Di chuyển nhãn dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu nhãn dữ liệu bạn đã thêm vào biểu đồ của bạn theo cách trực quan hóa dữ liệu của bạn — hoặc bạn chỉ muốn di chuyển chúng ở vị trí khác — bạn có thể thay đổi vị trí của họ bằng cách chọn một vị trí khác hoặc bằng cách kéo chúng tới vị trí bạn muốn.

Biểu đồ hình tròn có nhãn dữ liệu được định dạng dưới dạng tỉ lệ phần trăm

 1. Bấm bất kỳ nhãn dữ liệu một lần để chọn tất cả, hoặc bấm đúp vào nhãn dữ liệu cụ thể bạn muốn di chuyển.

 2. Bấm chuột phải vào lựa chọn >Thành phần biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ > mũi tên Nhãn dữ liệu , và chọn tùy chọn vị trí bạn muốn.

  Tùy chọn nhãn dữ liệu bên dưới Thành phần Biểu đồ

  Tùy chọn khác nhau sẵn có cho các loại biểu đồ khác nhau. Ví dụ, bạn có thể đặt nhãn dữ liệu bên ngoài các điểm dữ liệu trong biểu đồ hình tròn, nhưng không có trong biểu đồ cột.

  Mẹo: Nếu bạn muốn hiện nhãn dữ liệu của bạn bên trong hình dạng bong bóng văn bản, hãy bấm Khung chú thích dữ liệu.

  Biểu đồ hình tròn có khung chú thích dữ liệu
 3. Nếu bạn quyết định là nhãn khiến biểu đồ của bạn trông quá rối rắm, bạn có thể loại bỏ bất kỳ hay tất cả chúng bằng cách bấm nhãn dữ liệu rồi bấm Delete.

Mẹo: Nếu văn bản bên trong nhãn dữ liệu nhỏ, bấm và kéo các nhãn dữ liệu đến kích cỡ bạn muốn. Bạn cũng có thể thay đổi định dạng của họ để làm chúng dễ đọc hơn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×