Di chuyển hoặc sao chép tệp trong SharePoint

Di chuyển hoặc sao chép tệp trong SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sao chép

 1. Chọn các mục mà bạn muốn sao chép, sau đó bấm sao chép vào. Hoặc, chọn Thêm menu mở rộng >sao chép mục.

  Sao chép vào nút trên menu chính

  Lưu ý: Sao chép để không sẵn dùng nếu bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển SharePoint Online.

 2. Dưới chọn một đích, hãy chọn vị trí mà bạn muốn một bản sao của tệp, thư mục hoặc nối kết để đi. Nếu bạn đã sao chép vào một trang khác nhau hoặc subsite và không nhìn thấy nó liệt kê, hãy bấm duyệt site để xem danh sách đầy đủ các site mà bạn có thể sao chép.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy các trang khác khi bạn sao chép mục trong danh sách, tổ chức của bạn không cho phép sao chép các trang. Nếu bạn là người quản trị SharePoint hoặc quản trị toàn cục cho tổ chức của bạn, hãy xem cho phép hoặc ngăn không cho script tuỳ chỉnh để tìm hiểu cách bật chéo site sao chép trong Trung tâm quản trị SharePoint .

  Ảnh chụp màn hình của chọn một đích khi sao chép một tệp từ OneDrive for Business đến SharePoint site.

  Để tạo một thư mục mới để sao chép tệp để chọn một vị trí trong cấu trúc phân cấp thư mục và bấm vào thư mục mới.

 3. Nhập tên của thư mục mới vào hộp văn bản.

  Ảnh chụp màn hình của lựa chọn một vị trí khi sao chép tệp vào SharePoint

 4. Bấm vào dấu kiểm, sau đó bấm sao chép ở đây.

  Thư viện tài liệu mới sao chép vào thư mục

Lưu ý: 

Di chuyển

 1. Chọn các mục bạn muốn di chuyển.

 2. Trong menu chính ở phía trên cùng của trang, bấm di chuyển đến. Nếu bạn không nhìn thấy di chuyển đến, bấm vào dấu chấm lửng () trên menu chính, sau đó bấm di chuyển đến.

  Nút ổn trên menu chính

  Lưu ý: Di chuyển đến không sẵn dùng nếu bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển SharePoint Online.

 3. Trong ngăn chọn một đích , hãy chọn vị trí mới trong thư viện tài liệu mà bạn muốn các tệp vào rồi bấm di chuyển vào đây.

  Lưu ý: Di chuyển tệp trong các site hiện đang sẵn dùng trong chương trình bản phát hành kinh.

  Ảnh chụp màn hình của thư viện tài liệu di chuyển bảng

  Trong ngăn chọn đích , bạn cũng có thể bấm vào thư mục mới để thêm một thư mục mới vào thư viện tài liệu và di chuyển mục vào thư mục mới. Nhập tên của thư mục mới vào hộp văn bản, bấm vào dấu kiểm, sau đó bấm di chuyển vào đây.

  Tạo thư mục trường với hộp kiểm được tô sáng

Lưu ý: Khi bạn sử dụng di chuyển đến, lịch sử tài liệu được sao chép đến đích mới. Để biết thêm thông tin về lập phiên bản, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện

Sao chép

 1. Chọn các mục mà bạn muốn sao chép, sau đó bấm sao chép vào. Hoặc, chọn Thêm menu mở rộng >sao chép mục.

  Sao chép vào nút trên menu chính

  Lưu ý: Sao chép để không sẵn dùng nếu bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển SharePoint.

 2. Dưới chọn một đích, hãy chọn vị trí mà bạn muốn một bản sao của tệp hoặc thư mục.

  Chọn đích đến của bạn

  Để tạo một thư mục mới để sao chép tệp để, hãy bấm thư mục mới.

 3. Nhập tên của thư mục mới vào hộp văn bản.

  Hãy nhập tên thư mục mới

 4. Bấm vào dấu kiểm, sau đó bấm sao chép ở đây.

Lưu ý: 

 • Bạn có thể sao chép lên đến 500 MB tệp và thư mục cùng một lúc.

