Di động iOS ứng dụng dành cho Yammer - điều khoản cấp phép phần mềm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

NẾU BẠN LƯU (HOẶC LÀ KINH DOANH VỚI MỘT VỊ TRÍ NỢ GỐC CỦA DOANH NGHIỆP TRONG) HOA KỲ, VUI LÒNG ĐỌC "PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC" PHẦN DƯỚI ĐÂY. ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH THỨC XỬ TRANH CHẤP.

Các điều khoản cấp phép là một thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các công ty con). Chúng áp dụng cho phần mềm có tên là ở phía trên và bất kỳ Cập Nhật dịch vụ hoặc phần mềm Microsoft (trừ khi ở mức độ dịch vụ hoặc Cập Nhật được kèm theo các thuật ngữ mới hoặc bổ sung, trong trường hợp khác nhau những điều khoản áp dụng tới và không thay đổi của bạn hoặc Của Microsoft quyền liên quan đến trước Cập nhật phần mềm hoặc dịch vụ). NẾU BẠN TUÂN THỦ VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP, BẠN CÓ CÁC QUYỀN NÊU DƯỚI ĐÂY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CHÚNG, KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM. THAY VÀO ĐÓ, TRỞ LẠI APPLE INC. ("TÁO") ĐỂ NHẬN TIỀN HOÀN TRẢ HOẶC TÍN DỤNG NẾU ÁP DỤNG.

 1. CÀI ĐẶT VÀ QUYỀN SỬ DỤNG Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao của phần mềm trên một thiết bị iOS như cho phép theo quy tắc sử dụng của Apple app store.

  1. Phần mềm bên thứ ba.Phần mềm có thể bao gồm ứng dụng bên thứ ba mà Microsoft, không bên thứ ba, giấy phép cho bạn theo thỏa thuận này. Bất kỳ thông báo được bao gồm cho các ứng dụng bên thứ ba cho thông tin của bạn chỉ.

  2. Cạnh tranh điểm chuẩn. Nếu bạn là một đối thủ trực tiếp, và bạn truy cập hoặc sử dụng phần mềm dành cho mục đích của cạnh tranh điểm chuẩn, phân tích, hoặc cách thu thập thông minh, bạn từ bỏ như chống lại Microsoft, công ty con của nó, và các công ty liên kết (bao gồm tới) bất kỳ sử dụng cạnh tranh, truy nhập và điểm chuẩn kiểm tra hạn chế trong các điều khoản về quản lý việc phần mềm của bạn ở mức độ của bạn điều khoản sử dụng, hoặc nội dung có hạn chế hơn so với thuật ngữ của Microsoft. Nếu bạn không từ bỏ bất kỳ giới hạn mục đích như vậy trong các điều khoản về quản lý việc phần mềm của bạn, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng phần mềm này, và sẽ không làm như vậy.

 2. THU THẬP DỮ LIỆU.Phần mềm có thu thập thông tin về bạn và sử dụng phần mềm và gửi đến Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Quyền ra lựa chọn của bạn, nếu có, được mô tả trong tài liệu sản phẩm. Một số tính năng trong phần mềm có thể bật tập hợp dữ liệu từ người dùng của các ứng dụng của bạn mà truy cập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu bạn sử dụng các tính năng này để cho phép thu thập dữ liệu trong ứng dụng của bạn, bạn phải tuân thủ luật áp dụng, bao gồm bắt bất đồng ý yêu cầu người dùng, và duy trì một chính sách về quyền riêng tư trở nên nổi bật chính xác báo cho người dùng về cách bạn sử dụng, thu thập và chia sẻ dữ liệu của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ sưu tập dữ liệu của Microsoft và sử dụng trong tài liệu sản phẩm và tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft tại https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Bạn chấp thuận tuân thủ với tất cả áp dụng quy định của tuyên bố về quyền riêng tư của Microsoft.

 3. PHẠM VI CỦA GIẤY PHÉP. Phần mềm được cấp phép, không được bán. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật áp dụng cho phép bạn thêm quyền bất chấp hạn chế này, bạn sẽ không (và không có quyền):

  1. lách bất kỳ giới hạn về kỹ thuật trong phần mềm chỉ cho phép bạn dùng nó trong một số cách;

  2. thiết kế ngược, biên dịch ngược hoặc phân tách phần mềm;

  3. loại bỏ, thu nhỏ, chặn hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông báo của Microsoft hoặc nhà cung cấp của trong phần mềm;

  4. sử dụng phần mềm cho các hoạt động tạo doanh thu; hoặc thương mại, Phi lợi nhuận,

  5. sử dụng phần mềm trong bất kỳ cách nào đối với pháp luật hoặc để tạo hoặc phát tán trên các phần mềm độc hại; hoặc

  6. chia sẻ, phát hành, phân phối, hoặc cho mượn phần mềm, cung cấp phần mềm dưới dạng độc lập giải pháp được lưu trữ cho những người khác để sử dụng, hoặc chuyển phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba. 


 4. PHẢN HỒI.Nếu bạn cung cấp phản hồi về phần mềm cho Microsoft, bạn cho đến Microsoft, không có phí, ở bên phải để sử dụng, chia sẻ và phản hồi của bạn trong bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích thương mại hóa. Bạn sẽ không cung cấp phản hồi có phải tuân theo giấy phép đòi hỏi phải có Microsoft để cấp phép phần mềm hoặc tài liệu để bên thứ ba của nó vì Microsoft phản hồi của bạn bao gồm trong chúng. Các quyền tồn tại thỏa thuận này.

 5. CHUYỂN SANG THIẾT BỊ KHÁC.Bạn có thể dỡ cài đặt phần mềm và cài đặt nó trên thiết bị khác để sử dụng của bạn. Bạn không có thể chia sẻ giấy phép này trên nhiều thiết bị.

 6. XUẤT KHẨU.Bạn phải tuân thủ luật pháp quốc tế và nước xuất và quy định áp dụng cho phần mềm, bao gồm các giới hạn đối với điểm đích, người dùng cuối, và sử dụng kết thúc. Để thêm thông tin về xuất khẩu, hãy truy cập http://aka.ms/exporting.

 7. DỊCH VỤ HỖ TRỢ.Microsoft không bắt buộc theo thỏa thuận này cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ cho phần mềm. Bất kỳ hỗ trợ cung cấp là "là", "với tất cả lỗi", và không bảo hành của bất kỳ loại.

 8. CẬP NHẬT.Phần mềm theo định kỳ có thể kiểm tra Cập Nhật, và tải xuống và cài đặt chúng cho bạn. Bạn có thể được Cập Nhật chỉ từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có thể cần phải cập nhật hệ thống của bạn cung cấp cho bạn các bản Cập Nhật. Bạn đã đồng ý để nhận được các bản cập nhật tự động mà không cần bất kỳ thông báo bổ sung. Cập Nhật có thể không bao gồm hoặc hỗ trợ tất cả các tính năng hiện có của phần mềm, Dịch vụ, hoặc thiết bị ngoại vi.

 9. RÀNG BUỘC PHÂN XỬ VÀ QUYỀN KHƯỚC TỪ. Phần này áp dụng nếu bạn lưu (hoặc, nếu doanh nghiệp, vị trí của bạn chính của doanh nghiệp là trong) Hoa Kỳ.Nếu bạn và Microsoft có một tranh chấp, bạn và Microsoft đồng ý thử 60 ngày để giải quyết nó không chính thức. Nếu bạn và Microsoft không, bạn và Microsoft chấp thuận phân xử ràng buộc riêng lẻ trước Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ dưới hành động phân xử liên bang ("FAA"), và không để kiện trong tòa ở trước trọng tài hoặc ban giám khảo.Thay vào đó, trọng tài trung tính sẽ quyết định. Hành động Class vụ kiện, lớp học toàn trọng, riêng tư luật sư-chung hành động, và bất kỳ khác tiếp tục mà ai đó hoạt động trong một đại diện của khả năng không được phép; cũng như không là kết hợp các thủ tục riêng lẻ mà không đồng ý của tất cả các bên. Thỏa thuận phân xử đầy đủ chứa nhiều điều khoản và tại http://aka.ms/arb-agreement-1. Bạn và Microsoft đồng ý các thuật ngữ này.

 10. CHẤM DỨT.Mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác, Microsoft có thể chấm dứt thỏa thuận này nếu bạn không tuân thủ với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện của nó. Trong sự kiện như vậy, bạn phải hủy tất cả các bản sao của phần mềm và các phần cấu phần.

 11. TOÀN BỘ THỎA THUẬN.Thỏa thuận này, và bất kỳ điều khoản khác của Microsoft có thể cung cấp cho bổ sung, Cập Nhật, hoặc ứng dụng bên thứ ba, là toàn bộ thỏa thuận cho phần mềm.

 12. LUẬT ÁP DỤNG VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.Nếu bạn đã mua phần mềm ở Hoa Kỳ hay Canada, luật tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn trực tiếp (hoặc, nếu doanh nghiệp, nơi có vị trí của bạn chính của doanh nghiệp) quản trị các giải thích thỏa thuận này, yêu cầu cho phạm, và tất cả các tuyên bố) bao gồm người tiêu dùng bảo vệ, cạnh tranh không công bằng và tuyên bố sai lầm cá nhân), dù xung đột của nguyên tắc luật pháp, ngoại trừ rằng FAA công việc mọi thứ liên quan đến phân xử. Nếu bạn đã mua phần mềm trong bất kỳ quốc gia khác, của nó luật áp dụng, ngoại trừ rằng FAA công việc mọi thứ liên quan đến phân xử. Nếu tồn tại Hoa Kỳ Liên bang thẩm quyền, bạn và Microsoft đồng ý sử dụng để loại trừ thẩm quyền và địa điểm trong tòa liên bang trong vua Quốc, Washington cho tất cả tranh chấp nghe trong tòa (không bao gồm phân xử). Nếu không, bạn và Microsoft đồng ý sử dụng để loại trừ thẩm quyền và địa điểm trong tòa vua Quốc, Washington cho tất cả tranh chấp nghe trong tòa (không bao gồm phân xử).

 13. THỤ HƯỞNG BÊN THỨ BA.Bạn đã đồng ý Apple và công ty con của nó có người thụ hưởng bên thứ ba của thỏa thuận này và Apple có quyền thực thi các thỏa thuận này.

 14. QUYỀN NGƯỜI TIÊU DÙNG; CÁC BIẾN THỂ KHU VỰC.Thỏa thuận này mô tả các quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác, bao gồm các quyền người tiêu dùng, dưới luật tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia. Phân tách và ngoài mối quan hệ của bạn với Microsoft, bạn cũng có thể có quyền đối với bên mà bạn đã mua phần mềm. Thỏa thuận này không thay đổi các quyền khác nếu luật tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia không cho phép nó làm như vậy. Ví dụ, nếu bạn đã mua phần mềm trong một trong các khu vực dưới đây, hoặc bắt buộc quốc gia luật áp dụng, sau đó quy định sau đây áp dụng cho bạn:

  • Nước Úc.Bạn có sự bảo đảm pháp định theo luật người tiêu dùng Úc và không điều nào trong thỏa thuận này nhằm làm ảnh hưởng đến các quyền đó.

  • Canada.Nếu bạn đã mua phần mềm này trong Canada, bạn có thể dừng nhận Cập Nhật bằng cách tắt tính năng tự động Cập Nhật, cách ngắt kết nối thiết bị của bạn từ Internet (nếu có khi bạn lại kết nối với Internet, Tuy nhiên, phần mềm sẽ tiếp tục kiểm tra và cài đặt bản Cập Nhật), hoặc dỡ cài đặt phần mềm. Tài liệu sản phẩm, nếu có, có thể cũng chỉ định làm thế nào để tắt tính năng Cập Nhật cho thiết bị cụ thể hoặc phần mềm của bạn.

  • Tiếng Đức và áo.

   1. Chính sách bảo hành.Phần mềm được cấp phép đúng cách sẽ thực hiện đáng kể, như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft đi kèm với phần mềm. Tuy nhiên, Microsoft cung cấp cho không đảm bảo hợp đồng tương ứng với phần mềm được cấp phép. 


   2. Hạn chế nghĩa vụ.Trong trường hợp cố ý thực hiện, sơ suất gộp, tuyên bố dựa trên hành động trách nhiệm pháp lý cho sản phẩm, cũng như, trong trường hợp tử hoặc cá nhân hoặc thực thương, Microsoft sẽ chịu trách nhiệm theo luật pháp định theo. 
Phải tuân theo các trên mệnh đề ii., Microsoft sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho nhẹ sơ suất nếu Microsoft vi phạm hợp đồng nghĩa vụ vật liệu chẳng hạn, thực hiện sẽ giúp dễ dàng hiệu suất đến hạn của thỏa thuận này, vi phạm nào gây nguy hiểm cho mục đích của thỏa thuận này và tuân thủ mà một bên liên tục có thể tin cậy trong (gọi là "hồng y nghĩa vụ"). Trong trường hợp khác của nhẹ sơ suất, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm cho nhẹ sơ suất. 


 15. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM. PHẦN MỀM ĐƯỢC CẤP PHÉP "LÀ." BẠN CHỊU RỦI RO CỦA VIỆC SỬ DỤNG NÓ. NẾU MUỐN, BẠN CÓ THỂ THÔNG BÁO CHO APPLE ĐỂ NHẬN TIỀN HOÀN TRẢ VỀ GIÁ MUA. Ở MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐIỀU LUẬT, APPLE SẼ KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NGHĨA VỤ NÀO. MICROSOFT CUNG CẤP CHO KHÔNG NHẬN BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN. BẠN CÓ THỂ PHẢI BỔ SUNG NGƯỜI TIÊU DÙNG QUYỀN LỢI HAY SỰ BẢO ĐẢM PHÁP ĐỊNH THEO BÊN DƯỚI LUẬT PHÁP CỤC BỘ CỦA BẠN THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. Ở MỨC ĐỘ CHO PHÉP THEO LUẬT PHÁP CỤC BỘ CỦA BẠN, MICROSOFT LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM TẤT CẢ NGỤ Ý, BAO GỒM BÁN, RÈN LUYỆN SỨC KHỎE CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

 16. GIỚI HẠN TRÊN VÀ LOẠI TRỪ CÁC BIỆN PHÁP VÀ THIỆT HẠI. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ CHO PHỤC HỒI THIỆT HẠI BẤT CHẤP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRƯỚC ĐÓ CỦA CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẠN CÓ THỂ KHÔI PHỤC TỪ APPLE, MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT THIỆT HẠI CHỈ TRỰC TIẾP LÊN ĐẾN SỐ TIỀN BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO PHẦN MỀM. BẠN KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO KHÁC, BAO GỒM LỢI NHUẬN MANG TÍNH HẬU QUẢ, BỊ MẤT, ĐẶC BIỆT, INDIRECT, NGẪU NHIÊN HOẶC TỔN THẤT KHÁC.

  Giới hạn này áp dụng cho (a) bất kỳ điều gì liên quan đến phần mềm, Dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên trang Internet của bên thứ ba hoặc các ứng dụng bên thứ ba; và (b) yêu cầu cho các vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất, hoặc những sai lầm cá nhân khác; hoặc bất kỳ khác tuyên bố sở hữu; trong từng trường hợp ở mức độ điều luật.Nó cũng áp dụng ngay cả khi Microsoft hoặc Apple đã biết hoặc lẽ ra phải biết khả năng dẫn đến những thiệt hại. Giới hạn trên đây hoặc loại trừ cũng có thể không áp dụng cho bạn vì tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc hạn chế các tổn thất ngẫu nhiên, để lại hậu quả hoặc khác.

Vui lòng lưu ý: khi phần mềm này được phân phối trong Canada, một số điều khoản trong thỏa thuận này được đưa ra dưới đây bằng tiếng Pháp.

Remarque: Ce logiciel étant distribué au Canada, certaines des mệnh đề dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé mệnh une giấy phép est offert «điện thoại quel». Toute sử dụng de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n'accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit cục bộ sur la bảo vệ des consommateurs, que ce contrat ne peut bộ điều chỉnh. La ou elles sont permises mệnh le droit bản địa, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à bỏ sử dụng particulier et d'absence de contrefaçon sont exclues.

GIỚI HẠN DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET LOẠI TRỪ DE RESPONSABILITÉ ĐỔ LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages sẽ chuyển hướng uniquement à hauteur de 5,00 $ chúng tôi. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation đổ les autres dommages y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette quy định giới hạn concerne:

 • tout ce qui est relié au logiciel, chương trình aux dịch vụ ou au contenu (y compris le mã) figurant sur des site Internet tầng ou dans des tầng; et 


 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur. 
Elle s'applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l'éventualité d'un điện thoại hổ. Si votre trả n'autorise pas l'exclusion ou la quy định giới hạn de responsabilité đổ les dommages indirects accessoires ou de quelque thiên nhiên que ce soit, il se peut que la quy định giới hạn ou l'exclusion ci-dessus ne s'appliquera pas à votre égard. 
EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d'autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre trả si celles-ci ne le permettent pas. 


微软软件许可条款

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

如果您居住 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 在美国, 请阅读下文 "具有约束力的仲裁和共同起诉弃 权" 一节。 它影响争议的解决方式。

之间达成的协议。 这些许可条款是您与微软公司 (或其关联公司) 这些条款适用于上述软件和任何 Microsoft 服 务或软件更新 (但该等服务或更新附有新的或额外条款的情况除外, 在这种情况下, 那些不同的条款预期会适用, 并且不会改变您或 Microsoft 的有关预更新的软件或服务的权利) 。 如果您遵守这些许可条款, 您将拥有以下权 利。 使用该软件, 即表示您接受这些条款。 如果您不接受这些条款, 请不要使用此软件。 您可以将其退还给

APPLE INC. 并按实际支付的金额获得退款。 (以下简称 "TÁO")

 1. 安装和使用权利。 根据Apple应用商店使用规则, 您可以在iOS设备上安装和使用本软件的一个副本。

  1. 第三方软件。 本软件可能包含Microsoft (而不是第三方) 根据本协议的规定许可您使用的第三方应用程 序。 包含的任何针对第三方应用程序的声明, 其目的仅用作提供信息。

  2. 竞争性基准。 如果您是一名直接的竞争对手, 您出于竞争性的基准、分析或情报收集之目的访问或使用 软件, 就约束您软件的条款中的任何竞争性使用、访问和基准测试限制 (包括预期的) 而言, 您放弃反 对 Microsoft、其附属公司及其关联公司, 除非您的使用条款是 或声称是, 比 Microsoft 的条款更加严 格。 如果您不放弃约束您软件的条款中的任何此类声称的限制 您不得访问或使用该软件, 并且将来亦 是如此。

 2. 数据收集。 该软件可能收集有关您和您对该软件的使用的信息, 并将其发送给Microsoft。 Microsoft可能使 用此信息提供服务和改进 Microsoft 的产品和服务。 如产品文档中所述。 您选择停用的权利 (如有) 该软件 中的某些功能可能会从您的访问或使用该软件的应用程序的用户处收集数据。 如果您使用这些功能以在您的 应用程序中收集数据 您必须遵守适用的法律, 包括获得任何需要的用户的同意, 并保持准确通知用户有关 您如何使用、收集和共享其数据的醒目的隐私政策。 您可以在产品文档和 Microsoft 隐私声明 (位于 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中了解有关 Microsoft 数据收集和使用的更多信息。 您同 意遵守 Microsoft 隐私声明的所有适用条款。

 3. 许可范围。 该软件只授予使用许可, 而非出售。 Microsoft保留所有其他权利。 除非适用的法律赋予您此项限 制之外的权利,否则您不得(且无权):

  1. 绕过本软件中的任何技术限制, 这些限制只允许您以特定的方式使用软件;

  2. 对软件进行反向工程、反向编译或反汇编;

  3. 删除、尽量减少、阻止或修改该软件中的Microsoft或其供应商的任何声明;

  4. 将软件用于商业、非营利或营利活动;

  5. 以违反法律或创建或传播恶意软件的任何方式使用软件; 或者

  6. 共享、发布、分发或出借该软件 或将其作为独立托管解决方案提供给他人使用, 或将该软件或本协议 转让给任何第三方。

 4. 反馈。 如果您向Microsoft提供有关该软件的反馈, 则意味着您向Microsoft无偿提供以任何方式、出于任何 目的使用和分享您的反馈并将其商业化的权利。 如果根据某项许可的规定 微软由于在其软件或文档中包含 了您的反馈而不得不向第三方授予该软件或文档的许可, 请不要提供这样的反馈。 这些权利在本协议终止后 继续有效转移到另一设备。 您可以卸载该软件 然后安装到另一台设备上进行使用, 您不得在多台设备上共 享此许可。

 5. 出口限制。 您必须遵守适用于该软件的所有国内和国际出口法律和法规, 其中包括对目的地、最终用户和最 终用途的各种限制。 有关出口限制的详细信息, 请访问 http://aka.ms/exporting 。

 6. 支持服务。 根据本协议, Microsoft没有为软件提供任何支持服务的义务。 提供的任何支持均 "按现状" 提供, "可能存在各种缺陷", 且不包含任何形式的保证。

 7. 更新。 该软件会定期检查软件更新, 并为您下载和安装这些更新。 您只能从Microsoft或授权来源处获得软 件更新。 Microsoft 可能需要更新您的系统来为您提供更新资讯。 您同意在无需任何额外通知的情况下接收这 些自动更新。 更新信息可能不涵盖或支持所有的现有软件功能、服务或外围设备。

 8. 有约束力的仲裁和共同起诉弃权。 如果您的居住地 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 在美国, 则 须遵守本节规定。 如果您和 Microsoft 产生争议, 您和 Microsoft 同意尝试在六十 (60) 天内对争议进行非正 式解决。 如果您和 Microsoft 无法解决争议, 您和 Microsoft 同意按照《联邦仲裁法》(以下简称 "FAA") 接 受美国仲裁协会的有约束力的独立仲裁,而不是在法官或陪审团面前进行法律诉讼。 中立的仲裁员将作出裁 决。 不允许共同起诉、共同范围的仲裁、检察长私人诉讼以及代理人提起的任何其他诉讼; 如果未取得所有 方的同意, 也不得将单独的诉讼进行合并。 完整的《仲裁协议》含有较多的条款, 位于 http://aka.ms/arb-thỏa thuận-1。 您和 Microsoft 同意这些条款。

 9. 终止。 如果您未能遵守本协议的任何条款和条件, Microsoft可能会终止本协议, 但任何其他权利不受影响。 在此情况下, 您必须销毁该软件的所有副本及其所有组成部分。

 10. 完整协议。 本协议, 以及 Microsoft 可能针对补充、更新或第三方应用程序提供的任何其他条款, 共同构成 了该软件的完整协议。

 11. 适用法律和争议解决地点。 如果您在美国或加拿大购买该软件, 则您所居住的州或省 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 的法律管辖本协议的解释、违约索赔和其他所有索赔(包括消费者保护、不正当竞争和 侵权索赔), 而不考虑冲突法原则, 但是 FAA 将制约所有与仲裁相关的事宜。 如果您在其他任何国家/地区 购买该软件, 则应遵守该国家/地区的法律, 但 FAA 将制约与仲裁相关的一切事宜。 如果存在美国联邦管辖 权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的联邦法院作为在法院听证的所有争议的唯一的管辖权地和 审判地 (不包括仲裁) 。 如果不存在美国联邦管辖权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的高级法 院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地 (仲裁除外) 。

 12. 第三方受益人。 您同意 Apple 及其子公司是本协议的第三方受益人, 并且 Apple 有权执行本协议。

 13. 消费者权利; 地区差异。 本协议规定了某些合法权利。 根据您所在州、省、国家/地区的法律规定, 您可能 享有其他权利 (包括消费者权利) 。 除了您与微软的关系之外, 您还可能单独享有与您的软件卖方相关的权 利。 如果您的州、省、国家/地区的法律不允许, 本协议不会改变这些其他权利。 例如 如果您的软件是从下 列地区之一购买的, 或强制性的国家/地区法律适用, 则下列条款适用于您:

  1. 澳大利亚。 您享有《澳大利亚消费者法》规定的法定保障, 本协议中的任何规定均无意影响这些权利。

  2. 加拿大。 如果您在加拿大购买该软件, 您可以关闭自动更新功能、断开您的设备与Internet的连接 (但 Trăng, 如果重新连接到 Internet, 软件将继续检查并安装更新) 或卸载该软件, 从而停止接收更新。 产品 文档 (如有) 也可能指明了为特定设备或软件关闭更新的方法。

  3. 德国和奥地利。

   • (i) 保证。 获得适当许可的软件会基本上按照该软件附带的任何 Microsoft 材料说明的方式运行。 但 Trăng, Microsoft 未提供任何与许可软件相关的合同保障。

   • (ii) 责任限制。 如果出现基于产品责任法的故意行为、重大过失、索赔以及出现死亡或人身伤害的 情况, Microsoft 将依据成文法负责。 
根据上述条款 (ii), Microsoft 将仅对以下情况的轻微过失负责:Microsoft 违反此类实质性合同 义务、未履行促使本协议正常执行的义务、危及本协议的目的的义务违反行为以及未能遵守一 方可能一直相信要履行的义务 。 (所谓的 "基本义务") 在其他轻微过失情况下, Microsoft 不 对轻微过失负责。

 14. 保证免责条款。 该软件按 "现状" 授予许可。 您须自行承担使用该软件的风险。 如果需要, 可以向 Apple 发出以购买价格退款的通知。 在适用法律所允许的最大范围内, Apple 将无任何其他保证义务。 微软不提供 任何明示的保证、保障或条件。 根据您当地的法律, 您可能享有本协议无法改变的其他消费者权利或法定保 障。 在您当地法律允许的范围内Microsoft排除所有默示保证, 包括有关适销性、针对特定目的的适用性 和不侵权的默示保证。

 15. 损害和补偿责任的限制和排除。 尽管有前述免责声明 但如果您有充足的依据索取损害补偿, 您只能因直接 损害从APPLEMicrosoftMicrosoft的供应商获得退款, 且退款金额以您购买该软件时支付的金额为 上限。 您不能因其他任何损害获得退款, 包括后果性损害、利润损失、特殊损害、间接损害或附带损害。

