Di chuyển chuyển giao đến Office 365

Là một phần của quá trình triển khai Office 365, bạn có thể di chuyển nội dung của hộp thư người dùng từ một hệ thống email nguồn sang Office 365. Khi bạn làm toàn bộ việc này cùng một lúc, nó được gọi là di chuyển chuyển giao. Nên chọn di chuyển chuyển giao khi:

 • Tổ chức Exchange tại cơ sở hiện tại của bạn là Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 hoặc Microsoft Exchange Server 2013.

 • Tổ chức Exchange tại chỗ của bạn có ít hơn 2.000 hộp thư.

  Lưu ý: Ngay cả khi di chuyển chuyển giao hỗ trợ di chuyển tối đa là 2000 hộp thư, do độ dài thời gian cần thiết để tạo và di chuyển 2000 người dùng, di chuyển 150 người dùng hoặc ít hơn thì hợp lý hơn.

Lập kế hoạch di chuyển   

Thiết lập di chuyển chuyển giao email đến Office 365 cần phải lập kế hoạch cẩn thận. Trước khi bạn bắt đầu, dưới đây là một số điều cần xem xét:

 • Bạn có thể di chuyển toàn bộ tổ chức email sang Office 365 trong vài ngày và quản lý các tài khoản người dùng trong Office 365.

 • Có thể di chuyển tối đa 2.000 hộp thư đến Office 365 bằng cách sử dụng di chuyển chuyển giao Exchange. Tuy nhiên, bạn chỉ nên di chuyển 150 hộp thư.

 • Tên miền chính được sử dụng cho tổ chức Exchange tại chỗ của bạn phải là một tên miền được chấp nhận là tên miền do bạn sở hữu trong tổ chức Office 365 của bạn.

 • Sau khi hoàn thành việc di chuyển, mỗi người dùng có một hộp thư Exchange tại chỗ cũng sẽ là một người dùng mới trong Office 365. Nhưng bạn vẫn sẽ phải gán giấy phép cho người dùng có hộp thư được di chuyển.

Sau khi tổ chức tại chỗ và Office 365 của bạn được thiết lập cho việc di chuyển chuyển giao, các nhiệm vụ sau thiết lập có thể ảnh hưởng đến người dùng của bạn.

 • Người quản trị hoặc người dùng phải cấu hình máy tính để bàn         Đảm bảo các máy tính để bàn được cập nhật và thiết lập để sử dụng với Office 365. Những hành động này cho phép người dùng sử dụng thông tin đăng nhập người dùng cục bộ để đăng nhập vào Office 365 từ các ứng dụng trên máy tính. Người dùng có quyền cài đặt ứng dụng có thể cập nhật và thiết lập máy tính để bàn của riêng họ. Hoặc các bản cập nhật có thể được cài đặt cho họ. Sau khi thực hiện cập nhật, người dùng có thể gửi email từ Outlook 2013, Outlook 2010 hoặc Outlook 2007.

 • Độ trễ tiềm tàng khi định tuyến email        Email được gửi đến người dùng tại chỗ có hộp thư đã được di chuyển đến Office 365 sẽ được định tuyến tới các hộp thư Exchange tại chỗ của họ cho đến khi bản ghi MX được thay đổi.

Di chuyển chuyển giao hoạt động như thế nào?

Các bước chính bạn thực hiện để di chuyển chuyển giao được thể hiện trong hình minh họa sau đây.

Quy trình thực hiện di chuyển email kiểu chuyển giao sang Office 365
 1. Người quản trị thông báo về các thay đổi sắp tới cho người dùng và xác nhận quyền sở hữu tên miền với nhà đăng ký tên miền.

 2. Người quản trị chuẩn bị máy chủ để di chuyển chuyển giao và tạo nhóm bảo mật hỗ trợ thư trống trong Office 365.

 3. Người quản trị kết nối Office 365 với hệ thống email tại chỗ (điều này được gọi là tạo điểm cuối di chuyển).

 4. Người quản trị di chuyển các hộp thư và sau đó xác nhận việc di chuyển.

 5. Cấp giấy phép Office 365 cho người dùng của bạn.

 6. Người quản trị cấu hình tên miền để bắt đầu định tuyến email trực tiếp đến Office 365.

 7. Người quản trị xác nhận định tuyến đã thay đổi, rồi xoá lô di chuyển chuyển giao.

 8. Người quản trị hoàn thành các nhiệm vụ sau khi di chuyển trong Office 365 (gán giấy phép cho người dùng và tạo một bản ghi Tự động phát hiện Hệ thống Tên Miền (DNS)) và tùy chọn ngừng hoạt động máy chủ Exchange tại chỗ.