 • Khi bạn dùng để sao chép với tài liệu có lịch sử Phiên bản, phiên bản mới nhất sẽ được sao chép. Để sao chép phiên bản cũ hơn, bạn cần khôi phục và sao chép từng. Để biết thêm thông tin về lập phiên bản, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

Di chuyển

 1. Chọn các mục bạn muốn di chuyển.

 2. Trong menu chính ở phía trên cùng của trang, bấm di chuyển đến. Nếu bạn không nhìn thấy di chuyển đến, bấm vào dấu chấm lửng () trên menu chính, sau đó bấm di chuyển đến.

  Nút ổn trên menu chính

  Lưu ý: Di chuyển đến không sẵn dùng nếu bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển SharePoint.

 3. Trong ngăn chọn một đích , hãy chọn vị trí mới trong thư viện tài liệu mà bạn muốn các tệp vào rồi bấm di chuyển vào đây.

  Di chuyển đến thư mục

  Trong ngăn chọn đích , bạn cũng có thể bấm vào thư mục mới để thêm một thư mục mới vào thư viện tài liệu và di chuyển mục vào thư mục mới. Nhập tên của thư mục mới vào hộp văn bản, bấm vào dấu kiểm, sau đó bấm di chuyển vào đây.

  Tạo một thư mục mới để di chuyển đến

Lưu ý: Khi bạn sử dụng di chuyển đến, lịch sử tài liệu được sao chép đến đích mới. Để biết thêm thông tin về lập phiên bản, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện

Sao chép tệp vào thư viện khác nhau trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

SharePoint Máy chủ 2016 và 2013 cung cấp tùy chọn gửi để sao chép vào thư viện hoặc vị trí khác. Gửi để sao chép một tệp tại một thời gian vào một thư viện. Gửi đến không cung cấp tùy chọn để sao chép thư mục. Sao chép đích sẽ kết nối với tệp gốc.

Lưu ý: Gửi để sao chép phiên bản phát hành của tài liệu. Để biết thêm thông tin trên các phiên bản, hãy xem lập phiên bản hoạt động thế nào trong danh sách hoặc thư viện?.

 1. Trong thư viện tài liệu, bấm vào bên trái của tên tệp để chọn tệp.

  Chọn tệp bằng cách bấm vào dấu kiểm ở bên trái của tên
 2. Trong ruy-băng, bấm tệp > Gửi đến trong phần bản sao . Tùy chọn sẵn dùng khi một và chỉ một, tệp được chọn.

 3. Chọn sao chép hoặc vị trí khác.

  Ribbon với gửi tới menu với bản sao được chọn
 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Khi trường đích thư viện tài liệu hoặc thư mục xuất hiện, nó sẽ có cơ sở URL của trang web của bạn. Nếu vậy, đi tới phần cuối của nó và nhập tên thư viện bạn muốn sao chép tệp để.

  • Nếu thư viện bạn muốn gửi tệp của bạn để có nằm trong thanh khởi động nhanh, bấm chuột phải vào tên của thư viện và chọn sao chép lối tắt.

   Bấm chuột phải vào thư viện trong khởi động nhanh, hãy chọn sao chép lối tắt

   Dán URL thư viện đích vào trường đích thư viện tài liệu hoặc thư mục trong hộp thoại sao chép .

  • Nếu bạn không thể nhận được các phương pháp trước đó để làm việc, hãy thử các giải pháp thay thế này:

   Mở thư viện tài liệu mà bạn muốn gửi tệp đến, và sao chép địa chỉ từ thanh địa chỉ. Bạn có thể cần sửa URL để loại bỏ thêm các ký tự.

   Dán URL vào NotePad và loại bỏ nội dung sau vào tên của thư viện bạn muốn sao chép sang như minh họa trong hình minh họa này.

   Sơ đồ cần loại bỏ khỏi URL để dùng với bản sao đến

   1. cơ sở URL cho thư viện.

   2. tên của thư viện, với % 20 ký tự khoảng trắng trong tên thay thế.

   3. thêm nội dung không cần thiết. Xóa bỏ phần này.

   Lưu ý: Một số URL vượt quá 255 ký tự và không dùng được. Nếu bạn có thể, hãy dùng thanh khởi động nhanh hoặc thêm tên của thư viện vào cơ sở URL trong trường đích để có được các lối tắt của bạn, như địa chỉ thanh có thể chứa nội dung bổ sung.

 5. Kiểm tra URL đích với (bấm vào đây để kiểm tra). Thư viện đích sẽ mở trong tab hoặc cửa sổ khác. Bạn có thể để mở để kiểm tra bản sao của bạn lên hoặc đóng nó.