  本限制适用于:(a) 与第三方 Internet 站点上的软件、服务、内容 (包括代码) 或第三方应用程序相关的任 何情况; 以及 (b)在适用的法律允许的范围内, 因违约、违反保证、保障或条件、严格责任、过失或其他侵 权行为引起的索赔; 或任何其他索赔。 即使微软或 Apple 知道或应该知道可能会出现损害, 此项限制也同样 适用。 由于您所在州、省或国家/地区可能不允许排除或限制附带性损害、后果性损害或其他损害的赔偿责任, 因此上述限制或排除条款可能对您不适用。

MICROSOFT 軟體授權條款


ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

若 貴用戶居住(或若 貴公司之主要營業地點)在美國, 請詳讀以下「具有拘束力的仲裁條款以及集體訴訟權 利之拋棄」一節。 此等條款將會影響爭議之解決方式。

本授權條款是 貴用戶與 Microsoft Corporation (或其關係企業) 之間成立的協議。 他們適用於上述軟體及任何 Microsoft 服務或軟體更新 (但若此等服務或更新隨附新的或額外的條款則除外, 這類情況下該等不同條款優先適 用, 他們並不會更改 貴用戶或 Microsoft 對預先更新之軟體或服務的相關權利) 。 若 貴用戶遵守本授權條款, 則 貴用戶得享有以下各項權利。 軟體一經使用, 即表示 貴用戶同意接受這些條款。 若 貴用戶不同意該等 條款, 請勿使用本應用程式。 請將其退貨予 APPLE INC. (以下稱「APPLE」) 以取得退款或折讓 (若有的話) 。

 1. 安裝與使用權利。 貴用戶得於 的 Apple App Store 使用條款許可內, 在 iOS 作業系統裝置上安裝及使用一 份軟體拷貝。

  1. 第三方廠商軟體。 軟體可能包含第三方應用程式, 這些應用程式是由 Microsoft (而非第三方) 根據本合 約授權給 貴用戶。 第三方應用程式之任何內含聲明僅供 貴用戶資訊參考之用。

  2. 競爭性基準測試。 如果 貴用戶是直接的競爭對手, 而 貴用戶之使用條款包含比 Microsoft 之條款更 嚴格 (或聲稱更嚴格) 的規定, 則 貴用戶基於競爭性基準測試、分析或情報蒐集之目的而存取或使用軟 體, 即代表 貴用戶放棄 (包括未來) 規範 貴用戶軟體之條款中對 Microsoft、其子公司及其關係企業 進行之任何競爭性用途、存取及基準測試方面的限制。 如果 貴用戶並未抛棄 貴用戶軟體之準據條款 中之任何此等上述限制 則 貴用戶不得存取或使用本軟體, 且不會進行此動作。

 2. 資料蒐集。 本軟體會蒐集和 貴用戶相關及和 貴用戶使用相關之資訊, 並傳送給 Microsoft。 Microsoft 得 運用此資訊提供服務, 並以此改善 Microsoft 的產品和服務。 貴用戶選擇不接受之權利 (若有的話) 詳述於 產品文件中。 本軟體內部分功能得啟用資料蒐集功能, 向存取或使用軟體之 貴用戶的應用程式使用者蒐集 資料。 若 貴用戶使用這些功能來啟用應用程式中的資料蒐集 貴用戶必須遵守相關法律, 包括取得任何 必要的使用者同意, 以及維護會準確地將 貴用戶如何使用、蒐集及共冋其資料的方式通知使用者之重大隱 私權政策。 貴用戶可以在產品文件及 Microsoft 隱私權聲明 (位於 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中進一步了解 Microsoft 資料蒐集及使用的相關資訊。 貴用戶同意遵守 Microsoft 隱私權聲明之所有相關條款。

 3. 授權範圍。 軟體係授權使用, 而非出售賣斷。 Microsoft 保留所有其他權利。 除非有其他相關法律賦予 貴用 戶超出本合約限制的其他權利, 否則 貴用戶不得 (且沒有權利):

  1. 規避僅允許 貴用戶以特定方式使用軟體之任何技術限制;

  2. 對軟體進行還原工程、解編或反向組譯;

  3. 於軟體內移除、最小化、封鎖或修改任何 Microsoft 或其供應商之聲明;

  4. 將軟體用來進行商業、非營利或創造收益的活動;

  5. 以任何違法或會建立或傳播惡意軟體的方式使用軟體; 或

  6. 共用、發佈、散布或出借本軟體 或將本軟體做為獨立之託管式解決方案供他人之用, 或將本軟體或本 合約移轉與任何第三方。

 4. 回饋意見。 若 貴用戶向 Microsoft 提供回饋意見, 則 貴用戶授予 Microsoft 權利, 得以任何方式及基於各 種目的免費使用、散布與商業化 貴用戶的回饋意見。 若因 Microsoft 納入 貴用戶的回饋意見, 導致軟體 或文件必須授權給第三方, 則 貴用戶不得提供該等回饋意見給 Microsoft。 這些權利於本合約終止、解除、 失效或屆滿後仍繼續有效

 5. 移轉至其他裝置。 貴用戶得將軟體解除安裝, 再安裝至其他裝置上供 貴用戶使用。 貴用戶不得於多個 裝置間共用此授權。

 6. 出口限制。 貴用戶必須遵守適用於軟體的一切本國及國際出口法規, 包括目的地限制、最終使用者限制和 最終使用用途限制。 如需有關出口限制的詳細資訊, 請參閱-http://aka.ms/exporting-。

 7. 支援服務。Microsoft 根據本合約並無義務針對軟體提供任何支援服務。 任何支援係依「現況」、「連同其本 身具有之一切瑕疵」提供, 不含任何形式之瑕疵擔保。

 8. 更新程式。 本軟體會定期檢查更新, 同時為 貴用戶下載及安裝更新。 貴用戶只應從 Microsoft 或授權來 源取得更新。 Microsoft 可能需要更新 貴用戶之系統或提供更新予 貴用戶。 貴用戶同意在沒有任何其他 通知的情況下接受這些自動更新。 更新可能並不包含或支援所有現有的功能、服務或週邊裝置。

 9. 具有約束力的仲裁以及集體訴訟權利之拋棄。 若 貴用戶居住 ( 或若 貴公司之主要營業地點 ) 在美國, 則 本節之規定適用。 若 貴用戶及 Microsoft 出現爭議, 貴用戶與 Microsoft 同意試著在 60 天內以正式管道 解決爭議。 若 貴用戶及 Microsoft 無法於此時間內解決, 貴用戶與 Microsoft 同意透過聯邦仲裁法 (liên bang phân xử Act, 以下稱「FAA」)由美國仲裁協會 (Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ) 具有個 別拘束力的仲裁予以解決 而非提交法院訴訟, 由法官或陪審團解決。 將由一名中立仲裁人裁決。 不得展開 集體訴訟、集體仲裁、私人律師之通常訴訟 (hành động chung),或是由任一人擔任代表人的任何其他訴訟 程序; 任何個別訴訟程序均不得合併進行, 除非經所有當事人書面同意。 完整的仲裁協議包含更多條款, 其 位於 http://aka.ms/arb-agreement-1 。 貴用戶及 Microsoft 同意這些條款。

 10. 終止。 若 貴用戶未能遵守本合約之任何條款或條件, 則在不影響任何其他權利之前提下, Microsoft 得終止 本合約。 屆時 貴用戶必須銷毀軟體之全部拷貝及其所有元件部分。

 11. 整份合約。 本合約以及 Microsoft 得為增補程式、更新程式或第三方應用程式提供之任何其他條款構成本軟 體之整份合約。

 12. 解決爭議之相關法律及地點。 若 貴用戶在美國或加拿大取得軟體, 本合約之解釋或任何違反本合約所衍生 的索賠及所有其他索賠 (包括消費者保護法、不公平競爭法和侵權行為之索賠), 無論是否有法規牴觸產生, 均應以 貴用戶所居住之州/省 (或 貴公司之主要營業所在地點) 的法律為準據法, 但與仲裁相關的所有條 款均依 FAA 規範之。 若 貴用戶在任何其他國家/地區取得軟體, 則應以該國家/地區的法律為準據法, 但若 FAA 規範與仲裁相關的所有條款則不在此限。 若在美國聯邦管轄範圍之內, 貴用戶及 Microsoft 同意法院 審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (vua Quốc) 之聯邦法院為專屬管轄權及法庭地。 若未規範, 貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (vua Quốc) 之初審法院 (tòa) 為專屬管轄權及法庭地。

  1. 第三方受益人。 貴用戶同意 Apple 及其子公司為本合約之第三方受益人, 且 Apple 有權執行本合約。

  2. 消費者權利 ; 各地區差異。 本合約說明特定法律權利。 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律可能會賦予 貴用戶其他權利, 包括消費者權利。 除 貴用戶與 Microsoft 之關係外, 貴用戶取得軟體的單位可能也會 提供相關的權利。 若 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律不允許, 則本合約無法改變 貴用戶的上述其他 權利。 例如 若 貴用戶在下列其中一個國家/地區取得軟體, 或具強制性之國家/地區法律適用, 則亦適用 下列條款:

   1. 澳大利亞。 貴用戶依據澳大利亞消費者法律 (luật người tiêu dùng Úc) 享有法定保證, 本合約並不 意圖影響這些權利。

   2. 加拿大。 若 貴用戶是在加拿大境內取得本軟體, 得關閉自動更新功能、中斷裝置之網路連線 (當重新 連接網路時, 軟體將繼續檢查並安裝更新), 或解除安裝本軟體, 以停止接收更新。 若有產品文件, 當中 可能詳述如何關閉特定裝置或軟體之更新。

   3. 德國及奧地利。

    • (i) 瑕疵擔保。 取得正確授權的軟體將會大致依照軟體隨附的 Microsoft 說明手冊執行。 但 Microsoft 不為授權軟體提供契約保證。

    • 責任限制。 (ii) 若為蓄意行為、重大過失、依產品責任法提出之索賠, 或造成個人傷亡或實體傷害, Microsoft 將依成文法賠償。

    受前述條款限制 (ii) 之前提下, 只有在 Microsoft 違反重大合約義務、違反可助本合約實現之履約、 違反行為危及本合約之目的, ký tự 下 以及違反任何當事人持續信賴之合約遵循 (亦稱為「基本義務」), Microsoft 方得擔負輕過失賠償責任。 至於其他的輕過失, Microsoft 概不擔負相關過失賠償責任。

 13. 無瑕疵擔保責任。 軟體係依「現況」授權給 貴用戶。 貴用戶須自行承擔使用風險。 如有需要, 貴用戶 得通知 APPLE 以便依原購買價格取得退款。 在相關法律允許之最大範圍內, APPLE 將不具有其他任何瑕疵 擔保義務。 MICROSOFT 不提供任何明示擔保、保證或條件。 貴用戶所在地區的法律可能會提供本合約 無法改變的額外消費者權利或法律保證。 在 貴用戶所在地區法律允許的範圍內, MICROSOFT 排除包括 適售性、符合特定目的或未侵權之所有默示擔保。

 14. 救濟與損害賠償責任之限制與排除。 無論上述無瑕疵擔保責任如何規定, 若 貴用戶符合向 APPLE MICROSOFT MICROSOFT 之供應商請求損害賠償之資格, 貴用戶僅得就直接損害請求賠償, 且其金 額不得超過 貴用戶就軟體所支付之金額。 貴用戶無法就任何其他損害 ( 包括衍生性損害、利潤損失、特 殊損害、間接損害或附隨性損害 ) 請求損害賠償。 或第三方應用程式相關的任何事項 與本軟體、服務、第三方網站上的內容 (包括程式碼) 本項限制適用於 (a); (B)以及因為違約、保證、擔保或條件;無過失責任、過失或其他侵權行為所衍生之索賠;或任何其他索賠; 每項情況均係在相關法律許可的範圍之內。 即使 Microsoft 或 Apple 已知悉或應知悉該等損害發生之可能性, 此項限制仍然適用。 此外 貴用戶所在之州省或國家/地區也可能不允許對附隨性損害、衍生性損害或其他 損害加以排除或限制, 這種情況也可能造成上述限制或排除規定並不適用於 貴用戶。

LICENCNE ODREDBE ZA MICROSOFTOV SOFTVER

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

TÔI ŽIVITE (ILI TÔI JE VAŠE MJESTO POSLOVANJA) U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, PROČITAJTE ČLANAK "OBVEZUJUĆA KLAUZULA O ARBITRAŽI TÔI ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU" U NASTAVKU. ĐỂ UTJEČE NA RJEŠAVANJE SPOROVA.

Ove licencne odredbe predstavljaju ugovor između vas tôi tvrtke Microsoft Corporation (ili nekog od njezinih povezanih društava). Odnose se na prethodno navedeni softver tôi sve Microsoftove usluge ili ažuriranja softvera (osim u mjeri u kojoj su uz te usluge ili ažuriranja priložene nove ili dodatne odredbe. U tom se slučaju ubuduće primjenjuju te druge odredbe tôi ne mijenjaju vaša ili Microsoftova prava u giờ sa softverom prije ažuriranja ili uslugama). TÔI POSTUPATE U SKLADU S OVIM LICENCNIM ODREDBAMA, IMATE PRAVA NAVEDENA U NASTAVKU. KORIŠTENJEM SOFTVERA PRIHVAĆATE OVE ODREDBE. TÔI IH NE PRIHVAĆATE, NEMOJTE KORISTITI SOFTVER. VRATITE GA DRUŠTVU APPLE INC. ("TÁO") KAKO BISTE DOBILI POVRAT PLAĆENOG IZNOSA ILI VAUČER U VISINI TOG IZNOSA, TÔI JE ĐỂ PRIMJENJIVO.

 1. PRAVA NA INSTALACIJU TÔI KORIŠTENJE.Imate pravo instalirati tôi koristiti jednu kopiju softvera na uređaju sa sustavom iOS, kako je dopušteno pravilima korištenja trgovine aplikacija tvrtke Apple.

  1. Softver trećih osoba. Softver može sadržavati aplikacije treće osobe koje Vàm licencira Microsoft, một ne treća osoba ninh phúc ovom Ugovoru. SVE uključene obavijesti za aplikacije trećih osoba samo su informativne.

  2. Kompetitivno usporedno testiranje.Tôi ste izravni konkurent te pristupate softveru ili ga koristite u svrhu usporednog testiranja, phân ili prikupljanja podataka odričete se u korist Microsofta, njegovih podružnica tôi povezanih društva (uključujući budućih) svih ograničenja u giờ s kompetitivnim korištenjem, pristupom tôi usporednim testiranjem u odredbama koje reguliraju VAS softver u mjeri u kojoj vaši uvjeti korištenja jesu ili namjeravaju biti restriktivniji od Microsoftovih. Tôi se ne odreknete svih takvih navedenih ograničenja u odredbama koje reguliraju VAS softver, ne smijete pristupiti ovom softveru niti ga koristiti tôi obvezujte se da để nećete učiniti.

 2. PRIKUPLJANJE PODATAKA.Softver može prikupljati podatke o vama tôi vašem korištenju softvera tôi slati ih Microsoftu. Microsoft može koristiti te podatke za pružanje usluga tôi poboljšavanje Microsoftovih proizvoda tôi usluga. Vaša prava isključivanja khu công nghiệp prikupljanja podataka, tôi postoje, opisana su u dokumentaciji proizvoda. Neke značajke softvera možda će omogućiti prikupljanje podataka korisnika vaših aplikacija koji pristupaju softveru ili ga koriste. Tôi koristite te značajke za omogućivanje prikupljanja podataka u svojim aplikacijama morate postupati u skladu s primjenjivim pravom, što uključuje pribavljanje obaveznog pristanka korisnika, te održavati jasno vidljiva pravila o zaštiti privatnosti KOJA točno obavještavaju korisnike o načinima na koje koristite, prikupljate tôi dijelite njihove podatke. Više o Microsoftovu prikupljanju podataka tôi njihovu korištenju možete saznati u dokumentaciji proizvoda tôi u Microsoftovoj izjavi o zaštiti privatnosti na adresi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Pristajete postupati u skladu sa svim primjenjivim odredbama Microsoftove izjave o zaštiti privatnosti.

 3. OPSEG GIẤY PHÉP.Mi ne prodajemo svoj softver ili vašu kopiju svojeg softvera – mi ga samo licenciramo. Microsoft zadržava sva druga prava. OSIM u slučaju da Vàm unatoč tom ograničenju primjenjivo pravo daje veća prava, ne smijete (tôi nemate pravo):

  1. zaobilaziti bilo kakva tehnička ograničenja u softveru kojima se dopušta njegovo korištenje samo na točno određene načine;

  2. vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati niti deasemblirati softver;

  3. uklanjati, smanjivati, blokirati ili preinačavati bilo kakve obavijesti Microsofta ili njegovih dobavljača u softveru;

  4. koristiti softver za komercijalne ili neprofitne aktivnosti ni aktivnosti koje generiraju prihode;

  5.  koristiti softver na protuzakonit način ili za stvaranje ili širenje zlonamjernog softvera; ILI

  6. dijeliti objavljivati, distribuirati ili posuđivati softver, pružati softver kao samostalno hostirano rješenje za korištenje drugih ili prenositi softver ili ovaj ugovor na bilo koju treću osobu.

 4. POVRATNE INFORMACIJE. Tôi tvrtki Microsoft pošaljete povratne informacije o softveru dajete joj, bez naknade, pravo na korištenje tôi dijeljenje povratnih informacija te na njihovu komercijalnu upotrebu na bilo koji način tôi u bilo koju svrhu. Nećete pružati povratne informacije podložne licenci potrebne Microsoftu za licenciranje softvera ili dokumentacije trećim osobama jer Microsoft uključuje vaše povratne informacije u Njihov. Ta prava ostaju na snazi tôi po isteku valjanosti ugovora.

 5. PRIJENOS NA DRUGI UREĐAJ.Smijete deinstalirati softver tôi instalirati ga na drugom uređaju na kojem ćete ga koristiti. Ovu licencu ne smijete koristiti na više uređaja.

 6. OGRANIČENJA IZVOZA.Morate se tôi pridržavati svih lokalnih tôi međunarodnih izvoznih zakona tôi propisa primjenjivih na softver koji obuhvaćaju odredbe o ograničenjima u pogledu odredišta, krajnjih korisnika tôi krajnjeg korištenja. Dodatne informacije o ograničenjima izvoza potražite na adresi http://aka.ms/exporting.

 7. USLUGE PODRŠKE.Microsoft nije obvezan ninh phúc ovom ugovoru pružati bilo kakve usluge podrške za softver. SVA se podrška nudi "kakva jest", "sa svim nedostacima" tôi bez bilo kakvih jamstva.

 8. AŽURIRANJA.Softver može povremeno povjeravati postoje li ažuriranja za softver te ih za vas preuzimati tôi instalirati. Ažuriranja možete preuzeti samo od Microsofta ili ovlaštenih izvora. Microsoft će možda morati ažurirati VAS sustav da bi Vàm pružao ta ažuriranja. Pristajete primati ta automatskih ažuriranja bez dodatnih obavijesti. Ažuriranja možda neće uključivati ili podržavati sve postojeće softverske značajke, usluge ili periferijske uređaje.

 9. OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA TÔI ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU. Ovaj se članak primjenjuje na vas tôi živite (ili Vàm je mjesto poslovanja) u Sjedinjenim Američkim Državama.Tôi dođe làm spora između vas tôi Microsofta, vi tôi Microsoft pristajete na để da se thể pokuša neformalno riješiti unutar 60 dana. Tôi để nije moguće, vi i Microsoft pristajete na obvezujuću pojedinačnu arbitražu koju će voditi organizacija Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ ("AAA") ninh phúc Federalnom zakonu o arbitraži ("FAA") te se neće podizati tužbe na sudu pred sucem ILI porotom. Umjesto áo la, odluku će donijeti neutralni arbitar. Nije dopušteno pokretanje zajedničkih tužbi, zajedničkih arbitraža, općih tužbi privatnog odvjetnika ni bilo kojih drugih postupaka u kojem netko postupa u funkciji predstavnika, kao ni objedinjavanje pojedinačnih postupaka bez pristanka svih Strana. Potpuni Ugovor o arbitraži sadržava dodatne odredbe tôi nalazi se na adresi http://aka.ms/arb-thỏa thuận-1. Vi tôi Microsoft pristajte na te odredbe.

 10. RASKID.NE dovodeći u pitanje druga prava, Microsoft može raskinuti ovaj ugovor tôi se ne pridržavate njegovih odredbi ili uvjeta. U tom ste slučaju obvezni uništiti sve kopije softvera tôi svih njegovih sastavnih dijelova.

 11. CJELOKUPAN UGOVOR.Ovaj ugovor tôi sve druge odredbe koje Microsoft može pružiti za nadopune ažuriranja ili aplikacije trećih osoba čine cjelovit ugovor za softver.

 12. PRIMJENJIVO PRAVO TÔI MJESTO ZA RJEŠAVANJE SPOROVA.Tôi ste softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi, zakoni savezne države ili pokrajine u kojoj živite (ili một u kojoj je vaše mjesto poslovanja) primjenjivat će se na tumačenje ovog ugovora, zahtjeve za njegovu povredu tôi sve druge zahtjeve () uključujući zahtjeve u giờ sa zakonima o zaštiti potrošača, zakonima o nelojalnoj konkurenciji tôi izvanugovornoj odgovornosti), bez obzira na sukobe zakonskih načela, osim što FAA uređuje sve u giờ s arbitražom. Tôi ste softver kupili u nekoj drugoj državi, primjenjuju se njezini zakoni, osim što FAA uređuje sve u giờ s arbitražom. Tôi postoji američka federalna nadležnost, vi i Microsoft pristajete na isključivu nadležnost federalnih sudova Okruga vua u Washingtonu za sve sporove koji se iznose pred sudom (osim arbitraže). Tôi ne, vi i Microsoft pristajete na isključivu nadležnost Višeg suda Okruga vua u Washingtonu za sve sporove koji se iznose pred sudom (osim arbitraže).

 13. KORISNIK TREĆA OSOBA.Suglasni ste da su Apple tôi njegove podružnice korisnici-treće osobe ovog ugovora te da Apple ima pravo na provedbu ovog ugovora.

 14. POTROŠAČKA PRAVA, REGIONALNE VARIJACIJE.Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Na temelju zakona važećih u vašoj saveznoj državi, pokrajini ili državi možda imate tôi neka druga prava, uključujući potrošačka prava. Zasebno tôi odvojeno od vašeg odnosa s Microsoftom, određena prava može Vàm ustupiti tôi strana od koje ste kupili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju ta druga prava tôi zakoni vaše savezne države, pokrajine ili države để ne dopuštaju. Na primjer, tôi ste softver nabavili u jednoj od ispod navedenih regija ili tôi se primjenjuju obavezni državni zakoni u tom slučaju na vas se odnose sljedeće odredbe:

  1. Australija.Ništa u ovom ugovoru ne utječe na zakonska prava koja su Vàm zajamčena australskim Zakonom o zaštiti potrošača.

  2. Canada.Tôi ste nabavili softver u Kanadi, možete zaustaviti primanje ažuriranja isključivanjem značajke automatskog ažuriranja, prekidom veze uređaja s internetom (không có tôi tôi kada se ponovno povežete s internetom, softver će nastaviti provjeravati ima li ažuriranja Tôi instalirati ih) ili deinstaliranjem softvera. U dokumentaciji proizvoda, tôi postoji možda se navodi kako isključiti ažuriranja za određeni uređaj ili softver.

  3. Njemačka tôi Austrija.

   • (i) Jamstvo.Ispravno licencirani softver funkcionirat će kao što je opisano u Microsoftovoj dokumentaciji koju ste dobili uz softver. Međutim, Microsoft ne daje nikakva ugovorna jamstva povezana s licenciranim softverom.

   • (ii) Ograničenje odgovornosti.U slučaju namjere krajnje nepažnje, potraživanja temeljenih na Zakonu o odgovornosti proizvoda, kao tôi u slučaju smrti ili tjelesne ili fizičke ozljede, Microsoft je odgovoran ninh phúc zakonskim propisima. 
Temeljem prethodne odredbe (ii), tvrtka Microsoft odgovorna je samo za nepažnju tôi Microsoft krši takve bitne ugovorne obveze ispunjavanje kojih omogućuje očekivanu izvedbu ovog ugovora, čija povreda bi ugrozila svrhu ovog ugovora tôi sukladnost s njime u koje strana može imati stalno povjerenje ("kardinalne obveze"). U drugim slučajevima nemara, tvrtka Microsoft neće biti odgovorna za nepažnju.

 15. IZJAVA O ODRICANJU OD JAMSTAVA. SOFTVER SE LICENCIRA "KAKAV JEST". VI SNOSITE RIZIK NJEGOVA KORIŠTENJA. TÔI ŽELITE, MOŽETE OBAVIJESTITI APPLE O POVRATU PLAĆENOG IZNOSA. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ NINH PHÚC MJERODAVNOM PRAVU APPLE NEĆE IMATI NIKAKVIH DRUGIH JAMSTVENIH OBVEZA. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVA IZRIČITA JAMSTVA NI PRAVA. NINH PHÚC LOKALNIM ZAKONIMA MOŽDA VÀM PRIPADAJU JOŠ NEKA DODATNA POTROŠAČKA ILI ZAKONSKA PRAVA. OVAJ IH UGOVOR BẮC MOŽE OGRANIČITI NI PROMIJENITI. MJERE LÀM KOJE DOPUŠTAJU LOKALNI ZAKONI DRUŠTVO MICROSOFT ISKLJUČUJE SVA PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ONA U GIỜ S POTREBNIM SVOJSTVIMA ZA REDOVITU UPORABU ILI ZA PROMET, ZA NAROČITU UPORABU TE JAMSTVA DA PRAVA TREĆIH OSOBA NISU POVRIJEĐENA.