 9. Người quản trị gửi thư chào mừng đến người dùng để thông báo cho họ về Office 365 và mô tả cách đăng nhập vào hộp thư mới của họ.

Bạn đã sẵn sàng thực hiện di chuyển chuyển giao?

Bung rộng các mục bên dưới và làm theo các bước.

Trước khi bạn di chuyển hộp thư đến Office 365 bằng di chuyển chuyển giao, có một vài thay đổi đối với môi trường Exchange Server của bạn mà bạn phải hoàn thành trước tiên.

Lưu ý: Nếu đã bật đồng bộ hóa thư mục, bạn cần tắt tính năng này trước khi có thể thực hiện di chuyển chuyển giao. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng PowerShell. Để được hướng dẫn, xem mục Tắt đồng bộ hóa thư mục cho Office 365.

 1. Cấu hình Outlook Mọi nơi trên Exchange Server tại cơ sở của bạn     Dịch vụ di chuyển email sử dụng Outlook Mọi nơi (còn gọi là RPC qua HTTP), để kết nối đến Exchange Server tại cơ sở của bạn. Outlook Mọi nơi tự động được cấu hình cho Exchange 2013. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập Outlook Mọi nơi cho Exchange 2010, Exchange 2007 và Exchange 2003, hãy xem các phần sau:

 2. Bạn phải sử dụng chứng chỉ được cấp bởi thẩm quyền xác thực (CA) đáng tin cậy với cấu hình Outlook Mọi nơi để Office 365 có thể chạy di chuyển chuyển giao. Để di chuyển chuyển giao bạn sẽ thêm Outlook Mọi nơi và Dịch vụ tự động phát hiện vào chứng chỉ của mình. Để biết hướng dẫn về cách thiết lập các chứng chỉ, hãy xem:

 3. Tùy chọn: Xác nhận rằng bạn có thể kết nối với tổ chức Exchange của mình bằng Outlook Mọi nơi     Thử một trong các phương pháp sau đây để kiểm tra thiết đặt kết nối của bạn.

  • Sử dụng Outlook từ bên ngoài mạng doanh nghiệp của bạn để kết nối với hộp thư Exchange tại cơ sở của bạn.

  • Sử dụng Bộ phân tích Kết nối Từ xa của Microsoft Exchange để kiểm tra thiết đặt kết nối của bạn. Sử dụng Outlook Mọi nơi (RPC qua HTTP) hoặc kiểm tra Tự động phát hiện Outlook.

  • Chờ tự động kiểm tra kết nối khi bạn kết nối Office 365 với hệ thống email của bạn ở phần sau trong quy trình này.

 4. Đặt quyền     Tài khoản người dùng tại chỗ mà bạn sử dụng để kết nối với tổ chức Exchange tại chỗ của mình (còn được gọi là người quản trị di chuyển) phải có quyền cần thiết để truy nhập hộp thư tại chỗ mà bạn muốn di chuyển đến Office 365. Tài khoản người dùng này được sử dụng khi bạn kết nối Office 365 với hệ thống email của bạn ở phần sau trong thủ tục này.

 5. Để di chuyển hộp thư, người quản trị phải có một trong các quyền sau đây:

  • Người quản trị di chuyển phải được gán quyền FullAccess cho mỗi hộp thư tại cơ sở.

   hoặc

  • Người quản trị di chuyển phải được gán quyền Receive As trên cơ sở dữ liệu hộp thư tại cơ sở lưu trữ hộp thư người dùng.

  Để biết hướng dẫn cách đặt các quyền này, hãy xem Gán quyền Exchange để di chuyển hộp thư đến Office 365

 6. Vô hiệu hóa Unified Messaging (UM)     Nếu UM được bật cho các hộp thư tại cơ sở mà bạn đang di chuyển, hãy tắt UM trước khi di chuyển. Bật UM hoặc hộp thư sau khi di chuyển hoàn tất. Để được hướng dẫn từng bước, hãy xem Vô hiệu hoá Unified Messaging cho người dùng trong Exchange 2007.