  Hộp thoại sao chép với URL được chọn.
 6. Nếu bạn muốn sao chép phải có một tên tệp, nhập nó vào các tùy chọn trường tên tệp cho bản sao .

 7. Hoặc bạn có thể bạn cũng có thể chọn để yêu cầu tác giả để gửi Cập Nhật khi tệp được kiểm nhập, hoặc thiết lập cảnh báo trên tài liệu nguồn. Để biết thêm về cảnh báo, hãy xem tạo một cảnh báo

 8. Bấm OK khi bạn thực hiện xong. Bấm OK trên trang Sao chép đang tiến hành để bắt đầu bản sao.

 9. Nếu bản sao đã thành công, hãy bấm đã xong. Nếu nó không thành công, hãy lưu ý lỗi và sửa nó.

  Sao chép tiến độ với thực hiện được tô sáng
 10. Kiểm tra để đảm bảo rằng tệp của bạn đã sao chép đến đích mới thành công. Nếu bạn muốn xóa bản sao nguồn, bạn cần để ngắt nối kết bản sao, sau đó xóa nó.

Cập Nhật bản sao từ trang quản lý các bản sao trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

Nếu tệp được sao chép một hoặc nhiều thư viện khác nhau, bạn có thể cập nhật tất cả các bản sao khác nhau từ một vị trí trên trang Quản lý các bản sao mà có thể truy nhập từ bất kỳ bản sao của một mục.

 1. Nếu thư viện có chứa một bản sao mà bạn muốn Cập Nhật chưa được mở, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm thiết đặt Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , nội dung trang, sau đó bấm vào tên của thư viện của bạn.

 2. Bấm vào bên trái tên của tệp mà bạn muốn Cập Nhật để chọn nó, sau đó bấm tab tệp .

  Tab tệp trên ruy-băng
 3. Trong ruy-băng, bấm Quản lý các bản sao.

  Quản lý các bản sao trên ruy-băng nguồn
 4. Để cập nhật tất cả các bản sao mà đã nhắc Cập Nhật, hãy bấm Cập Nhật bản sao.

  Cập Nhật tất cả các bản sao của tệp
 5. Trong phần điểm đích , bên dưới bản sao, chọn bản sao mà bạn muốn Cập Nhật, sau đó bấm OK.

  Chọn bản sao đích để Cập Nhật

  Lưu ý: Nếu bạn muốn Cập Nhật bản sao được liệt kê trên trang Quản lý các bản sao dưới bản sao mà không nhắc đối với bản Cập Nhật, trước tiên bạn phải thay đổi thiết đặt Cập Nhật cho các bản sao. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem thay đổi thiết đặt cho một bản sao để dễ lời nhắc để Cập Nhật.

Đầu trang

Thay đổi thiết đặt cho một bản sao để dễ lời nhắc để Cập Nhật trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

Nếu bạn đã tạo một bản sao của tệp bằng cách sử dụng lệnh Gửi đến và bạn không chọn được nhắc Cập Nhật, sao chép này không thể nhận được Cập Nhật từ tệp nguồn. Bạn có thể thay đổi thiết đặt này và hãy sao chép sẵn có Cập Nhật.

 1. Nếu thư viện có chứa một bản sao mà bạn muốn Cập Nhật chưa được mở, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm thiết đặt Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , bấm nội dung Site, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Bấm vào bên trái tên của tệp mà bạn muốn Cập Nhật để chọn nó, sau đó bấm tab tệp .

  Tab tệp trên ruy-băng
 3. Trong phần bản sao của ruy-băng, bấm Đi tới nguồn.

  Đi tới nguồn từ tab tệp trong ruy-băng
 4. Trong ruy-băng, bấm Quản lý các bản sao.

  Quản lý các bản sao trên ruy-băng nguồn
 5. Bấm sửa bên cạnh mục.

  Bấm Sửa trong cửa sổ quản lý tệp
 6. Bấm dưới nhắc tác giả để gửi Cập Nhật khi tài liệu được kiểm nhập trong? trong phần Cập Nhật .

  Bấm có trong nhắc tác giả để gửi Cập Nhật khi tài liệu được chọn phần
 7. Bấm OK.

