Di chuyển hoặc sao chép tệp trong SharePoint

Di chuyển hoặc sao chép tệp trong SharePoint

Ngoài việc di chuyển hoặc sao chép các tệp trong SharePoint, bạn cũng có thể đồng bộ các tệp SharePoint với ứng dụng đồng bộ OneDrive.

Sao chép

 1. Chọn các mục bạn muốn sao chép, rồi bấm sao chép vàođó. Hoặc chọn thêm menu mở rộng >sao chép vào mục đó.

  Sao chép vào nút trên menu chính

  Lưu ý: Chuyển sang trải nghiệm hiện đại nếu sao chép không sẵn dùng.

 2. Bên dưới chọn một đích, hãy chọn vị trí bạn muốn có bản sao của các tệp, thư mục hoặc liên kết để đi. Nếu bạn đang sao chép vào một trang web hoặc trang con khác và không nhìn thấy nó được liệt kê, hãy bấm duyệt site để xem danh sách đầy đủ các site mà bạn có thể sao chép vào.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy các site khác được liệt kê khi bạn sao chép các mục, tổ chức của bạn không cho phép sao chép trên các trang. Nếu bạn là người quản trị SharePoint hoặc người quản trị toàn cầu cho tổ chức của bạn, hãy xem mục cho phép hoặc ngăn chặn các kịch bản tùy chỉnh để tìm hiểu cách bật sao chép site chéo trong Trung tâm quản trị SharePoint.

  Ảnh chụp màn hình của việc chọn một đích khi sao chép tệp từ OneDrive for Business đến site SharePoint.

  Để tạo một thư mục mới để sao chép các tệp, hãy chọn một vị trí trong cấu trúc phân cấp thư mục và bấm thư mục mới.

 3. Nhập tên của thư mục mới vào hộp văn bản.

  Ảnh chụp màn hình của việc chọn một vị trí khi sao chép tệp vào SharePoint

 4. Bấm vào dấu kiểm, rồi bấm vào sao chép tại đây.

  Thư viện tài liệu sao chép mới vào thư mục

Lưu ý: 

Di chuyển

 1. Chọn các mục bạn muốn di chuyển.

 2. Trong menu chính ở phía trên cùng của trang, hãy bấm di chuyển đến. Nếu bạn không thấy di chuyển đến, hãy bấm vào dấu chấm lửng (...) trên menu chính, rồi bấm vào di chuyển đến.

  Nút MoveTo trên menu chính

  Lưu ý: Chuyển sang trải nghiệm hiện đại nếu di chuyển đến không sẵn dùng.

 3. Trong ngăn chọn đích , hãy chọn vị trí mới trong thư viện tài liệu mà bạn muốn đi và bấm vào di chuyển ở đây.

  Lưu ý: Việc di chuyển tệp qua các site hiện sẵn dùng trong chương trình bản phát hành mục tiêu.

  Ảnh chụp màn hình Pa-nen di chuyển thư viện tài liệu

  Trong ngăn chọn đích , bạn cũng có thể bấm thư mục mới để thêm một thư mục mới vào thư viện tài liệu và di chuyển mục đến thư mục mới. Nhập tên của thư mục mới vào hộp văn bản, bấm vào dấu kiểm, rồi bấm vào di chuyển ở đây.

  Tạo trường thư mục với hộp kiểm được tô sáng

Lưu ý: 

Sao chép

 1. Chọn các mục bạn muốn sao chép, rồi bấm sao chép vàođó. Hoặc chọn thêm menu mở rộng >sao chép vào mục đó.

  Sao chép vào nút trên menu chính

  Lưu ý: Sao chép không sẵn dùng nếu bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển của SharePoint.

 2. Bên dưới chọn một đích, hãy chọn vị trí bạn muốn có bản sao của các tệp hoặc thư mục.

  Chọn đích của bạn

  Để tạo một thư mục mới để sao chép các tệp, hãy bấm thư mục mới.