 7. Tạo nhóm bảo mật và dọn sạch đại diện    Vì dịch vụ di chuyển email không thể phát hiện liệu các nhóm Active Directory tại cơ sở có phải là các nhóm bảo mật hay không, nó không thể cung cấp bất kỳ nhóm được di chuyển nào như các nhóm bảo mật trong Office 365. Nếu bạn muốn có nhóm bảo mật trong Office 365, trước tiên bạn phải cung cấp một nhóm bảo mật trống cho phép gửi thư trong Office 365 trước khi bắt đầu di chuyển chuyển giao.

  Ngoài ra, phương pháp di chuyển này chỉ di chuyển hộp thư, người dùng thư, liên hệ thư và nhóm cho phép gửi thư. Nếu bất kỳ đối tượng Active Directory nào, chẳng hạn như hộp thư người dùng không được di chuyển đến Office 365, được chỉ định làm người quản lý hay đại diện cho một đối tượng đang được di chuyển, bạn phải loại bỏ chúng khỏi đối tượng đó trước khi di chuyển.

Trong quá trình di chuyển, địa chỉ Giao thức Truyền tải Thư tín Đơn giản (SMTP) của mỗi hộp thư tại cơ sở được sử dụng để tạo địa chỉ email cho hộp thư Office 365 mới. Để chạy di chuyển chuyển giao, tên miền tại cơ sở phải là một tên miền đã xác nhận trong tổ chức Office 365 của bạn.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Chọn Thiết lập > Miền.

 3. Ở trang Miền-, bấm Thêm miền để bắt đầu trình hướng dẫn miền.

  Chọn Thêm miền
 4. Ở trang Thêm miền, nhập tên miền (ví dụ: Contoso.com) mà bạn sử dụng cho tổ chức Exchange tại chỗ của mình, rồi chọn Tiếp theo.

 5. Ở trang Xác minh miền, chọn Đăng nhập vào GoDaddy (nếu bản ghi DNS của bạn được quản lý bởi GoDaddy) hay Thêm bản ghi TXT thay thế cho bất kỳ cơ quan đăng ký khác > Tiếp theo.

 6. Thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp cho nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn. Bản ghi TXT thường được chọn để xác nhận quyền sở hữu.

  Bạn cũng có thể tìm các hướng dẫn trong mục Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý bản ghi DNS của mình.

  Sau khi bạn thêm bản ghi TXT hoặc MX của mình, hãy chờ khoảng 15 phút trước khi tiếp tục đến bước tiếp theo.

 7. Trong trình hướng dẫn tên miền Office 365, hãy chọn xong, xác nhận ngay bây giờ và bạn sẽ thấy trang xác nhận. Chọn Hoàn tất.

  Nếu ban đầu xác nhận không thành công, hãy chờ một lúc rồi thử lại.

  Đừng tiếp tục đến bước tiếp theo trong trình hướng dẫn tên miền. Bây giờ bạn đã xác nhận rằng bạn sở hữu tên miền tổ chức Exchange tại cơ sở và sẵn sàng tiếp tục di chuyển email.

Điểm cuối di chuyển bao gồm các thiết đặt và thông tin xác thực cần thiết để kết nối với máy chủ tại cơ sở lưu trữ các hộp thư mà bạn đang di chuyển với Office 365. Điểm cuối di chuyển cũng xác định số lượng hộp thư cần di chuyển đồng thời. Để di chuyển chuyển giao, bạn sẽ tạo một điểm cuối di chuyển Outlook Mọi nơi.

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Exchange.

 2. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 3. Chọn Thêm Biểu tượng Thêm > Điểm cuối di chuyển.

  Chọn Điểm cuối di chuyển.
 4. Trên trang Điểm cuối di chuyển, chọn Mới Biểu tượng mới .

 5. Trên trang Chọn kiểu điểm cuối di chuyển, hãy chọn Outlook Mọi nơi > Tiếp.

 6. Trên trang Nhập thông tin xác thực tài khoản tại cơ sở, hãy nhập thông tin trong các hộp sau đây:

  • Địa chỉ email     Nhập địa chỉ email của bất kỳ người dùng nào trong tổ chức Exchange tại cơ sở mà sẽ được di chuyển. Office 365 sẽ kiểm tra khả năng kết nối với hộp thư của người dùng này.

