×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Move or rename a folder in Outlook for Mac

After you create a folder or subfolder in the navigation pane, you can change the folder's name or move it to a different location in the folder list.

Important: You cannot move or rename default folders such as Inbox, Deleted Items, or Calendar.

Rename a folder

 1. In the left navigation pane, right-click the folder, and then click Rename Folder.

 2. Type a new folder name, and press RETURN .

  Note: After you rename a folder, Outlook updates the folder name in any rules that you have created.

Move a folder

 • Click the folder you want to move, and drag it to a new location in the navigation pane.

  Notes: 

  • When you drag a folder from one email account to another, Outlook copies the folder to the other account, leaving the original folder in place.

  • You can only drag established folders into another folder.

  • After you move a folder within an email account, Outlook updates the folder location in any rules that you have created.

  • To create a new folder in the folder list, hold down CONTROL, and click an existing folder in the folder list, and then click New Folder.

See also

Move or copy a message between folders

Show separate inboxes for each account

About On My Computer folders

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×