 3. Nhập tên của thư mục mới vào hộp văn bản.

  Nhập tên của thư mục mới

 4. Bấm vào dấu kiểm, rồi bấm vào sao chép tại đây.

Lưu ý: 

 • Bạn có thể sao chép tối đa 500 MB các tệp và thư mục cùng một lúc.

 • Khi bạn sử dụng sao chép với tài liệu có lịch sử Phiên bản, chỉ có phiên bản mới nhất được sao chép. Để sao chép các phiên bản trước đó, bạn cần khôi phục và sao chép từng bản ghi. Để biết thêm thông tin về lập phiên bản, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện.

Di chuyển

 1. Chọn các mục bạn muốn di chuyển.

 2. Trong menu chính ở phía trên cùng của trang, hãy bấm di chuyển đến. Nếu bạn không thấy di chuyển đến, hãy bấm vào dấu chấm lửng (...) trên menu chính, rồi bấm vào di chuyển đến.

  Nút MoveTo trên menu chính

  Lưu ý: Di chuyển đến không sẵn dùng nếu bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển của SharePoint.

 3. Trong ngăn chọn đích , hãy chọn vị trí mới trong thư viện tài liệu mà bạn muốn đi và bấm vào di chuyển ở đây.

  Di chuyển đến thư mục

  Trong ngăn chọn đích , bạn cũng có thể bấm thư mục mới để thêm một thư mục mới vào thư viện tài liệu và di chuyển mục đến thư mục mới. Nhập tên của thư mục mới vào hộp văn bản, bấm vào dấu kiểm, rồi bấm vào di chuyển ở đây.

  Tạo một thư mục mới để chuyển đến

Lưu ý: Khi bạn sử dụng di chuyển đến, lịch sử của tài liệu được sao chép đến đích mới. Để biết thêm thông tin về lập phiên bản, hãy xem bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách hoặc thư viện

Sao chép tệp vào một thư viện khác trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

SharePoint Máy chủ 2016 và 2013 cung cấp tùy chọn gửi đến để sao chép đến thư viện hoặc vị trí khác. Gửi tới bản sao một tệp mỗi lần đến một thư viện khác. Gửi đến không cung cấp tùy chọn để sao chép thư mục. Bản sao đích sẽ có kết nối đến tệp gốc.

Lưu ý: Gửi để sao chép phiên bản đã phát hành của một tài liệu. Để biết thêm thông tin về các phiên bản, hãy xem lập phiên bản hoạt động như thế nào trong danh sách hoặc thư viện?

 1. Trong thư viện tài liệu, hãy bấm vào bên trái tên tệp để chọn tệp.

  Chọn một tệp bằng cách bấm vào dấu kiểm ở bên trái của tên
 2. Trong ruy-băng, bấm tệp > gửi đến trong phần bản sao . Tùy chọn sẵn dùng khi một, và chỉ một tệp, đã được chọn.

 3. Chọn sao chép hoặc vị trí khác.

  Ribbon với menu gửi đến với sao chép được chọn
 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Khi trường Thư viện tài liệu đích hoặc trường thư mục xuất hiện, nó sẽ có URL cơ sở của trang web của bạn. Nếu vậy, hãy đi tới phần cuối của nó và nhập tên của thư viện mà bạn muốn sao chép tệp vào đó.

  • Nếu thư viện bạn muốn gửi tệp của mình vào thanh khởi động nhanh, hãy bấm chuột phải vào tên của thư viện và chọn sao chép lối tắt.

   Bấm chuột phải vào thư viện trong khởi động nhanh, chọn sao chép lối tắt

   Dán URL thư viện đích vào Thư viện tài liệu đích hoặc trường thư mục trong hộp thoại sao chép .

  • Nếu bạn không thể có được các phương pháp trước đây để làm việc, hãy thử giải pháp thay thế này:

   Mở thư viện tài liệu bạn muốn gửi tệp đến và sao chép địa chỉ từ thanh địa chỉ. Bạn có thể cần sửa URL để loại bỏ các ký tự bổ sung.

