Di chuyển hoặc cuộn qua trang tính

Có nhiều cách để cuộn qua một trang tính. Bạn có thể dùng các phím mũi tên, thanh cuộn hoặc chuột để di chuyển giữa các ô và nhanh chóng di chuyển đến những vùng khác nhau của trang tính.

Trong Excel, bạn có thể tận dụng tốc độ cuộn tăng lên, dễ dàng cuộn đến cuối phạm vi và Mách nước cho bạn biết vị trí của bạn trong trang tính. Bạn cũng có thể dùng chuột để cuộn trong các hộp thoại có danh sách thả xuống kèm thanh cuộn.

Dùng phím mũi tên để di chuyển qua trang tính.

Để di chuyển giữa các ô trên trang tính, bấm vào ô bất kỳ hoặc dùng phím mũi tên. Khi bạn di chuyển đến một ô, ô đó sẽ trở thành ô hiện hoạt.

Để cuộn

Hãy làm như sau

Đến đầu và cuối phạm vi

Nhấn CTRL+một phím mũi tên để cuộn đến đầu và cuối mỗi phạm vi trong cột hoặc hàng trước khi dừng lại ở cuối trang tính.

Để vừa cuộn đến đầu và cuối mỗi phạm vi vừa chọn các phạm vi trước khi dừng lại ở cuối trang tính, nhấn CTRL+SHIFT+một phím mũi tên.

Lên hoặc xuống một hàng

Nhấn phím SCROLL LOCK, rồi dùng phím MŨI TÊN LÊN hoặc phím MŨI TÊN XUỐNG để cuộn lên hoặc xuống một hàng.

Sang trái hoặc sang phải một cột

Nhấn phím SCROLL LOCK, rồi dùng phím MŨI TÊN TRÁI hoặc phím MŨI TÊN PHẢI để cuộn sang trái hoặc sang phải một cột.

Lên hoặc xuống một cửa sổ

Nhấn PAGE UP hoặc PAGE DOWN.

Sang trái hoặc sang phải một cửa sổ

Nhấn phím SCROLL LOCK, rồi vừa nhấn xuống phím CTRL vừa nhấn phím MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI.

Một khoảng cách lớn

Nhấn phím SCROLL LOCK, rồi đồng thời nhấn xuống phím CTRL và một phím mũi tên để nhanh chóng di chuyển qua các khu vực lớn của trang tính.

Lưu ý: Khi bật phím SCROLL LOCK, Scroll Lock sẽ được hiển thị trên thanh trạng thái trong Excel. Việc nhấn phím mũi tên trong khi SCROLL LOCK đang bật sẽ di chuyển lên hoặc xuống một hàng hoặc sang trái hoặc sang phải một cột. Để sử dụng các phím mũi tên để di chuyển giữa các ô, bạn phải tắt phím SCROLL LOCK. Để tắt, hãy nhấn phím Scroll Lock (nhãn ScrLk) trên bàn phím của bạn. Nếu bàn phím của bạn không có phím này, bạn có thể tắt phím SCROLL LOCK bằng Bàn phím Trên Màn hình. Để mở Bàn phím Trên Màn hình, bấm vào nút Bắt đầu trên máy tính để bàn Windows của bạn, rồi nhập On-Screen Keyboard (Bàn phím Trên Màn hình). Để tắt phím SCROLL LOCK, bấm vào phím ScrLk, rồi đóng Bàn phím Trên Màn hình.

Sử dụng thanh cuộn để di chuyển trong trang tính

Nếu bạn không nhìn thấy thanh cuộn, thực hiện như sau để hiển thị thanh cuộn:

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

    Trong Excel 2007, bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

  2. Bấm vào Nâng cao, rồi dưới Hiển thị các tùy chọn cho sổ làm việc này, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm Hiển thị thanh cuộn ngangHiển thị thanh cuộn đứng được chọn, rồi bấm vào OK.

Bảng sau đây mô tả các cách khác nhau để sử dụng thanh cuộn để di chuyển trong trang tính.

Để cuộn

Hãy làm như sau

Lên hoặc xuống một hàng

Bấm vào mũi tên thanh cuộn ảnh nút hoặc ảnh nút trên thanh cuộn đứng để di chuyển trang tính lên hoặc xuống một hàng.

Sang trái hoặc sang phải một cột

Bấm vào mũi tên thanh cuộn ảnh nút hoặc ảnh nút trên thanh cuộn ngang để di chuyển trang tính sang trái hoặc sang phải một cột.