  • Tài khoản có đặc quyền     Nhập tên người dùng (định dạng tên miền\tên người dùng hoặc địa chỉ email) cho tài khoản có quyền quản trị cần thiết trong tổ chức tại cơ sở. Office 365 sẽ sử dụng tài khoản này để phát hiện điểm cuối di chuyển và kiểm tra quyền được gán cho tài khoản này bằng cách tìm cách truy nhập hộp thư có địa chỉ email đã xác định.

  • Mật khẩu tài khoản có đặc quyền     Nhập mật khẩu cho tài khoản có đặc quyền, là tài khoản người quản trị.

 7. Chọn Tiếp rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu Office 365 kết nối thành công với máy chủ nguồn, thì các thiết đặt kết nối được hiển thị. Chọn Tiếp.

   Kết nối được xác nhận cho điểm cuối Outlook Mọi nơi.
  • Nếu kết nối thử nghiệm với máy chủ nguồn không thành công, hãy cung cấp các thông tin sau đây:

   • Máy chủ Exchange     Nhập tên miền đầy đủ tiêu chuẩn (FQDN) cho Exchange Server tại cơ sở. Đây là tên máy chủ cho máy chủ Hộp thư của bạn. Ví dụ, EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Máy chủ proxy RPC     Nhập FQDN cho máy chủ proxy RPC cho Outlook Mọi nơi. Thông thường, máy chủ proxy giống như URL Outlook Web App của bạn. Ví dụ, mail.contoso.com, cũng là URL cho máy chủ proxy mà Outlook sử dụng để kết nối với Exchange Server

 8. Trên trang Nhập thông tin chung, nhập một Tên điểm cuối di chuyển, ví dụ, Test5-endpoint. Bỏ trống hai hộp còn lại để dùng giá trị mặc định.

  Tên điểm cuối di chuyển.
 9. Chọn Mới để tạo điểm cuối di chuyển.

  Để xác thực Exchange Online được kết nối với máy chủ tại chỗ, bạn có thể chạy lệnh trong Ví dụ 4 của Test-MigrationServerAvailability.

Trong di chuyển chuyển giao, các hộp thư tại cơ sở được di chuyển đến Office 365 trong một lô di chuyển duy nhất.

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 2. Chọn Mới Biểu tượng mới > Di chuyển đến Exchange Online.

  Chọn Di chuyển đến Exchange Online
 3. Trên trang Chọn kiểu di chuyển, hãy chọn Di chuyển chuyển giao > tiếp.

 4. Trên trang Xác nhận điểm cuối di chuyển, thông tin điểm cuối di chuyển được liệt kê. Xác nhận thông tin rồi chọn tiếp.

  Lô di chuyển mới với điểm cuối được xác nhận.
 5. Trên trang Di chuyển cấu hình, nhập tên (không có khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt) của lô di chuyển, rồi chọn tiếp. Tên lô được hiển thị trong danh sách lô di chuyển trên trang Di chuyển sau khi bạn tạo lô di chuyển.

 6. Trên trang Chạy lô, chọn một trong các thao tác sau:

  • Tự động chạy lô     Lô di chuyển sẽ chạy ngay sau khi bạn lưu lô di chuyển mới với trạng thái Đang đồng bộ.

  • Chạy lô sau theo cách thủ công     Lô di chuyển được tạo nhưng không bắt đầu. Trạng thái lô được đặt thành Đã tạo. Để bắt đầu một lô di chuyển, hãy chọn lô trên bảng điều khiển di chuyển, sau đó chọn Bắt đầu.

 7. Chọn mới để tạo lô di chuyển.

  Lô di chuyển mới được hiển thị trong bảng điều khiển di chuyển.

Nếu đã tạo một lô di chuyển và cấu hình nó để chạy theo cách thủ công, bạn có thể chạy lô này bằng cách sử dụng Trung tâm quản trị Exchange.

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 2. Trên bảng điều khiển di chuyển, chọn lô, rồi chọn Chạy.

 3. Nếu lô di chuyển chạy thành công, trạng thái của nó trên bảng điều khiển di chuyển sẽ thay đổi sang Đang đồng bộ.

  Lô di chuyển đang đồng bộ

Xác minh quá trình đồng bộ đã có tác dụng

 • Bạn sẽ có thể theo dõi trạng thái đồng bộ trên bảng điều khiển di chuyển. Nếu có lỗi, bạn có thể xem tệp nhật ký cho bạn biết thêm thông tin về các lỗi này.