   Dán URL vào NotePad và loại bỏ nội dung sau tên của thư viện mà bạn muốn sao chép như được hiển thị trong hình minh họa này.

   Sơ đồ về những điều cần loại bỏ khỏi URL để dùng với sao chép vào

   1. URL cơ sở cho thư viện.

   4. Tên của thư viện, với% 20 ký tự thay thế dấu cách trong tên.

   3. Không cần thêm nội dung. Xóa phần này.

   Lưu ý: Một số URL vượt quá 255 ký tự và không thể sử dụng được. Nếu có thể, hãy dùng thanh khởi động nhanh hoặc thêm tên của thư viện vào URL cơ sở trong trường đích để có được lối tắt của bạn, khi thanh địa chỉ có thể chứa nội dung bổ sung.

 5. Kiểm tra URL đích với (bấm vào đây để kiểm tra). Thư viện đích sẽ mở ra một tab hoặc cửa sổ khác. Bạn có thể để nó mở để kiểm tra bản sao của bạn sau này hoặc đóng nó.

  Hộp thoại sao chép với URL được chọn.
 6. Nếu bạn muốn sao chép có tên tệp khác, hãy nhập nó vào tên tệp tùy chọn cho trường bản sao .

 7. Bạn cũng có thể chọn yêu cầu tác giả gửi các bản Cập Nhật khi tệp được kiểm nhập, hoặc thiết lập cảnh báo trên tài liệu nguồn. Để biết thêm thông báo, hãy xem tạo cảnh báo

 8. Bấm OK khi hoàn tất. Bấm OK trên trang sao chép tiến trình để bắt đầu sao chép.

 9. Nếu bản sao đã thành công, hãy bấm hoàn tất. Nếu không thành công, hãy lưu ý lỗi và sửa chính xác.

  Sao chép tiến độ với hoàn tất được tô sáng
 10. Kiểm tra để đảm bảo tệp của bạn được sao chép sang đích mới thành công. Nếu bạn muốn xóa bản sao nguồn, bạn cần phải hủy liên kết bản sao, rồi xóa bỏ nó.

Cập Nhật bản sao từ trang quản lý bản sao trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

Nếu một tệp đã được sao chép vào một hoặc nhiều thư viện khác, bạn có thể cập nhật tất cả các bản sao khác nhau từ một vị trí trên trang quản lý bản sao , vốn có thể truy nhập từ bất kỳ bản sao nào của một mục.

 1. Nếu một thư viện có chứa bản sao bạn muốn Cập Nhật chưa mở, hãy bấm vào tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , nội dung trang, rồi bấm vào tên thư viện của bạn.

 2. Bấm vào bên trái của tên tệp mà bạn muốn Cập Nhật để chọn, rồi bấm vào tab tệp .

  Tab tệp trên Ribbon
 3. Trong ruy-băng, hãy bấm quản lý bản sao.

  Quản lý các bản sao trên Ribbon nguồn
 4. Để cập nhật tất cả các bản sao đã nhắc Cập Nhật, hãy bấm Cập Nhật bản sao.

  Cập Nhật tất cả các bản sao của tệp
 5. Trong phần đích , bên dưới bản sao, hãy chọn các bản sao bạn muốn Cập Nhật, rồi bấm OK.

  Chọn các bản sao đích để Cập Nhật

  Lưu ý: Nếu bạn muốn cập nhật các bản sao được liệt kê trên trang quản lý bản sao bên dưới bản sao không nhắc Cập Nhật, trước tiên, bạn phải thay đổi thiết đặt Cập Nhật cho những bản sao này. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem thay đổi thiết đặt cho một bản sao để làm cho nó nhắc Cập Nhật.

Đầu trang

Thay đổi thiết đặt cho một bản sao để làm cho thư nhắc Cập Nhật trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

Nếu bạn đã tạo một bản sao của tệp bằng cách sử dụng lệnh gửi đến và bạn không chọn để được nhắc Cập Nhật, bản sao này không thể nhận được các bản Cập Nhật từ tệp nguồn. Bạn có thể thay đổi thiết đặt này và làm cho bản sao sẵn dùng cho các bản Cập Nhật.

