển.

Di chuyển tệp siêu dữ liệu: công cụ di chuyển một số có thể di chuyển siêu dữ liệu cho bạn.

Màn hình cho hiệu suất: di chuyển số lượng lớn dữ liệu có thể ảnh hưởng đến hiệu suất mạng của bạn. Bạn nên theo dõi hiệu suất mạng của bạn trong quá trình di chuyển của bạn.

Cân nhắc khi chọn một công cụ di chuyển

Khi bạn chọn một công cụ bên thứ ba để di chuyển thư viện tài liệu của người dùng tại cơ sở OneDrive for Business đến OneDrive for Business trong Office 365, hãy cân nhắc các thao tác sau:

 • Chức năng công cụ: tìm hiểu về công cụ có thể làm gì. Nếu bạn có kế hoạch di chuyển nhiều hơn chỉ người dùng tệp, nhiều công cụ có thể di chuyển nhiều hơn tài liệu của bạn tại chỗ thư viện (ví dụ, SharePoint tuyển tập site).

 • Chi phí: chi phí và yêu cầu cấp phép có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp.

Tạo trang cá nhân của người dùng của bạn trong Office 365

Một yêu cầu bổ sung để di chuyển tài liệu của người dùng tới OneDrive for Business trong Office 365 là tạo một trang web cá nhân cho mỗi người dùng trong Office 365. Có các cách tiếp cận hai để tạo các site cá nhân:

 • Di chuyển tự: nếu người dùng của bạn sẽ là di chuyển tài liệu chính (di chuyển tự), họ có thể tạo trang cá nhân của riêng họ Office 365 bằng cách bấm vào nối kết OneDrive ở đầu trang. Phải bật quyền Tạo trang cá nhân trên trang quản lý hồ sơ người dùng trong Trung tâm quản trị cho người dùng tạo trang cá nhân của riêng mình.

 • Trước khi cung cấp: nếu bạn đang sử dụng công cụ di chuyển, dùng Windows PowerShell trước cung cấp site cá nhân của người dùng của bạn bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk . Lệnh ghép ngắn này cho phép bạn trước cung cấp site cá nhân cho nhiều người dùng cho Office 365OneDrive for Business.

Làm thế nào để di chuyển trong tự phục vụ di chuyển

Trong trường hợp tự phục vụ di chuyển, người dùng có thể di chuyển tệp của chính mình bằng cách dùng một trong các phương pháp sau đây:

 • OneDrive for Business đồng bộ hóa máy khách: người dùng di chuyển tệp của họ đến của họ OneDrive for Business cho thư viện tài liệu Office 365 bằng cách sử dụng ứng dụng khách đồng OneDrive for Business .

 • Kéo và thả: người dùng di chuyển tài liệu của họ bằng cách dùng kéo và thả từ file Explorer để họ OneDrive for Business cho thư viện tài liệu Office 365 .

Khi bạn dùng phương pháp kéo và thả, bạn có thể chọn chỉ các tệp bạn cần. Ngược lại, khi bạn sử dụng ứng dụng khách đồng OneDrive for Business , nó sẽ di chuyển tất cả các tệp của bạn từ vị trí thư mục đồng bộ để OneDrive for Business cho thư viện tài liệu Office 365 .

Di chuyển bằng cách dùng OneDrive for Business đồng bộ hóa máy khách

Ứng dụng khách đồng OneDrive for Business sẵn dùng với Office 2013 hoặc Office 2016, hoặc như một tải xuống miễn phí. Cho phép bạn đồng bộ hóa của bạn OneDrive for Business cho thư viện tài liệu Office 365 máy tính cục bộ của bạn.

Phương pháp này sử dụng một quy trình gồm hai bước: đầu tiên, bạn sao lưu thư viện tài liệu của bạn tại cơ sở OneDrive for Business trên máy tính cục bộ của bạn, sau đó bạn dùng OneDrive for Business cho ứng dụng khách đồng Office 365 để sao chép nội dung của thư mục sao lưu vào môi trường trực tuyến của bạn.

Tạo bản sao lưu của thư mục đồng bộ thư viện trong SharePoint Server

 1. Trong của bạn SharePoint Server Site của tôi, đi tới thư viện tài liệu OneDrive for Business của bạn.

 2. Đồng bộ thư viện tài liệu này vào máy tính cục bộ của bạn.

 3. Tạo bản sao của thư mục thư viện đã đồng bộ trên máy tính của bạn.

 4. Dừng đồng bộ thư viện tài liệu.

Đồng bộ hóa thư mục cục bộ thư viện của bạn đến thư viện tài liệu site cá nhân của bạn trong Office 365

 1. Trong Office 365, hãy chọn OneDrive trong thanh dẫn hướng.

 2. Điều này sẽ đưa bạn đến OneDrive for Business trong Office 365.

 3. Đồng bộ thư viện này vào máy tính cục bộ của bạn.

 4. Sao chép nội dung của thư mục sao lưu thư viện mà bạn đã tạo vào thư mục thư viện đã đồng bộ.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các quy trình, hãy xem Di chuyển SharePoint Server 2013 tệp OneDrive for Business đến Office 365.

Giới hạn điều cần cân nhắc

Ứng dụng khách đồng OneDrive for Business giới hạn tổng số mục mà bạn có thể đồng bộ hóa với thư viện tài liệu. Để biết thông tin về các giới hạn và nơi họ đang thiết lập, hãy xem những hạn chế và giới hạn khi bạn đồng bộ thư viện SharePoint với máy tính của bạn thông qua OneDrive cho doanh nghiệp.

Di chuyển bằng cách dùng kéo và thả

Tùy chọn tự phục vụ di chuyển khác là có của bạn người dùng kéo và thả tệp cá nhân của họ vào thư viện tài liệuOneDrive for BusinessOffice 365thông qua Windows Explorer.

Di chuyển tệp của bạn bằng tính năng kéo và thả

 1. Trong trang web cá nhân của bạn Office 365 , hãy bấm OneDrive để mở thư viện tài liệu OneDrive for Business của bạn.

 2. Trên máy tính của bạn, tìm tài liệu bạn muốn tải lên trong File Explorer, sau đó kéo chúng tới vị trí trong cửa sổ thư viện tài liệu Office 365 mà bạn muốn di chuyển chúng.

Lưu ý: 

 • Thay vì dùng kéo và thả, bạn cũng có thể chọn để chọn và tải lên các tệp từ máy tính cục bộ của bạn bằng cách bấm vào tải lên của bạn OneDrive for Business cho thư viện tài liệu Office 365 .

 • Để biết thêm thông tin, hãy xem tải tệp lên thư viện.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×