Di chuyển IMAP trong Trung tâm quản trị Office 365

Sau khi bạn đã thêm người dùng vào Office 365, bạn có thể sử dụng Giao thức Truy nhập Thông điệp Internet (IMAP) để di chuyển email cho những người dùng đó từ máy chủ email hỗ trợ IMAP của họ.

Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới Người dùng > Di chuyển dữ liệu để bắt đầu di chuyển email hỗ trợ IMAP. Trang di chuyển email được đặt cấu hình trước để di chuyển từ Gmail, Outlook, Hotmail và Yahoo. Bạn cũng có thể nhập tên máy chủ IMAP riêng của mình và các tham số kết nối để di chuyển từ một dịch vụ email không được liệt kê.

Quan trọng: Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng di chuyển IMAP cho người dùng thì trước tiên, bạn phải thêm họ vào đối tượng thuê Office 365 của mình. Để biết các hướng dẫn, hãy xem mục Thêm người dùng vào Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Trước khi di chuyển, hãy đọc mục Những điều bạn cần biết về việc di chuyển hộp thư IMAP tới Office 365.

Để thực hiện di chuyển IMAP bằng Trung tâm quản trị Exchange (EAC), xem mục Di chuyển các loại hộp thư IMAP khác sang Office 365.

Để di chuyển thư Exchange sang Office 365, xem mục Sử dụng di chuyển nhanh để di chuyển hộp thư Exchange sang Office 365

Di chuyển hộp thư IMAP sang Office 365

 1. Đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Dẫn hướng tới Người dùng > Di chuyển dữ liệu.

  Bảng điều khiển di chuyển dữ liệu

  Chọn dịch vụ dữ liệu của bạn bảng điều khiển sẽ mở.

  Chọn dịch vụ email của bạn
 3. Nhà cung cấp của bạn được liệt kê:   

  • Chọn nhà cung cấp email bạn đang di chuyển từ đó.

   Quan trọng: 

   • Nếu bạn đang di chuyển email từ Gmail, bạn cần phải yêu cầu người dùng tạo mật khẩu ứng dụng mà bạn sẽ phải sử dụng thay cho mật khẩu tài khoản của họ.

   • Nếu bạn đang di chuyển email từ Outlook.com hoặc Hotmail.com, bạn cần yêu cầu người dùng thiết lập tính năng xác minh hai bước và lấy mật khẩu ứng dụng. Bạn sẽ phải sử dụng mật khẩu ứng dụng thay cho mật khẩu tài khoản của họ khi bạn thiết lập kết nối giữa Outlook.com hoặc Hotmail.com và Office 365.

  • Sau khi bạn chọn nhà cung cấp, trang Chọn người dùng để bắt đầu di chuyển thư email sẽ liệt kê tất cả người dùng của bạn có email nguồn đã được điền sẵn.

   Tất cả người dùng của bạn được liệt kê cùng với email được điền sẵn

  Nhà cung cấp của bạn không được liệt kê:   

  1. Chọn Nguồn email khác:

  2. Trên trang Chọn dịch vụ dữ liệu, điền dữ liệu kết nối IMAP phù hợp để kiểm tra kết nối. Bạn có thể dùng bất kỳ tài khoản nào cho việc này.

   Ví dụ dưới đây dành cho miền của Google apps có tên gọi là contoso.com, nên do đó, tên máy chủ IMAP sẽ là imap.gmail.com.

   Vì ví dụ đó là dành cho Google apps, nên lưu ý rằng mật khẩu là mật khẩu ứng dụng 16 chữ số cho tài khoản email được nhập để xác minh kết nối đến máy chủ.

   Quan trọng: Nếu bạn đang di chuyển email từ Google Apps, nơi bạn sở hữu miền thì bạn cần yêu cầu người dùng tạo mật khẩu ứng dụng mà bạn sẽ phải sử dụng thay cho mật khẩu tài khoản của họ.

   Điền thông tin máy chủ và thông tin tài khoản IMAP để kết nối
  3. Bấm vào Lưu để kiểm tra kết nối. Khi đã xác minh kết nối, trang Trạng thái Di chuyển Email sẽ liệt kê toàn bộ người dùng được thêm của bạn kèm theo địa chỉ email bạn đã cung cấp.

 4. Bước này và các bước sau đây áp dụng cho cả nhà cung cấp email được liệt kê hoặc "Khác":   

  Kiểm tra hộp cạnh những người dùng có email mà bạn muốn di chuyển, rồi điền biệt danh email và mật khẩu (mật khẩu ứng dụng nếu bạn đang di chuyển thư từ Gmail hoặc Google apps).

 5. Chọn Bắt đầu Di chuyển sau khi bạn đã nhập thông tin bắt buộc.

  Chọn Bắt đầu Di chuyển
 6. Trạng thái di chuyển sẽ là một trong các trạng thái:

  • Đang Bắt đầu

  • Đã xếp hàng

  • Đang đồng bộ

  • Đã đồng bộ

  Khi trạng thái là Đã đồng bộ, di chuyển IMAP sẽ tiếp tục đồng bộ hóa với email nguồn theo định kỳ cho đến khi bạn chọn Dừng Di chuyển.

  Khi bạn hoàn tất, chọn Đóng Kết nối. Điều này cũng cho phép bắt đầu một đợt di chuyển mới nếu bạn cũng bạn muốn di chuyển email từ nhà các cung cấp khác.

 7. Nếu bạn đang di chuyển từ Google apps, nơi bạn sở hữu miền, bạn cần phải cập nhật bản ghi MX cho DNS của bạn sau khi đã hoàn tất di chuyển email để thư sẽ được gửi tới các hộp thư Office 365 thay vì Google apps. Nếu bạn đang di chuyển từ một nhà cung cấp IMAP khác mà bạn sở hữu miền, hãy xem những hướng dẫn sau để tìm nhà cung cấp miền của bạn.

  Nếu bạn đã di chuyển như một phần trong trải nghiệm thiết lập thì bạn có thể quay lại thiết lập. Các bước thiết lập sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cập nhật bản ghi DNS.

Chủ đề Liên quan

Chuẩn bị tài khoản Gmail hoặc Google Apps để kết nối với Outlook và Office 365
Chuẩn bị tài khoản Outlook.com hoặc Hotmail.com để di chuyển IMAP

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×