 1. Nếu thư viện chứa bản sao bạn muốn Cập Nhật chưa mở, hãy bấm vào tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , bấm nội dung trang, rồi bấm vào tên thư viện của bạn.

 2. Bấm vào bên trái của tên tệp mà bạn muốn Cập Nhật để chọn, rồi bấm vào tab tệp .

  Tab tệp trên Ribbon
 3. Trong phần bản sao của ruy-băng, hãy bấm đi đến nguồn.

  Đi đến nguồn từ tab tệp trong ribbon
 4. Trong ruy-băng, hãy bấm quản lý bản sao.

  Quản lý các bản sao trên Ribbon nguồn
 5. Bấm sửa bên cạnh mục.

  Bấm Sửa trong cửa sổ quản lý tệp
 6. Bấm bên dưới lời nhắc tác giả để gửi các bản Cập Nhật khi tài liệu được kiểm nhập?trong phần Cập Nhật .

  Bấm có trong lời nhắc tác giả để gửi các bản Cập Nhật khi tài liệu được chọn mục
 7. Bấm vào OK.

Đầu Trang

Hủy liên kết một bản sao từ nguồn của nó và xóa nó trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn một mục là một bản sao của một mục khác, trước tiên, bạn phải đảm bảo rằng mục này sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách các mục của tệp nguồn cần Cập Nhật. Nếu không, mục có thể được tái tạo bất cứ khi nào ai đó chọn Cập Nhật mọi bản sao hiện có của tệp nguồn. Cũng khuyên bạn bỏ nối kết bản sao từ tệp nguồn của nó. Sau khi bạn đã hoàn toàn bỏ liên kết tệp nguồn và bản sao của nó, bạn có thể xóa bỏ bản sao.

 1. Nếu thư viện chứa bản sao bạn muốn Cập Nhật chưa mở, hãy bấm vào tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , bấm nội dung trang, rồi bấm vào tên thư viện của bạn.

 2. Bấm vào bên trái của tên tệp mà bạn muốn Cập Nhật để chọn, rồi bấm vào tab tệp .

  Tab tệp trên Ribbon
 3. Trong phần bản sao của ruy-băng, hãy bấm đi đến nguồn.

  Đi đến nguồn từ tab tệp trong ribbon
 4. Trong ruy-băng, hãy bấm quản lý bản sao.

  Quản lý các bản sao trên Ribbon nguồn
 5. Bấm sửa bên cạnh mục.

  Bấm Sửa trong cửa sổ quản lý tệp
 6. Bấm loại bỏ nối kết.

  Bấm loại bỏ nối kết
 7. Trong hộp thoại xác nhận, bấm OK.

  Hộp thoại loại bỏ liên kết xác nhận

  Hành động này sẽ loại bỏ bản sao khỏi danh sách các bản sao có thể được Cập Nhật từ tệp nguồn.

 8. Trở về thư viện có chứa bản sao bạn muốn hủy liên kết từ tệp nguồn.

 9. Bấm chuột phải vào tên của bản sao bạn muốn hủy liên kết, rồi bấm thuộc tính.

 10. Ở đầu trang, bấm vào hủyliên kết, rồi bấm OK.

  Hủy liên kết khỏi thuộc tính

  Hành động này sẽ loại bỏ nối kết của bản sao vào tệp nguồn mẹ của nó.

 11. Để xóa, bấm chuột phải vào tên của bản sao, bấm xóa, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Sử dụng lệnh gửi đến trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Khi tệp được sao chép bằng cách dùng gửi đến, sao chép duy trì mối quan hệ với tệp nguồn và bạn có thể chọn Cập Nhật bản sao này bằng bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với tệp nguồn. Ngoài ra, nếu bản sao và chia sẻ tệp nguồn thông thường của các cột hoặc các trường, các cột hoặc trường này cũng được cập nhật khi bản sao được Cập Nhật.