 • Bạn cũng có thể xác nhận rằng những người dùng được tạo trong Trung tâm quản trị Office 365 trong khi tiến hành di chuyển.

  Sau khi di chuyển hoàn tất, trạng thái đồng bộ sẽ là Đã đồng bộ.

Mặc dù nhiệm vụ này là tùy chọn, nhưng thực hiện điều này có thể giúp tránh sự chậm trễ khi nhận email trong hộp thư Office 365 mới.

Khi người ngoài tổ chức của bạn gửi email cho bạn, hệ thống email của họ không kiểm tra nơi gửi email đó ở mỗi lần. Thay vào đó, hệ thống của họ lưu vị trí hệ thống email của bạn dựa trên một thiết đặt trong máy chủ DNS của bạn gọi là thời gian duy trì (TTL). Nếu bạn thay đổi vị trí hệ thống email của bạn trước khi TTL hết hạn, hệ thống thư của người gửi sẽ cố gắng gửi email đến vị trí cũ trước khi nhận biết rằng vị trí đã thay đổi. Việc thay đổi vị trí này có thể dẫn đến chậm trễ khi chuyển phát thư. Một cách để tránh điều này là hạ thấp TTL mà máy chủ DNS của bạn cung cấp cho máy chủ bên ngoài tổ chức của bạn. Thao tác này sẽ làm cho các tổ chức khác làm mới vị trí hệ thống email của bạn thường xuyên hơn.

Hầu hết các hệ thống email đều yêu cầu cập nhật mỗi giờ nếu đặt một khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như 3.600 giây (một giờ). Chúng tôi khuyên bạn nên đặt một khoảng thời gian thấp ít nhất đến mức này trước khi bạn bắt đầu di chuyển email. Thiết đặt này cho phép tất cả các hệ thống gửi email cho bạn đủ thời gian để xử lý thay đổi này. Sau đó, khi bạn thực hiện việc chuyển đổi cuối cùng sang Office 365, bạn có thể thay đổi TTL trở lại một khoảng thời gian dài hơn.

Nơi để thay đổi thiết đặt TTL là trên bản ghi MX của hệ thống email của bạn. Bản ghi này nằm trong hệ thống DNS công cộng của bạn. Nếu bạn có nhiều hơn một bản ghi MX, bạn cần thay đổi giá trị ở mỗi bản ghi thành 3.600 giây hoặc ít hơn.

Nếu bạn cần một số trợ giúp khi cấu hình thiết đặt DNS của bạn, hãy xem Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý bản ghi DNS của bạn.

Hệ thống email sử dụng một bản ghi DNS gọi là bản ghi MX để xác định vị trí chuyển phát email. Trong suốt quy trình di chuyển email, bản ghi MX của bạn luôn chỉ tới hệ thống email nguồn của bạn. Bây giờ, việc di chuyển email đến Office 365 đã hoàn tất, đã đến lúc chỉ bản ghi MX của bạn đến Office 365. Điều này giúp đảm bảo email được chuyển phát đến hộp thư Office 365 của bạn. Di chuyển bản ghi MX cũng sẽ cho phép bạn tắt hệ thống email cũ của bạn khi bạn đã sẵn sàng.

Đối với nhiều nhà cung cấp DNS, có các hướng dẫn cụ thể để thay đổi bản ghi MX của bạn. Nếu nhà cung cấp DNS của bạn không nằm trong số đó hoặc nếu bạn muốn tìm hiểu hướng dẫn chung, chúng tôi cũng cung cấp các hướng dẫn chung cho bản ghi MX.

Có thể mất tới 72 giờ để hệ thống email của khách hàng và đối tác của bạn nhận diện bản ghi MX đã thay đổi. Hãy chờ ít nhất 72 giờ trước khi bạn tiếp tục đến nhiệm vụ tiếp theo: Xoá lô di chuyển chuyển giao.

Sau khi bạn thay đổi bản ghi MX và xác nhận rằng tất cả email đang được định tuyến tới hộp thư Office 365, hãy thông báo cho người dùng rằng thư của họ sẽ đi đến Office 365. Sau đó bạn có thể xoá lô di chuyển chuyển giao. Xác nhận những điều sau đây trước khi bạn xoá lô di chuyển.