Cuộn trong trang tính với tốc độ cuộn tăng lên

Khi cuộn, nhấn chuột xuống ở dưới cùng của màn hình trong hơn 10 giây để tăng tốc độ cuộn.

Di chuyển chuột theo hướng ngược lại làm giảm tốc độ cuộn.

Lên hoặc xuống một cửa sổ

Bấm vào phía trên hoặc dưới hộp cuộn ảnh nút trên thanh cuộn đứng.

Sang trái hoặc sang phải một cửa sổ

Bấm vào bên trái hay bên phải của hộp cuộn ảnh nút trên thanh cuộn ngang.

Một khoảng cách lớn

Vừa nhấn xuống phím SHIFT vừa kéo hộp cuộn ảnh nút .

Lưu ý: 

  • Khi bạn sử dụng hộp cuộn để di chuyển trong trang tính, Excel sẽ hiển thị Mách nước để cho biết số hàng hoặc chữ cái cột (hoặc số, nếu kiểu tham chiếu R1C1 được xác định cho sổ làm việc) để bạn biết vị trí của mình trong trang tính.

  • Kích cỡ hộp cuộn cho biết tỷ lệ tương đối của vùng được sử dụng trên trang tính được hiển thị trong cửa sổ. Vị trí của hộp cuộn cho biết vị trí tương đối của vùng được hiển thị trong trang tính.

  • Bạn có thể nhanh chóng tách cửa sổ để có thể cuộn đồng thời trong hai hoặc bốn ngăn. Trỏ tới hộp chia tách hộp chia tách trên thanh cuộn đứng hoặc ngang. Khi con trỏ trở thành mũi tên hai đầu con trỏ điều chỉnh thanh chia tách , kéo thanh chia tách vào trang tính mà bạn muốn tách cửa sổ. Bấm đúp vào thanh chia tách để loại bỏ thanh chia tách.

Cuộn và thu phóng bằng chuột

Một số thiết bị chuột và thiết bị trỏ khác, chẳng hạn như thiết bị trỏ Microsoft IntelliMouse, có các chức năng cuộn và thu phóng tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng để di chuyển và phóng to hoặc thu nhỏ trên trang tính hoặc trang tính biểu đồ. Bạn cũng có thể dùng chuột để cuộn trong các hộp thoại có danh sách thả xuống kèm thanh cuộn. Để biết thêm thông tin, xem hướng dẫn cho thiết bị trỏ của bạn.

Để

Thực hiện điều này

Cuộn lên hoặc xuống một vài hàng một lần

Xoay bánh xe tiến lên hoặc lùi lại.

Cuộn trong trang tính với tốc độ cuộn tăng lên

Khi cuộn, nhấn chuột xuống ở dưới cùng của màn hình trong hơn 10 giây để tăng tốc độ cuộn.

Di chuyển chuột theo hướng ngược lại làm giảm tốc độ cuộn.

Lướt qua trang tính

Nhấn xuống phím bánh xe, rồi kéo con trỏ ra xa dấu gốc dấu gốc theo bất cứ hướng nào mà bạn muốn cuộn. Để tăng tốc độ cuộn, di chuyển con trỏ ra xa dấu gốc. Để giảm tốc độ cuộn, di chuyển con trỏ đến gần dấu gốc.

Lướt tự động qua trang tính

Bấm vào nút bánh xe, rồi di chuyển chuột theo hướng mà bạn muốn cuộn. Để tăng tốc độ cuộn, di chuyển con trỏ ra xa dấu gốc. Để giảm tốc độ cuộn, di chuyển con trỏ đến gần dấu gốc. Để dừng cuộn tự động, bấm nút chuột bất kỳ.

Thu nhỏ hoặc phóng to

Nhấn xuống CTRL trong khi bạn xoay bánh xe IntelliMouse tiến lên hoặc lùi lại. Tỷ lệ phần trăm của trang tính đã thu phóng được hiển thị trên thanh trạng thái.

Hiển thị các chi tiết thành dàn bài

Trỏ tới một ô tóm tắt dữ liệu trong dàn bài, rồi nhấn xuống phím SHIFT trong khi bạn xoay bánh xe tiến lên.

Ẩn các chi tiết trong dàn bài

Trỏ tới bất cứ ô nào có chứa dữ liệu chi tiết, rồi nhấn xuống phím SHIFT trong khi bạn xoay bánh xe lùi lại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Đỉnh Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×