Lệnh gửi đến giúp dễ dàng duy trì các tệp qua các thư viện và site trong một tổ chức vì khi các tệp được sao chép bằng cách sử dụng lệnh gửi đến , máy chủ theo dõi mối quan hệ giữa tệp nguồn và tất cả các bản sao của nó. Người dùng có thể xem và quản lý tất cả các bản sao của một mục Trung tâm từ trang quản lý bản sao, nơi họ có thể xem các bản sao nhắc cho các bản Cập Nhật, thay đổi thiết đặt Cập Nhật cho bản sao, Cập nhật các bản sao hoặc tạo bản sao mới.

Lưu ý: 

 • Theo mặc định, bạn có thể sử dụng lệnh gửi đến để sao chép tệp vào thư viện trong một tuyển tập trang. Nếu bạn sao chép tệp từ máy tính khách có một chương trình tương thích với SharePoint, chẳng hạn như Word và trình duyệt hỗ trợ các điều khiển ActiveX của Microsoft, chẳng hạn như Internet Explorer, bạn có thể sử dụng lệnh gửi đến để sao chép tệp không chỉ giữa các thư viện trong một tuyển tập trang, mà còn giữa các ứng dụng web khác nhau. Nếu bạn sao chép tệp từ trình duyệt của máy tính khách không hỗ trợ điều khiển ActiveX, bạn sẽ có thể sao chép tệp vào các thư viện bên trong tuyển tập site có cùng tên miền với thư viện nguồn. Microsoft Edge, Mozilla FireFox và Google Chrome không hỗ trợ điều khiển ActiveX.

 • Nếu bạn cần sao chép tệp vào một site có hiệu lực xác thực được bật hoặc là một site bảo mật (ví dụ, một site có một URL bắt đầu bằng https://), bạn phải thêm đích sao vào danh sách các site tin cậy trong trình duyệt của bạn.

Đầu trang

Sao chép tệp vào một đích được xác định trước trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Nếu một đích gửi đến đã được xác định cho thư viện của bạn, bạn có thể sao chép tệp từ thư viện này sang thư viện khác bằng cách sử dụng lệnh gửi đến .

 1. Nếu thư viện có chứa tệp mà bạn muốn sao chép đến một đích khác chưa được mở, hãy bấm vào tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Hình ảnh nút hành động trang , hãy bấm xem tất cả nội dung trang, rồi bấm vào tên thư viện của bạn.

 2. Trỏ đến tên của tệp mà bạn muốn sao chép, bấm vào mũi tên xuất hiện, trỏ tới gửi đến, rồi bấm vào tên đích mà bạn muốn sao chép tài liệu hoặc mục đó.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy tên của đích gửi đến, điều đó có nghĩa là một đích gửi đến không được xác định cho thư viện này hoặc bạn không có mức cấp phép đóng góp cho thư viện đích.

  Vị trí Gửi Đến được xác định trước trên menu lối tắt

 3. Nếu bạn muốn đổi tên bản sao của tệp, trong phần đích , bên dưới tên tệp cho bản sao, hãy nhập tên mới.

  1. Trong phần Cập Nhật , hãy thực hiện một trong hai thao tác sau đây:

   • Nếu bạn muốn được nhắc Cập Nhật bất kỳ bản sao nào khi các phiên bản mới của tệp nguồn được kiểm nhập từ trình duyệt, hãy bấm .

    Nếu bạn chọn tùy chọn này, bản sao mà bạn tạo sẽ được đánh dấu là một bản sao có lời nhắc Cập Nhật và nó sẽ được cập nhật bất cứ khi nào bạn chọn Cập Nhật bản sao hiện có của tệp nguồn.

    Lưu ý: Nếu bạn kiểm tra trong các tệp từ một chương trình tương thích với Windows SharePoint Services 3.0, chẳng hạn như Microsoft Office Word 2007, bạn sẽ không được nhắc Cập Nhật bản sao trong chương trình khách hàng.

