Di chuyển đánh giá quét: ứng dụng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với SharePoint bổ trợ trong khi di chuyển.

Tổng quan

Di chuyển SharePoint bổ trợ (trước đây gọi là ứng dụng) không được hỗ trợ trong môi trường đích. Nội dung trang sẽ được di chuyển, nhưng bổ trợ sẽ không. Kết quả, sau khi site được di chuyển, bổ trợ sẽ cần phải được cài đặt lại. Nếu bạn đã mua bổ trợ, bạn sẽ cần phải đòi giấy phép từ cửa hàng bổ trợ.

Di chuyển dữ liệu

Nội dung trang sẽ được di chuyển, nhưng bổ trợ sẽ cần phải được cài đặt trên môi trường đích. Nếu bất kỳ bổ trợ lưu trữ dữ liệu trong ứng dụng SharePoint-web, dữ liệu đó sẽ được mồ côi và bổ trợ sẽ được cài đặt lại sạch.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Đọc qua báo cáo được cung cấp.

Di chuyển bài đăng

Người sở hữu trang sẽ cần phải cài đặt lại bổ trợ trong khi chấp nhận người dùng kiểm tra quy trình (UAT). Nếu có một bổ trợ đã mua, người dùng đã mua bổ trợ sẽ cần khôi phục giấy phép.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo detail.csv ứng dụng .

Báo cáo quét này cung cấp một danh sách tất cả bổ trợ được cài đặt trong môi trường.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

OwnerLogin

Chủ sở hữu tuyển tập site. [trùng lặp của người sở hữu trang cột]

OwnerTitle

Tên hiển thị cho người sở hữu.

AppTitle

Tiêu đề của bổ trợ.

AppSource

Đây là vị trí ứng dụng đã được cài đặt từ.

AppID

ID được gán cho bổ trợ.

WebID

ID hoặc web lưu trữ bổ trợ.

LaunchURL

URL được sử dụng để khởi động bổ trợ. Nếu URL này là ~ appWebUrl, sau đó bổ trợ chạy trên môi trường SharePoint. Nếu URL là không liên kết với môi trường SharePoint, sau đó bổ trợ là một nhà cung cấp lưu trữ bổ trợ chạy bên ngoài với môi trường.

CreationTime

Thời gian bổ trợ đã được cài đặt.

RemoteAppURL

Nếu bổ trợ là một nhà cung cấp lưu trữ bổ trợ, điều này sẽ chứa URL cho bổ trợ.

SettingsPageURL

URL cho trang thiết đặt liên kết với bổ trợ.

WebSiteTitle

Tiêu đề của web lưu trữ bổ trợ.

WebURL

URL của webhosting bổ trợ.

PageURL

Nếu bổ trợ là phần ứng dụng trang web trên một trang, điều này sẽ là URL cho trang.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×