 16. OGRANIČENJA TÔI IZUZIMANJA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU. TÔI POSTOJI BILO KAKVA OSNOVA ZA NAKNADU ŠTETE, USPRKOS PRETHODNO NAVEDENOJ IZJAVI O ODRICANJU ODGOVORNOSTI, APPLE, MICROSOFT TÔI MICROSOFTOVI DOBAVLJAČI NADOKNADIT ĆE VÀM SAMO IZRAVNU ŠTETU LÀM IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA SOFTVER. BẮC MOŽETE DOBITI NAKNADU ZA BILO KAKVU DRUGU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI POSLJEDIČNU ŠTETU, IZGUBLJENU DOBIT, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI SLUČAJNU ŠTETU.

  
Để se ograničenje odnosi na (a) sve vezano uz softver usluge, sadržaj (čemu pripada tôi mã) na web-mjestima trećih osoba ili u aplikacijama trećih osoba te (b) zahtjeve zbog povrede ugovora povrede jamstva, povrede uvjeta, objektivne odgovornosti, nepažnje, các druge izvanugovorne odgovornosti ili bilo kojeg zaljubila zahtjeva làm mjere dopuštene ninh phúc primjenjivom pravu. Để se ograničenje primjenjuje čak tôi tôi je Microsoft ili Apple znao ili je morao znati za mogućnost nastanka štete. Moguće je da se gore navedeno ograničenje, odnosno izuzimanje od odgovornosti, ne odnosi na vas tôi ninh phúc zakonima vaše savezne države, pokrajine ili države nije dopušteno ograničenje ili izuzimanje od odgovornosti za slučajnu, posljedičnu ili drugu vrstu Štete.

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SPOLEČNOSTI PHẦN MỀM MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO JSTE FIRMOU, KTERÁ ZDE MÁ NHÀ SÍDLO), PŘEČTĚTE SI NÍŽE ODDÍL "ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY". TENTO ODDÍL NAM TÝKÁ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

Tyto licenční podmínky představují smlouvu am tích một společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se na výše uvedený phần mềm một veškeré služby một aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, ve kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami; v takovém případě platí tyto odlišné podmínky jen pro novou situaci một nemění vaše práva ani práva společnosti Microsoft ve vztahu k softwaru một službám před aktualizací). DODRŽÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA. UŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, PHẦN MỀM NEPOUŽÍVEJTE. MÍSTO TOHO JEJ VRAŤTE SPOLEČNOSTI APPLE INC. ("TÁO") MỘT OBDRŽÍTE PŘÍPADNOU NÁHRADU VE FORMĚ PENĚZ ČI ZBOŽÍ.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ INSTALACI MỘT. Smíte nainstalovat một používat jednu kopii softwaru na zařízení s operačním systémem iOS tak, làm je để povoleno pravidly užívání obchodu Apple App Store.

  1. Phần mềm třetích stran.Phần mềm může obsahovat aplikace třetích stran, k nimž vám v rámci této smlouvy poskytuje licenci společnost Microsoft, nikoli třetí strana. Veškerá obsažená sdělení k aplikacím třetích stran jsou uvedena pouze pro vaši informaci.

  2. Konkurenční testování typovými úlohami.Pokud jste přímým konkurentem một přistupujete k softwaru za účelem konkurenčního testování typovými úlohami, analýzy nebo shromažďování zpravodajských informací nebo phần mềm k těmto účelům používáte, vzdáváte se vůči společnosti Microsoft, jejím dceřiným společnostem một afilacím (một để tôi làm budoucna) veškerých omezení konkurenčního používání, přístupu một testování typovými úlohami v podmínkách platných pro váš phần mềm v rozsahu, ve kterém vaše podmínky používání kladou nebo jsou formulovány s úmyslem klást větší omezení než podmínky společnosti Microsoft. Pokud se nevzdáte veškerých takto koncipovaných omezení v podmínkách, které se vztahují na váš phần mềm, nesmíte přistupovat k tomuto softwaru ani jej používat một zavazujete se tak nečinit.

 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT.Phần mềm může shromažďovat informace o vás một o vašem používání softwaru một zasílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb một zlepšování svých produktů služeb một. Vaše právo na odhlášení, pokud je máte, je popsáno v dokumentaci k produktu. Některé funkce v softwaru mohou umožňovat shromažďování đạt od uživatelů vašich aplikací, které k softwaru přistupují nebo jej využívají. V případě že tyto funkce využijete k umožnění sběru đạt ve vašich aplikacích, musíte dodržovat platné zákony, mimo jiné získat veškeré potřebné souhlasy uživatelů, udržovat na snadno přístupném místě zásady ochrany soukromí, v nichž uživatele přesně informujete o tom, làm jejich dữ liệu využíváte, shromažďujete sdílíte một. Další informace o sběru đạt společností Microsoft một o jejich využívání najdete v dokumentaci k produktu một v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Souhlasíte s PTTH, že budete dodržovat všechna příslušná ustanovení Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů.

 3. ROZSAH GIẤY PHÉP.Phần mềm se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo v rozporu s tímto omezením neposkytuje více práv, nedopustíte se následujícího jednání (một nemáte k žádné němu právo):

  1. obcházení jakýchkoli technických omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby;

  2. provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru;

  3. odebírání minimalizace, blokování nebo úpravy sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, která jsou v softwaru obsažena;

  4. phần mềm využívat pro komerční, neziskové một zisk generující aktivity;

  5. užívání softwaru jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem, nebo k tvorbě či šíření malwaru; Nebo

  6. sdílet publikovat, distribuovat či půjčovat phần mềm, poskytovat jej k používání jiným uživatelům jako samostatné hostitelské řešení ani převádět phần mềm či tuto smlouvu na jakoukoli třetí stranu.

 4. ZPĚTNÁ VAZBA.Pokud sdělíte společnosti svůj názor na phần mềm Microsoft, poskytujete PTTH společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení một komerčnímu využití tohoto názoru jakýmkoli způsobem một k jakémukoli účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu která je předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že làm nịch zahrnula vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti tôi po skončení účinnosti této smlouvy.

 5. PŘEVOD NA JINÉ ZAŘÍZENÍ.Phần mềm odinstalovat Smíte một nainstalovat jej v jiném zařízení. Tuto licenci nesmíte sdílet na více zařízeních.

 6. VÝVOZNÍ OMEZENÍ.Dále musíte dodržet veškeré místní tôi mezinárodní zákony một předpisy o exportu, které se na phần mềm vztahují, nhưng omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů koncového užívání. Další informace o vývozních omezeních naleznete na adrese http://aka.ms/exporting.

 7. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Společnost Microsoft se touto smlouvou nezavazuje k poskytování žádných služeb podpory pro phần mềm. Veškerá případná podpora je poskytována "tak, làm je", "se všemi chybami" một bez jakékoli záruky.

 8. AKTUALIZACE.Phần mềm může pravidelně kontrolovat, stahovat instalovat aktualizace. Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností Microsoft. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat ani podporovat všechny existující funkce softwaru, služby nebo periferní zařízení.

 9. ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY. Tento oddíl se na vás vztahuje, pokud máte bydliště v USA (nebo pokud jste firmou s hlavním sídlem v Hoa Kỳ).Pokud am tích một společností Microsoft dojde ke sporu, vy tôi společnost Microsoft souhlasíte s PTTH, že se jej budete snažit neformálně vyřešit po dobu 60 dní. V případě že se vám một společnosti Microsoft nepodaří thể vyřešit neformální cestou, souhlasíte vy tôi společnost Microsoft se závazným individuálním rozhodčím řízením vedeným asociací Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ ("asociace AAA") podle zákona liên bang phân xử Act ("zákon FAA") s PTTH, že thể nepředložíte soudu k řešení soudcem nebo porotou. Namísto toho bude rozhodovat neutrální rozhodce. Nejsou povoleny žádné hromadné žaloby, hromadná rozhodčí řízení, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádná jiná řízení, v nichž kterákoli ze stran jedná v zastoupení; stejně tak není povoleno slučování jednotlivých řízení bez souhlasu všech stran. Úplná smlouva o rozhodčím řízení obsahuje další podmínky một nachází se na adrese http://aka.ms/arb-agreement-1. S těmito podmínkami souhlasíte vy tôi společnost Microsoft.

 10. UKONČENÍ SMLOUVY.Pokud nedodržíte kteroukoli podmínku této smlouvy, může společnost Microsoft bez omezení dalších práv ukončit účinnost této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwaru một všechny jeho součásti.

 11. ÚPLNÁ SMLOUVA.Úplnou smlouvu o softwaru tvoří tato smlouva spolu se všemi dalšími podmínkami, které může společnost Microsoft předložit pro dodatky, aktualizace một aplikace třetích stran.

 12. ROZHODNÉ PRÁVO MỘT MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ.Pokud jste phần mềm získali v USA nebo Kanadě, výklad této smlouvy, nároky vznesené na základě jejího porušení một všechny ostatní nároky (nhưng nároků vznesených na základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži občanskoprávních một deliktů) se řídí zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) bez uplatnění kolizních ustanovení zákona, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Pokud jste phần mềm získali na území jakékoli jiné země, platí zákony této země, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Vztahuje-li se na daný případ federální jurisdikce Hoa Kỳ, vy tôi společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí một místní příslušností federálního soudu okresu vua Quốc, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou rozhodčích Řízení). V opačném případě vy tôi společnost Microsoft souhlasítes výhradní jurisdikcí một místní příslušností vyššího soudu okresu vua Quốc, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou rozhodčích řízení).

 13. OPRÁVNĚNÁ OSOBA TŘETÍ STRANY.Souhlasíte s PTTH, že společnost Apple một její afilace představují oprávněné třetí strany této smlouvy một společnost Apple má právo na vymáhání této smlouvy.

 14. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY.Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu, provincie nebo země vám mohou zaručovat tôi další práva nhưng spotřebitelských. MIMO váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste phần mềm získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu, provincie či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste phần mềm například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:

  1. Austrálie.Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky một záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.

  2. Canada.Pokud jste tento phần mềm pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od nevidí (v případě opětovného připojení k nevidí však phần mềm obnoví zjišťování một instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je-li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo phần mềm.

  3. Německo Rakousko một.

   • (i) Záruka.Řádně licencovaný phần mềm bude v podstatných rysech fungovat tak, làm je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.

   • (ii) Omezení odpovědnosti.V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt také v případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva. 


   V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy porušení jejichž bằng ohrozilo účel této smlouvy một shody zajištění, které může strana trvale očekávat (tzv. "zásadní povinnosti"). V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

 15. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. PHẦN MỀM JE LICENCOVÁN, "LÀM STOJÍ LEŽÍ MỘT". RIZIKA SPOJENÁS JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SMÍTE UPOZORNIT SPOLEČNOST APPLE NA VRÁCENÍ NÁKUPNÍ CENY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST APPLE NEMÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUČNÍ POVINNOSTI. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA ČI ZÁKONNÉ ZÁRUKY, KTERÉ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VŠECHNY ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEPORUŠENÍ PRÁV.

 16. OMEZENÍ MỘT VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU NA NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTÍ APPLE, MICROSOFT A OD DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD LÀM VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA PHẦN MỀM ZAPLATILI. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKUZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NÁHODNÝCH ŠKOD.

  
Toto omezení se vztahuje na (a) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (nhưng kódu) na webových stránkách třetích stran một v aplikacích třetích stran một na (b) žaloby pro porušení smlouvy záruky, garance či podmínky, na objektivní odpovědnost, nedbalost delikty občanskoprávní jiné, stejně jako na jakékoli jiné žaloby, ve všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem. Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft nebo Apple věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě že váš stát, provincie nebo země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod.

VILKÅR CHO MICROSOFT-SOFTWARELICENS

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

HVIS DE BOR TÔI (ELLER HVIS DE PRIMÆRT TRÌNH ĐIỀU KHIỂN FORRETNING TÔI) HOA KỲ, BEDES DE LÆSE AFSNITTET "KLAUSULEN OM BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL" NEDENFOR. OPLYSNINGERNE PÅVIRKER DEN MÅDE, HVORPÅ TVISTER KAN LØSES.

Disse licensvilkår er en aftale mellem Dem og Microsoft Corporation (eller et af deres associerede selskaber). De gælder cho phần mềm den, der er nævnt ovenfor og eventuelle Microsoft-tjenester eller softwareopdateringer (undtagen tôi det omfang, tại sådanne tjenester eller opdateringer er underlagt nye eller yderligere vilkår. Hvis det er tilfældet gælder de afvigende vilkår y tilbagevirkende kraft og ændrer ikke Deres eller Microsolfs rettigheder y hensyn til phần mềm, der er opdateret på forhånd, eller tjenester). HVIS DE OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER. VED TẠI TAGE SOFTWAREN TÔI BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. HVIS DE IKKE ACCEPTERER DEM, MÅ DE IKKE BRUGE SOFTWAREN. TÔI STEDET SKAL DE RETURNERE DEN TIL APPLE INC. ("TÁO") OG FÅ REFUSION ELLER EN KREDITNOTA, HVIS LIÊN QUAN.

 1. CÀI ĐẶT-OG BRUGERVILKÅR. De må installere og bruge én kopi af softwaren på en iOS-baseret enhed som tilladt ved táo regler brug af ứng dụng lưu trữ og denne aftale.

  1. Tredjemandssoftware.Denne phần mềm kan indeholde applikationer fra tredjemand, som Microsoft, ikke tredjemand, giver tôi licens til Dem tôi henhold til nærværende aftale. Eventuelle inkluderede meddelelser vedrørende tredjemandsapplikationer er kun til Deres orientering. 


  2. Konkurrencemæssig điểm chuẩn.Hvis De er en direkte konkurrent og tilgår eller ngươi softwaren til konkurrencemæssig điểm chuẩn, phân tích eller indsamling af efterretninger, afstår De tôi forhold til Microsoft, dets datterselskaber og associerede virksomheder (dưới fremtidige) fra enhver konkurrencemæssig brug, adgang og restriktioner cho benchmarkingtest tôi de vilkår cho brug, der gælder cho phần mềm Deres, tôi det omfang Deres vilkår cho brug à, eller påstås tại være, restriktive chỉ kết thúc Microsolfs vilkår. Hvis De ikke fraskriver Dem sådanne påståede begrænsninger tôi de vilkår der regulerer Deres phần mềm, har De ikke lov til tại tilgå eller bruge denne phần mềm og gør det heller ikke. 


 2. DATAINDSAMLING.Softwaren kan indsamle oplysninger om Dem og Deres brug af softwaren og sende disse til Microsoft. Microsoft ngươi muligvis disse oplysninger til levering af tjenester og forbedring af Microsolfs produkter og tjenester. Deres muligheder cho framelding, hvis det er liên quan, er beskrevet tôi produktdokumentationen. Visse funktioner tôi softwaren kan muliggøre indsamling af dữ liệu fra brugere af Deres applikationer, der får adgang til eller ngươi softwaren. Hvis De ngươi disse funktioner til tại muliggøre dataindsamling tôi Deres applikationer skal De overholde gældende lovgivning, dưới tại indhente det nødvendige brugersamtykke og opretholde en tydelige politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, der præcist informerer brugere om, hvordan De ngươi, indsamler og deler deres dữ liệu. De kan læse chỉ om Microsolfs dataindsamling og - brug tôi produktdokumentationen og Microsolfs erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. De accepterer tại overholde alle gældende bestemmelser tôi Microsolfs erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. 


 3. OMFANGET AF LICENSEN.Softwaren er licenseret og ikke solgt. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må De ikke (og har ikke ret til):

  1. tại arbejde uden om alle tekniske begrænsninger tôi softwaren, der kun tillader, tại De kan bruge den på bestemt måder, 


  2. tại foretage đảo ngược kỹ thuật, dekompilering eller disassemblering af softwaren, 


  3. tại fjerne minimere, blokere eller ændre meddelelser fra Microsoft eller deres leverandører, som er inkluderet tôi softwaren, 


  4. tại bruge softwaren til kommercielle, Phi lợi nhuận eller indtægtsskabende aktiviteter,

  5. tại bruge softwaren på en måde, der er tôi strid y loven, eller tại skabe eller sprede phần mềm độc hại eller

  6. tại dele offentliggøre, distribuere eller udlåne softwaren, stille softwaren til rådighed som en enkeltstående løsning, som andre kan bruge, eller overdrage softwaren eller denne aftale til nogen tredjemand.

 4. PHẢN HỒI.Hvis De giver Microsoft phản hồi om softwaren, giver De Microsoft ret til, uden beregning, tại dele og kommercialisere Deres phản hồi på enhver måde og til ethvert formål. De giver ikke phản hồi, der er underlagt en licens, som kræver, tại Microsoft giver tredjemand licens til phần mềm eller dokumentation eller tjenester, fordi Microsoft har inkluderet Deres cách heri phản hồi. Disse rettigheder gælder fortsat efter ophør af nærværende aftale 


 5. OVERFØRSEL TIL EN ANDEN ENHED.De må afinstallere softwaren og installere den på en anden enhed til eget brug. De må ikke dele denne licens på flere enheder. 


 6. EKSPORTRESTRIKTIONER.De skal overholde alle nationale og quốc tế eksportlove og - forordninger, der gælder cho softwaren dưới begrænsninger på destinationer, slutbrugere og slutbrug. SE http://aka.ms/exporting cho tại få flere oplysninger om eksportrestriktioner. 


 7. SUPPORTTJENESTER.Microsoft er ikke forpligtet tôi henhold til denne aftale til tại levere supporttjenester til softwaren. En eventuel leveret hỗ trợ à, som "den er og forefindes", "y alle fejl" og uden nogen biểu mẫu cho garanti. 


 8. OPDATERINGER.Softwaren kan y jævne mellemrum kontrollere cho opdateringer og downloade og installere dem cho Dem. De må kun hente opdateringer til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Microsoft har muligvis behov cho tại opdatere Deres hệ thống cho tại kunne cung cấp cho Dem opdateringer. De accepterer tại modtage denne kiểu automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter eller understøtter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder. 


 9. BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF GRUPPESØGSMÅL. Dette afsnit gælder, hvis De bor tôi (eller hvis De har en virksomhed, og virksomhedens primære forretningsområde er tôi) Hoa Kỳ.Hvis De og Microsoft har en tvist, indgår De og Microsoft en aftale om, tại tôi vil forsøge tại løse den på uformel vis inden cho 60 dage. Hvis dette ikke er muligt cho Dem og Microsoft, indgår De og Microsoft en aftale om tại indgå tôi en bindende individuel voldgift foran Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ dưới liên bang phân xử Act ("FAA") og ikke tại anlægge sag hos en domstol foran en Ban giám khảo eller dommer. Tôi stedet skal alle tvister løses foran en trung lập voldgiftsmand. Kollektive søgsmål, kollektiv voldgift, riêng tư luật sư-chung-søgsmål og andre sager, hvor en người repræsenterer en anden, er ikke tilladt. EJ heller er det tilladt tại kombinere individuelle sager uden samtykke fra alle parter. Den samlede voldgiftsaftale indeholder flere vilkår og findes på http://aka.ms/arb-agreement-1. De og Microsoft accepterer disse vilkår. 


 10. OPHØR.Microsoft har uden præjudice cho eventuelle andre rettigheder ret til tại ophæve nærværende aftale, såfremt De misligholder nogen som helst af vilkårene og betingelserne tôi den. Tôi sådanne tilfælde skal De destruere alle kopier af softwaren og alle tụ điểm komponentdele.

 11. HELE AFTALEN.Denne aftale og andre vilkår, Microsoft leverer tôi forbindelse y supplementer, opdateringer eller tredjemandsapplikationer, er den fuldstændige aftale cho softwaren.

 12. GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED CHO LØSNING AF TVISTER.Såfremt De har erhvervet softwaren tôi USA eller Canada er denne aftale, alle krav vedrørende overtrædelse af den og alle andre krav (inklusive forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og erstatningskrav tôi forbindelse y sai lầm cá nhân) underlagt lovgivningen tôi den stat Eller provins, hvor De bor (eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, tôi virksomhedens primære forretningsområde), uanset principperne cho lovkonflikter, y den undtagelse tại FAA styrer alt hensyn y til voldgift. Hvis De har erhvervet softwaren tôi et andet đất, gælder det pågældende đất lovgivning, y den undtagelse tại FAA styrer alt hensyn y til voldgift. Hvis der findes en føderal jurisdiktion, accepterer De og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting tôi forbundsdomstolen tôi vua quốc tôi Washington tôi forbindelse y alle tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift). [Hvis ikke, accepterer De og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting tôi denøverste domstol tôi vua quốc tôi Washington tôi forbindelse y alle tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift).]

 13. BEGUNSTIGET TREDJEMAND.De accepterer, tại Apple og táo datterselskaber er begunstigede tredjemænd tôi denne aftale, og tại Apple har ret til tại håndhæve denne aftale.

 14. FORBRUGERRETTIGHEDER, REGIONALE FORSKELLE.Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, dưới forbrugerrettigheder, tôi henhold til lovgivningen i Deres chỉ số, provins eller ứng dụng. Særskilt og uafhængigt tôi forhold til Deres forhold til Microsoft har De muligvis også rettigheder y hensyn til den phần, som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke disse andre rettigheder, hvis lovgivningen tôi chỉ số Deres, provins eller đất ikke tillader en sådan tilsidesættelse. Hvis De f.eks. Har købt softwaren tôi en af nedenstående regioner eller hvis obligatorisk landelovgivning gælder, gælder følgende bestemmelser cho Dem:

  1. Australien.De har lovbestemte garantier tôi henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet tôi denne aftale er påtænkt tại skulle påvirke disse rettigheder.

  2. Canada.Phần mềm denne hvis De har erhvervet tôi Canada, kan De dclock y tại modtage automatiske opdateringer ved tại deaktivere internetadgang (hvis og når De aktiverer internetadgangen igen, fortsætter softwaren y tại kontrollere cho og installere opdateringer) eller deinstallere softwaren. Produktdokumentationen, hvis en sådan foreligger kan også angive, hvordan De kan slå opdateringer fra cho Deres specifikke enhed eller phần mềm.

  3. Tyskland og Østrig.

   • (i) Garanti.Den korrekt licenserede phần mềm vil fungere som den skal som beskrevet tôi det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Microsoft yder ingen kontraktmæssig garanti tôi forbindelse y den licenserede phần mềm.

   • (ii) Ansvarsbegrænsning.Tôi forbindelse y forsætlig adfærd, grov uagtsomhed, krav baseret på trách nhiệm pháp lý sản phẩm hoạt động samt tilfælde af dødsfald eller người-eller fysisk skade, er Microsoft ansvarlig tôi henhold til almindelig lov. 


   Tôi henhold til den foregående klausul (ii) er Microsoft kun ansvarlige cho simpel uagtsomhed hvis Microsoft bryder væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er påkrævet cho korrekt udførelse af aftalen, og hvor et brud ville kompromittere aftalens formål og overholdelsen, som en tredjemand beror på (såkaldte "Primære forpligtelser"). Tôi andre tilfælde af simpel uagtsomhed kan Microsoft ikke holdes ansvarlig cho simpel uagtsomhed.

 15. ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN ER GIVET TÔI LICENS "SOM DEN ER OG FOREFINDES". DE BÆRER RISIKOEN CHO BRUG AF SOFTWAREN. HVIS DE ØNSKER DET, KAN DE KONTAKTE APPLE CHO TẠI BEDE OM EN REFUSION AF KØBSPRISEN. TÔI DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL APPLE IKKE CÓ NOGEN ANDRE GARANTIFORPLIGTELSER. MICROSOFT GIVER INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DE KAN CÓ YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER TÔI HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. SÅFREMT DET ER TILLADT TÔI HENHOLD TIL DANSK LOVGIVNING AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER, DƯỚI CHO SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER. 


 16. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. HVIS DE HAR GRUNDLAG CHO TẠI FÅ DÆKKET TAB PÅ TRODS AF FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, KAN DE FRA APPLE, MICROSOFT OG MICROSOLFS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ OP TIL DET BELØB, DE BETALTE CHO SOFTWAREN. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, DƯỚI ERSTATNING CHO FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER.

  Denne begrænsning gælder cho phần mềm vedrørende (a) ethvert forhold tjenester, indhold (dưới code) på tredjeparts websteder eller tredjepartsapplikationer og (b) erstatningskrav cho kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav cho sai lầm cá nhân eller andre krav, og tôi ethvert tilfælde kun tôi det omfang, det er tilladt tôi henhold til gældende lovgivning.Begrænsningen gælder også, các selvom Microsoft eller Apple havde eller burde có haft kendskab til risikoen cho tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke cho Dem, fordi der tôi chỉ số Deres, provins eller đất ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.


SOFTWARELICENTIEBEPALINGEN MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

LEES INDIEN U WOONT TRONG (CỦA EEN BEDRIJF HOOFDVESTIGING EEN ĐÁP ỨNG CONG TRONG) DE LAN STATEN, HET ARTIKEL "BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN" HIERONDER. DEZE HEBBEN GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (của een van haar gelieerde ondernemingen). Ze zijn van toepassing op de bovengenoemde phần mềm en Microsoft-diensten của Cập nhật phần mềm (uitgezonderd voor zover deze diensten của Cập Nhật vergezeld gaan van nieuwe aanvullende voorwaarden trong welk geval deze andere voorwaarden vanaf đạt mô-men van toepassing zijn en geen verandering aanbrengen trong uw rechten khuôn van Microsoft thỏa mãn betrekking đến de nog niet bijgewerkte phần mềm của diensten). INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. CỬA DE PHẦN MỀM TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD THỎA MÃN DEZE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT, ĐĂNG U DE PHẦN MỀM NIET GEBRUIKEN. STUUR DEZE IN PLAATS DAARVAN TERUG NAAR APPLE INC. ("TÁO"). U ONTVANGT ĐẠT UW GELD TERUG CỦA EEN TEGOED, INDIEN VAN TOEPASSING.

 1. INSTALLATIE-EN GEBRUIKSRECHTEN.U đăng één exemplaar van de phần mềm installeren en gebruiken op een iOS-apparaat, các zoals toegestaan op grond van de gebruiksregels van de Apple Store.

