Di chuyển dữ liệu tổ chức của bạn vào Office 365 Enterprise

Sẵn sàng để di chuyển dữ liệu của bạn vào Office 365?

Các hướng dẫn thiết lập cơ bản của chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị cho mọi người bắt đầu sử dụng các dịch vụ và ứng dụng Office 365 trong thời gian ngắn nhất có thể. Phần này sẽ bỏ qua các kịch bản hỗn hợp và các phương pháp nâng cao hơn để di chuyển vào Office 365.

Nếu bạn muốn được trợ giúp để thiết lập Office 365 thì FastTrack là cách dễ dàng nhất để triển khai Office 365. Bạn cũng có thể đăng nhập và sử dụng Trình tư vấn triển khai cho các dịch vụ Office 365.

Chọn một hoặc nhiều tài nguyên

Di chuyển email đến Office 365

Di chuyển với Exchange Hybrid bằng cách dùng Trợ lý Triển khai Exchange. (Người quản trị)

Tìm hiểu thêm về các cách khác nhau để di chuyển email đến Office 365.

Tìm những cách khác mà mọi người trong tổ chức của bạn có thể di chuyển email, liên hệ và lịch của riêng họ.

Di chuyển tệp và thư mục

Di chuyển đến SharePoint Online. (Người quản trị)

Đặt cấu hình cho OneDrive for Business kết hợp – lộ trình. (Người quản trị)

Di chuyển danh sách hoặc tệp từ các thư viện tài liệu tại chỗ trên SharePoint hoặc từ nội dung chia sẻ tệp tại chỗ tới SharePoint hay OneDrive trong Office 365. (người dùng cuối)

Di chuyển người dùng Skype for Business

Di chuyển đến Skype for Business Online. (Người quản trị)

Tải xuống công cụ cập nhật cuộc họp Skype for Businesschạy trên mỗi máy trạm. (Người quản trị và/hoặc người dùng cuối)

(Quay lại thiết lập Enterprise)

Điện thoại

Bạn muốn trao đổi với bộ phận hỗ trợ?

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp

Đây là liên kết ngắn mà bạn có thể sử dụng để quay lại: https://aka.ms/migratetooffice365

Chủ đề Liên quan

Quản lý điểm cuối Office 365
Trình tư vấn triển khai cho các dịch vụ Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×