Ô

Di chuyển hoặc sao chép ô và nội dung ô

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng các lệnh Cắt, Sao chépDán trong Microsoft Excel để di chuyển hoặc sao chép các ô hoặc nội dung của chúng. Bạn cũng có thể sao chép nội dung cụ thể hoặc thuộc tính của các ô. Ví dụ: bạn có thể sao chép giá trị kết quả của một công thức mà không phải sao chép chính công thức đó hoặc bạn có thể sao chép chỉ công thức.

Khi bạn di chuyển hoặc sao chép một ô, Excel sẽ di chuyển hoặc sao chép ô, bao gồm các công thức và các giá trị kết quả, định dạng ô và chú thích. Cách thực hiện như sau:

 1. Chọn các ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  Làm thế nào để chọn ô hoặc phạm vi

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh Ribbon Excel

  • Để di chuyển các ô, bấm vào Cắt Ảnh nút .

   Phím tắt    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép các ô, bấm vào Sao chép Ảnh nút .

   Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

 3. Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm Dán Ảnh nút .

  Phím tắt     Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.

Lưu ý: 

 • Excel sẽ hiển thị viền di chuyển động quanh các ô đã được cắt hoặc sao chép. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy nhấn Esc.

 • Excel sẽ thay dữ liệu có sẵn trong vùng dán khi bạn cắt và dán các ô để di chuyển chúng.

 • Để chọn các tùy chọn cụ thể khi bạn dán các ô, bạn có thể bấm mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút , rồi bấm tùy chọn bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể bấm Dán Đặc biệt hoặc Hình ảnh.

 • Theo mặc định, Excel sẽ hiển thị nút Tùy chọn Dán trên trang tính để cung cấp cho bạn các tùy chọn đặc biệt khi bạn dán ô, như Giữ Định dạng Nguồn. Nếu bạn không muốn hiển thị nút này mỗi lần dán ô, bạn có thể tắt tùy chọn này. Hãy bấm tab Tệp, rồi bấm Tùy chọn. Trong thể loại Nâng cao, tại mục Cắt, Sao chép và Dán, hãy xóa hộp kiểmHiện nút Tùy chọn Dán khi nội dung được dán.

Di chuyển hoặc sao chép các ô bằng chuột

Theo mặc định, việc sửa bằng cách kéo và thả sẽ được bật để bạn có thể dùng chuột để di chuyển và sao chép các ô.

 1. Chọn các ô hoặc phạm vi ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  Làm thế nào để chọn ô hoặc phạm vi

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển một ô hoặc phạm vi ô, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột hóa thành một con trỏ di chuyển Con trỏ Di chuyển Excel , hãy kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.

  • Để sao chép một ô hoặc phạm vi ô, giữ Ctrl đồng thời trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột hóa thành một con trỏ sao chép Con trỏ sao chép , hãy kéo ô hoặc phạm vi ô đến một vị trí khác.

Lưu ý: Excel sẽ thay thế dữ liệu có sẵn trong vùng dán khi bạn di chuyển các ô.

Khi bạn sao chép các ô, tham chiếu ô sẽ tự động được điều chỉnh. Nhưng khi bạn di chuyển các ô, tham chiếu ô sẽ không được điều chỉnh và nội dung của các ô đó và trong mọi ô trỏ tới chúng có thể được hiển thị dưới dạng lỗi tham chiếu. Trong trường hợp này, bạn phải điều chỉnh thủ công các tham chiếu.

Nếu vùng sao chép đã chọn bao gồm các cột, hàng hoặc ô ẩn, Excel sẽ sao chép chúng. Bạn có thể phải hủy ẩn tạm thời cho dữ liệu bạn không muốn đưa vào khi sao chép thông tin.

Chèn các ô đã di chuyển hoặc sao chép giữa các ô đã có sẵn

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa dữ liệu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  Làm thế nào để chọn ô hoặc phạm vi

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh Ribbon Excel

  • Để di chuyển vùng chọn, bấm vào Cắt Ảnh nút .

