Di chuyển hoặc sao chép ô, hàng và cột

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn di chuyển hoặc sao chép các hàng và cột, Excel sẽ di chuyển hoặc sao chép mọi dữ liệu chứa trong các hàng và cột đó, bao gồm công thức và các giá trị kết quả, chú thích, định dạng ô cũng như các ô ẩn.

Nếu ô chứa công thức, tham chiếu ô không được điều chỉnh. Do đó, nội dung của ô được sao chép hoặc di chuyển và của bất kỳ ô nào trỏ tới chúng có thể hiển thị #REF! giá trị lỗi. Nếu mà sẽ xảy ra, bạn sẽ phải điều chỉnh các tham chiếu theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem phát hiện lỗi trong công thức

Bạn có thể dùng lệnh cắt hoặc sao chép lệnh để di chuyển hoặc sao chép các ô, hàng và cột, nhưng bạn cũng có thể di chuyển hoặc sao chép chúng bằng cách sử dụng chuột.

Hãy làm theo các bước sau để di chuyển hoặc sao chép ô:

 1. Chọn ô, hàng, hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm vào Cắt Ảnh Nút .

   Nhóm Bảng tạm trên tab Nhà

   Phím tắt Nhấn CTRL+X.

  • Để sao chép hàng hoặc cột, trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm vào Sao chép Ảnh nút .

   Phím tắt: Nhấn CTRL+C.

 3. Bấm chuột phải vào hàng hay cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Khi bạn đang di chuyển hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã cắt.

  • Khi bạn đang sao chép hàng hoặc cột, bấm vào Chèn Các ô Đã sao chép.

   Lưu ý: Nếu bạn bấm vào Dán Ảnh nút trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm (hoặc nhấn CTRL+V) thay vì bấm vào lệnh trên menu lối tắt, bạn sẽ thay thế nội dung hiện có của các ô đích.

Di chuyển hoặc sao chép các hàng và cột bằng cách sử dụng chuột

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển hàng hoặc cột, hãy trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ trở thành con trỏ di chuyển Con trỏ Di chuyển Excel , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

  • Để sao chép hàng hoặc cột, hãy nhấn giữ phím CTRL, đồng thời trỏ vào viền của vùng chọn. Khi con trỏ chuột trở thành con trỏ sao chép Con trỏ sao chép , hãy kéo hàng hoặc cột đến một vị trí khác.

   Quan trọng: Hãy đảm bảo rằng bạn nhấn giữ phím CTRL trong khi thực hiện thao tác kéo và thả. Nếu bạn nhả phím CTRL trước khi nhả nút chuột, bạn sẽ di chuyển hàng hoặc cột thay vì sao chép chúng.

  Khi bạn sử dụng chuột để chèn hàng hoặc cột đã sao chép hoặc cắt, nội dung hiện có của các ô đích sẽ được thay thế. Để chèn hàng và cột đã sao chép hoặc cắt mà không thay thế nội dung hiện có, bạn cần bấm chuột phải vào hàng hoặc cột bên dưới hay bên phải vị trí bạn muốn di chuyển hoặc sao chép vùng chọn, rồi bấm vào Chèn Các Ô Đã cắt hoặc Chèn Các ô Đã sao chép.

  Lưu ý: Bạn không thể di chuyển hay sao chép các hàng và cột không liền kề bằng chuột.

Di chuyển hoặc sao chép ô

 1. Chọn ô hoặc phạm vi của ô mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trỏ tới viền của ô hoặc phạm vi mà bạn đã chọn.

 3. Khi con trỏ chuyển thành một Con trỏ hình bàn tay , thực hiện một trong các thao tác sau:

Để

Thực hiện điều này

Di chuyển ô

Kéo các ô tới vị trí khác.

Sao chép các ô

Nhấn giữ tùy chọn và kéo các ô tới vị trí khác.

Lưu ý: Khi bạn kéo hoặc dán các ô vào một vị trí mới, nếu không có dữ liệu hiện có sẵn trong vị trí đó, Excel sẽ ghi đè dữ liệu gốc.

Di chuyển hoặc sao chép các hàng hoặc cột

 1. Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

 2. Trỏ tới viền của ô hoặc phạm vi mà bạn đã chọn.

 3. Khi con trỏ chuyển thành một Con trỏ hình bàn tay , thực hiện một trong các thao tác sau:

Để

Thực hiện điều này

Di chuyển hàng hoặc cột

Kéo các hàng hoặc cột đến vị trí khác.

Sao chép hàng hoặc cột

Nhấn giữ tùy chọn và kéo các hàng hoặc cột đến vị trí khác.

Di chuyển hoặc sao chép dữ liệu giữa các cột hoặc hàng hiện có

Nhấn giữ Shift và kéo hàng hoặc cột của bạn giữa các cột hoặc hàng hiện có. Excel làm cho các không gian mới hàng hoặc cột.

Chuyển cột sang hàng, hay hàng thành cột

 1. Sao chép các hàng hoặc cột mà bạn muốn hoán đổi.

 2. Chọn ô đích (ô đầu tiên của hàng hoặc cột mà bạn muốn dán dữ liệu của bạn) cho các hàng hoặc cột mà bạn hoán đổi.

 3. Trên trang đầu tab, bên dưới sửa, bấm vào mũi tên kế bên dán, sau đó bấm hoán đổi.

  Tab Nhà, nhóm Sửa

  Lưu ý: Cột và hàng không chồng lấp lên. Ví dụ, nếu bạn chọn giá trị trong cột C và tìm cách dán chúng vào một hàng trùng lặp cột C, Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi. Vùng đích của dán cột hoặc hàng phải là bên ngoài các giá trị gốc.

Xem thêm

Chèn hoặc xóa ô, hàng, cột

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×