 • Tất cả người dùng đang dùng hộp thư Office 365. Sau khi lô bị xoá, email được gửi đến hộp thư trên Exchange Server tại cơ sở sẽ không được sao chép vào hộp thư Office 365 tương ứng.

 • Hộp thư Office 365 đã được đồng bộ ít nhất một lần sau khi thư bắt đầu được gửi trực tiếp đến các hộp thư này. Để thực hiện điều này, hãy chắc chắn rằng giá trị trong hộp Thời gian Đồng bộ Lần cuối cho lô di chuyển gần đây hơn so với khi thư bắt đầu được định tuyến trực tiếp đến hộp thư Office 365.

Khi bạn xoá lô di chuyển chuyển giao, dịch vụ di chuyển sẽ dọn sạch bất kỳ bản ghi nào có liên quan đến lô di chuyển đó và xoá lô di chuyển đó. Lô bị loại bỏ khỏi danh sách lô di chuyển trên bảng điều khiển di chuyển.

 1. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 2. Trên bảng điều khiển di chuyển, chọn lô, rồi chọn Xóa.

  Lưu ý: Để xoá lô có thể mất vài phút.

 3. Trong Trung tâm quản trị Exchange, đi tới Người nhận > Di chuyển.

 4. Xác nhận rằng lô di chuyển không còn được liệt kê trong bảng điều khiển di chuyển.

Kích hoạt tài khoản người dùng Office 365 cho các tài khoản được di chuyển bằng cách gán giấy phép.    Nếu bạn không gán giấy phép, hộp thư sẽ bị vô hiệu hóa khi hết thời kỳ gia hạn (30 ngày). Để gán giấy phép trong Trung tâm quản trị Office 365, xem mục Gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho Doanh nghiệp.

Sau khi di chuyển hộp thư đến Office 365, có các nhiệm vụ sau khi di chuyển cần phải hoàn tất.

 1. Tạo bản ghi DNS Tự động phát hiện để người dùng có thể dễ dàng đi đến hộp thư của họ.    Sau khi đã di chuyển tất cả các hộp thư tại cơ sở đến Office 365, bạn có thể cấu hình bản ghi DNS Tự động phát hiện cho tổ chức Office 365 của mình để cho phép người dùng có thể dễ dàng kết nối với hộp thư Office 365 mới của họ với Outlook và ứng dụng khách di động. Bản ghi DNS Tự động phát hiện mới này phải sử dụng cùng một không gian tên mà bạn đang dùng cho tổ chức Office 365 của bạn. Ví dụ, nếu không gian tên trên nền điện toán đám mây của bạn là cloud.contoso.com, thì bản ghi DNS Tự động phát hiện bạn cần tạo là autodiscover.cloud.contoso.com.

  Nếu bạn giữ Exchange Server, bạn cũng nên đảm bảo rằng bản ghi CNAME của DNS Tự động phát hiện phải trỏ tới Office 365 cả bên trong và bên ngoài DNS sau quá trình di chuyển, sao cho ứng dụng khách Outlook sẽ kết nối được đúng hộp thư.

  Lưu ý: Trong Exchange 2007, Exchange 2010 và Exchange 2013 bạn cũng nên đặt Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI thành Null.

  Office 365 sử dụng một bản ghi CNAME để thực thi dịch vụ Tự động phát hiện cho Outlook và ứng dụng khách di động. Bản ghi CNAME Tự động phát hiện phải chứa các thông tin sau đây:

  • Alias   : autodiscover

  • Target:    autodiscover.outlook.com

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý các bản ghi DNS của mình.

 2. Ngừng hoạt động Exchange Server tại cơ sở.    Sau khi bạn đã xác nhận rằng tất cả email đang được định tuyến trực tiếp đến hộp thư Office 365 và không còn cần duy trì tổ chức email tại cơ sở hoặc không dự định thực thi một giải pháp đăng nhập đơn, thì bạn có thể dỡ cài đặt Exchange khỏi máy chủ của bạn và loại bỏ tổ chức Exchange tại cơ sở của bạn.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem các nguồn sau:

  Lưu ý: Ngừng hoạt động Exchange có thể có hậu quả ngoài dự kiến. Trước khi ngừng hoạt động tổ chức Exchange tại cơ sở của bạn, chúng tôi khuyên bạn hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Microsoft.

Xem Thêm

Các cách để di chuyển email sang Office 365

Quyết định đường di chuyển

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×