  1. Phần mềm van Derden.Trong de phần mềm kunnen toepassingen van een derde partij zijn opgenomen khuôn cửa Microsoft, niet cửa de derde partij, aan u trong licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst. Eventuele mededingen thỏa mãn betrekking đến toepassingen van derden dienen slechts ter informatie.

  2. Competitieve điểm chuẩn. Indien u een directe đồng thời van Microsoft cong en toegang hebt đến của gebruikmaakt van de phần mềm mười behoeve van competitieve điểm chuẩn, phân tích của informatieverzameling, doet u tegenover Microsoft, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (đã gặp inbegrip van toekomstige) afstand van beperkingen betreffende competitief gebruik, toegang en het verrichten van benchmarktests trong de voorwaarden khuôn van toepassing zijn op uw phần mềm voor zover uw gebruiksvoorwaarden beperkender zijn, của beogen beperkender te zijn, dan de voorwaarden van Microsoft. Indien u geen afstand doet van dergelijke beperkingen trong de bepalingen khuôn van toepassing zijn op uw phần mềm, là het u niet toegestaan u toegang te verschaffen đến deze phần mềm en deze te gebruiken, en zult u đạt Üch niet doen.

 2. GEGEVENSVERZAMELING. De phần mềm kan informatie qua u en uw gebruik van de phần mềm verzamelen en deze naar Microsoft sturen. Microsoft kan deze informatie gebruiken voor het leveren van dịch vụ en het verbeteren van producten en diensten van Microsoft. UW mogelijkheden om hiervan af te zien worden beschreven trong de productdocumentatie. Sommige functies trong de phần mềm kunnen de verzameling van gegevens van gebruikers van uw toepassingen khuôn toegang verkrijgen đến của gebruikmaken van de phần mềm mogelijk maken. Indien u deze functies gebruikt om het verzamelen van gegevens trong uw toepassingen mogelijk te maken, dient u te voldoen aan de voorschriften van het toepasselijk recht, thỏa mãn inbegrip van het verkrijgen van eventueel vereiste toestemming van de gebruiker, en een duidelijk zichtbaar privacybeleid te onderhouden đạt de gebruikers nauwkeurig informeert qua de wijze waarop u tháng sáu gegevens verzamelt, gebruikt en deelt. Meer informatie qua de verzameling en het gebruik van gegevens cửa Microsoft vindt u trong de productdocumentatie en trong de Privacyverklaring van Microsoft op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. U stemt ermee trong alle toepasselijke bepalingen van de Privacyverklaring van Microsoft na te leven.

 3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE.De phần mềm wordt niet verkocht, maar trong licentie gegeven. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking, là het u niet toegestaan (en hebt u niet het recht):

  1. de technische beperkingen trong de phần mềm khuôn ervoor zorgen đạt u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken te omzeilen;

  2. de phần mềm te đảo ngược-engineeren, decompileren disassembleren;

  3. mededelingen van Microsoft haar leveranciers trong de phần mềm te verwijderen te verkleinen, te blokkeren te wijzigen;

  4. de phần mềm te gebruiken voor commerciële, Phi lợi nhuận của inkomsten genererende activiteiten;

  5. de phần mềm op een onwettige manier te gebruiken của gebruiken om phần mềm độc hại te verspreiden; của

  6. de phần mềm te delen, distribueren Truong DH CNTT te lenen, de phần mềm aa bieden als zelfstandige gehoste oplossing voor gebruik cửa anderen, de phần mềm của deze overeenkomst qua te dragen aan een derde partij.

 4. PHẢN HỒI.ALS u Microsoft phản hồi geeft qua phần mềm de, geeft u Microsoft kosteloos het recht om uw phản hồi te gebruiken, te delen en voor commerciële doeleinden te gebruiken op elke manier en voor elk doeleinde. U geeft geen phản hồi khuôn onderhevig là aan een licentie waarvoor Microsoft eigen phần mềm documentatie trong licentie bộ geven aan derden omdat Microsoft uw phản hồi hierin opneemt. Deze rechten blijven gelden nadat deze overeenkomst là beëindigd.

 5. OVERBRENGEN NAAR EEN ANDER APPARAAT. U đăng de phần mềm verwijderen en installeren op een ander apparaat voor gebruik. U đăng deze licentie niet delen op meerdere apparaten.

 6. EXPORTBEPERKINGEN.U dient zich te houden aan alle nationale en quốc tế exportwetten en - voorschriften khuôn van toepassing zijn op de phần mềm, thỏa mãn inbegrip van beperkingen thỏa mãn betrekking đến bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. ZIE http://aka.ms/exporting voor meer informatie qua exportbeperkingen.

 7. ONDERSTEUNINGSSERVICES.Microsoft là op grond van deze overeenkomst niet verplicht ondersteunende diensten te leveren voor de phần mềm. Eventuele ondersteuning wordt geboden "zoals deze là", "thỏa mãn alle tekortkomingen" en zonder enige vorm van garantie.

 8. CẬP NHẬT.De phần mềm kan zo nữ en dan controleren op Cập Nhật en deze voor u downloaden en installeren. U đăng Cập Nhật uitsluitend verkrijgen van Microsoft geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn đạt uw systeem cửa Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze Cập Nhật worden verstrekt. U stemt ermee trong deze automatische Cập Nhật te ontvangen zonder voorafgaande kennisgeving. Trong de Cập Nhật worden mogelijk niet alle bestaande softwarefuncties, diensten randapparaten ondersteund.

 9. BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN. Dit artikel là van toepassing indien u woont trong (của, trong het geval van een bedrijf, indien uw hoofdvestiging zich bevindt trong) de Lan Staten.Indien u en Microsoft een geschil hebben, stemmen u en Microsoft ermee trong 60 dagen te proberen dit informeel te schikken. Indien u en Microsoft daarin niet slagen, stemmen u en Microsoft trong đã gặp bindende individuele arbitrage cửa de Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ ("AAA") op grond van de liên bang phân xử Act ("FAA"), en geen gerechtelijk quy trình aan te spannen mười overstaan van een rechter ban giám khảo. Trong plaats daarvan wordt de beslissing overgelaten aan een neutrale trọng tài. Collectieve processen, collectieve arbitrage, processen trong het algemeen belang en andere processen waarbij iemand optreedt trong een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan. Het combineren van afzonderlijke processen zonder de instemming van alle partijen là evenmin toegestaan. De volledige Arbitrageovereenkomst bevat meer bepalingen en là te vinden op http://aka.ms/arb-agreement-1. U en Microsoft stemmen trong đã gặp deze bepalingen.

 10. BEËINDIGING.Onverminderd alle overige rechten kan de Microsoft deze overeenkomst beëindigen indien u enige voorwaarde ervan niet nakomt. Indien dit zich voordoet, bộ u alle kopieën van de phần mềm en alle onderdelen daarvan vernietigen.

 11. VOLLEDIGE OVEREENKOMST.Deze overeenkomst en eventuele andere voorwaarden khuôn Microsoft verstrekt voor aanvullingen, Cập Nhật của toepassingen van derden, vormen de volledige overeenkomst voor de phần mềm.

 12. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS VOOR GESCHILLENBESLECHTING.Indien de phần mềm là verkregen trong de Lan Staten của Canada, là het recht van de Deutschösterreich provincie waarin u woont (của, trong geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt) voor de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen op grond Van schending ervan, en alle overige vorderingen (đã gặp inbegrip van vorderingen terzake consumentenbescherming mededingingsrecht en onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, đã gặp điện verstande đạt alle zaken đáp ứng betrekking đến arbitrage zijn onderworpen aan de FAA. Indien u de phần mềm hebt verkregen trong een ander đất, là wetgeving van đạt đất van toepassing, đã gặp điện verstande đạt de FAA zeggenschap heeft qua alle zaken thỏa mãn betrekking đến arbitrage. Indien het Amerikaans federaal recht van toepassing là, stemmen u en Microsoft trong đã gặp de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het federale gerechtshof trong vua Quốc, Washington voor alle geschillen khuôn aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd Arbitrage). Indien đạt niet het geval là stemmen u en Microsoft trong đã gặp de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het tòa van vua quận, Washington voor alle geschillen khuôn aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd arbitrage).

 13. DERDE BEGUNSTIGDE.U gaat ermee akkoord đạt Apple en haar dochterondernemingen begunstigden van derden zijn bij deze overeenkomst, en đạt Apple het recht heeft đến het afdwingen van deze overeenkomst.

 14. 14. CONSUMENTENRECHTEN, REGIONALE VERSCHILLEN.Trong deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het là mogelijk đạt u beschikt qua andere rechten, waaronder consumentenrechten trong uw Deutschösterreich, provincie của ứng dụng. Los van uw relatie thỏa mãn Microsoft beschikt u mogelijk Üch qua rechten thỏa mãn betrekking đến de partij waarvan u de phần mềm hebt verkregen. Deze overeenkomst brengt geen wijziging aan trong deze overige rechten indien de wetten trong uw Deutschösterreich, provincie đất dit niet toestaan. Indien u de phần mềm bijvoorbeeld hebt verkregen trong een van de onderstaande regio, của nationale wetgeving van toepassing là, gelden de volgende bepalingen voor u:

  1. Australië.u beschikt qua wettelijke garanties trong het kader van de luật người tiêu dùng Úc en niets trong deze overeenkomst heeft de bedoeling afbreuk te doen aan deze rechten.

  2. Canada.Indien u deze phần mềm hebt verkregen trong Canada, kunt u de ontvangst van Cập Nhật uitschakelen cửa de functie Automatische Cập Nhật Truong DH CNTT te schakelen, de verbinding van uw apparaat thỏa mãn internet te verbreken (indien en wanneer u de verbinding thỏa mãn internet herstelt, zal de phần mềm het zoeken naar en installeren van Cập Nhật echter hervatten) của de phần mềm te verwijderen. De productdocumentatie indien van toepassing, bevat mogelijk Üch meer informatie qua het uitschakelen van Cập Nhật voor uw specifieke apparaat của phần mềm.

  3. Duitsland en Oostenrijk.

   • (i) Garantie.De naar behoren gelicentieerde phần mềm werkt trong đẹp lijnen overeenkomstig hetgeen là beschreven Microsoft-materiaal đạt bij de phần mềm wordt geleverd. Microsoft geeft echter geen contractuele garantie thỏa mãn betrekking đến de gelicentieerde phần mềm.

   • (ii) Aansprakelijkheidsbeperking.Trong geval van opzettelijk handelen, grove nalatigheid, vorderingen op cơ sở van de ướt Productaansprakelijkheid, alsmede trong geval van overlijden của persoonlijk lichamelijk letsel, Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving. 


   Onderworpen aan de voorgaande bepaling (ii), là Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien Microsoft contractuele verplichtingen schendt waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst trong gevaar zou brengen, en op de naleving waarvan een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen (zogeheten "kardinale plichten"). Trong andere gevallen van geringe nalatigheid, là Microsoft niet aansprakelijk.

 15. GEEN GARANTIE. DE PHẦN MỀM WORDT TRONG LICENTIE GEGEVEN "ZOALS DEZE LÀ". U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. INDIEN GEWENST KUNT U APPLE OP DE HOOGTE STELLEN VOOR RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG. VOOR ZOVER LÀ TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, HEEFT APPLE GEEN ENKELE ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES CỦA VOORWAARDEN VAN DE TAY. HET LÀ MOGELIJK ĐẠT U QUA AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN WETTELIJKE GARANTIES BESCHIKT OP GROND VAN UW PLAATSELIJKE WETGEVING, WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER LÀ TOEGESTAAN OP GROND VAN UW LOKALE RECHT WIJST MICROSOFT ALLE IMPLICIETE GARANTIES, ĐÃ GẶP INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE TAY.

 16. 16. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING. INDIEN U NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN GARANTIE GROND HEBT OM SCHADE TE VERHALEN, KUNT U SLECHTS DIRECTE SCHADE VERHALEN OP ALLE LEVERANCIERS MICROSOFT EN DE MICROSOFT ĐẾN VAN HET BEDRAG ĐẠT U HEBT BETAALD VOOR PHẦN MỀM DE. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, THỎA MÃN INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE SCHADE CỬA WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE INCIDENTELE SCHADE.

  Deze beperking geldt voor alles (a) thỏa mãn betrekking đến phần mềm de, diensten, inhoud (inclusief mã) van internetsites van derden toepassingen van derden; en (b) vorderingen trong đô thỏa mãn wanprestatie, garantie voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid andere onrechtmatige daad, của enig andere vordering, trong elk geval voor zover là toegestaan op grond van het toepasselijk recht.De beperking geldt zelfs als Microsoft Apple op de hoogte op de hoogte có moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat trong uw đất regio de uitsluiting của beperking van incidentele schade, gevolgschade andere schade niet là toegestaan.

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

JOS ASIAKAS ASUU (TAI YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA TRÊN) YHDYSVALLOISSA, HÄNEN TULEE JÄLJEMPÄNÄ KOHTA "SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN". TÂY VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISUTAPOIHIN.

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja välillä Microsoft Corporationin (tai sen konserniyhtiön). NE koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja kaikkia Microsoftin palveluja tai ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä että kyseisiin palveluihin tai päivityksiin liittyy uusia tai täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä khác ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä ne muuta asiakkaan tai Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin tai palveluihin liittyviä oikeuksia). JOS ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ TRÊN ALLA MAINITUT OIKEUDET. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT. MIKÄLI ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, EI OHJELMISTOA SAA KÄYTTÄÄ. TÄLLÖIN OHJELMISTO TRÊN PALAUTETTAVA APPLE, INC:LLE ("TÁO") MAHDOLLISTA HYVITYSTÄ VARTEN.

 1. ASENNUS - JA KÄYTTÖOIKEUDET.Asiakas saa asentaa ja käyttää yhtä tämän ohjelmiston kopiota iOS-käyttöjärjestelmäpohjaisissa laitteissaan Applen ứng dụng Storen käyttöehtojen sallimalla tavalla.

  1. Kolmannen osapuolen ohjelmisto.Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joihin Microsoft, ei siis kyseinen kolmas osapuoli, myöntää asiakkaalle käyttöoikeudet tämän sopimuksen nojalla. Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat ilmoitukset trên tarkoitettu asiakkaalle ainoastaan tiedoksi.

  2. Kilpaileva vertailu.Mikäli asiakas trên suora kilpailija joka käyttää ohjelmistoa kilpailevaan vertailuun, analyysiin tai tietojen keräämiseen, asiakas luopuu Microsoftia, sen tytäryhtiöitä ja konserniyhtiöitä (myös tulevia) kohtaan kaikista kilpailevaa käyttöä, pääsyä ja vertailutestausta koskevista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa siltä osin kuin asiakkaan käyttöehdot ovat tai niiden trên tarkoitus olla Microsoftin ehtoja rajoittavampia. Jos asiakas ei luovu tällaisista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa, asiakas ei saa avata tai käyttää tätä ohjelmistoa eikä asiakas tee niin.

 2. TIETOJEN KERÄÄMINEN.Ohjelmisto voi kerätä tietoja asiakkaasta ja asiakkaan ohjelmiston käytöstä ja lähettää ne Microsoftille. Microsoft voi käyttää näitä tietoja toimittamaan palveluita ja kehittämään Microsoftin tuotteita ja palveluita. Asiakkaan mahdolliset esto-oikeudet esitetään tuotedokumentaatiossa. Ohjelmiston eräät toiminnot voivat ottaa käyttöön tietojen keräämisen asiakkaan sovellusten käyttäjiltä, jotka avaavat ohjelmiston ja käyttävät sitä. Jos asiakas käyttää näitä toimintoja tietojen keräämisen käyttöönottoon sovelluksissa asiakkaan tulee täyttää sovellettavassa laissa säädetyt vaatimukset, kuten hankkia mahdollisesti edellytetyt käyttäjän suostumukset, ja asiakkaalla tulee olla selvästi näkyvillä oleva tietosuojakäytäntö jossa tiedotetaan käyttäjiä siitä, miten heidän tietojaan käytetään, kerätään ja jaetaan. Microsoftin harjoittamasta tietojen keräämisestä ja niiden käytöstä trên saatavilla lisätietoja tuotedokumentaatiossa ja Microsoftin tietosuojalausekkeessa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausekkeen soveltuvia ehtoja.

 3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Jollei asiakkaalla ole sovellettavan lain perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, asiakas ei saa (eikä hänellä ole oikeutta):

  1. kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vô ích tietyillä tavoilla;

  2. selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa tai hajottaa ohjelmistoa;

  3. poistaa, pienentää, estää tai muuttaa Microsoftin tai sen toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;

  4.  käyttää ohjelmistoa kaupalliseen, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin;

  5. käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla tai luoda tai välittää haittaohjelmistoja; tai

  6. jakaa julkaista, levittää tai lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön tai siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 4. PALAUTE. Jos asiakas antaa ohjelmistoa koskevaa palautetta Microsoftille, asiakas antaa Microsoftille ilman veloitusta oikeuden käyttää, jakaa ja kaupallistaa asiakaspalautetta haluamallaan tavalla haluamaansa tarkoitukseen. Asiakas ei anna sellaista tietyn käyttöoikeuden alaisuuteen kuuluvaa palautetta, jonka hyödyntäminen Microsoftin ohjelmistossa tai ohjeissa edellyttää Microsoftia myöntämään ohjelmistonsa tai ohjeensa käyttöoikeuden kolmansille osapuolille. Nämä oikeudet ovat voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

 5. SIIRTÄMINEN TOISEEN LAITTEESEEN.Ohjelmiston voi poistaa laitteesta ja asentaa sen tämän jälkeen toiseen laitteeseen asiakkaan käyttöä varten. Käyttöoikeutta ei saa jakaa useille laitteille.

 6. VIENTIRAJOITUKSET. Asiakkaan trên noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja - säännöksiä jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja vientirajoituksista trên osoitteessa http://aka.ms/exporting.

 7. TUKIPALVELUT.Tämä sopimus ei velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja. Mahdollinen tuki toimitetaan "sellaisenaan" ja "mahdollisine vikoineen" ilman minkäänlaisia takuita.

 8. PÄIVITYKSET.Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta ja ladata ja asentaa ne asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia nämä päivitykset vô ích Microsoftilta tai Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä. Microsoftin trên ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä, jotta se voi päivittää ominaisuuden. Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta. Päivitykset eivät ehkä sisällä tai thứ ba kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita tai oheislaitteita.

 9. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN. Tätä kohtaa sovelletaan, jos asiakas asuu (tai yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka trên) Yhdysvalloissa.Jos asiakkaalla ja Microsoftilla trên riita, asiakas ja Microsoft yrittävät ratkaista sen 60 päivän aikana vapaamuotoisesti. Jos ratkaisua ei synny, asiakas ja Microsoft suostuvat sitovaan tapauskohtaiseen välimiesmenettelyyn Associationissa phân xử thương mại Hoa Kỳ hành động liên bang phân xử - lain mukaisesti ("FAA"), eikä kumpikaan nosta kannetta tuomioistuimessa. Sen sijaan á ratkaisee puolueeton välimies. Ryhmäkanteet joukkosovittelut, yksityiset lakimiestoimet yleisen edun nimissä ja muut menettelyt, joissa joku muu toimii edustajana, trên kielletty. Yksittäisiä menettelyitä ei saa yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa. Täydellinen välityssopimus sisältää enemmän ehtoja ja se trên saatavilla osoitteessa http://aka.ms/arb-agreement-1. Asiakas ja Microsoft hyväksyvät nämä ehdot.

 10. VOIMASSAOLON PÄÄTTÄMINEN.Jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, Microsoft voi irtisanoa sopimuksen muihin oikeuksiin vaikuttamatta. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaan trên hävitettävä kaikki ohjelmiston kopiot ja kaikki ohjelmisto-osat.

 11. KOKO SOPIMUS.Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten tai kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.

 12. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUPAIKKA.Jos asiakas trên hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa tai Kanadassa, asiakkaan asuinosavaltion tai - provinssin (tai yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, sen rikkomista koskeviin vaateisiin ja kaikkiin muihin vaateisiin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta, tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA-lakia. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA-lakia. Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla trên asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin vua Countyssa sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella trên yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta). Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin vua Countyssa sijaitsevalla cao Courtilla (ylioikeus) trên yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta).

 13. KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJA.Asiakas suostuu siihen, että Apple ja sen konserniyhtiöt ovat tämän sopimuksen kolmansia osapuolia edunsaajina, ja että Applella trên oikeus panna tämä sopimus täytäntöön.

 14. 14. KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET VARIAATIOT.Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten, alueellisten tai kansallisten lakien mukaisia oikeuksia, mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan ja Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, jos paikallinen, alueellinen tai kansallinen laki ei niin salli. Jos asiakas esimerkiksi trên hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai jos pakollinen maan laki trên voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:

  1. Nước Úc.Asiakkaalla trên Úc kuluttajalaista johtuvia takuita, eikä tätä sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.

  2. Canada.Jos asiakas trên hankkinut ohjelmiston Kanadassa, asiakas voi estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon địa điểm ưa thích päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (jos ja kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin, ohjelmisto voi kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista) tai poistamalla ohjelmiston asennuksen. Tuotedokumentaatiossa, mikäli sellainen trên, voidaan myös selittää tarkemmin, miten asiakkaan laitteen tai ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.

  3. Saksa ja Itävalta.

   • (i) Takuu.Ohjelmisto, jollaonasianmukainenkäyttöoikeus toimiioleellisesti, kutenohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Microsoft ei kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.

   • (ii) Vastuunrajoitus.Jos kyseessä trên tahallinen toiminta törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset tai kuolemantapaus, vammautuminen tai fyysinen vaurio, Microsoft trên korvausvelvollinen mukaan khác. 


   Mikäli edellä olevasta (ii) kohdasta ei muuta johdu, Microsoft trên korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta vô ích, jos Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan, joiden rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut "merkittävät velvollisuudet"). Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta.

 15. TAKUUN POISSULKEMINEN. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN. ASIAKAS SAA KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. ASIAKAS VOI HALUTESSAAN OTTAA YHTEYTTÄ APPLEEN JA PYYTÄÄ HANKINTAHINNAN PALAUTUSTA. SOVELLETTAVAN LAIN MÄÄRÄYKSIÄ LUKUUN OTTAMATTA APPLELLA EI OLE MITÄÄN MUITA TAKUUVELVOITTEITA. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLA VOI OLLA PAIKALLISEN KHÁC SÄÄDÖKSISTÄ JOHTUEN MUITA SELLAISIA KULUTTAJAN OIKEUKSIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, JOIHIN TÄMÄ SOPIMUS EI VOI VAIKUTTAA. PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE ĐỊA ĐIỂM ƯA THÍCH KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 16. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. JOS ASIAKKAALLA TRÊN PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN ĐỊA ĐIỂM ƯA THÍCH SULKEMISESTA HUOLIMATTA ASIAKAS VOI SAADA APPLELTA, MICROSOFTILTA JA MICROSOFTIN TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA JA KORVAUSSUMMA TRÊN ENINTÄÄN ASIAKKAAN OHJELMISTOSTA MAKSAMA SUMMA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUKSIA MUIHIN VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAI SATUNNAISET VAHINGOT TAI LIIKEVOITON MENETTÄMINEN.

  Tämä rajoitus koskee (a) kaikkea mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa; Ja (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta tai ehdosta; ankaraa vastuuta, laiminlyöntiä tai muuta oikeudenvastaista tekoa tai mitä tahansa muuta vaadetta; kussakin tapauksessa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.SE trên voimassa myös, vaikka Microsoft tai Apple tiesi tai sen olisi tullut tietää näiden vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa provinsseissa tai maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa tai maissa.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

SI VOUS RÉSIDEZ (OU SI VOTRE SIEGE XÃ HỘI SE TROUVE) AUX ÉTATS-UNIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA MỆNH ĐỀ «ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ» DE L'ARTICLE CI-DESSOUS, QUI AFFECTE VOS DROITS EN CAS DE LITIGE.

Les présents termes du contrat de licence thành phần bỏ contrat entre vous et Microsoft Corporation (ou l'un de ses affiliés). ILS s'appliquent au logiciel désigné ci-dessus et aux dịch vụ ou mises à jour de logiciels fournis par Microsoft (à moins que d'autres termes n'accompagnent ces éléments, auquel cas ces derniers s'appliquent prospectivement et ne modifient pas vos droits ni ceux de Microsoft en ce qui concerne les logiciels ou dịch vụ mis à jour au préalable). SI VOUS VOUS CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DU CONTRAT DE LICENCE, VOUS AVEZ LES DROITS CI-DESSOUS. EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ CES TERMES. SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL ET RETOURNEZ-LE À APPLE INC. («APPLE») AFIN D'OBTENIR BỎ REMBOURSEMENT OU BỎ AVOIR, LE CAS ÉCHÉANT.

 1. CÀI ĐẶT ET DROITS D'UTILISATION.Chương trình cài đặt pouvez vous et utiliser une copie du logiciel sur bỏ appareil avec système d'exploitation iOS, conformément aux règles d'utilisation de l'App Store.

  1. Logiciel tầng. Le logiciel peut inclure des ứng dụng de tầng que Microsoft, et không le tầng, vous concède sous licence aux termes du présent contrat. Les nhắc đến éventuelles thân aux ứng dụng de tầng sont incluses đổ votre thông tin uniquement.

  2. Kiểm tra d'évaluation concurrentielle. Si vous êtes bỏ trực tiếp đồng thời, et accédez au logiciel ou l'utilisez à des cánh thăng bằng kiểm tra de d'évaluation concurrentielle, d'analyse ou de collecte d'informations, vous renoncez à l'encontre de Microsoft, ses filiales et ses affiliés (y compris prospectivement) à toutes hạn chế d'utilisation concurrentielle, d'accès et de kiểm tra d'évaluation concurrentielle dans les termes qui régissent l'utilisation du logiciel, dans la mesure où vos tiết d'utilisation sont ou prétendent être, cộng với restrictives que les điều kiện prévues par Microsoft. Si vous ne renoncez pas auxdites hạn chế dans les termes régissant l'utilisation de votre logiciel, vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce logiciel ni à l'utiliser et vous vous engagez à ne pas le faire.

