Di chuyển để hiện đại danh sách và thư viện trải nghiệm SharePoint

Di chuyển để hiện đại danh sách và thư viện trải nghiệm SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thư viện tài liệu và danh sách trong SharePoint Online có thể xem hai cách, trải nghiệm hiện đại hoặc trải nghiệm cổ điển.

Hôm nay, bạn có thể thấy một tập hợp trải nghiệm cổ điển và hiện đại. Mắt, thay đổi đối với SharePoint Online sẽ giúp trải nghiệm hiện đại mặc định ở khắp mọi nơi. Mỗi danh sách và thư viện sẽ bắt đầu trong trải nghiệm hiện đại trừ khi người sở hữu site đã thay đổi mặc định.

Thư viện tài liệu cổ điển Thư viện tài liệu hiện đại

Các thư viện cổ điển đến thư viện bên trái, hiện đại ở bên phải

Làm cách nào theo cách bạn làm việc với các thay đổi tài liệu và dữ liệu của bạn?

  1. Một trải nghiệm người dùng mới cho bạn và nhóm của bạnBạn muốn trải nghiệm tốt nhất cộng tác với những người khác trên tài liệu và dữ liệu trong SharePoint. Khi danh sách và thư viện của bạn chuyển đổi sang trải nghiệm hiện đại, bạn nhận lợi ích của năm cải thiện. 

  2. Chức năng mớiNgoài việc thiết kế mới, trải nghiệm hiện đại có thể trao quyền cho bạn theo cách thức mới. Bạn không cần phải thay đổi cách bạn làm việc, nhưng bạn có thể muốn!

  3. Không có thay đổi trong những điều cơ bảnCốt lõi của họ, danh sách và thư viện của bạn đều giống nhau, ngay cả khi trải nghiệm của bạn thay đổi. Bạn có cùng một dữ liệu và siêu dữ liệu. Dạng xem đã lưu của bạn sẽ vẫn sẵn dùng để sắp xếp, lọc và nhóm dữ liệu theo cách bạn muốn. Và, bạn luôn có thể chuyển đổi giữa hiện đại và cổ điển với cùng một danh sách.

    Mẹo:  Để trở về trải nghiệm cổ điển, hãy chọn trở lại cổ điển SharePoint ở phía dưới, góc bên trái của trang. Để thoát khỏi, chọn thoát khỏi trải nghiệm cổ điển.

Tất cả các trải nghiệm hiện đại trong SharePoint Onlinesẽ nhanh hơn, Hiển thị trong trình duyệt di động tốt hơn và dễ sử dụng. Ví dụ, với trải nghiệm hiện đại cho danh sách và thư viện, bạn có thể dễ dàng thêm, sắp xếp lại, đổi kích thước, sắp xếp, lọc, và nhóm cột, tạo dạng xem tùy chỉnh và nhiều hơn nữa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×