Đầu Trang

Ngắt nối kết một bản sao từ nguồn và xóa bỏ nó trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn một mục là bản sao của một mục khác, trước tiên bạn phải đảm bảo rằng mục này sẽ bị loại bỏ khỏi tệp nguồn danh sách các mục Cập Nhật. Nếu không, mục có thể được tạo lại bất cứ khi nào người nào đó lựa chọn để cập nhật bất kỳ hiện có bản sao của tệp nguồn. Cũng nên bạn ngắt nối kết sao chép từ tệp nguồn. Sau khi bạn hoàn toàn có bỏ liên kết tệp nguồn và bản sao của nó, bạn có thể xóa bản sao.

 1. Nếu thư viện có chứa một bản sao mà bạn muốn Cập Nhật chưa được mở, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm thiết đặt Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , bấm nội dung Site, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Bấm vào bên trái tên của tệp mà bạn muốn Cập Nhật để chọn nó, sau đó bấm tab tệp .

  Tab tệp trên ruy-băng
 3. Trong phần bản sao của ruy-băng, bấm Đi tới nguồn.

  Đi tới nguồn từ tab tệp trong ruy-băng
 4. Trong ruy-băng, bấm Quản lý các bản sao.

  Quản lý các bản sao trên ruy-băng nguồn
 5. Bấm sửa bên cạnh mục.

  Bấm Sửa trong cửa sổ quản lý tệp
 6. Bấm loại bỏ nối kết.

  Bấm loại bỏ nối kết
 7. Trong hộp thoại xác nhận, hãy bấm OK.

  Loại bỏ nối kết hộp thoại xác nhận

  Hành động này sẽ loại bỏ bản sao khỏi danh sách các bản sao mà có thể cập nhật từ tệp nguồn.

 8. Trở lại thư viện có chứa bản sao mà bạn muốn bỏ nối kết với tệp nguồn.

 9. Bấm chuột phải vào tên của bản sao mà bạn muốn ngắt nối kết, sau đó bấm thuộc tính.

 10. Ở phía trên cùng của trang, bấm hủy nối kết, sau đó bấm OK.

  Ngắt nối kết từ thuộc tính

  Hành động này sẽ loại bỏ bản sao của nối kết đến tệp nguồn mẹ của nó.

 11. Để xóa bỏ, bấm chuột phải vào tên của bản sao, bấm xóa bỏvà sau đó bấm OK.

Đầu Trang

Sử dụng lệnh gửi đến trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Khi tệp được sao chép bằng cách sử dụng Gửi đến, bản sao duy trì một mối quan hệ với tệp nguồn, và bạn có thể chọn để Cập Nhật bản sao này với bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với tệp nguồn. Ngoài ra, nếu sao chép và tệp nguồn chia sẻ thông thường cột hoặc các trường, các cột hoặc các trường được cũng Cập Nhật khi bản sao được Cập Nhật.

Lệnh gửi để giúp bạn dễ duy trì các tệp trong các thư viện và site trong một tổ chức vì khi tệp được sao chép bằng cách sử dụng lệnh Gửi đến , máy chủ theo dõi mối quan hệ giữa các tệp nguồn và tất cả các bản sao của nó. Người dùng có thể xem và quản lý tất cả các bản sao của một mục tập trung từ trang quản lý các bản sao, nơi họ có thể xem bản sao nào nhắc đối với bản Cập Nhật, thay đổi thiết đặt Cập Nhật cho bản sao, Cập nhật các bản sao, hoặc tạo bản sao mới.

Lưu ý: 

 • Theo mặc định, bạn có thể dùng lệnh Gửi đến để sao chép tệp vào thư viện trong tuyển tập trang. Nếu bạn sao chép tệp từ máy khách có chương trình tương thích với SharePoint, chẳng hạn như Word, và một trình duyệt hỗ trợ Microsoft điều khiển ActiveX, chẳng hạn như Internet Explorer, bạn có thể dùng lệnh Gửi đến để sao chép tệp không chỉ giữa thư viện trong tuyển tập trang, nhưng cũng giữa ứng dụng Web khác nhau. Nếu bạn sao chép tệp từ trình duyệt của máy khách không hỗ trợ điều khiển ActiveX, bạn sẽ có thể sao chép tệp chỉ cho thư viện trong tuyển tập site chia sẻ cùng tên miền vào thư viện nguồn. Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome không hỗ trợ và điều khiển ActiveX.