 2. COLLECTE DES DONNÉES.Le logiciel peut collecter des thông tin sur vous et votre sử dụng du logiciel et les envoyer à Microsoft. Dịch vụ Microsoft est dễ bị d'utiliser ces thông tin đổ fournir des et améliorer ses produits et dịch vụ. Vos droits de désactivation, le cas échéant, sont indiqués dans la tài liệu hướng dẫn du produit. Certaines fonctionnalités du logiciel peuvent permettre la collecte de données auprès des utilisateurs des ứng dụng qui accèdent au logiciel ou l'utilisent. Si vous utilisez ces fonctionnalités đổ permettre la collecte de données dans vos ứng dụng, vous devez le faire en toute conformité avec la réglementation áp dụng, notamment en obtenant le consentement de l'utilisateur et en maintenant une politique de confidentialité biên Hiển thị qui informe les utilisateurs de l'utilisation, de la collecte et du partage de leurs données. Consultez la Déclaration de Confidentialité de Microsoft à l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 et la tài liệu hướng dẫn du produit đổ cộng d'informations sur la collecte et l'utilisation de vos données. Vous acceptez de vous conformer à toutes les quy định applicables de la Déclaration de Confidentialité de Microsoft.

 3. VÔ ĐỊCH D'APPLICATION DE LA LICENCE. Le logiciel n'est pas vendu mais concédé sous giấy phép. Microsoft se réserve tous les autres droits. Sauf si la réglementation áp dụng vous confère d'autres droits, nonobstant la présente quy định giới hạn, vous n'êtes pas autorisé à:

  1. contourner les hạn chế kỹ thuật contenues dans le logiciel qui vous permettent de l'utiliser d'une certaine façon;

  2. reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler;

  3. supprimer, réduire, bloquer ou bộ điều chỉnh toute đề cập légale de Microsoft ou de ses fournisseurs dans le logiciel;

  4. utiliser le logiciel pour des activités commerciales, qu'elles soient à nhưng không phải lucratif ou lucratif;

  5. utiliser le logiciel d'une manière contraire à la législation ou đổ créer ou propager des logiciels malveillants; ou

  6. partager, thành phố publier, distribuer ou prêter le logiciel ou le fournir en ý que giải pháp hébergée autonome utilisable mệnh autrui, ou transférer le logiciel ou ce contrat à bỏ tầng.

 4. COMMENTAIRES. Si vous faites phần de vos commentaires concernant le logiciel à Microsoft, vous concédez gracieusement à Microsoft le droit d'utiliser, de partager et de commercialiser vos commentaires de quelque façon que ce soit et à toute đuôi. Vous ne fournirez pas de commentaires faisant l'objet d'une licence qui áp đặt à Microsoft de concéder sous licence con logiciel ou sa tài liệu à des tầng du fait que nous y incluons vos commentaires. CES droits survivent au présent contrat.

 5. TRANSFERT À BỎ AUTRE DISPOSITIF. Vous êtes autorisé à désinstaller le logiciel et à l'installer sur bỏ autre dispositif đổ votre propre sử dụng. Vous n'êtes pas autorisé à partager la présente licence entre plusieurs dispositifs.

 6. HẠN CHẾ À L'EXPORTATION.Vous devez vous conformer à toutes les lois et réglementations nationales et internationales en matière d'exportation concernant le logiciel qui contiennent des hạn chế en matière de điểm đích, d'utilisateurs finaux et d'utilisation finale. Đổ cộng d'informations sur les hạn chế à l'exportation, consultez le site http://aka.ms/exporting.

 7. CÁC PHƯƠNG PHÁP D'ASSISTANCE DỊCH VỤ. Microsoft n'a aucune nghĩa vụ de fournir des services d'assistance phương pháp đổ le logiciel en vertu de ce contrat. Dịch vụ Les d'assistance phương pháp sont fournis «en l'état», «avec toutes les hoàn hảo» et sans aucune garantie.

 8. MISES À JOUR.Le logiciel peut régulièrement rechercher des mises à jour, qu'il télécharge et installe automatiquement. Vous ne pouvez obtenir des mises à jour qu'auprès de Microsoft ou de nguồn autorisées. Microsoft peut avoir besoin de mettre à jour votre système đổ vous fournir les mises à jour. Vous acceptez de recevoir ces mises à jour automatiques sans autre préavis. CES mises à jour ne peuvent pas inclure ou prendre en tính phí tous les dịch vụ, fonctionnalités logicielles ou périphériques existants.

 9. ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX TẬP THỂ HÀNH ĐỘNG. Le présent bài viết s'applique si vous résidez (ou, dans le cas d'une entreprise si votre Siege xã hội se trouve) aux États-Unis. En cas de litige nous opposant, vous et nous consentons à nous accorder bỏ délai de soixante (60) jours đổ tenter de régler le différend à l'amiable, de manière informelle. En l'absence d'entente passé ce délai, vous et nous consentons à soumettre le litige à une procédure individuelle d'arbitrage exécutoire devant l'American Hiệp hội phân xử (l'«AAA») selon les principes de la lợi Thụy d'arbitrage («liên bang Phân xử Act» ou «FAA»), et không à la compétence d'un juge ou d'un ban giám khảo.Le litige huyết thanh soumis à bỏ arbitre neutre.Ni vous ni nous ne tenterons de résoudre quelque litige que ce soit dans le cadre d'une hành động de groupe d'un arbitrage collectif, d'une hành động intentée mệnh bỏ procureur cử privé ou de toute autre procédure dans laquelle une des bên agirait à thị représentatif. L'intégralité du Contrat d'Arbitrage contient plus de quy định et est disponible sur le site http://aka.ms/arb-agreement-1. Vous et nous acceptons les présentes điều kiện.

 10. RÉSILIATION.Sans préjudice de tous autres droits, Microsoft pourra résilier le présent contrat si vous n'en respectez pas les tiết générales. Dans ce cas, vous devrez détruire tous les exemplaires du logiciel et tous ses composants.

 11. INTÉGRALITÉ DES HIỆP ĐỊNH.Điều kiện Le présent contrat ainsi que les concernant les suppléments, les mises à jour ou les ứng dụng de tầng thành phần l'intégralité des dành en ce qui concerne le logiciel.

 12. RÉGLEMENTATION ÁP DỤNG ET TÒA ÁN COMPÉTENT.Si vous avez acheté le logiciel aux États-Unis ou au Canada, les lois de l 'État ou de la tỉnh où vous résidez (ou, dans le cas d'une entreprise où se trouve votre Siege xã hội) régissent l' interprétation du présent contrat, les réclamations đổ vỡ du présent contrat et toutes les autres réclamations (y compris celles fondées sur la bảo vệ des consommateurs, la sự tranh đua déloyale et les délits), sans tenir compte de leurs bố trí thân aux conflits de lois, si n'est ce que la lợi Thụy d'arbitrage (« Ou Act phân xử liên bang» «FAA») régit toutes les bố trí thân à l'arbitrage. Si vous avez acquis le logiciel dans bỏ autre trả tiền, les lois de ce trả s'appliquent, si ce n'est que la lợi Thụy d'arbitrage régit toutes les bố trí thân à l'arbitrage. S'il existe une compétence Thụy, les bên consentent irrévocablement à ce que tout litige soumis à bỏ tòa án soit soumis à la compétence riêng des tribunaux fédéraux siégeant dans le comté de vua (vua Quốc) Washington, États-Unis (à l'exclusion de l'arbitrage). Dans le cas contraire, vous et vous consentons irrévocablement à ce que tout litige soumis à bỏ tòa án soit soumis à la compétence riêng de la Cour Supérieure du comté de vua (vua Quốc) Washington, États-Unis (à l'exclusion de l'arbitrage).

 13. BÉNÉFICIAIRE TẦNG.Vous acceptez qu'Apple et ses filiales soient les bénéficiaires tầng du présent contrat et reconnaissez qu'Apple est en droit de faire thiên vị les termes du présent contrat.

 14. DROITS DES CONSOMMATEURS BIẾN SELON LES RÉGIONS.Le présent contrat décrit certains droits légaux. Vous pouvez bénéficier d'autres droits, y compris des droits des consommateurs, prévus mệnh les lois de votre État, tỉnh ou pays. Indépendamment de votre mối quan hệ avec Microsoft, vous pouvez également bénéficier de certains droits à l'égard de la partie auprès de laquelle vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas ces autres droits si les lois de votre État, tỉnh ou trả ne le permettent pas. Mệnh exemple, si vous avez acquis le logiciel dans l'une des régions ci-dessous ou si une lợi nationale s'applique, vous êtes tenu de vous conformer aux bố trí suivantes:

  1. Australie.La lợi australienne sur la consommation (Pháp luật người tiêu dùng Úc) vous accorde des garanties statutaires qu'aucun élément du présent contrat ne peut affecter.

  2. Canada.Si vous avez acheté le logiciel au Canada, đổ ne plus recevoir de mises à jour, vous pouvez désactiver la fonction Mises à jour automatiques, déconnecter votre dispositif d'Internet (néanmoins, le logiciel recherchera et installera les mises à jour disponibles automatiquement dès la reconnexion du dispositif à Internet) ou désinstaller le logiciel. La tài liệu hướng dẫn du produit, le cas échéant peut également indiquer chú thích désactiver les mises à jour de votre produit ou dispositif spécifique.

  3. Allemagne et Autriche.

   • (i) Garantie.Le logiciel sous giấy phép valable fonctionnera, đổ l'essentiel, le comme décrit la tài liệu de Microsoft qui l'accompagne. Microsoft n'accorde toutefois aucune autre garantie contractuelle tương đối au logiciel sous giấy phép.

   • (ii) quy định giới hạn de responsabilité.En cas de faute intentionnelle de faute lourde, de réclamation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ou de faute entraînant bỏ décès ou des préjudices corporels ou matériels, Microsoft huyết thanh tenue légalement chịu trách nhiệm. 


   Sous réserve de la mệnh đề (ii) qui précède, la responsabilité de Microsoft đổ négligence légère ne huyết thanh engagée qu'en cas de manquement aux nghĩa vụ contractuelles essentielles à la bonne exécution du présent contrat, dans la mesure où ledit manquement compromet l'objet même du présent contrat et la confiance des partenaires contractuels tương đối au tôn trọng de ces dernières (les «nghĩa vụ majeures»). La responsabilité de Microsoft ne huyết thanh pas engagée en cas d'autres fautes légères.

 15. LOẠI TRỪ DE GARANTIE. LE LOGICIEL EST CONCÉDÉ SOUS GIẤY PHÉP «EN L'ÉTAT». VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES LIÉS À CON SỬ DỤNG. SI VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS POUVEZ TRANSMETTRE À APPLE UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT. DANS LES LIMITES PERMISES MỆNH LA RÉGLEMENTATION ÁP DỤNG, APPLE N'AURA AUCUNE AUTRE NGHĨA VỤ DE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT. MICROSOFT N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE OU ĐIỀU KIỆN EXPRESSE. VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE DROITS DES CONSOMMATEURS SUPPLÉMENTAIRES OU DE GARANTIES LÉGALES DANS LE CADRE DU DROIT CỤC BỘ QUE CE CONTRAT BẮC PEUT BỘ ĐIỀU CHỈNH. DANS LA MESURE PERMISE MỆNH LA LÉGISLATION BẢN ĐỊA, MICROSOFT EXCLUT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À BỎ SỬ DỤNG PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

 16. GIỚI HẠN ET LOẠI TRỪ DE RECOURS ET DE DOMMAGES. SI VOUS AVEZ DES HỌA TIẾT DE RÉCLAMATION DE DOMMAGES NONOBSTANT L'EXCLUSION DE GARANTIE PRÉCÉDENTE, VOUS POUVEZ OBTENIR AUPRÈS D'APPLE, DE MICROSOFT OU DE SES FOURNISSEURS UNE INDEMNISATION UNIQUEMENT EN CAS DE DOMMAGES SẼ CHUYỂN HƯỚNG ET DANS LA LIMITE DU MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ ĐỔ LE LOGICIEL VOUS BẮC POUVEZ PRÉTENDRE À AUCUNE INDEMNISATION ĐỔ LES AUTRES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU SỰ CỐ ET LES PERTES DE BÉNÉFICES.

  Cette quy định giới hạn s'applique (a) à toute vụ việc liée au logiciel, aux dịch vụ ou au contenu (y compris le mã) figurant sur des site Internet tầng ou dans des ứng dụng tierces; et (b) aux réclamations đổ manquement aux termes du contrat ou vi phạm de garantie ou de điều kiện, responsabilité sans faute, négligence ou autre délit. ou à toute autre réclamation; selon le cas, dans la limite autorisée mệnh la réglementation áp dụng.Elle s'applique également même si Microsoft ou Apple connaissait l'éventualité d'un điện thoại hổ. La quy định giới hạn ou l'exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être áp dụng si votre État, tỉnh ou trả tiền n'autorise pas l'exclusion ou la quy định giới hạn de responsabilité đổ les dommages sự cố, indirects ou de quelque thiên nhiên que ce soit.

MICROSOFT-PHẦN MỀM-LIZENZBESTIMMUNGEN

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

WENN HUY IHREN WOHNSITZ TRONG DEN VEREINIGTEN STAATEN KHAMTIENG (ODER EIN UNTERNEHMEN MIT HAUPTSITZ TRONG DEN VEREINIGTEN STAATEN SIND), LESEN HUY BITTE KHUÔN KLAUSEL "BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN" UNTEN. QUA ĐỜI BETRIFFT KHUÔN BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN.

Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen và der Microsoft Corporation (oder einem mit Microsoft verbundenen Unternehmen). Huy gelten für khuôn oben bezeichnete phần mềm và alle Cập Nhật von Microsoft-Diensten và-phần mềm (insoweit nicht solche Dienste oder Cập Nhật von neuen oder zusätzlichen Bestimmungen begleitet werden, trong welchem mùa thu diese anderen Bestimmungen prospektiv wirken và Ihre và giảm Rechte von Microsoft bezüglich der phần mềm oder Dienste vor dem Cập Nhật nicht berühren). WENN HUY DIESE LIZENZBESTIMMUNGEN EINHALTEN, VERFÜGEN HUY CT GIẢM NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN RECHTE. INDEM HUY KHUÔN PHẦN MỀM NUTZEN, ERKENNEN HUY DIESE BESTIMMUNGEN MỘT. WENN HUY NICHT ZUSTIMMEN VERWENDEN HUY KHUÔN PHẦN MỀM BITTE NICHT, SONDERN CHO HUY ZUR EVENTUELLEN ERSTATTUNG ODER GUTSCHRIFT MỘT APPLE INC. ("TÁO") ZURÜCK.

 1. RECHTE ZUR CÀI ĐẶT UND NUTZUNG.Huy sind berechtigt, eine Kopie der phần mềm auf einem iOS-basierten Gerät wie trong den cửa hàng ứng dụng của Apple Nutzungsregeln des erlaubt zu installieren và zu nutzen.

  1. Drittanbietersoftware.Giảm phần mềm kann Drittanbieteranwendungen enthalten, giảm Microsoft, nicht der Drittanbieter, unter diesem Vertrag một lizenziert huy. Eventuell enthaltene Hinweise zu Drittanbieteranwendungen werden nur zu Ihrer thông tin gegeben.

  2. Wettbewerbsvergleiche.Wenn huy ein direkter Wettbewerber sind và zu Zwecken des Wettbewerbsvergleichs, der Konkurrenzanalyse oder Informationsgewinnung auf khuôn phần mềm zugreifen oder giảm phần mềm nutzen verzichten huy (auch trong khuôn Zukunft wirkend) Microsoft, deren Tochtergesellschaften và verbundenen Unternehmen gegenüber auf Beschränkungen bezüglich Nutzung, Zugriff và Vergleichstests durch den Wettbewerb trong den für Ihre phần mềm geltenden Bestimmungen trong dem Umfang, trong dem Ihre Bestimmungen zur Nutzung restriktiver sind oder sein sollen als khuôn Bestimmungen von Microsoft. Wenn huy auf solche beabsichtigten Beschränkungen trong den Bestimmungen zu Ihrer phần mềm nicht verzichten ist es Ihnen nicht gestattet, auf diese phần mềm zuzugreifen, và huy werden giảm phần mềm nicht nutzen.

 2. DATENERFASSUNG.Giảm phần mềm kann Informationen CT huy và khuôn Nutzung der phần mềm durch huy erfassen và một senden Microsoft. Microsoft kann diese Informationen verwenden, um Dienste bereitzustellen và um trường và Dienste von Microsoft zu verbessern. Ihre etwaigen Rechte, qua đời auszuschließen, sind trong der Produktdokumentation beschrieben. Các tính năng Einige trong phần mềm der ermöglichen eventuell giảm Datenerfassung von Nutzern Ihrer Anwendungen, khuôn auf khuôn phần mềm zugreifen oder khuôn phần mềm nutzen. Wenn huy diese tính năng zur Datenerfassung trong Ihren Anwendungen nutzen, sind huy zur Einhaltung von anwendbarem Recht, unter anderem zur Einholung einer erforderlichen Zustimmung des Nutzers, và dazu verpflichtet, eine einschlägige Datenschutzrichtlinie Zur thông tin der Nutzer zu unterhalten, wie huy deren Daten verwenden, erfassen và weitergeben. Weitere Informationen zur Erfassung và Verwendung von Daten durch Microsoft find huy trong der Produktdokumentation và trong der Microsoft-Datenschutzerklärung unter https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Huy verpflichten sich, alle entsprechenden Bestimmungen der Microsoft-Datenschutzerklärung einzuhalten.

 3. GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ.Giảm phần mềm wird lizenziert, nicht verkauft. Alle anderen Rechte verbleiben bei Microsoft. Außer anwendbares Recht räumt Ihnen jenseits dieser Einschränkung umfangreichere Rechte ein, sind huy nicht berechtigt,

  1. một) technische Beschränkungen trong phần mềm der zu umgehen, giảm Ihnen khuôn Nutzung nur trong bestimmter Weise ermöglichen,

  2. b) giảm phần mềm zurückzuentwickeln (đảo ngược kỹ thuật), zu dekompilieren oder zu disassemblieren,

  3. Hinweise von Microsoft oder deren Lieferanten trong phần mềm der zu entfernen zu minimieren, zu blockieren oder zu ändern,

  4. giảm phần mềm für kommerzielle, nicht auf Gewinn oder auf Gewinn gerichtete Aktivitäten zu nutzen,

  5. giảm phần mềm auf eine Weise zu verwenden, khuôn gegen das Gesetz verstößt, oder Schadprogramme zu erstellen oder zu verbreiten oder

  6. giảm phần mềm weiterzugeben zu veröffentlichen, zu verbreiten oder zu verleihen, giảm phần mềm als eine eigenständige gehostete Lösung zur Nutzung durch andere bereitzustellen oder khuôn phần mềm oder diesen Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.

 4. PHẢN HỒI. Wenn huy Microsoft phản hồi zur phần mềm cho berechtigen huy Microsoft, phản hồi Ihr zu verwenden, một Dritte weiterzugeben và für kommerzielle Zwecke và trong jeglicher Weise và für jeglichen Zweck zu nutzen, ohne dafür Gebühren zu berechnen. Huy dürfen kein phản hồi cho das unter einen Lizenzvertrag fällt, der es erforderlich macht, dass Microsoft khuôn eigene phần mềm oder Dokumentation một lizenziert Dritte, à Microsoft Ihr Feedback einfließen lässt. Diese Rechte sind CT giảm Laufzeit dieses Vertrags hinaus gültig.

 5. ÜBERTRAGUNG AUF EIN ANDERES GERÄT.Huy sind berechtigt, giảm phần mềm zu deinstallieren và auf einem anderen Gerät zu Ihrer Verwendung zu installieren. Huy sind nicht berechtigt, diese Lizenz auf mehreren Geräten zu verwenden.

 6. AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN. Huy sind verpflichtet, alle nationalen và internationalen Exportgesetze và Exportbestimmungen einzuhalten, khuôn für khuôn phần mềm gelten và auch Beschränkungen trong Bezug auf Bestimmungsorte, Endbenutzer và khuôn Endnutzung enthalten. Weitere Informationen zu Ausfuhrbeschränkungen find huy unter http://aka.ms/exporting.

 7. SUPPORTSERVICES.Microsoft ist unter diesem Vertrag nicht zu Supportleistungen für giảm phần mềm verpflichtet. Hỗ trợ Etwaiger wird "wie besehen", "mit allen Fehlern" và ohne jegliche Gewähr geleistet.

 8. CẬP NHẬT.Giảm phần mềm darf trong regelmäßigen Abständen Cập Nhật-Suchen vornehmen và gefundene Cập Nhật für huy herunterladen và installieren. Huy dürfen Cập Nhật nur von Microsoft oder autorisierten Quellen beziehen. Microsoft cần eventuell Ihr Betriebssystem aktualisieren, um Cập Nhật zur Verfügung stellen zu können. Huy stimmen zu, diese automatischen Cập Nhật ohne weitere Mitteilung zu erhalten. Es ist möglich, dass Cập Nhật nicht alle vorhandenen Softwarefeatures, Dienste oder Peripheriegeräte erfassen oder unterstützen.

 9. BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN. Dieser Abschnitt findet Anwendung, wenn huy trong den Vereinigten Staaten leben (oder als Unternehmen Ihren Hauptsitz trong den Vereinigten Staaten khamtieng). Für den mùa thu eines Konflikts zwischen Ihnen và Microsoft verständigen huy và wir uns auf einen Zeitraum von 60 Tagen trong dem sich beide Seiten um eine außergerichtliche Einigung bemühen. Für den mùa thu, dass Ihnen và Microsoft ren nicht gelingt, vereinbaren beide Parteien, giảm Angelegenheit auf Einzelbasis trong einem bindenden Schiedsverfahren des amerikanischen Schiedsverbands ("AAA", Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ) nach dem US- Bundesschiedsgesetz ("FAA", liên bang phân xử Act) zu schlichten và nicht vor einem ordentlichen Gericht oder Geschworenengericht zu klagen.Stattdessen wird ein neutraler Schiedsrichter entscheiden. Sammelklagen, Sammelschiedsverfahren, riêng tư luật sư chung hành động (nur Hoa Kỳ: Klagen einer Privatperson im öffentlichen Interesse) và andere Verfahren, trong denen eine người stellvertretend agiert sind nicht zulässig, ebenso nicht das Zusammenlegen einzelner Verfahren ohne giảm Zustimmung aller Parteien. Der gesamte Schiedsvertrag enthält weitere Bestimmungen và ist verfügbar unter http://aka.ms/arb-agreement-1. Huy và Microsoft stimmen diesen Bestimmungen zu.

 10. KÜNDIGUNG.Unbeschadet weiterer Rechte ist Microsoft zur Kündigung dieses Vertrages berechtigt, wenn huy eine Bestimmung oder Bedingung des Vertrages nicht einhalten. Trong dem mùa thu sind huy verpflichtet, alle Kopien der phần mềm và aller ihrer Bestandteile zu vernichten.

 11. GESAMTER VERTRAG.Dieser Vertrag sowie etwaige Bestimmungen, giảm Microsoft für Ergänzungen, Cập Nhật oder Drittanbieteranwendungen vorsieht, stellen den gesamten Vertrag CT khuôn phần mềm dar.

 12. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND.Wenn huy khuôn phần mềm trong den Vereinigten Staaten oder Canada erworben khamtieng, unterliegen giảm Auslegung dieses Vertrages, Ansprüche wegen seiner Verletzung và alle anderen Ansprüche (einschließlich gründend auf Verbraucherschutz, unlauterem Wettbewerb và unerlaubter Handlung) unter Ausschluss der Kollisionsnormen den Gesetzen des Staats oder der Provinz, trong der huy Ihren Wohnsitz khamtieng (oder als Unternehmen Ihren Hauptsitz khamtieng), alle Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem U.S.-Bundesschiedsgesetz ("FAA", phân xử liên bang Act). Wenn huy giảm phần mềm trong einem anderen đất erworben khamtieng gelten dessen Gesetze, alle Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem U.S.-Bundesschiedsgesetz ("FAA", liên bang phân xử Act). Wenn Hoa Kỳ-Bundesrecht zum Tragen kommt, unterwerfen sich huy và Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) dem Bundesgericht trong vua Quốc, Washington, Hoa Kỳ. Wenn nicht, unterwerfen sich huy và Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) dem tòa cao vua Quốc, Washington, Hoa Kỳ.

 13. DRITTBEGÜNSTIGTER.Huy stimmen zu, dass Apple và deren Tochtergesellschaften Drittbegünstigte dieses Vertrages sind và Apple das Recht zur Durchsetzung dieses Vertrages mũ.

 14. VERBRAUCHERRECHTE; REGIONALE VARIATIONEN.Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. Möglicherweise sehen giảm Gesetze Ihres Staats oder đất andere Rechte, einschließlich Verbraucherrechte, vor. Unabhängig von Ihrer Vertragsbeziehung mit Microsoft khamtieng huy möglicherweise auch Rechte gegenüber der Partei, von der huy khuôn phần mềm erworben khamtieng. Dieser Vertrag ändert diese anderen Rechte nicht, wenn khuôn Gesetze Ihres Staats oder đất eben qua đời ausschließen. Wenn huy giảm phần mềm beispielsweise trong einer der unten genannten Regionen erworben khamtieng oder zwingendes Recht des Landes Anwendung findet, gelten khuôn folgenden Bestimmungen für huy:

  1. Australien.Nach dem luật người tiêu dùng Úc gelten gesetzliche Garantien, và es besteht một keiner Stelle dieses Vertrags khuôn Absicht, diese Rechte einzuschränken.

