Di chuyển hoặc đổi cỡ bảng

Di chuyển hoặc đổi cỡ bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông thường, việc di chuyển hoặc đổi cỡ bảng chỉ đơn giản là việc kéo bằng con trỏ. Nếu muốn, bạn cũng có thể nhập kích cỡ cụ thể.

Di chuyển bảng

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn di chuyển.

 2. Đặt con trỏ trên viền ngoài cùng của bảng (nhưng không phải trên vào dấu chấm), và sau đó khi con trỏ chuyển thành một Mũi tên bốn hướng , hãy bấm và kéo viền để di chuyển bảng.

Mẹo: Để vừa di chuyển bảng vừa tạo bản sao của bảng đó, hảy nhấn giữ phím CTRL trong khi kéo bảng.

Đổi cỡ bảng

Kéo để đổi cỡ bảng

 1. Hãy bấm vào bảng mà bạn muốn đổi cỡ.

 2. Trên viền bảng, trỏ tới một núm điều khiển đổi cỡ, và sau đó khi con trỏ chuyển thành một Mũi tên hai đầu , hãy bấm và kéo núm điều khiển để tạo bảng lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Một điều khiển đổi cỡ là cụm chấm xuất hiện ở góc và cạnh của bảng.

  Hãy lưu ý những điều sau:

  • Để giữ nguyên tỉ lệ giữa chiều cao và chiều rộng của bảng khi đổi cỡ bảng, hãy nhấn giữ phím SHIFT trong khi kéo để đổi cỡ bảng.

  • Để giữ cho bảng được đặt ở chính giữa bản chiếu, hãy nhấn giữ phím CTRL trong khi kéo để đổi cỡ bảng.

  • Nếu bạn lỡ làm cho bảng quá lớn cho bản chiếu, hãy bấm hoàn tác Ảnh nút trên thanh công cụ truy nhập nhanh để trả bảng về kích cỡ ban đầu.

Nhập kích cỡ bảng cụ thể

 1. Hãy bấm vào bảng mà bạn muốn đổi cỡ.

 2. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Cỡ Bảng, hãy nhập kích cỡ mà bạn muốn vào hộp Chiều cao và hộp Chiều rộng.

  Định cỡ bảng

  Để giữ nguyên tỉ lệ giữa chiều cao và chiều rộng của bảng khi đổi cỡ bảng, hãy chọn hộp kiểm khóa tỷ lệ khung ảnh .

Đổi cỡ cột hoặc hàng

 1. Hãy bấm vào bảng chứa cột hoặc hàng mà bạn muốn đổi cỡ.

 2. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  • Để thay đổi chiều rộng của cột, đặt con trỏ trên viền của cột mà bạn muốn thay đổi kích cỡ, và rồi khi con trỏ chuyển thành một Ảnh mũi tên dọc hai đầu , kéo cột bên phải hoặc trái.

  • Để thay đổi chiều cao hàng, đặt con trỏ trên viền của hàng bạn muốn thay đổi kích cỡ, sau đó khi con trỏ chuyển thành một Mũi tên ngang hai đầu , kéo hàng lên hoặc xuống.

   Lưu ý: 

   • Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn trong nhóm Cỡ Ô để đổi cỡ hàng và cột. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Cỡ Ô, hãy nhập kích cỡ mà bạn muốn vào hộp Chiều cao và hộp Chiều rộng.

   • Có là một chiều cao ô tối thiểu, tùy thuộc vào kích cỡ phông của văn bản trong ô trong bảng.

Xem thêm

Đặt lề cho văn bản bên trong hộp văn bản và hình dạng

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×