 • Nếu bạn cần phải sao chép tệp vào một trang có hình thức xác thực được hỗ trợ hoặc là một trang web bảo mật (ví dụ, một trang web với một URL bắt đầu với https://), bạn phải thêm đích sao chép vào danh sách site tin cậy trong trình duyệt của bạn.

Đầu trang

Sao chép tệp được xác định trước đích trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Nếu một gửi đến đích đã được xác định cho thư viện của bạn, bạn có thể sao chép tệp từ thư viện này vào thư viện khác bằng cách sử dụng lệnh Gửi đến .

 1. Nếu thư viện có chứa tệp mà bạn muốn sao chép đến đích khác chưa mở, hãy bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Hành động Site Ảnh nút , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tên của tệp mà bạn muốn sao chép, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, trỏ tới Gửi đếnvà sau đó bấm vào tên của đích mà bạn muốn sao chép tài liệu hoặc mục.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy tên của một gửi đến đích, có nghĩa là một gửi đến đích không được chỉ định cho thư viện này hoặc bạn không có mức cấp phép đóng góp cho thư viện đích.

  Vị trí Gửi Đến được xác định trước trên menu lối tắt

 3. Nếu bạn muốn đổi tên bản sao của tệp, trong phần đích trong phần tên tệp cho bản sao, nhập tên mới.

  1. Trong phần Cập Nhật , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Nếu bạn muốn được nhắc để Cập Nhật bản sao bất kỳ khi các phiên bản mới của tệp nguồn được kiểm nhập từ trình duyệt, bấm .

    Nếu bạn chọn tùy chọn này, sao chép mà bạn tạo sẽ được đánh dấu là bản sao nhắc Cập Nhật và nó sẽ được cập nhật bất cứ khi nào bạn chọn để Cập Nhật hiện có bản sao của tệp nguồn.

    Lưu ý: Nếu bạn kiểm nhập tệp từ một chương trình tương thích với Windows SharePoint Services 3.0, chẳng hạn như Microsoft Office Word 2007, bạn sẽ không được nhắc để Cập Nhật bản sao trong chương trình máy khách.

   • Nếu bạn muốn được cảnh báo khi tệp nguồn được Cập Nhật, hãy chọn hộp kiểm tạo cảnh báo cho tôi trên tài liệu nguồn .

    Lưu ý: Bạn sẽ không nhận được email cảnh báo khi tệp nguồn được Cập Nhật, trừ khi email được bật trên máy chủ. Nếu bạn không chắc liệu email được bật trên máy chủ, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn.

 4. Bấm OK.

Đầu Trang

Sao chép tệp đến một đích mà bạn xác định trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Bạn có thể dùng lệnh Gửi đến để sao chép tệp vào thư viện mà bạn xác định. Bạn phải có mức cấp phép đóng góp cho thư viện mà bạn muốn sao chép tài liệu.

 1. Thực hiện ghi chú của URL cho thư viện SharePoint mà bạn muốn sao chép tệp.

 2. Nếu thư viện có chứa tệp bạn muốn sao chép sang vị trí khác chưa được mở, hãy bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Hành động Site Ảnh nút , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 3. Trỏ tới tên của tệp mà bạn muốn sao chép, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, trỏ tới Gửi đếnvà sau đó bấm vào Vị trí khác.

  Gửi đến vị trí mà bạn xác định

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Khi trường đích thư viện tài liệu hoặc thư mục xuất hiện, nó sẽ có cơ sở URL của trang web của bạn. Nếu vậy, đi tới phần cuối của nó và nhập tên thư viện bạn muốn sao chép tệp để. Ví dụ, để sao chép vào thư viện tài liệu cụ thể hoặc vào một thư mục trong một kiểu thư viện tài liệu hoặc: http://servername/sitename/libraryname hoặc http://servername/sitename/libraryname/foldername.

  • Nếu thư viện bạn muốn gửi tệp của bạn để có nằm trong thanh khởi động nhanh, bấm chuột phải vào tên của thư viện và chọn Sao chép lối tắt.

   Bấm chuột phải vào thư viện trong khởi động nhanh, hãy chọn sao chép lối tắt

   Dán URL thư viện đích vào trường đích thư viện tài liệu hoặc thư mục trong hộp thoại sao chép .

  • Nếu bạn không thể nhận được các phương pháp trước đó để làm việc, hãy thử cách này.

