Di chuyển đánh giá quét: Tùy chỉnh trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với trang tùy chỉnh trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Tệp tùy chỉnh là ra khỏi hộp SharePoint tệp đã được chỉnh sửa người dùng. Một ví dụ phổ biến sử dụng một công cụ chẳng hạn như SharePoint Designer để mở một trang web và sửa đổi tệp default.aspx của một trang web. Trong quá trình di chuyển, Trang này sẽ được chuyển vào trạng thái uncustomized của họ.

Bất kỳ tệp nào sửa đổi bởi tài khoản hệ thống SharePoint được loại trừ khỏi báo cáo quét.

Để biết thêm thông tin về tệp tùy chỉnh và làm thế nào để đặt lại tệp trở về mặc định, hãy đọc bài viết sau đây:

Di chuyển dữ liệu

Tệp tùy chỉnh được trở lại trạng thái uncustomized của họ trong quá trình di chuyển.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Thông báo cho người sở hữu tuyển tập trang của site có chứa trang được tùy chỉnh mà họ sẽ cần phải áp dụng lại bất kỳ tùy chỉnh nào được thực hiện để di chuyển tệp bị ảnh hưởng bài đăng. Người sở hữu trang sẽ hiển thị ra khỏi hành vi hộp để thay thế tùy chỉnh nếu có thể.

Di chuyển bài đăng

Người sở hữu trang sẽ cần phải áp dụng lại bất kỳ tùy chỉnh bài đăng di chuyển.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo CustomizedPages-detail.csv .

Báo cáo quét này cung cấp một danh sách tất cả các tệp tùy chỉnh và người sửa đổi lần cuối chúng.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

ModifiedBy

Người dùng sửa đổi tệp

Tệp

Tệp đã được tùy chỉnh.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×