   Phím tắt     Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép vùng chọn, bấm vào Sao chép Ảnh nút .

   Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

 3. Bấm chuột phải vào ô trái bên trên vùng dán, rồi bấm Chèn Ô Cắt hoặc Chèn Ô Sao chép.

  Mẹo    Để di chuyển hoặc sao chép một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

 4. Trong hộp thoại Chèn Dán, hãy bấm hướng bạn muốn di chuyển các ô xung quanh.

Lưu ý    Nếu bạn chèn toàn bộ các hàng hoặc cột, các hàng và cột xung quanh sẽ được di chuyển xuống dưới và sang bên trái.

Chỉ sao chép các ô hiển thị

Nếu một vài ô, hàng hoặc cột trên trang tính không được hiển thị, bạn có thể chọn sao chép tất cả các ô hoặc chỉ sao chép các ô hiển thị. Ví dụ: bạn có thể chọn chỉ sao chép dữ liệu tóm tắt được hiển thị trên một trang tính được viền ngoài.

 1. Hãy chọn ô bạn muốn sao chép.

  Làm thế nào để chọn ô hoặc phạm vi

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đến Đặc biệt.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Dưới Chọn, hãy bấm Chỉ những ô nhìn thấy, rồi bấm OK.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép Ảnh nút .

  Ảnh Ribbon Excel

  Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

 5. Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

 6. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm Dán Ảnh nút .

  Phím tắt     Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.

 • Nếu bạn bấm mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút , bạn có thể chọn từ một vài tùy chọn dán để áp dụng cho vùng chọn của bạn.

Excel sẽ dán dữ liệu đã sao chép vào các cột hoặc các hàng liên tiếp. Nếu vùng dán có chứa các cột và hàng ẩn, bạn có thể phải hủy ẩn vùng dán để xem tất cả các ô đã sao chép.

Khi bạn sao chép hoặc dán dữ liệu ẩn hoặc đã lọc vào một ứng dụng khác hoặc một phiên bản Excel khác thì chỉ các ô hiển thị mới được sao chép.

Ngăn không cho ô trống đã sao chép thay thế dữ liệu

 1. Chọn phạm vi ô có chứa các ô trống.

  Làm thế nào để chọn ô hoặc phạm vi

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép Ảnh nút .

  Ảnh Ribbon Excel

  Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

 3. Chọn ô phía trên cùng bên trái của vùng dán.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút , sau đó bấm Dán Đặc biệt.

 5. Chọn hộp kiểm Bỏ qua ô trống.

Chỉ di chuyển hoặc sao chép nội dung của một ô

 1. Bấm đúp chuột vào ô có chứa dữ liệu bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  Lưu ý    Theo mặc định, bạn có thể sửa và chọn dữ liệu ô trực tiếp trong ô đó bằng cách bấm đúp vào đó, nhưng bạn cũng có thể sửa và chọn dữ liệu ô trên thanh công thức.

 2. Trong ô, hãy chọn các ký tự bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  Cách chọn các ký tự trong một ô

  Để chọn nội dung của một ô

  Làm thế này

  Trong ô

  Bấm đúp vào ô, rồi kéo qua nội dung của ô bạn muốn chọn.

  Trong thanh công thức

  Ảnh nút

  Bấm vào ô, rồi kéo qua nội dung của ô bạn muốn chọn trong thanh công thức.

  Bằng bàn phím

  Nhấn F2 để sửa ô, dùng các phím mũi tên để định vị con trỏ, rồi nhấn Shift+phím Mũi tên để chọn nội dung.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh Ribbon Excel

  • Để di chuyển vùng chọn, bấm vào Cắt Ảnh nút .

   Phím tắt     Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép vùng chọn, bấm vào Sao chép Ảnh nút .

   Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

 4. Trong ô, hãy bấm vị trí bạn muốn dán các ký tự hoặc bấm đúp chuột vào một ô khác để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu.

 5. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Dán Ảnh nút .

  Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+V.