   Mở thư viện tài liệu mà bạn muốn gửi tệp đến, và sao chép địa chỉ từ thanh địa chỉ. Bạn có thể cần sửa URL để loại bỏ thêm các ký tự. Để thực hiện điều này, hãy thử các giải pháp thay thế này:

   Quan trọng: Không sao chép và dán URL cho thư viện đích SharePoint trực tiếp từ trình duyệt vào hộp văn bản này, vì phiên bản này của URL sẽ chứa các ký tự bổ sung sẽ ngăn bạn không thể sao chép tệp thành công đến đích thư viện.

   Dán URL vào NotePad và loại bỏ nội dung sau vào tên của thư viện bạn muốn sao chép sang như minh họa trong hình minh họa này.

   Sơ đồ cần loại bỏ khỏi URL để dùng với bản sao đến

   1. cơ sở URL cho thư viện.

   2. tên của thư viện, với % 20 ký tự khoảng trắng trong tên thay thế.

   3. thêm nội dung không cần thiết. Xóa bỏ phần này.

   Lưu ý: Một số URL vượt quá 255 ký tự và không dùng được. Nếu bạn có thể, hãy dùng thanh khởi động nhanh hoặc thêm tên của thư viện vào cơ sở URL trong trường đích để có được các lối tắt của bạn, như địa chỉ thanh có thể chứa nội dung bổ sung.

 5. Nếu bạn muốn đổi tên bản sao của tài liệu, trong phần tên tệp cho bản sao, nhập tên mới.

  1. Trong phần Cập Nhật , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Nếu bạn muốn được nhắc để Cập Nhật bản sao bất kỳ khi các phiên bản mới của tệp nguồn được kiểm nhập từ trình duyệt, bấm .

    Nếu bạn chọn tùy chọn này, sao chép mà bạn tạo sẽ được đánh dấu là bản sao nhắc Cập Nhật và nó sẽ được cập nhật bất cứ khi nào bạn chọn để Cập Nhật hiện có bản sao của tệp nguồn.

    Lưu ý: Nếu bạn kiểm nhập tệp từ một chương trình tương thích với Windows SharePoint Services 3.0, chẳng hạn như Microsoft Office Word 2007, bạn sẽ không được nhắc để Cập Nhật bản sao trong chương trình máy khách.

   • Nếu bạn muốn được cảnh báo khi tệp nguồn được Cập Nhật, hãy chọn hộp kiểm tạo cảnh báo cho tôi trên tài liệu nguồn .

    Lưu ý: Bạn sẽ không nhận được email cảnh báo khi tệp nguồn được Cập Nhật, trừ khi email được bật trên máy chủ. Nếu bạn không chắc liệu email được bật trên máy chủ, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn.

 6. Bấm OK.

Đầu Trang

Cập Nhật bản sao của tệp trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Có hai cách bạn có thể Cập Nhật bản sao của một mục:

 • Từ một tệp nguồn, bạn có thể dùng lệnh Gửi đến để cập nhật các bản sao hiện có của một mục.

 • Từ bất kỳ bản sao của một mục, bạn có thể đi đến trang Quản lý các bản sao và xem tất cả các bản sao hiện có và sau đó chọn nào bạn muốn Cập Nhật.

Cập Nhật bản sao từ tệp nguồn

 1. Nếu thư viện có chứa tệp mà bạn muốn Cập Nhật bản sao chưa mở, hãy bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Hành động Site Ảnh nút , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tên của tệp, bấm vào mũi tên xuất hiện, trỏ tới Gửi đến, sau đó bấm Hiện có bản sao.

  Lưu ý: Lệnh Hiện có bản sao chỉ xuất hiện khi bạn đã chọn được nhắc Cập Nhật khi bạn ban đầu sử dụng lệnh Gửi đến để sao chép tệp nguồn này đến vị trí khác.

 3. Trong phần điểm đích , bên dưới bản sao, chọn hộp kiểm cho các bản sao mà bạn muốn Cập Nhật, sau đó bấm OK.

Nếu tệp được sao chép một hoặc nhiều thư viện khác nhau, bạn có thể cập nhật tất cả các bản sao khác nhau từ một vị trí trên trang Quản lý các bản sao mà có thể truy nhập từ bất kỳ bản sao của một mục.

 1. Nếu thư viện có chứa một bản sao mà bạn muốn Cập Nhật chưa được mở, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Hành động Site Ảnh nút , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tên của bản sao mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm đi tới mục nguồn.