  2. Canada.Wenn huy diese phần mềm trong Canada erworben khamtieng, können huy den Erhalt von Cập Nhật auf Ihrem Gerät stoppen, indem huy das tính năng für automatische Cập Nhật ausschalten, Ihr Gerät vom Internet trennen (sobald huy wieder eine Verbindung zum Internet herstellen, setzt khuôn phần mềm khuôn Suche nach và khuôn cài đặt bản Cập Nhật von pháo đài) oder khuôn phần mềm deinstallieren. Giảm Produktdokumentation, sofern vorhanden, enthält möglicherweise auch Anweisungen zum Ausschalten von Cập Nhật für Ihr Gerät bzw. Phần mềm Ihre.

  3. Đức và Österreich.

   • (i) Gewährleistung.Giảm ordnungsgemäß lizenzierte phần mềm wird im Wesentlichen wie trong den Microsoft-Materialien, giảm phần mềm der beiliegen, beschrieben arbeiten. Microsoft übernimmt jedoch Kommentare vertragliche Garantie trong Bezug auf khuôn lizenzierte phần mềm.

   • (ii) Haftungsbeschränkung.Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet Microsoft nach den gesetzlichen Bestimmungen.

   Vorbehaltlich der vorangegangenen Klausel (ii) haftet Microsoft nur dann für leichte Fahrlässigkeit, wenn Microsoft diejenigen wesentlichen Vertragspflichten verletzt, deren Erfüllung khuôn ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung den Zweck dieses Vertrags gefährden würde và auf deren Einhaltung eine Partei regelmäßig vertrauen darf (sogenannte "Kardinalpflichten"). Trong anderen Fällen von leichter Fahrlässigkeit haftet Microsoft nicht.

 15. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. GIẢM PHẦN MỀM WIRD "WIE BESEHEN" LIZENZIERT. HUY TRAGEN DAS MIT DER NUTZUNG VERBUNDENE RISIKO. AUF WUNSCH KÖNNEN HUY APPLE BENACHRICHTIGEN, UM EINE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZU ERHALTEN. IM GRÖSSTMÖGLICHEN DURCH DAS ANWENDBARE RECHT ZUGELASSENEN UMFANG MŨ APPLE KOMMENTARE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN JEGLICHER HÌNH. MICROSOFT GEWÄHRT KOMMENTARE AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER GARANTIEN. MÖGLICHERWEISE GELTEN UNTER DEN ÖRTLICH ANWENDBAREN GESETZEN ZUSÄTZLICHE VERBRAUCHERRECHTE ODER GESETZLICHE GARANTIEN, KHUÔN DURCH DIESEN VERTRAG NICHT ABGEÄNDERT WERDEN KÖNNEN. TRONG DEM NACH IHREM ÖRTLICH ANWENDBAREN RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG SCHLIESST MICROSOFT ALLE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN, UNTER ANDEREM GIẢM DER HANDELSÜBLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, AUS.

 16. BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS VON ABHILFEANSPRÜCHEN UND SCHADENERSATZ. WENN HUY TROTZ DES VORSTEHENDEN GARANTIEAUSSCHLUSSES EINEN ANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ KHAMTIENG, KÖNNEN HUY VON APPLE, MICROSOFT VÀ DEN LIEFERANTEN VON MICROSOFT ERSATZ NUR FÜR DIREKTE SCHÄDEN TRONG HÖHE VON BIS ZU DER NHÀ ERHALTEN, GIẢM HUY FÜR KHUÔN PHẦN MỀM GEZAHLT KHAMTIENG. HUY KÖNNEN KEINEN ERSATZ FÜR ANDERE SCHÄDEN ERHALTEN DARUNTER NICHT FÜR FOLGESCHÄDEN, SCHÄDEN ÚC ENTGANGENEM GEWINN, SPEZIELLE, INDIREKTE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN.

  Diese Beschränkung mạ für (a) alles, das giảm phần mềm, Dienste, Inhalte (einschließlich mã) auf Internetseiten Dritter oder Drittanbieteranwendungen betrifft, và für (b) Ansprüche, giảm auf Vertragsverletzung, Verletzung einer Gewährleistung, Garantie oder Zusage, auf verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit oder unerlaubter Handlung gründen, sowie für alle anderen Ansprüche và jeweils trong dem nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang. Huy mũ auch dann Gültigkeit, wenn Microsoft oder Apple von der Möglichkeit der Schäden gewusst mũ oder hätte wissen müssen. Obige Beschränkung và obiger Ausschluss gelten möglicherweise nicht für huy, à Ihr Deutschösterreich oder đất den Ausschluss oder giảm Beschränkung von zufälligen Schäden, Folgeschäden oder sonstigen Schäden nicht gestattet. Wenn huy giảm phần mềm trong Đức oder trong ÖSTERREICH erworben khamtieng, findet khuôn Beschränkung im vorstehenden Absatz "Beschränkung và Ausschluss des Schadenersatzes" auf huy Kommentare Anwendung. Stattdessen gelten für Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich Úc welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlung, giảm folgenden Regelungen: Microsoft haftet bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. Microsoft haftet nicht für leichte Fahrlässigkeit. Wenn huy khuôn phần mềm jedoch trong Đức erworben khamtieng, haftet Microsoft auch für leichte Fahrlässigkeit, wenn Microsoft eine Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung khuôn ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung khuôn Erreichung des Vertragszwecks gefährdet và auf deren Einhaltung huy regelmäßig vertrauen dürfen (bán. "Kardinalpflichten"). Trong diesen Fällen ist giảm Haftung von Microsoft auf typische và vorhersehbare Schäden beschränkt. Trong allen anderen Fällen haftet Microsoft auch trong Đức nicht für leichte Fahrlässigkeit.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ (Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες). Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό και τυχόν υπηρεσίες της ή ενημερώσεις υπηρεσιών της Microsoft (εκτός από το βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή επιπρόσθετους όρους, στην οποία περίπτωση οι Συγκεκριμένοι όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με το λογισμικό ή τις υπηρεσίες που έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων). ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΣΤΗΝ APPLE, INC. («APPLE») ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΙΣΤΩΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού σε μια συσκευή που βασίζεται σε iOS, σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης του καταστήματος εφαρμογών της Apple.

  1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΤΡΊΤΟΥ ΜΈΡΟΥΣ.Το λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει εφαρμογές τρίτων για τις οποίες η Microsoft, και όχι το τρίτο μέρος, σας παραχωρεί άδεια χρήσης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. ΤΥΧΌΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΡΊΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ.

  2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ. Αν είστε απευθείας ανταγωνιστής και χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση στο λογισμικό για λόγους ανταγωνιστικού ελέγχου απόδοσης, ανάλυσης ή συλλογής πληροφοριών, παραιτείστε σε σχέση με τη Microsoft, τις θυγατρικές και τις συγγενείς ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΗΣ (ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ) ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ, Ή ΑΠΟΣΚΟΠΟΎΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ, ΠΙΟ Περιοριστικοί από τους όρους της Microsoft. ΕΆΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΕΝ ΛΌΓΩ ΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΊΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ.

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το λογισμικό ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την από μέρους σας χρήση του λογισμικού και να τις αποστείλει στη Microsoft. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παράσχει υπηρεσίες και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΞΑΊΡΕΣΉΣ ΣΑΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΝΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ. ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ Ή ΈΧΟΥΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΑΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΛΉΨΗΣ ΤΥΧΌΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΊΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ, ΣΥΛΛΈΓΕΤΕ ΚΑΙ ΚΆΝΕΤΕ ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥΣ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από μέρους της Microsoft από την τεκμηρίωση του προϊόντος και τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft.

 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.ΠΑΡΑΧΩΡΕΊΤΑΙ ΜΌΝΟ Η ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. ΔΕΝ ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΆΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΊ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΠΑΡΆ ΤΟΝ ΠΑΡΌΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΙ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ) ΤΑ ΕΞΉΣ:

  1. Η ΠΑΡΆΒΛΕΨΗ ΤΥΧΌΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΌΝΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ,

  2. ΑΠΟΣΥΜΠΊΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΠΗΓΑΊΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ,

  3. Η κατάργηση η ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση τυχόν κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,

  4. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΈΣ Ή ΠΡΟΣΟΔΟΦΌΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ,

  5. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΊΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΚΌΒΟΥΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Ή

  6. Η ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ Η ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ, Η ΔΙΑΝΟΜΉ Ή Ο ΔΑΝΕΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, Η ΠΑΡΟΧΉ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΩΣ ΑΥΤΌΝΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΗ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΑ ΆΤΟΜΑ Ή Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ.

 4. ΣΧΟΛΙΑ. Εάν στείλετε σχόλια στη Microsoft σχετικά με το λογισμικό, δίνετε στη Microsoft, χωρίς χρέωση το δικαίωμα χρήσης, κοινής χρήσης και εμπορευματοποίησης των σχόλιών σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας παροχή σχολίων που υπόκεινται σε άδεια χρήσης η οποία απαιτεί την έκδοση άδειας χρήσης από την Microsoft για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της προς τρίτα μέρη, επειδή η Microsoft συμπεριλαμβάνει τα σχόλιά ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΆ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΝΑ ΙΣΧΎΟΥΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ.

 5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ ΣΕ ΆΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΓΙΑ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΧΡΉΣΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ.

 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΓΧΏΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΎΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΧΡΉΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/exporting.

 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.Η Microsoft, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΈΧΕΙ», «ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΦΆΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΎΗΣΗ.

 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊ ΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΕΛΈΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΆ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ. Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές. Η Microsoft ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσει το σύστημά σας για να σας προσφέρει ενημερώσεις. ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΤΗ ΛΉΨΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΥΤΌΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ. ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ Ή ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ.

 9. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΝΌΤΗΤΑ ΙΣΧΎΕΙ ΕΆΝ ΔΙΑΜΈΝΕΤΕ (Ή, ΕΆΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ Η ΚΎΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΈΔΡΑ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ. Εάν βρίσκεστε σε διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διένεξη αυτή ανεπίσημα εντός 60 ημερών. Εάν δεν καταφέρετε να επιλύσετε τη διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft ότι θα διεξαχθεί δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ), δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας και να μην εγείρετε αγωγή για επίλυση της διένεξης σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων.ΑΝΤΊΘΕΤΑ, ΤΙΣ ΔΙΕΝΈΞΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΎΕΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΉΣ. Δεν επιτρέπονται μηνύσεις στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής συλλογικές διαιτησίες, γενικές αγωγές που εκπροσωπούνται από τη Γενική Εισαγγελία και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στην οποία κάποιος ενεργεί ως αντιπρόσωπος. Δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός ατομικών διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των συμβαλλόμενων μερών. Η πλήρης Σύμβαση Διαιτησίας περιέχει περισσότερους όρους και διατίθεται στη διεύθυνση http://aka.ms/arb-thỏa thuận-1. Η Microsoft και εσείς αποδέχεστε αυτούς τους όρους.

 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους, η Microsoft δικαιούται να καταγγείλει αυτήν τη σύμβαση σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΥΤΉ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΤΟΥ ΜΈΡΗ.

 11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft για συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό.

 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.ΑΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ Ή ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ, ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΜΈΝΕΤΕ (Ή ΕΆΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΌΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ Η ΚΎΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΈΔΡΑ ΣΑΣ) ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΠΕΡΊ ΠΑΡΑΒΊΑΣΉΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΑΘΈΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ), ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΥΧΌΝ ΑΝΤΙΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΧΏΡΑ, ΙΣΧΎΕΙ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗΣ ΧΏΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α. η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που ΕΚΔΙΚΆΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ). Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ).

 13. ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.Συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές της αποτελούν τρίτους δικαιούχους της παρούσας σύμβασης και η Apple έχει το δικαίωμα εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης.

 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.ΑΥΤΉ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. Ανεξάρτητα και πέρα από τη σχέση σας με τη Microsoft, ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του συμβαλλομένου από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΕΦΌΣΟΝ ΤΟΎΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ, ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Ή ΙΣΧΎΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΤΌΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΣΑΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ:

  1. ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ.ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΌΜΟ ΠΕΡΊ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ ΈΧΕΤΕ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΠΡΌΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.

  2. ΚΑΝΑΔΆΣ.Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά, μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων, απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, αποσυνδέοντας τη συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και αν επανασυνδεθείτε στο Internet, το ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΤΟΥΣ) Ή ΚΑΤΑΡΓΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. Η ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΜΠΟΡΕΊ ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ.

  3. ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΊΑ.

   • (i) Εγγύηση.Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε υλικά της Microsoft που συνοδεύουν το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

   • (ii) Περιορισμός Ευθύνης.Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού ή σωματικού τραυματισμού, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

   Σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα (ii), η Microsoft θα ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν η Microsoft έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας ΣΎΜΒΑΣΗΣ, Η ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΘΈΣΕΙ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΣΥΝΕΧΉ ΣΤΌΧΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΈΝΩΝ (ΑΠΟΚΑΛΟΎΜΕΝΕΣ «ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ»). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

 15. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ APPLE ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. H MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Ή ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

 16. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE, ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ MICROSOFT ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

  
Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για Παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση, σε κάθε περίπτωση στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Επίσης, ισχύει ακόμα και εάν η Microsoft ή η Apple γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο ΑΝΩΤΈΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ Ή Η ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΣΑΣ ΕΦΌΣΟΝ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ ΊΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΕΎΛΟΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΈΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΖΗΜΊΕΣ.

LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

HÀ AZ ÖN LAKÓHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉBEN SZÉKHELYE) AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ AKKOR OLVASSA EL AZ ALÁBBI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSÉRE ES MỘT PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZAKASZT. MERT EZEK BEFOLYÁSOLJÁK MỘT JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJÁT.

Một jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön es Microsoft Corporation (vagy egy társvállalata) között. Ezen feltételek một fent nevezett szoftverre es một Microsoft bármely egyéb szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére egyaránt vonatkoznak (kivéve, Hà az ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, mely esetben một jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek tekintendők érvényesnek, Es nem módosítják az Ön vagy một Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz fűződő jogait). HÀ ELFOGADJA JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR ÖN AZ ALÁBB ISMERTETETT JOGOKKAL RENDELKEZIK. AZZAL, HOGY HASZNÁLJA SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA JELEN FELTÉTELEKET. HÀ ÖN NEM FOGADJA EL FELTÉTELEKET, AKKOR BẮC HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁST, HANEM MỘT VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE VAGY JÓVÁÍRÁSA ÉRDEKÉBEN (HÀ VAN ILYEN) JUTTASSA AZT VISSZA AZ APPLE, INC. (MỘT TOVÁBBIAKBAN "TÁO") VÁLLALATHOZ.

 1. TELEPÍTÉSI ES HASZNÁLATI JOGOK. Ön một szoftvernek tetszőleges számú példányát telepítheti es használhatja az Ön iOS-alapú eszközein az Apple alkalmazás-áruház használati szabályainak megfelelően.

  1. Harmadik féltől származó szoftverek.Một szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást, amelynek licencét một jelen szerződés értelmében Microsoft, nem pedig một harmadik fél biztosítja. Một harmadik féltől származó alkalmazásokkal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál.

  2. Összehasonlító teljesítményvizsgálat.Hà Ön egy közvetlen versenytárs, Es összehasonlító teljesítményvizsgálat, elemzés vagy információgyűjtés céljából éri el vagy használja một szoftvert, Ön một Microsofttal, annak leányvállalataival es társvállalataival szemben (es jelenre jövőre nézve egyaránt) lemond az Ön szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt minden olyan korlátozásról, amely az összehasonlítás céljából történő használatra hozzáférésre es teljesítményvizsgálatra vonatkozik, amennyiben az Ön használati feltételei szigorúbbak vagy szigorúbban értelmezendők, bạc hà Microsoft feltételei. Amennyiben Ön nem mond le một szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt korlátozásokról, Önnek tilos elérnie vagy használnia một szoftvert es nem là teszi ezt meg.

 2. ADATGYŰJTÉS. Một szoftver adatokat gyűjthet önről es một szoftver Ön általi használatáról, Es ezeket elküldheti Microsoftnak một. Một Microsoft ezeket az adatokat szolgáltatások nyújtására es một Microsoft termékeinek es szolgáltatásainak továbbfejlesztésére felhasználhatja. AZ Ön letiltásra való jogairól (Hà vannak ilyenek) termékdokumentációban olvashat. Một szoftver bizonyos funkciói engedélyezhetik alkalmazásának azon felhasználóinak adatgyűjtését, akik elérik vagy használják szoftvert một. Hà ezen funkciókat Ön az alkalmazásán belüli adatgyűjtésre használja, eleget kell tennie az alkalmazandó chạy bộ előírásainak, ideértve một szükséges felhasználói tartalom megszerzését es egy olyan kiemelkedő minőségű adatvédelmi irányelv fenntartását, amely pontosan tájékoztatja một felhasználókat az adataik felhasználásáról, gyűjtéséről es megosztásáról. Một Microsoft adatgyűjtési es - felhasználási gyakorlatairól một termékdokumentációban es một Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában olvashat következő címen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Ön vállalja, hogy betartja một Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozat minden alkalmazandó rendelkezését.

 3. MỘT TERJEDELME LICENC.Ön csak một szoftver licencét szerezte meg, tulajdonjogát nem. Một Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön:

  1. Nem kerülheti meg một szoftver olyan technikai korlátozásait, amelyek annak csak meghatározott módokon történő használatát teszik lehetővé;

  2. Nem fordíthatja vissza es nem fejtheti vissza một szoftvert nem nyerheti vissza annak forráskódját;

  3. Nem távolíthatja el, minimalizálhatja, blokkolhatja vagy módosíthatja một Microsoft vagy annak szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;

  4. Nem használhatja một kereskedelmi szoftvert, Phi lợi nhuận vagy bevételszerzési tevékenységekhez;

  5. Nem használhatja một szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; vagy

  6. Nem oszthatja meg, teheti közzé terjesztheti vagy adhatja kölcsön szoftvert một, một szoftvert nem kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, Es một szoftvert vagy một jelen szerződést nem ruházhatja át egyetlen harmadik félre sem.

 4. VISSZAJELZÉS.Hà Ön visszajelzést ad Microsoftnak một szoftverről, Ön díjmentesen jogot biztosít một arra Microsoftnak, hogy az bármely módon es bármely célból használja, megossza vagy kereskedelmileg hasznosítsa az Ön visszajelzését. Ön nem küld olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó licencfeltételek értelmében một Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét vagy dokumentációját, mert một szoftver vagy dokumentáció magában foglalja az Ön visszajelzését. Ezek một rendelkezések một jelen szerződés érvényességének lejárata után là érvényben maradnak.

 5. ÁTRUHÁZÁS EGY MÁSIK KÉSZÜLÉKRE. Một szoftvert eltávolíthatja es một használatához telepítheti azt egy másik eszközre. Ezáltal azonban Ön một licencet nem oszthatja meg több eszköz között.

 6. EXPORTKORLÁTOZÁSOK.Ön köteles betartani vonatkozó szoftverre một, một célterületet es végfelhasználókat một végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi es nemzetközi jogszabályt es előírást. AZ exportkorlátozásokról további tájékoztatás một következő webhelyen található: http://aka.ms/exporting.

 7. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Một Microsoft một jelen szerződés értelmében nem köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani szoftverhez một. Minden biztosított támogatás "adott állapotban", "annak minden hibájával együtt" érhető el bármiféle garanciavállalás nélkül.

 8. FRISSÍTÉSEK.Một szoftver rendszeresen ellenőrizheti, hogy vannak-e frissítések, Es letöltheti es telepítheti frissítéseket một. Ön frissítéseket kizárólag một Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet. Előfordulhat, hogy một frissítések biztosításához một Microsoftnak frissítenie kell az Ön rendszerét. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat hogy một frissítések nem tartalmazzák vagy nem támogatják az összes meglévő szoftverfunkciót, - szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.

 9. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE ES LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. EZ một szakasz akkor vonatkozik Önre, Hà az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található. Ön es một Microsoft abban állapodik meg, hogy HàÖn es Microsoft között jogvita alakul ki, akkor 60 ngủ alatt informális egyeztetéssel megoldást próbálnak találni rá. Hà ez nem jár sikerrel, akkor Ön es Microsoft vállalja, hogy az ügyet một Választottbíróságokról szóló szövetségi törvény (liên bang phân xử hành động, một továbbiakban "FAA") az Amerikai Választottbírósági Szövetség (phân xử thương mại Hoa Kỳ Liên kết, một továbbiakban "AAA") elé viszi, Es annak tùy választottbírósági döntését magára nézve kötelezőnek fogadja el, Es nem indít pert esküdtszék vagy bíró előtt. Ehelyett egy pártatlan választottbíró dönt.Nem megengedett pertársaság một, một pertársaság-jellegű választottbírósági eljárás, một magánvádas eljárás közügynek minősülő esetben es semmilyen más olyan eljárás, amelyben valaki képviselői minőségében lép fel; ugyanakkor az tùy eljárások összevonása sem megengedett az összes érintett fél hozzájárulása nélkül. Một teljes, Választottbíróságokról szóló szerződés további feltételeket tartalmaz amelyeket itt érhet el: http://aka.ms/arb-agreement-1. Ön es một Microsoft elfogadja jelen feltételeket.

 10. FELMONDÁS.Một Microsoft minden más jogról való lemondás nélkül felmondhatja một szerződést jelen, Hà Ön annak bármely feltételét es kikötését megszegi. Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie một szoftver összes példányát es valamennyi alkotórészét.

 11. MỘT TELJESSÉGE SZERZŐDÉS.Một jelen szerződés, valamint megadott által Microsoft, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek alkotják một teljes megállapodást erre szoftverre vonatkozóan.

 12. ALKALMAZANDÓ CHẠY ES VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ HELYEK.Hà Ön az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szerezte là một szoftvert, một jelen szerződés értelmezésével, az azzal kapcsolatos jogviták es minden egyéb követelés tekintetében (beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, một tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével es một szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket là) az Ön lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) szerinti államnak, illetve országnak một törvényei az irányadók, tekintet nélkül một nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire, azzal, hogy một választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Hà một szoftvert bármely más országban szerezte là, az adott ország törvényei az irányadók azzal, hogy một választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Hà megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön es một Microsoft hozzájárulnak Washington állam vua megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához es illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve választottbírósági eljárásokat). Hà nem, akkor Ön es một Microsoft hozzájárulnak Washington állam vua megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához es illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve választottbírósági eljárásokat).

 13. KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK FÉL.Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Apple es annak társvállalatai jelen szerződés kedvezményezettjei legyenek, Es hogy ennek một szerződésnek az Apple érvényt szerezzen.

 14. FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK.Một jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön államának, tartományának vagy országának törvényei más jogokat biztosítanak Önnek, ideértve fogyasztói jogokat là. Một Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal féllel szemben là megillethetik bizonyos jogok, amelytől szoftvert beszerezte. Một jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, Hà az állam, một tartomány vagy az ország törvényei ezt nem engedik meg. Hà például Ön một szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte là, vagy Hà kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre một következő rendelkezések vonatkoznak:

  1. Ausztráliában.Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, Es một jelen szerződésnek nem célja e jogainak csorbítása.

  2. Kanadában.Hà Ön Kanadában szerezte là một szoftvert, leállíthatja một frissítéseket Hà letiltja az automatikus frissítés funkciót, Hà eszközén megszakítja az internetkapcsolatot (de Hà es amikor ismételten csatlakozik, szoftver folytatja một frissítések keresését es telepítését), vagy Hà eltávolítja szoftvert một. AZT, hogy az Ön konkrét eszköze, illetve szoftvere esetében miként kell kikapcsolni frissítéseket một, một tartalmazza dokumentációja sản (Hà van ilyen).

  3. Németország es Ausztria.

   • (i) Szavatosság.Một megfelelően licencelt szoftver alapvetően một szoftverhez mellékelt Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően nhẹ működni. Một Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát một licencelt szoftverhez kapcsolódóan.

   • (ii) một korlátozása felelősség.Szándékos magatartás súlyos gondatlanság, Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál, személyi vagy fizikai sérülés esetén một Microsoft một törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.

   AZ előző (ii) pont alapján một Microsoft csak akkor tartozik felelősséggel một gondatlanságért kismértékű, Hà một Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi meg, amelyek teljesítése elősegíti một jelen szerződés rendelkezéseinek betartását, amelyek megszegése veszélyezteti một jelen szerződés célját, Es amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett "sarkalatos kötelezettségek"). Một kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben một Microsoft nem felelős kismértékű gondatlanságért.

 15. MỘT KIZÁRÁSA SZAVATOSSÁG. MỘT LICENC AZ "ADOTT ÁLLAPOTÚ" SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN MỘT SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. HÀ ÖN ÚGY DÖNT, KÉRHETI MỘT VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉT AZ APPLE VÁLLALATTÓL. AZ APPLE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN MÁS SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZIK. MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. MỘT HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT ÖN OLYAN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL VAGY JOGSZABÁLYI GARANCIÁKKAL LÀ RENDELKEZHET, AMELYEKET MỘT JELEN SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. MICROSOFT EZÚTON A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE MỘT FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ES VONATKOZÓAKAT JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE.

 16. JOGORVOSLATOK ES KÁROK KIZÁRÁSA ES KORLÁTOZÁSA. HÀ AZ ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN ARRA HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, AZ APPLE VÁLLALATTÓL, MICROSOFTTÓL VAGY MỘT MICROSOFT SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, MỘT SZOFTVERÉRT FIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE MỘT KÖVETKEZMÉNYI AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, RENDKÍVÜLI MỘT, MỘT ES KÖZVETETT VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT.

  EZ korlátozás vonatkozik (a) bármely szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve một kódot là) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint (b) szerződésszegéssel một, một garanciális kötelezettségek megsértésével garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben. Korlátozás akkor là érvényes, ha Microsoft vagy az Apple tudott, vagy Hà Microsoftnak vagy az Apple-nek tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy một fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert tagállama megyéje vagy országa nem teszi lehetővé một járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

PERSYARATAN LISENSI PERANGKAT LUNAK MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

NẾU ANDA TINGGAL DI (ATAU NẾU KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ANDA BERLOKASI DI) AMERIKA SERIKAT, HARAP BACA BAGIAN "ARBITRASE YANG MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL" DI BAWAH. KLAUSUL TERSEBUT MEMPENGARUHI PENYELESAIAN SENGKETA.