 6. Nhấn ENTER.

  Lưu ý: Khi bạn bấm đúp chuột vào một ô hoặc nhấn F2 để sửa ô hiện hoạt, các phím mũi tên chỉ hoạt động trong ô đó. Để dùng các phím mũi tên để di chuyển đến một ô khác, đầu tiên nhấn Enter để hoàn thành việc thay đổi ô hiện hoạt.

Chỉ sao chép giá trị ô, định dạng ô hoặc công thức

Khi dán dữ liệu đã sao chép, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Chỉ dán định dạng ô, như màu phông hoặc màu tô (và không dán nội dung của các ô).

 • Chuyển đổi mọi công thức trong ô sang các giá trị tính toán mà không ghi đè lên định dạng đã có.

 • Chỉ dán công thức (và không dán các giá trị tính toán).

 • Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa các giá trị, định dạng ô hoặc công thức bạn muốn sao chép.

  Làm thế nào để chọn ô hoặc phạm vi

 • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép Ảnh nút .

  Ảnh Ribbon Excel

  Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

 • Chọn ô ở góc trên bên trái vùng dán hoặc ô tại đó bạn muốn dán giá trị, định dạng ô hoặc công thức.

 • Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút , rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để dán chỉ giá trị, hãy bấm Giá trị.

  • Để dán chỉ định dạng ô, hãy bấm Định dạng.

  • Để dán chỉ công thức, hãy bấm Công thức.

   Lưu ý: Nếu công thức được sao chép có chứa tham chiếu ô tương đối, Excel sẽ điều chỉnh các tham chiếu này (và các phần tương ứng trong các tham chiếu ô hỗn hợp) trong công thức trùng lặp. Ví dụ: giả sử ô B8 có chứa công thức =SUM(B1:B7). Nếu bạn sao chép công thức vào ô C8, công thức trùng lặp sẽ tham chiếu đến các ô tương ứng trong cột đó: =SUM(C1:C7). Nếu các công thức được sao chép có chứa tham chiếu ô tuyệt đối, các tham chiếu trong công thức trùng lặp sẽ không bị thay đổi. Nếu bạn không nhận được các kết quả mong muốn, bạn cũng có thể thay đổi các tham chiếu trong công thức gốc thành các tham chiếu ô tuyệt đối hoặc tương đối, rồi sao chép lại các ô đó.

Sao chép thiết đặt độ rộng ô

Khi bạn dán dữ liệu đã sao chép, dữ liệu được dán sẽ dùng thiết đặt độ rộng cột của các ô đích. Để sửa độ rộng cột giúp chúng khớp với các ô nguồn, hãy thực hiên theo các bước này.

 1. Chọn các ô bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

  Làm thế nào để chọn ô hoặc phạm vi

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Ảnh Ribbon Excel

  • Để di chuyển các ô, bấm vào Cắt Ảnh nút .

   Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+X.

  • Để sao chép các ô, bấm vào Sao chép Ảnh nút .

   Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+C.

 3. Chọn ô trên cùng bên trái của vùng dán.

  Mẹo: Để di chuyển hoặc sao một vùng chọn sang một trang tính hay sổ làm việc khác, hãy bấm tab trang tính khác hoặc chuyển sang sổ làm việc khác rồi chọn ô phía trên bên trái của vùng dán.

 4. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán Ảnh nút , rồi bấm Giữ Độ rộng Cột Nguồn.

Cách chọn ô hoặc phạm vi

Để chọn

Hãy làm như sau

Một ô đơn

Bấm vào ô hoặc nhấn phím mũi tên để di chuyển tới ô.

Một khoảng các ô

Bấm vào ô đầu tiên trong phạm vi rồi kéo tới ô cuối cùng hoặc nhấn giữ Shift trong khi bạn nhấn các phím mũi tên để mở rộng vùng chọn.

Bạn cũng có thể chọn ô đầu tiên trong khoảng này rồi nhấn F8 để mở rộng vùng chọn bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Để dừng việc mở rộng vùng chọn, hãy nhấn F8 một lần nữa.