 3. Bấm quản lý các bản sao.

 4. Để cập nhật tất cả các bản sao mà đã nhắc Cập Nhật, hãy bấm Cập Nhật bản sao.

 5. Trong phần điểm đích , bên dưới bản sao, chọn bản sao mà bạn muốn Cập Nhật, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn Cập Nhật bản sao được liệt kê trên trang Quản lý các bản sao dưới bản sao mà không nhắc đối với bản Cập Nhật, trước tiên bạn phải thay đổi thiết đặt Cập Nhật cho các bản sao. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem thay đổi thiết đặt cho một bản sao để dễ lời nhắc để Cập Nhật.

Đầu trang

Thay đổi thiết đặt cho một bản sao để dễ lời nhắc để Cập Nhật trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Nếu bạn đã tạo một bản sao của tệp bằng cách sử dụng lệnh Gửi đến và bạn không chọn được nhắc Cập Nhật, sao chép này không thể nhận được Cập Nhật từ tệp nguồn. Bạn có thể thay đổi thiết đặt này và hãy sao chép sẵn có Cập Nhật.

 1. Nếu thư viện có chứa một bản sao mà bạn muốn Cập Nhật chưa được mở, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn sẽ không xuất hiện, bấm Hành động Site Ảnh nút , bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tên của bản sao mà bạn muốn Cập Nhật, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm đi tới mục nguồn.

 3. Bấm quản lý các bản sao.

 4. Bấm sửa bên cạnh mục, sau đó bấm dưới nhắc tác giả để gửi Cập Nhật khi tài liệu được kiểm nhập trong? trong phần Cập Nhật .

 5. Bấm OK.

Đầu Trang

Ngắt nối kết và xóa bỏ một bản sao trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn một mục là bản sao của một mục khác, trước tiên bạn phải đảm bảo rằng mục này sẽ bị loại bỏ khỏi tệp nguồn danh sách các mục Cập Nhật. Nếu không, mục có thể được tạo lại bất cứ khi nào người nào đó lựa chọn để cập nhật bất kỳ hiện có bản sao của tệp nguồn. Cũng nên bạn ngắt nối kết sao chép từ tệp nguồn. Sau khi bạn hoàn toàn có bỏ liên kết tệp nguồn và bản sao của nó, bạn có thể xóa bản sao.

 1. Để loại bỏ hoàn toàn bất kỳ nối kết giữa các tệp nguồn và bản sao của nó, ngắt nối kết tệp nguồn và bản sao của nó trong cả hai cách sau đây:

  • Ngắt nối kết một bản sao từ nguồn để sao chép không còn giữ lại kết nối với tệp nguồn. Nếu bạn thực hiện điều này, tệp nguồn giữ lại kết nối với bản sao, và sao chép vẫn có thể Cập Nhật nếu ai đó lựa chọn để Cập Nhật hiện có bản sao của tệp nguồn.

  • Loại bỏ nối kết đến một bản sao từ tệp nguồn để tệp nguồn không còn Cập Nhật bản sao.

  1. Trong thư viện có chứa bản sao mà bạn muốn ngắt nối kết từ một tệp nguồn, trỏ đến tên bản sao, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm đi tới mục nguồn.

  2. Bấm quản lý các bản sao.

  3. Bấm sửa bên cạnh bản sao mà bạn muốn bỏ nối kết với tệp nguồn.

  4. Bấm Loại bỏ nối kết, sau đó bấm OK.

   Hành động này sẽ loại bỏ bản sao khỏi danh sách các bản sao mà có thể cập nhật từ tệp nguồn.

  5. Trở lại thư viện có chứa bản sao mà bạn muốn bỏ nối kết với tệp nguồn.

  6. Trỏ tới tên của bản sao mà bạn muốn ngắt nối kết, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm Xem thuộc tính.

  7. Ở phía trên cùng của trang, bấm hủy nối kết, sau đó bấm OK.

   Hành động này sẽ loại bỏ bản sao của nối kết đến tệp nguồn mẹ của nó.

 2. Để xóa một tệp trong thư viện có chứa bản sao mà bạn muốn xóa bỏ, trỏ đến tên bản sao, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, bấm xóa, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Nếu bạn không chắc chắn bạn đang dùng phiên bản nào của SharePoint , hãy xem Phiên bản SharePoint tôi đang dùng?.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×