Persyaratan lisensi ini là perjanjian antara Anda dan Microsoft Corporation (atau salah satu afiliasinya). Persyaratan ini berlaku untuk perangkat lunak yang tercantum di atas dan semua pembaruan perangkat lunak dan layanan Microsoft (kecuali selama layanan atau pembaruan tersebut dilengkapi dengan persyaratan baru atau tambahan, dalam hal ini persyaratan yang berbeda tersebut kemungkinan akan berlaku dan tidak mengubah hak Anda atau Microsoft yang terkait dengan layanan atau perangkat lunak yang telah diperbarui sebelumnya). NẾU ANDA MEMATUHI PERSYARATAN LISENSI INI, ANDA MEMILIKI HAK SEBAGAIMANA TERCANTUM DI BAWAH INI. DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK INI, ANDA MENERIMA PERSYARATAN INI. NẾU ANDA TIDAK MENERIMANYA, JANGAN GUNAKAN PERANGKAT LUNAK TERSEBUT. MELAINKAN, KEMBALIKAN PERANGKAT LUNAK KEPADA APPLE INC. ("TÁO") UNTUK MENDAPATKAN PENGEMBALIAN UANG ATAU KREDIT.

 1. HAK PENGINSTALAN DAN PENGGUNAAN. Anda luật menginstal dan menggunakan satu salinan perangkat lunak ini di perangkat berbasis iOS sebagaimana diizinkan bởi aturan penggunaan Apple App Store.

  1. Perangkat Lunak Pihak Ketiga. Perangkat lunak luật menyertakan aplikasi pihak ketiga yang dilisensikan bởi Microsoft, bukan bởi pihak ketiga, kepada Anda berdasarkan perjanjian ini. Setiap pemberitahuan untuk aplikasi pihak ketiga hanya disertakan sebagai informasi.

  2. Tolok Ukur yang Kompetitif.Nếu Anda là pesaing langsung dan Anda mengakses atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan tolok ukur yang kompetitif, analisis, atau pengumpulan intelijen, Anda mengabaikan setiap pembatasan penggunaan kompetitif, akses, dan uji tolok ukur dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda terhadap Microsoft, anak perusahaannya dan perusahaan afiliasinya (termasuk yang akan datang), sejauh persyaratan penggunaan Anda bersifat, atau dimaksudkan untuk, lebih terbatas dibandingkan persyaratan Microsoft. Nếu Anda tidak mengabaikan pembatasan yang dimaksudkan tersebut dalam persyaratan yang mengatur perangkat lunak Anda, Anda tidak diizinkan untuk mengakses atau menggunakan perangkat lunak ini, dan tidak akan mengakses atau menggunakannya.

 2. PENGUMPULAN DỮ LIỆU.Perangkat lunak luật mengumpulkan informasi tentang Anda dan penggunaan perangkat lunak bởi Anda dan mengirimkannya ke Microsoft. Microsoft luật menggunakan informasi ini untuk menyediakan layanan dan meningkatkan produk serta layanan Microsoft. Nếu ada Hak Anda untuk menyisih, dijelaskan dalam dokumentasi produk. Beberapa Tam di perangkat lunak luật mengaktifkan pengumpulan dữ liệu tiếng dari pengguna aplikasi Anda yang mengakses atau menggunakan perangkat lunak. Nếu Anda menggunakan Tam ini untuk mengaktifkan pengumpulan dữ liệu di aplikasi, Anda harus mematuhi undang undang yang berlaku, termasuk mendapatkan izin yang diperlukan tiếng dari pengguna, dan menyimpan kebijakan privasi yang quan trọng yang secara akurat menginformasikan kepada pengguna tentang bagaimana Anda menggunakan, mengumpulkan, dan membagikan dữ liệu mereka. Anda luật mempelajari lebih lanjut tentang pengumpulan dan penggunaan dữ liệu Microsoft dalam dokumentasi produk dan Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Anda setuju untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam Pernyataan Privasi Microsoft.

 3. CAKUPAN LISENSI.Perangkat lunak dilisensikan, tidak dijual. Microsoft memiliki semua hak lainnya. Kecuali nếu undang undang yang berlaku memberi Anda hak lainnya terlepas tiếng dari batasan ini, Anda tidak akan (dan tidak memiliki hak untuk):

  1. mengubah batasan teknis dalam perangkat lunak yang hanya mengizinkan Anda menggunakannya dengan cara tertentu;

  2. merekayasa ulang, mendekompilasi, atau membongkar perangkat lunak;

  3. menghapus memperkecil, memblokir, atau memodifikasi pemberitahuan apa chơi chữ tiếng dari Microsoft atau pemasoknya di perangkat lunak;

  4. menggunakan perangkat lunak untuk aktivitas komersial, nirlaba, atau yang menghasilkan pendapatan;

  5. menggunakan perangkat lunak dengan cara yang melanggar undang undang atau membuat atau menyebarkan phần mềm độc hại; atau

  6. membagikan, mempublikasikan, menyebarluaskan, atau meminjamkan perangkat lunak, menyediakan perangkat lunak sebagai solusi yang di máy chủ lưu trữ terpisah untuk digunakan bởi orang khác, atau mentransfer perangkat lunak atau perjanjian ini kepada pihak ketiga mana chơi chữ.

 4. TANGGAPAN. Nếu Anda memberikan tanggapan tentang perangkat lunak kepada Microsoft, berarti Anda memberikan hak kepada Microsoft, tanpa biaya untuk menggunakan, berbagi, dan mengkomersialkan tanggapan tersebut dengan cara apa chơi chữ dan untuk tujuan apa chơi chữ. Anda sebaiknya tidak memberikan tanggapan yang diatur dalam lisensi yang mengharuskan Microsoft melisensikan perangkat lunak atau dokumentasinya kepada pihak ketiga karena Microsoft menyertakan tanggapan Anda di dalamnya. Semua hak tersebut tetap berlaku setelah perjanjian ini berakhir.

 5. PENGALIHAN KE PERANGKAT LAIN.Anda luật menghapus instalan perangkat lunak dan menginstalnya di perangkat lain untuk Anda gunakan. Anda tidak boleh berbagi lisensi ini di beberapa perangkat.

 6. PEMBATASAN EKSPOR. Anda harus mematuhi semua undang undang dan peraturan ekspor dalam negeri dan internasional yang berlaku atas perangkat lunak yang mencakup pembatasan tujuan, pengguna akhir, dan penggunaan akhir. Untuk informasi lebih lanjut tentang batasan ekspor, Khám http://aka.ms/exporting.

 7. LAYANAN DUKUNGAN.Berdasarkan perjanjian ini, Microsoft tidak berkewajiban menyediakan layanan dukungan untuk perangkat lunak. Dukungan diberikan "sebagaimana adanya", "dengan segala kekurangannya", dan tanpa jaminan dalam bentuk apa chơi chữ.

 8. PEMBARUAN. Perangkat lunak luật secara berkala memeriksa pembaruan, serta mengunduh dan menginstalnya untuk Anda. Anda luật memperoleh pembaruan hanya tiếng dari Microsoft atau sumber resmi lainnya. Microsoft mungkin harus memperbarui sistem Anda untuk menyediakan pembaruan tersebut. Anda setuju untuk menerima pembaruan otomatis ini tanpa pemberitahuan tambahan. Pembaruan mungkin tidak menyertakan atau mendukung semua Tam perangkat lunak, layanan, atau perangkat periferal yang ada.

 9. ARBITRASE MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL. Bagian ini berlaku nếu Anda tinggal di (atau nếu kantor pusat perusahaan Anda berlokasi di) Amerika Serikat. Nếu Anda dan Microsoft menghadapi sengketa, Anda dan Microsoft setuju untuk mencoba selama 60 hari untuk menyelesaikannya secara thân mật. Nếu Anda dan Microsoft tidak berhasil, Anda dan Microsoft setuju dengan arbitrase riêng lẻ mengikat sebelum Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ berdasarkan Undang-Undang Arbitrase liên bang ("FAA"), dan tidak mengajukan tuntutan di pengadilan di hadapan hakim atau juri. Sebagai gantinya, trọng tài netral akan membuat keputusan. Tuntutan hukum gugatan massal, arbitrase tingkat massal, tindakan umum pengacara pribadi, dan proses hukum lainnya dengan salah satu pihak bertindak sebagai perwakilan tidak diizinkan; menggabungkan proses hukum terpisah tanpa seizin semua pihak juga tidak diizinkan. Perjanjian Arbitrase yang lengkap berisi beberapa persyaratan dan terdapat di http://aka.ms/arb-agreement-1. Anda dan Microsoft setuju dengan persyaratan ini.

 10. PENGHENTIAN.Tanpa praduga atas hak-hak lain chơi chữ apa, Microsoft luật menghentikan perjanjian ini nếu Anda tidak mematuhi sebagian tiếng dari persyaratan atau ketentuannya. Bila demikian, Anda diharuskan untuk memusnahkan semua salinan perangkat lunak dan seluruh bagian komponen-komponennya.

 11. PERJANJIAN MENYELURUH.Perjanjian ini, dan persyaratan lain yang mungkin diberikan bởi Microsoft untuk suplemen pembaruan, atau aplikasi pihak ketiga, là perjanjian menyeluruh untuk perangkat lunak ini.

 12. UNDANG UNDANG YANG BERLAKU DAN ĐẶT PENYELESAIAN SENGKETA.Nếu Anda memperoleh perangkat lunak di Amerika Serikat atau Canada, undang undang quốc gia bagian atau provinsi đặt tinggal Anda (atau, lokasi kantor pusat perusahaan Anda) mengatur penafsiran perjanjian ini, klaim atas pelanggarannya, dan semua klaim lainnya (termasuk perlindungan konsumen, persaingan tidak sehat dan klaim wanprestasi), meskipun terdapat pertentangan prinsip undang undang kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Nếu Anda memperoleh perangkat lunak di quốc gia lain, undang undang quốc gia tersebut berlaku, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Nếu terdapat wilayah hukum liên bang dưới dạng, Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi pengadilan liên bang di vua Quốc, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase). Nếu tidak, Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi Pengadilan Tinggi vua Quốc, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase).

 13. PENERIMA PIHAK KETIGA.Anda menyetujui bahwa Apple dan anak perusahaannya merupakan penerima pihak ketiga dalam perjanjian ini, dan Apple berhak memberlakukan perjanjian ini.

 14. HAK KONSUMEN; VARIASI KHU VỰC.Perjanjian ini menjelaskan tentang hak hukum tertentu. Anda mungkin memiliki hak lain, termasuk hak konsumen, berdasarkan undang undang quốc gia bagian, provinsi, atau quốc gia Anda. Terpisah dan di luar hubungan Anda dengan Microsoft, Anda mungkin juga memiliki hak sehubungan dengan pihak yang memberikan perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini tidak mengubah hak lain tersebut nếu undang undang quốc gia bagian provinsi, atau quốc gia Anda tidak mengizinkannya. Misalnya, nếu Anda mendapatkan perangkat lunak di salah satu kawasan di bawah ini, atau undang - undang wajib quốc gia berlaku, maka ketentuan berikut ini berlaku untuk Anda:

  1. Nước Úc.Anda memiliki garansi resmi berdasarkan Undang-Undang Konsumen Úc dan tidak ada satu pernyataan chơi chữ dalam perjanjian ini yang ditujukan untuk mempengaruhi hak tersebut.

  2. Canada.Nếu Anda memperoleh perangkat lunak ini di Canada, Anda luật berhenti menerima pembaruan dengan menonaktifkan Tam pembaruan otomatis, memutuskan sambungan perangkat Anda tiếng dari Internet (namun nếu dan bila Anda tersambung kembali ke Internet, perangkat lunak akan melanjutkan pemeriksaan dan penginstalan pembaruan), atau menghapus instalan perangkat lunak. Dokumentasi produk, nếu ada, mungkin juga menjelaskan cara menonaktifkan pembaruan untuk perangkat atau perangkat lunak khusus Anda.

  3. Jerman dan Áo.

   • (i) Jaminan.Perangkat lunak yang dilisensikan dengan benar akan berjalan secara substansial sebagaimana dijelaskan dalam semua materi Microsoft yang diberikan bersama perangkat lunak. Namun, Microsoft tidak memberikan garansi kontrak sehubungan dengan perangkat lunak berlisensi.

   • (ii) Batasan Kewajiban.Nếu terjadi tindakan yang disengaja kelalaian parah, tuntutan berdasarkan Undang-Undang Kewajiban Produk, serta dalam kasus kematian atau cedera fisik, Microsoft bertanggung jawab menurut undang undang tertulis.

   Berdasarkan klausul sebelumnya (ii), Microsoft hanya akan bertanggung jawab atas kelalaian ringan nếu Microsoft melanggar kewajiban kontrak materi tersebut, pemenuhan yang memfasilitasi kelayakan pelaksanaan perjanjian ini, pelanggaran yang membahayakan tujuan perjanjian ini, dan kepatuhan yang selalu diyakini salah satu pihak (disebut sebagai "kewajiban kardinal"). Dalam kasus kelalaian ringan lainnya, Microsoft tidak bertanggung jawab atas kelalaian ringan.

 15. PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN. PERANGKAT LUNAK INI DILISENSIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. NẾU INGIN, ANDA LUẬT MEMBERI HŨ APPLE UNTUK MEMPEROLEH PENGEMBALIAN UANG SENILAI HARGA PEMBELIAN. HINGGA BATAS MAKSIMUM YANG DIIZINKAN BỞI HUKUM, APPLE TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN JAMINAN APA CHƠI CHỮ LAINNYA. MICROSOFT TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, GARANSI, MAUPUN KETENTUAN LAIN SECARA TERSURAT. ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK KONSUMEN ATAU GARANSI RESMI LAINNYA BERDASARKAN UNDANG UNDANG SETEMPAT YANG TIDAK LUẬT DIUBAH BỞI PERJANJIAN INI. SELAMA DIIZINKAN BỞI UNDANG UNDANG SETEMPAT, MICROSOFT MENGECUALIKAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT, TERMASUK KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KHÔNG PHẢI DAN-PELANGGARAN.

 16. BATASAN SERTA PENGECUALIAN ATAS ĐỔI NGÔN NGỮ RUGI DAN KERUSAKAN. NẾU ANDA MEMILIKI DASAR UNTUK MEMINTA ĐỔI NGÔN NGỮ RUGI TERLEPAS TIẾNG DARI PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN SEBELUMNYA ANDA HANYA LUẬT MEMINTA ĐỔI NGÔN NGỮ RUGI LANGSUNG KEPADA APPLE, MICROSOFT, DAN PEMASOK MICROSOFT HINGGA SEJUMLAH YANG DIBAYARKAN UNTUK PERANGKAT LUNAK TERSEBUT. ANDA TIDAK LUẬT MEMPEROLEH KEMBALI PENGGANTIAN UNTUK KERUSAKAN LAINNYA TERMASUK KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, HILANGNYA LÊ, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, MAUPUN INSIDENTAL.

  Batasan ini berlaku untuk (a) hal apa chơi chữ yang terkait dengan perangkat lunak layanan, konten (termasuk code) di situs Internet pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga; Dan (b) klaim atas pelanggaran kontrak, jaminan, garansi, atau ketentuan; kewajiban ketat, kelalaian, atau wanprestasi lainnya; atau klaim lainnya; di setiap kasus sejauh yang diizinkan bởi undang undang yang berlaku.Batasan ini juga berlaku meskipun Microsoft atau Apple telah mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang kemungkinan kerugian tersebut. Batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda karena quốc gia bagian, provinsi, atau quốc gia Anda mungkin tidak mengizinkan pengecualian atau batasan terhadap kerugian insidental, konsekuensial, maupun kerugian lainnya.

CONDIZIONI DI LICENZA CHO MỖI IL PHẦN MỀM MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

QUALORA IL LICENZIATARIO RISIEDA (OPPURE, NEL CASO DI UNA SOCIETÀ IL LUOGO PRINCIPALE TRONG CUI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ SI TROVI) NEGLI NGẦM UNITI, DOVRÀ LEGGERE L'ARTICOLO "ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA" CHE SEGUE. CÂU CHUYỆN ARTICOLO DISCIPLINA LA MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI POSSIBILI CONTROVERSIE.

Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto trà il licenziatario e Microsoft Corporation (o una delle kiện consociate). Le presenti condizioni si applicano al phần mềm di cui sopra e một qualsiasi servizio o aggiornamento phần mềm Microsoft (tranne nella misura trong cui tali dịch vụ o aggiornamenti siano forniti con condizioni nuove o aggiuntive, nel quale caso tali condizioni differenti si applicano trong prospettiva e không modificano tôi diritti del licenziatario o di Microsoft relativamente al phần mềm o ai dịch vụ aggiornati trong precedenza). QUALORA IL LICENZIATARIO SI ATTENGA ALLE PRESENTI CONDIZIONI DI LICENZA, DISPORRÀ DEI DIRITTI INDICATI DI SEGUITO. UTILIZZANDO IL PHẦN MỀM, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI. QUALORA IL LICENZIATARIO KHÔNG LE ACCETTI, KHÔNG PHẢI POTRÀ UTILIZZARE IL PHẦN MỀM E LO DOVRÀ RESTITUIRE AD APPLE, INC. ("TÁO") CHO MỖI OTTENERE L'EVENTUALE RIMBORSO DEL PREZZO.

 1. DIRITTI DI CÀI ĐẶT E SULL'UTILIZZO. Il licenziatario potrà installare e utilizzare una copia del phần mềm trong bỏ dispositivo basato su iOS nella modalità consentita dalle regole di utilizzo dell'app lưu trữ di Apple.

  1. Phần mềm di Terzi. Il phần mềm potrà includere applicazioni di terzi che Microsoft, không phải tôi terzi, thừa nhận trong licenza al licenziatario ai sensi del presente contratto. Eventuali comunicazioni incluse tương đối ad applicazioni di terzi sono khách scopo informativo.

  2. Điểm chuẩn Competitivo. Qualora il licenziatario sia bỏ concorrente diretto e acceda o utilizzi il phần mềm cho mỗi scopi, quali il điểm chuẩn competitivo, l'analisi o la raccolta di informazioni, rinuncia đến avviene con Microsoft, le kiện filiali e le kiện consociate (anche trong prospettiva ) qualsiasi limitazione relativa all'utilizzo, all'accesso e ai kiểm tra di tiêu chuẩn competitivi nelle condizioni che disciplinano il phần mềm nella misura trong cui le condizioni cho mỗi l'utilizzo siano o pretendano di essere, più restrittive delle condizioni di Microsoft. Qualora il licenziatario không rinunci ad alcuna di tali limitazioni presunte delle condizioni che disciplinano il phần mềm, không phải sarà autorizzato ad accedere một câu chuyện phần mềm né một e utilizzarlo không phải lo farà.

 2. RACCOLTA DEI DATI. Microsoft potrà ricevere tôi dati sul licenziatario e sull'utilizzo del phần mềm che verranno raccolti tramite il phần mềm stesso e li potrà utilizzare cho mỗi erogare tôi dịch vụ e migliorare tôi prodotti e tôi offerti dịch vụ. Gli eventuali diritti che il licenziatario potrà esercitare cho mỗi rifiutarsi esplicitamente di fornire tali dati sono descritti nella documentazione del prodotto. Alcune funzionalità del phần mềm potranno consentire la raccolta dei dati degli utenti che utilizzano le applicazioni del licenziatario cho mỗi accedere al phần mềm o utilizzarlo. Qualora il licenziatario utilizzi tali funzionalità cho mỗi abilitare la raccolta dei dati nelle proprie applicazioni, dovrà conformarsi alla legge applicabile e dovrà anche ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie da parte degli utenti, oltre mantenere một un'importante informativa sulla về quyền riêng tư con la quale informa gli utenti sul modo trong cui utilizza, raccoglie e condivide tôi loro dati. Ulteriori informazioni sulla raccolta e il trattamento dei dati di Microsoft sono disponibili nella documentazione del prodotto e nell'Informativa sulla về quyền riêng tư di Microsoft all'indirizzo https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Il licenziatario accetta di conformarsi một tutte le disposizioni applicabili dell'Informativa sulla về quyền riêng tư di Microsoft.

 3. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. Il phần mềm không viene venduto, ma è concesso trong licenza. Microsoft si riserva tutti gli altri diritti. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile il licenziatario không agirà (né avrà il diritto di agire) đến segue:

  1. aggirare le limitazioni tecniche presenti nel phần mềm che gli consentono di utilizzarlo chỉ trong determinati modi;

  2. decompilare o disassemblare il phần mềm;

  3. rimuovere, ridurre, bloccare o modificare alcuna comunicazione di o dei suối fornitori inclusa nel phần mềm Microsoft;

  4. phần mềm il utilizzare trong attività commerciali, không có lợi nhuận o che producano reddito;

  5. phần mềm il utilizzare trong contrasto con la legge oppure cho mỗi creare o propagare phần mềm độc hại o

  6. condividere, pubblicare, distribuire o concedere trong prestito il phần mềm, fornirlo đến máy ospitata autonoma utilizzabile da terzi oppure trasferire il phần mềm o il presente contratto terzi một.

 4. COMMENTI. Qualora fornisca commenti sul phần mềm Microsoft một, il licenziatario conferisce Microsoft, senza alcun costo aggiuntivo il diritto di utilizzare, condividere commercializzare e tali commenti qualsiasi modo e cho mỗi qualsiasi scopo. Il licenziatario không fornirà một Microsoft commenti che siano soggetti một condizioni di licenza che impongano một Microsoft di concedere trong licenza một terzi il hát phần mềm o la sữa documentazione, một fronte dell'eventuale inclusione dei commenti nel phần mềm o nella documentazione stessa. Tali diritti estenderanno la loro validità temporale anche dopo la scadenza del presente contratto.

 5. TRASFERIMENTO BỎ MỘT KHÁC DISPOSITIVO. Il licenziatario potrà disinstallare il phần mềm e installarlo trong bỏ khác dispositivo cho mỗi utilizzarlo. Il licenziatario không potrà condividere questa licenza su più dispositivi.

 6. LIMITAZIONI ALL'ESPORTAZIONE TƯƠNG ĐỐI. Il licenziatario dovrà anche conformarsi một tutte le leggi e một tutti tôi regolamenti nazionali e này sull'esportazione applicabili al phần mềm, che includono limitazioni su destinazioni, utenti finali e utilizzo finale. Cho mỗi ulteriori informazioni sulle limitazioni tương đối all'esportazione, il licenziatario potrà visitare la pagina http://aka.ms/exporting.

 7. DỊCH VỤ DI SUPPORTO TECNICO.Microsoft không è obbligata ai sensi del presente contratto một erogare alcun servizio di supporto tecnico trên mỗi phần mềm il. L'eventuale supporto tecnico erogato viene fornito "com'è", "con tutti tôi difetti" e senza alcun tipo di garanzia.

 8. AGGIORNAMENTI.Il phần mềm potrà controllare periodicamente la presenza di aggiornamenti e scaricarli e installarli cho mỗi conto del licenziatario. Il licenziatario potrà ottenere gli aggiornamenti khách da Microsoft o da fonti autorizzate. Cho mỗi fornire gli aggiornamenti è possibile che Microsoft debba aggiornare il hệ thống del licenziatario. Il licenziatario accetta di ricevere tali aggiornamenti automatici senza alcuna ulteriore comunicazione. Gli aggiornamenti potrebbero không includere né supportare tutti tôi dịch vụ, le funzionalità o le periferiche esistenti.

 9. ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA. Il presente Articolo si applica qualora il licenziatario risieda (o, nel caso di una Società il luogo principale trong cui la Società svolge la propria attività si trovi) negli ngầm Uniti.Nell'eventualità di una controversia trà il licenziatario e Microsoft, entrambi accettano di tentare di risolverla cho mỗi tranh giành informali cho mỗi bỏ periodo di 60 giorni. Qualora ciò không sia possibile, il licenziatario e Microsoft accettano di sottoporsi ad arbitrato vincolante su cơ sở individuale davanti all'American Hiệp hội phân xử ai sensi del liên bang phân xử Act ("FAA") e di không avviare procedimenti giudiziari. Le controversie saranno invece risolte davanti một neutrale arbitro bỏ. Làm cho mỗi azioni di categoria, arbitrati su basi collettive, nguyên nhân intentate da bỏ singolo một beneficio di una collettività e qualsiasi khác procedimento legale, trong cui qualcuno agisca trong veste rappresentativa di altri, không phải sono consentiti; không phải è consentito nemmeno riunire tôi singoli procedimenti senza il consenso di tutte le parti. Il Contratto di Arbitrato completo contiene altre condizioni ed è disponibile all'indirizzo http://aka.ms/arb-agreement-1. Il licenziatario e Microsoft accettano le presenti condizioni.

 10. RISOLUZIONE.Microsoft potrà risolvere il presente contratto, senza cho mỗi questo pregiudicare altri diritti, qualora il licenziatario không si attenga ad alcuna delle condizioni del medesimo. Trong tal caso, il licenziatario dovrà distruggere tutte le copie del phần mềm e tutte le kiện parti componenti.

 11. INTERO ACCORDO.Il presente contratto e qualsiasi altra condizione che Microsoft potrà fornire trong relazione một supplementi aggiornamenti o ad applicazioni di terzi costituiscono l'intero accordo trên mỗi phần mềm il.