   • Nếu bạn muốn được cảnh báo khi tệp nguồn được Cập Nhật, hãy chọn hộp kiểm tạo cảnh báo cho tôi trên tài liệu nguồn .

    Lưu ý: Bạn sẽ không nhận được cảnh báo email khi tệp nguồn được Cập Nhật trừ khi email được bật trên máy chủ. Nếu bạn không chắc liệu email có được kích hoạt trên máy chủ hay không, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn.

 4. Bấm vào OK.

Đầu Trang

Sao chép tệp vào đích mà bạn chỉ định trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Bạn có thể sử dụng lệnh gửi đến để sao chép một tệp vào thư viện mà bạn chỉ định. Bạn phải có mức cấp phép đóng góp cho thư viện mà bạn muốn sao chép tài liệu.

 1. Hãy lưu ý URL cho thư viện SharePoint mà bạn muốn sao chép tệp.

 2. Nếu thư viện có chứa tệp mà bạn muốn sao chép vào một vị trí khác chưa được mở, hãy bấm vào tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Hình ảnh nút hành động trang , hãy bấm xem tất cả nội dung trang, rồi bấm vào tên thư viện của bạn.

 3. Trỏ đến tên của tệp mà bạn muốn sao chép, bấm vào mũi tên xuất hiện, trỏ tới gửi đến, rồi bấm vào vị trí khác.

  Gửi đến vị trí mà bạn xác định

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Khi trường Thư viện tài liệu đích hoặc trường thư mục xuất hiện, nó sẽ có URL cơ sở của trang web của bạn. Nếu vậy, hãy đi tới phần cuối của nó và nhập tên của thư viện mà bạn muốn sao chép tệp vào đó. Ví dụ, để sao chép vào một thư viện tài liệu cụ thể hoặc vào một thư mục trong một thư viện tài liệu hoặc là: http://ServerName/sitename/libraryname hoặc http://ServerName/sitename/libraryname/foldername.

  • Nếu thư viện bạn muốn gửi tệp của mình vào thanh khởi động nhanh, hãy bấm chuột phải vào tên của thư viện và chọn sao chép lối tắt.

   Bấm chuột phải vào thư viện trong khởi động nhanh, chọn sao chép lối tắt

   Dán URL thư viện đích vào Thư viện tài liệu đích hoặc trường thư mục trong hộp thoại sao chép .

  • Nếu bạn không thể có được các phương pháp trước đây để làm việc, hãy thử cách này.

   Mở thư viện tài liệu bạn muốn gửi tệp đến và sao chép địa chỉ từ thanh địa chỉ. Bạn có thể cần sửa URL để loại bỏ các ký tự bổ sung. Để thực hiện điều này, hãy thử giải pháp thay thế này:

   Quan trọng: Không sao chép và dán URL cho đích SharePoint thư viện trực tiếp từ trình duyệt vào hộp văn bản này vì phiên bản của URL này sẽ chứa các ký tự bổ sung sẽ khiến bạn không thể sao chép tệp thành công vào thư viện đích.

   Dán URL vào NotePad và loại bỏ nội dung sau tên của thư viện mà bạn muốn sao chép như được hiển thị trong hình minh họa này.

   Sơ đồ về những điều cần loại bỏ khỏi URL để dùng với sao chép vào

   1. URL cơ sở cho thư viện.

   4. Tên của thư viện, với% 20 ký tự thay thế dấu cách trong tên.

   3. Không cần thêm nội dung. Xóa phần này.

   Lưu ý: Một số URL vượt quá 255 ký tự và không thể sử dụng được. Nếu có thể, hãy dùng thanh khởi động nhanh hoặc thêm tên của thư viện vào URL cơ sở trong trường đích để có được lối tắt của bạn, khi thanh địa chỉ có thể chứa nội dung bổ sung.

 5. Nếu bạn muốn đổi tên bản sao của tài liệu, dưới tên tệp cho bản sao, hãy nhập tên mới.

  1. Trong phần Cập Nhật , hãy thực hiện một trong hai thao tác sau đây:

   • Nếu bạn muốn được nhắc Cập Nhật bất kỳ bản sao nào khi các phiên bản mới của tệp nguồn được kiểm nhập từ trình duyệt, hãy bấm .