Một phạm vi lớn các ô

Hãy bấm ô đầu tiên trong phạm vi rồi nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng trong phạm vi đó. Bạn có thể cuộn để hiển thị ô cuối cùng.

Tất cả ô trên trang tính

Bấm nút Chọn Tất cả.

Nút Chọn Tất cả

Để chọn toàn bộ trang tính, bạn cũng có thể nhấn Ctrl+A.

Lưu ý: Nếu trang tính có chứa dữ liệu, bấm Ctrl+A sẽ chọn vùng hiện tại. Nhấn Ctrl+A lại sẽ chọn toàn bộ trang tính.

Phạm vi các ô hoặc các ô không liền kề

Chọn ô đầu tiên hoặc phạm vi ô rồi nhấn giữ Ctrl trong lúc chọn các ô hay phạm vi khác.

Bạn cũng có thể chọn ô hoặc phạm vi ô đầu tiên, rồi nhấn Shift+F8 để thêm một ô hoặc phạm vi ô không liền kề khác vào vùng chọn. Để ngừng thêm ô hay các phạm vi ô vào vùng chọn, nhấn lại Shift+F8.

Lưu ý: Bạn không thể hủy bỏ vùng chọn của một ô hay một phạm vi ô ở một vùng chọn không liền kề mà không phải hủy bỏ vùng chọn.

Toàn bộ hàng hay cột

Hãy bấm đầu đề hàng hoặc cột.

Trang tính hiển thị tiêu đề hàng và tiêu đề cột

1. Đầu đề hàng

2. Đầu đề cột

Bạn cũng có thể lựa chọn các ô trong một hàng hay cột bằng cách chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hoặc Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hoặc Mũi tên Xuống đối với cột).

Lưu ý: Nếu hàng hoặc cột có chứa dữ liệu, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên sẽ chọn hàng hay cột đó tới ô cuối cùng được dùng. Nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lại và chọn toàn bộ hàng hoặc cột.

Các cột hoặc hàng liền kề

Kéo qua các đầu đề hàng hoặc đầu đề cột. Hoặc chọn hàng hay cột đầu tiên rồi nhấn giữ phím Shift trong khi bạn chọn hàng hay cột cuối cùng.

Các cột hoặc hàng không liền kề

Bấm tiêu đề cột hoặc hàng của hàng hay cột đầu tiên trong vùng chọn của bạn. Sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm tiêu đề cột hoặc hàng của các hàng hay cột khác mà bạn muốn thêm vào vùng chọn.

Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong một hàng hay cột

Lựa chọn một ô trong hàng hoặc cột đó rồi nhấn Ctrl+phím Mũi tên (Mũi tên Phải hay Mũi tên Trái đối với hàng, Mũi tên Lên hay Mũi tên Xuống đối với cột).

Ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trên một trang tính hoặc trong một bảng Microsoft Office Excel

Nhấn Ctrl+Home để chọn ô đầu tiên trên trang tính hoặc trong bảng Excel.

Nhấn Crtl+End để chọn ô cuối cùng trên trang tính hoặc trong bảng Excel có chứa dữ liệu hoặc định dạng.

Các ô cho tới ô dùng lần cuối trên trang tính (góc dưới bên phải)

Chọn ô đầu tiền rồi nhấn Ctrl+Shift+End để mở rộng vùng chọn các ô tới ô cuối cùng được dùng trên trang tính (góc dưới bên phải).

Các ô cho tới đầu trang tính

Lựa chọn ô đầu tiên rồi nhấn Ctrl+Shift+Home để mở rộng vùng chọn ô tới đầu trang tính.

Nhiều ô hơn hoặc ít ô hơn so với vùng chọn hiện hoạt

Nhấn giữ Shift trong khi bấm ô cuối cùng bạn muốn đưa vào trong vùng chọn mới. Phạm vi hình chữ nhật giữa ô hiện hoạt và ô mà bạn bấm sẽ tạo thành vùng chọn mới.

Mẹo: Để hủy bỏ một vùng chọn ô, hãy bấm vào bất kỳ ô nào trên trang tính.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×