Di chuyển đánh giá quét: Dạng xem danh sách lớn

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với dạng xem danh sách lớn trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Trên môi trường nguồn có thể cấu hình danh sách dạng xem điều chỉnh để có là một số thiết đặt giờ cho mỗi ngày nơi ga trên các dạng xem được nâng lên. Trên nền tảng đích, giới hạn danh sách sản phẩm nêu là liên tục (24 x 7). Điều này có thể làm cho một số dạng xem danh sách của bạn được throttled.

Di chuyển dữ liệu

Các danh sách và dữ liệu của họ sẽ được di chuyển. Tuy nhiên, các dạng xem danh sách được chú thích trong báo cáo quét sẽ không thể xem bài đăng di chuyển mà không cần thực hiện sửa tài liệu trong phần sau đây, chuẩn bị cho việc di chuyển. Bất kỳ dạng xem danh sách có chứa cột tra cứu trên 12 cũng có thể throttled và yêu cầu sửa. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết kế danh sách lớn và tối đa hóa danh sách hiệu suất..

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Xem lại báo cáo được cung cấp và remediate các dạng xem danh sách lớn trước khi di chuyển. Để biết thông tin về cách tối ưu hóa dạng xem danh sách, hãy xem quản lý danh sách lớn và thư viện trong Office 365.

Di chuyển bài đăng

Đảm bảo các danh sách bạn remediated kết xuất một cách chính xác.

Xem qua kết quả báo cáo

Tên tệp: LargeListViews-detail.csv    Báo cáo quét này chứa các dạng xem danh sách hoặc throttled hoặc sẽ có khả năng được throttled trong tương lai gần sau khi bạn di chuyển đến nền tảng mới. Báo cáo chứa các dạng xem danh sách đáp ứng một tiêu chí nào sau đây:

  • Trả về lớn hơn 3.000 mục.

  • Chủ động throttled trên môi trường quét.

  • Chứa lớn hơn 12 cột tra cứu.

  • Cấu hình thành một dạng xem tổng hợp.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

LookupColumnCount

ListViewTitle

Tiêu đề dạng xem danh sách bị ảnh hưởng.

DefaultView

Đúng/sai. Xác định nếu dạng xem dạng xem mặc định cho danh sách.

AggregateView

Đúng/sai. Xác định nếu một dạng xem tổng hợp là ở dạng xem. Ví dụ, dạng xem được cấu hình để hiển thị tổng cộng.

ListViewThrottled

Đúng/sai. Xác định xem dạng xem danh sách đã được tích cực throttled trên môi trường quét.

ViewItemCount

Số lượng các mục trả về khi dạng xem danh sách đã được thực hiện. Trường này là trống nếu ListViewThrottled là True.

Ẩn

Đúng/sai. Xác định nếu dạng xem danh sách được cấu hình để được ẩn khỏi người dùng cuối.

ReadOnlyView

Đúng/sai. Xác định nếu dạng xem danh sách được cấu hình để chỉ đọc.

WebURL

URL đến site con có chứa dạng xem danh sách.

ListTitle

Tiêu đề của danh sách dạng xem danh sách được liên kết với

ListURL

URL vào thư mục gốc của danh sách.

ListItemCount

Số lượng các mục trong danh sách.

ListTemplate

Mẫu đã dùng khi tạo danh sách.

ListType

Loại danh sách cấu hình.

ListCreator

Người dùng tạo danh sách.

ItemLastModifiedDate

Ngày/thời gian một mục đã được sửa đổi lần cuối trên danh sách.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×