    Nếu bạn chọn tùy chọn này, bản sao mà bạn tạo sẽ được đánh dấu là một bản sao có lời nhắc Cập Nhật và nó sẽ được cập nhật bất cứ khi nào bạn chọn Cập Nhật bản sao hiện có của tệp nguồn.

    Lưu ý: Nếu bạn kiểm tra trong các tệp từ một chương trình tương thích với Windows SharePoint Services 3.0, chẳng hạn như Microsoft Office Word 2007, bạn sẽ không được nhắc Cập Nhật bản sao trong chương trình khách hàng.

   • Nếu bạn muốn được cảnh báo khi tệp nguồn được Cập Nhật, hãy chọn hộp kiểm tạo cảnh báo cho tôi trên tài liệu nguồn .

    Lưu ý: Bạn sẽ không nhận được cảnh báo email khi tệp nguồn được Cập Nhật trừ khi email được bật trên máy chủ. Nếu bạn không chắc liệu email có được kích hoạt trên máy chủ hay không, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn.

 6. Bấm vào OK.

Đầu Trang

Đang Cập Nhật bản sao của tệp trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Có hai cách để bạn có thể Cập Nhật bản sao của một mục:

 • Từ một tệp nguồn, bạn có thể sử dụng lệnh gửi đến để cập nhật các bản sao hiện có của một mục.

 • Từ bất kỳ bản sao nào của một mục, bạn có thể đi đến trang quản lý bản sao và xem tất cả các bản sao hiện có, rồi chọn mục bạn muốn Cập Nhật.

Cập Nhật bản sao từ tệp nguồn

 1. Nếu thư viện có chứa tệp mà bạn muốn Cập Nhật bản sao vẫn chưa mở, hãy bấm vào tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Hình ảnh nút hành động trang , hãy bấm xem tất cả nội dung trang, rồi bấm vào tên thư viện của bạn.

 2. Trỏ đến tên của tệp, bấm vào mũi tên xuất hiện, trỏ tới gửi đến, rồi bấm vào bản sao hiện có.

  Lưu ý: Lệnh bản sao hiện có chỉ xuất hiện nếu bạn đã chọn để được nhắc Cập Nhật khi ban đầu dùng lệnh gửi đến để sao chép tệp nguồn này sang vị trí khác.

 3. Trong phần đích , bên dưới bản sao, chọn các hộp kiểm cho các bản sao bạn muốn Cập Nhật, rồi bấm OK.

Nếu một tệp đã được sao chép vào một hoặc nhiều thư viện khác, bạn có thể cập nhật tất cả các bản sao khác nhau từ một vị trí trên trang quản lý bản sao , vốn có thể truy nhập từ bất kỳ bản sao nào của một mục.

 1. Nếu một thư viện có chứa bản sao bạn muốn Cập Nhật chưa mở, hãy bấm vào tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Hình ảnh nút hành động trang , hãy bấm xem tất cả nội dung trang, rồi bấm vào tên thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tên của bản sao bạn muốn Cập Nhật, bấm vào mũi tên xuất hiện, rồi bấm đi đến mục nguồn.

 3. Bấm quản lý bản sao.

 4. Để cập nhật tất cả các bản sao đã nhắc Cập Nhật, hãy bấm Cập Nhật bản sao.

 5. Trong phần đích , bên dưới bản sao, hãy chọn các bản sao bạn muốn Cập Nhật, rồi bấm OK.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn cập nhật các bản sao được liệt kê trên trang quản lý bản sao bên dưới bản sao không nhắc Cập Nhật, trước tiên, bạn phải thay đổi thiết đặt Cập Nhật cho những bản sao này. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện điều này, hãy xem thay đổi thiết đặt cho một bản sao để làm cho nó nhắc Cập Nhật.

Đầu trang

Thay đổi thiết đặt cho một bản sao để làm cho thư nhắc Cập Nhật trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Nếu bạn đã tạo một bản sao của tệp bằng cách sử dụng lệnh gửi đến và bạn không chọn để được nhắc Cập Nhật, bản sao này không thể nhận được các bản Cập Nhật từ tệp nguồn. Bạn có thể thay đổi thiết đặt này và làm cho bản sao sẵn dùng cho các bản Cập Nhật.

 1. Nếu thư viện chứa bản sao bạn muốn Cập Nhật chưa mở, hãy bấm vào tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên thư viện của bạn không xuất hiện, hãy bấm Hình ảnh nút hành động trang , hãy bấm xem tất cả nội dung trang, rồi bấm vào tên thư viện của bạn.

 2. Trỏ tới tên của bản sao bạn muốn Cập Nhật, bấm vào mũi tên xuất hiện, rồi bấm đi đến mục nguồn.

 3. Bấm quản lý bản sao.

 4. Bấm vào chỉnh sửa bên cạnh mục đó, rồi bấm bên dưới lời nhắc tác giả để gửi các bản Cập Nhật khi tài liệu được kiểm nhập?trong phần Cập Nhật .

 5. Bấm vào OK.

Đầu Trang

Hủy liên kết và xóa bỏ một bản sao trong SharePoint Server 2010 hoặc SharePoint Server 2007

Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn một mục là một bản sao của một mục khác, trước tiên, bạn phải đảm bảo rằng mục này sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách các mục của tệp nguồn cần Cập Nhật. Nếu không, mục có thể được tái tạo bất cứ khi nào ai đó chọn Cập Nhật mọi bản sao hiện có của tệp nguồn. Cũng khuyên bạn bỏ nối kết bản sao từ tệp nguồn của nó. Sau khi bạn đã hoàn toàn bỏ liên kết tệp nguồn và bản sao của nó, bạn có thể xóa bỏ bản sao.

 1. Để loại bỏ hoàn toàn bất kỳ nối kết nào giữa tệp nguồn và bản sao, hãy hủy liên kết tệp nguồn và bản sao của nó trong cả hai cách sau đây:

  • Hủy liên kết một bản sao từ nguồn của nó để bản sao không còn giữ lại kết nối với tệp nguồn. Nếu bạn thực hiện điều này, tệp nguồn sẽ giữ lại một kết nối đến bản sao và bản sao có thể được Cập Nhật nếu có ai đó chọn Cập Nhật bản sao hiện có của tệp nguồn.

  • Loại bỏ nối kết đến một bản sao từ tệp nguồn để tệp nguồn không còn Cập Nhật bản sao.

  1. Trong thư viện có chứa bản sao bạn muốn hủy liên kết từ một tệp nguồn, trỏ tới tên của bản sao, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm đi đến mục nguồn.

  2. Bấm quản lý bản sao.

  3. Bấm sửa bên cạnh bản sao bạn muốn hủy liên kết từ tệp nguồn.

  4. Bấm loại bỏ nối kết, rồi bấm OK.

   Hành động này sẽ loại bỏ bản sao khỏi danh sách các bản sao có thể được Cập Nhật từ tệp nguồn.

  5. Trở về thư viện có chứa bản sao bạn muốn hủy liên kết từ tệp nguồn.

  6. Trỏ tới tên của bản sao bạn muốn hủy liên kết, bấm vào mũi tên xuất hiện, rồi bấm xem thuộc tính.

  7. Ở đầu trang, bấm vào hủyliên kết, rồi bấm OK.

   Hành động này sẽ loại bỏ nối kết của bản sao vào tệp nguồn mẹ của nó.

 2. Để xóa một tệp, trong thư viện có chứa bản sao bạn muốn xóa, hãy trỏ tới tên của bản sao, bấm vào mũi tên xuất hiện, bấm vào xóa, rồi bấm OK.

Đầu trang

Nếu bạn không chắc mình đang sử dụng phiên bản SharePoint nào, hãy xem mục tôi đang sử dụng phiên bản SharePoint nào?

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×