 12. LEGGE APPLICABILE DIỄN ĐÀN E CHO MỖI LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.Qualora il licenziatario abbia acquistato il phần mềm negli ngầm Uniti o trong Canada, il presente contratto sarà interpretato e disciplinato dalle leggi dello Stato trong cui risiede il licenziatario (o nel caso di una società, del luogo principale trong cui la società svolge la propria attività). Tali leggi disciplineranno anche tôi reclami aventi ad oggetto l'inadempimento del contratto e tutti gli altri reclami (inclusi quelli relativi một inadempimenti della normativa một tutela dei consumatori, inadempimenti delle norme trong materia di concorrenza sleale e l'illecito civile), indipendentemente đại principi trong materia di conflitto di legge, fatta eccezione cho mỗi tutte le disposizioni tương đối all'arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Qualora il licenziatario abbia acquistato il phần mềm trong qualsiasi khác Paese, si applicano le leggi di câu chuyện Paese, fatta eccezione cho mỗi tutte le disposizioni tương đối all'arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Nel caso trong cui sussista una giurisdizione federale statunitense, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive del tribunale federale con sede một quận vua, Washington cho mỗi tutte le controversie esaminate trong Tribunale (ad esclusione dell'arbitrato). Diversamente, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive della Corte Suprema con sede một quận vua, Washington cho mỗi tutte le controversie esaminate trong tribunale (ad esclusione dell'arbitrato). (ad esclusione dell'arbitrato). Diversamente, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive della Corte Suprema con sede một quận vua, Washington cho mỗi tutte le controversie esaminate trong tribunale (ad esclusione dell'arbitrato).

 13. BENEFICIARIO TERZO.Il licenziatario accetta che Apple e le kiện liên kết siano beneficiari terzi del presente contratto e Apple Hà il diritto di applicare quanto stabilito nel presente contratto.

 14. DIRITTI DEI CONSUMATORI, VARIAZIONI REGIONALI.Il presente contratto descrive determinati diritti. Al licenziatario potranno essere concessi altri diritti, trà cui tôi diritti dei consumatori, ai sensi delle leggi del hát Paese di residenza. Autonomamente da Microsoft, il licenziatario potrebbe inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della parte presso la quale Hà acquistato il phần mềm. Il presente contratto không modifica tali altri diritti qualora le leggi del Paese di residenza del licenziatario không consentano di modificarli. Quảng cáo esempio, qualora il licenziatario abbia acquistato il phần mềm trong una delle aree cho biết di seguito o si applichi la legge obbligatoria del Paese, sono Thái hậu le seguenti disposizioni:

  1. Nước Úc.Il licenziatario è soggetto alle garanzie di legge previste dalla luật người tiêu dùng Úc e nessuna disposizione contenuta nel presente contratto influisce su tali diritti.

  2. Canada.Qualora il phần mềm sia stato acquistato trong Canada, il licenziatario potrà interrompere la ricezione degli aggiornamenti disattivando la funzionalità di aggiornamento automatico, disconnettendo il dispositivo da Internet (tuttavia, nell'eventualità e quando il licenziatario si riconnetterà Internet, il phần mềm riprenderà một controllare se sono presenti aggiornamenti e một installarli) oppure disinstallando il phần mềm. Nell'eventuale documentazione del prodotto è possibile che vi sia inoltre specificato đến il licenziatario potrà disattivare gli aggiornamenti cho mỗi il dispositivo o il phần mềm trong uso.

  3. Germania e Áo.

   • (i) Garanzia.Phần mềm Il validamente concesso trong licenza funzionerà trong sostanziale conformità một quanto descritto nel materiale Microsoft fornito con il phần mềm. Tuttavia, Microsoft không fornisce alcuna garanzia contrattuale trong relazione al phần mềm concesso trong licenza.

   • (ii) Limitazione di Responsabilità.Trong caso di comportamento intenzionale colpa mộ, reclami basati sulla Legge trong materia di Responsabilità Prodotto, così hữu caso di morte o lesioni personali, Microsoft è responsabile trong conformità alla legge imperativa.

   Trong riferimento alla precedente clausola (ii), Microsoft sarà responsabile khách di colpa lieve qualora sia inadempiente một tali obbligazioni contrattuali sostanziali il cui adempimento facilita la debita esecuzione del presente contratto, il cui inadempimento metterebbe trong pericolo lo scopo del presente contratto e alla cui conformità una parte potrà costantemente giá vé affidamento (le cosiddette "obbligazioni fondamentali"). Trong altri casi di colpa lieve Microsoft không sarà responsabile di câu chuyện colpa.

 15. ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL PHẦN MỀM VIENE CONCESSO TRONG LICENZA "COM'È". IL LICENZIATARIO LO UTILIZZA PROPRIO RISCHIO. QUALORA LO DESIDERI, IL LICENZIATARIO POTRÀ RICHIEDERE AD APPLE IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, APPLE KHÔNG AVRÀ ALCUN KHÁC TIPO DI OBBLIGAZIONI. MICROSOFT KHÔNG RICONOSCE CONDIZIONI O GARANZIE ESPRESSE IL PRESENTE CONTRATTO KHÔNG MODIFICA EVENTUALI ULTERIORI DIRITTI DEI CONSUMATORI O GARANZIE DI LEGGE RICONOSCIUTE AL LICENZIATARIO DALLE LEGGI LOCALI. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI, MICROSOFT ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ KHÔNG INFERIORE ALLA ĐA PHƯƠNG TIỆN), ADEGUATEZZA CHO MỖI UNO SCOPO SPECIFICO E KHÔNG VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

 16. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI RIMEDI E DANNI. QUALORA IL LICENZIATARIO ABBIA FONDATE RAGIONI CHO MỖI RICHIEDERE DANNI NONOSTANTE LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI GARANZIE, HÀ DIRITTO OTTENERE DA MICROSOFT E ĐẠI RELATIVI FORNITORI KHÁCH IL RISARCIMENTO CHO MỖI TÔI DANNI DIRETTI NEL LIMITE DELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO TRÊN MỖI PHẦN MỀM IL. IL LICENZIATARIO KHÔNG HÀ DIRITTO OTTENERE IL RISARCIMENTO CHO MỖI EVENTUALI ALTRI DANNI INCLUSI DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CHO MỖI LUCRO CESSANTE.

  Questa limitazione si applica (a) một qualsiasi questione relativa al phần mềm, Dịch vụ ai, al contenuto (incluso il Documentare) tùy siti Internet o nelle applicazioni di terzi e (b) ai reclami relativi inadempimento contrattuale, inadempimento delle garanzie o Delle condizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o khác illecito civile oppure một qualsiasi khác reclamo e trong ciascun caso nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Câu chuyện limitazione si applica anche nel caso trong cui Microsoft o Apple sia stata informata o avrebbe dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe không essere applicabile al licenziatario, trong quanto l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, consequenziali o di khác tipo potrebbe không essere consentita nel hát Paese di residenza.

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

お客様の居住地(会社の場合は主たる業務地)が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利 放棄」の内容を注意深くお読みください。 当該条項は、訴訟を解決する方法に影響を及ぼします。

本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と Microsoft Corporation (またはそのいずれかの関連会社。 との契約を構成します。 以下、「マイクロソフト」といいます) 本ライセン ス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条 項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変 更されません) 。 お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件に、お客様には以下が許諾されます。 本ソフトウェア を使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。 本ライセンス条項に同意されない場合、 本ソフトウェアを使用しないでください。 この場合、未使用の本ソフトウェアを APPLE, INC. (以下、「APPLE」といいます) へご返品されることにより、お支払いいただいた金額の払戻しを受けられる場合があります。

 1. インストールおよび使用に関する権利。 お客様は、Apple のアプリ ストアの利用規則で許可されている範囲で、本 ソフトウェアの複製 1 部を iOS ベースのデバイスにインストールして使用することができます。

  1. 第三者のソフトウェア。 本ソフトウェアには、本ライセンス条項に基づいて、第三者からではなく、マイクロソフ トからお客様にライセンスされる第三者のアプリケーションが含まれていることがあります。 第三者のアプリケ ーションの注意事項は、お客様への参考情報としてのみ記載されています。

  2. 競合ベンチマーキング。 お客様がマイクロソフトの直接の競合企業であり、競合ベンチマーキング、分析、また は情報収集を目的として本ソフトウェアにアクセスするまたは本ソフトウェアを使用する場合、お客様の使用条 件がマイクロソフトの条件より制限が厳しい、またはそう主張する範囲において、お客様のソフトウェアに適用 される条項に規定されている競合を目的とする使用、アクセス、およびベンチマーク テストに関する制限をマ イクロソフト、その子会社および関連会社 () に対して放棄するものとします。 今後そうなる会社を含みます) お 客様のソフトウェアに適用される条項の当該制限を放棄しないお客様は、本ソフトウェアにアクセスしたり本ソ フトウェアを使用したりすることが許可されず、このようなアクセスも使用も行わないものとします。

 2. データ収集。 本ソフトウェアは、お客様およびお客様による本ソフトウェアの使用に関する情報を収集し、その情報 をマイクロソフトに送信することがあります。 マイクロソフトは、サービスを提供したり、マイクロソフトの製品および サービスを改善したりするためにこの情報を使用することができます。 お客様にこの収集を停止する権利がある場 合は、製品付属の文書に記載されています。 本ソフトウェアの一定の機能を使用すると、本ソフトウェアにアクセス する、または本ソフトウェアを使用するお客様のアプリケーションのユーザーからデータを収集できる場合がありま す。 お客様は、この機能を使用してお客様のアプリケーションでデータ収集を行う場合、ユーザーから必要な同意 を得る、データの使用、収集、および共有方法についてユーザーに正確に知らせるプライバシー ポリシーを目につ きやすい形で維持するなど、適用される法令を遵守しなければなりません。 マイクロソフトによるデータの収集およ び使用の詳細については、製品付属の文書および Microsoft のプライバシーに関する声明 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) をご参照ください。 お客様は、Microsoft のプライバシーに 関する声明の適用されるすべての条項に従うことに同意します。

 3. ライセンスの適用範囲。 本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。 マイクロソフ トはその他の権利をすべて留保します。 適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、 以下の事項は禁止されています (お客様は以下を行う権利を有しません) 。

  1. 使用方法を制限するために本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限を回避する方法で使用すること。

  2. 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること。

  3. 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または 変更すること。

  4. 商用、非営利、または収益が発生する活動で本ソフトウェアを使用すること。

  5. 法に反するような方法で、またはマルウェアを作成もしくは拡散するために本ソフトウェアを使用すること。

  6. 本ソフトウェアを共有、公開、頒布、もしくはレンタルすること、本ソフトウェアを第三者が使用できるようにスタ ンドアロンのホスト型ソリューションとして提供すること、または本ソフトウェアもしくは本ライセンス条項を第三 者に譲渡すること。

 4. フィート ック。 お客様は、マイクロソフトに対して本ソフトウェアに関するフィードバックを提供する場合、その方法 や目的を問わず、お客様のフィードバックを使用、共有、および商品化する権利を無償でマイクロソフトに譲渡する ものとします。 お客様は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェアまたはドキュメントに取り入れたこと により、マイクロソフトが第三者に対してソフトウェアまたはドキュメントのライセンスを供与することが求められるよ うなライセンスの対象となるフィードバックを提供しないものとします。 これらの権利は本ライセンス条項の終了後も 効力を維持するものとします。

 5. 他のテ イスへの移管。 お客様は、本ソフトウェアをアンインストールし、お客様が使用する他のデバイスにインス トールすることができます。 このライセンスを複数のデバイスで共有することはできません。

 6. 輸出規制。 お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーお よびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。 輸出規制の詳細につい ては http://aka.ms/exporting をご参照ください。

 7. サホ ート サーヒ ス。 マイクロソフトは、本ライセンス条項に基づいて本ソフトウェアのサポート サービスを提供する 義務を負いません。 サポートは現状有姿のまま、瑕疵を問わない条件および何らの保証もない条件で提供されま す。

 8. 更新フ ロク ラム。 本ソフトウェアでは、更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインスト ールされることがあります。 お客様は、マイクロソフトまたは正規マイクロソフト販売代理店からのみ、更新プログラ ムを入手することができます。 マイクロソフトは、お客様に更新プログラムを提供するために、お客様のシステムを 更新する必要がある場合があります。 お客様は、追加通知なくこのような自動更新プログラムを受け取ることに同 意するものとします。 更新プログラムでは、既存のソフトウェア機能、サービス、または周辺機器の一部が含まれて いないか、サポートされていない場合があります。

 9. 拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。 お客様の居住地 ( または会社の場合は主たる業務地 ) 米国内て る場合は、本条か 適用されます。 お客様とマイクロソフトは、両者間で紛争が発生した場合、60 日間、解決に向け て非公式に努力することに同意します。 解決できなかった場合、お客様およびマイクロソフトは、連邦仲裁法 (以下 「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁 判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。 この場合、中立的な仲裁人が決定を下します。 集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴 訟は許可されません。 両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。 完全な仲裁契約に は他の条項も規定されています。 詳細については、 http://aka.ms/arb-agreement-1 をご参照ください。 お客様お よびマイクロソフトは当該条項に同意します。

 10. 解除。 マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権利も制限 することなく本ライセンス条項を解除することができます。 その場合、お客様は本ソフトウェアの複製およびコンポ ーネントのすべてを破棄しなければなりません。

 11. 完全合意。 本ライセンス条項、およびマイクロソフトが追加ソフトウェア、更新プログラム、または第三者のアプリケ ーションについて提供する場合があるその他の条項は、本ソフトウェアについての完全なる合意です。

 12. 準拠法および紛争解決の場所。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ内で入手された場合、本ライセンス 条項の解釈、契約違反に対する請求、およびその他すべての請求 (消費者保護法、不正競争防止法、および不 法行為に対する請求を含みます) には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務 地) の地域または国の法令が適用されます。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に 準拠するものとします。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 米国連邦裁判所が 設置されている場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます) につ いても、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。 連邦 裁判所が設置されていない場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除 きます) についても、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意 します。

 13. 第三者受益者。 お客様は、Apple およびその関連会社が本ライセンス条項の第三者受益者であり、Apple が本ラ イセンス条項を行使する権利を有することに同意します。

 14. 消費者の権利、地域による差異。 本ライセンス条項は、一定の法的な権利を規定します。 お客様は、地域や国に よっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有 する場合があります。 また、お客様とマイクロソフトとの関係とは別に、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手 方に対して権利を取得できる場合もあります。 本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に 基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。 たとえば、お客様が以下のいずれ かの地域で本ソフトウェアを取得された場合、または当該国の強行法が適用される場合、以下の規定がお客様に 適用されます。

  1. オーストラリア。 お客様は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証を有し、本ライセンス条項は、それらの 権利に影響を与えることを意図するものではありません。

  2. カナダ。 お客様が本ソフトウェアをカナダで入手された場合、自動更新機能をオフにする、お客様のデバイスを インターネットから切断する (ただし、インターネットに再接続すると、本ソフトウェアは更新プログラムの確認 およびインストールを再開します) 、または本ソフトウェアをアンインストールすることにより、更新プログラムを 受け取ることを停止できます。 製品付属の文書がある場合は、当該文書にお客様の特定のデバイスまたはソ フトウェアの更新をオフにする方法が記載されていることもあります。

  3. ドイツおよびオーストリア。

   • 保証。 (i) 適切にライセンスを取得したソフトウェアは、実質的に、本ソフトウェアに付属しているマイクロソ フト資料に説明されているとおり動作します。 ただし、マイクロソフトは、ライセンスを取得したソフトウェ アに関して契約上の保証は一切いたしません。

   • 責任の制限。 (ii) マイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく 請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは傷害、または物理的傷害が発生した場合、制 定法に従って責任を負います。

   前項 (ii) に従って、マイクロソフトが重大な契約上の義務、すなわち、本ライセンス条項の正当な履行を支援 する義務の遂行、本ライセンス条項の目的を危うくする義務の不履行、および当事者が常に信頼できる義務 の遵守 (「基本義務」といわれます) に違反した場合、マイクロソフトは軽過失に限り責任を負います。 その他 の軽過失については、マイクロソフトは責任を負いません。

 15. あらゆる保証の免責。 本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件て 提供されます。 本ソフトウェアの 使用に伴う危険は、お客様の負担とします。 お客様の希望により、お支払い金額の払い戻しを APPLE に告知す ることか きます。 準拠法により最大限認められる範囲において、 APPLE は一切の保証義務を有しません。 マイ クロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負いません。 本ライセンス条項て は変更て きないお 客様の地域の法律による追加の消費者の権利または法定保証か 存在する場合か あります。 お客様の地域の国 内法等によって認められる限りにおいて、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害の不存在に関する 黙示の保証を含め、いかなる黙示の保証についても一切責任を負いません。

 16. 救済手段およひ 責任の制限およひ 除外。 上記の保証の免責にもかかわらす 損害賠償を受ける正当な根拠か ある 場合、 APPLE 、マイクロソフト、およひ マイクロソフトのサフ ライヤーの責任は、お客様か 本ソフトウェアに対して実 際に支払った金額を上限とする直接損害に限定されます。 その他の損害 ( 結果的損害、逸失利益、特別損害、間 接損害、およひ 付随的損害を含みますか これらに限定されません ) に関しては、一切責任を負いません。 この制限は、(a) 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます) ま たは第三者のアプリケーションに関連した事項、および (b)契約違反、保証または条件違反、厳格責任、過失、も しくは不法行為等の請求、またはその他すべての請求 (いずれの場合も適用される法令により認められている範 囲において) に適用されます。 この制限は、マイクロソフトまたは Apple が損害の可能性を認識していたか、また は認識し得た場合にも適用されます。 また、一部の地域や国では付随的損害、結果的損害、およびその他の損害 の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。

MICROSOFT 소프트웨어 사용권 계약서

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

미국에 거주하거나 기본 사업자 주소지가 미국인 경우 아래의 "법적 구속력이 있는 중재 및 집단 소송 포기"에 대한 내용을 읽어 보십시오.이 조항은 분쟁 해결 방법에 영향을 미칩니다.

본 사용권 계약은 귀하와 Microsoft Corporation(또는 계열사) 간에 체결되는 계약입니다. 본 계약은 위에 명시된 소프트웨어 및 모든 Microsoft 서비스 또는 소프트웨어 업데이트에 적용됩니다 (해당 서비스 또는 업데이트에 신규 또는 추가 조건이 있는 경우 제외되며 다른 조건은 미래에 적용되고 이 경우 사전 업데이트된 소프트웨어 또는 서비스에 대한 귀하 또는 Microsoft 의 권리가 변경되지 않음). 본 사용권 계약을 준수하는 경우 아래와 같은 권한을 행사할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용함으로써 귀하는 아래의 조항들에 동의하게 됩니다. 조건에 동의하지 않으면 소프트웨어를 사용하지 마십시오. 대신에 소프트웨어를 APPLE INC. ("TÁO") 에 반환하여 환불이나 크레딧을 받으십시오.

 1. 설치및사용권.Apple의앱스토어사용규칙에서허용되는범위내에서귀하의iOS기반장치에 소프트웨어의 사본 1 개를 설치하여 사용할 수 있습니다.

  1. 3자소프트웨어.본소프트웨어에는제3자가아닌Microsoft가본계약에따라귀하에게사용권을 허여한 제 3 자 응용 프로그램이 포함되어 있을 수 있습니다. 제 3 자 응용 프로그램에 대한 통지는 정보 제공을 목적으로 포함되어 있습니다.

  2. 경쟁벤치마킹.귀하가직접경쟁업체로서경쟁벤치마킹, 분석또는정보수집목적으로소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 경우 귀하는 Microsoft, 그 자회사 및 계열사 (미래 포함) 에 hại 귀하의 사용 조건이 Microsoft 의 조건보다 더 제한적이거나 그러한 취지인 범위 내에서 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 경쟁 사용 액세스, 벤치마킹 테스트 제한을 포기합니다. 귀하가 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 해당 취지의 제한을 포기하지 않는 경우 현재와 미래에 이 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용할 수 없습니다.

 2. 데이터 수집 . 소프트웨어에서 귀하 및 귀하의 소프트웨어 사용에 대한 정보를 수집하여 Microsoft 에 전송할 수 있습니다. Microsoft 는 이 정보를 사용하여 서비스를 제공하고 Microsoft 제품 및 서비스를 향상시킬 수 있습니다. 귀하의 거부 권리는 제품 설명서에 설명되어 있습니다. 소프트웨어의 일부 기능은 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 응용 프로그램의 사용자로부터 데이터를 수집할 수 있습니다. 응용 프로그램의 데이터 수집을 가능하게 하는 기능을 사용하는 경우 필요한 사용자 동의를 얻고 데이터의 사용, 수집 및 공유 방법에 HẠI 사용자에게 정확한 정보를 제공하는 개인정보취급방침을 명확하게 유지하는 등의 관련 법률을 준수해야 합니다. Microsoft의 데이터 수집 및 사용에 대한 자세한 내용은 제품 설명서 및 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 의 Microsoft 개인정보취급방침을 참조할 수 있습니다. 귀하는 Microsoft 개인정보취급방침의 해당 조항을 준수하기로 동의합니다.

 3. 사용권의 범위 . 본 소프트웨어는 판매되는 것이 아니라 그 사용이 허여되는 것입니다. 기타 모든 권한은 Microsoft 가 보유합니다. 이러한 제한과 관계없이 관련 법률에서 귀하에게 더 많은 권한을 부여하지 않는 한, 귀하는 다음과 같은 행위를 해서는 CU 됩니다(권리 없음).

  1. 특정한 방식으로만 사용할 수 있도록 허용된 소프트웨어의 경우 기술적 제한 사항을 위반하는 행위

  2. 소프트웨어의 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 디스어셈블 작업을 수행하는 행위

  3. 소프트웨어에서 Microsoft 또는 그 공급자의 통지를 제거 최소화, 차단 또는 수정하는 행위

  4. 상업적활동, 비영리활동또는수익발생을위한활동에본소프트웨어를사용하는행위

  5. 법에 저촉되는 방식으로 소프트웨어를 사용하거나 맬웨어를 만들거나 전파하는 행위

  6. 소프트웨어를 공유, 게시, 배포 또는 대부하거나, 다른 사용자가 사용할 수 있도록 소프트웨어를 독립 실행형으로 호스팅된 솔루션으로 제공하거나, 제 3 자에게 소프트웨어 또는 본 계약을 양도하는 행위

 4. 피드백 . 귀하가 Microsoft 에 소프트웨어에 대한 피드백을 제공할 경우 귀하는 피드백을 어떤 목적이나 방법으로든 무상으로 사용, 공유 및 상용화할 수 있는 권한을 Microsoft 에 제공하는 것입니다. Microsoft 가 귀하의 피드백을 소프트웨어에 포함하므로 귀하는 Microsoft 가 제 3 자에게 소프트웨어 또는 문서의 라이선스를 허여하도록 요구하는 라이선스에 적용되는 피드백을 제공하지 않습니다. 이러한 권한은 본 계약 기간 동안 유효합니다.

 5. 다른 장치로 이전 . 귀하가 사용할 목적으로 소프트웨어를 제거한 DAEUM 다른 장치에 설치할 수 있습니다. 여러 장치 간에 사용권을 공유할 수 없습니다.

 6. 수출제한 .귀하는소프트웨어에적용되는모든국내및국제수출법및규정을준수해야하며여기에는 목적지, 최종 사용자 및 최종 용도에 대한 제한이 포함됩니다. 수출 제한에 대한 자세한 내용은 http://aka.ms/exporting 을 방문하십시오.

 7. 지원 서비스 . Microsoft 는 본 계약에 따라 소프트웨어에 대한 지원 서비스를 제공할 의무가 없습니다. 모든 지원은 "있는 그대로", "오류를 포함하여" 및 어떤 종류의 보증 없이 제공됩니다.

 8. 업데이트 . 소프트웨어에서는 정기적으로 업데이트가 있는지 확인한 후 해당 업데이트를 다운로드 및 설치합니다. 귀하는 Microsoft 또는 승인된 출처로부터만 업데이트를 받을 수 있습니다. Microsoft 가 해당 업데이트를 제공하기 위해 귀하의 시스템을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 귀하는 추가 통지 없이 자동 업데이트를 수신하기로 동의합니다. 업데이트가 기존의 소프트웨어 기능, 서비스 또는 주변 장치를 포함하거나 지원하지는 않을 수 있습니다.

 9. 구속력있는중재및집단소송의포기 . 본조항은미국에거주하거나기본사업자주소지가미국인경우에 적용됩니다 . 귀하와 Microsoft 간에 분쟁이 있는 경우 귀하와 Microsoft 는 60 일 동안 해당 분쟁을 비공식적으로 해결하려고 노력한다는 데 동의합니다. 귀하와 Microsoft 가 분쟁을 해결할 수 없을 경우 귀하와 Microsoft 는 "FAA"(연방중재법안)에 따라 "AAA"(미국중재협회)에 의한 구속력 있는 개별 중재에 따르며 판사 또는 배심원단 앞에서 소송하지 않는다는 데 동의합니다. 대신 중위중재인이 결정합니다. 집단 소송 집단 중재, 대리인 소송 또는 누군가가 대표자의 신분으로 소송을 제기하는 그 밖의 어떤 절차도 허용되지 않으며 모든 당사자의 동의 없이 개별 소송을 결합하는 것도 허용되지 않습니다. 중재 계약 전문에는 더 많은 조건이 있으며 http://aka.ms/arb-agreement-1 에서 확인할 수 있습니다. 귀하와 Microsoft 는 본 계약에 동의합니다.

 10. 해지.Microsoft 는 귀하가 본 계약 내용을 준수하지 않는 경우 여타 권리를 침해하지 않고 계약조건을 해지할 수 있습니다. 이때 귀하는 모든 소프트웨어의 복사본 및 그 구성 요소를 파기해야 합니다.

 11. 완전 합의.본 계약 및 Microsoft 가 추가 구성 요소, 업데이트 또는 제 3 자 응용 프로그램에 hại 규정하는 기타 조건은 본 소프트웨어에 대한 완전 합의입니다.

 12. 관련 법률 및 분쟁 해결 장소.귀하가 미국이나 캐나다에서 소프트웨어를 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 국제사법 원칙에 관계없이 본 계약의 해석, 불이행에 대한 청구 및 기타 청구 (소비자 보호, 불공정 경쟁 및 불법 행위 청구 포함) 에 귀하가 거주하고 있는 주 또는 국가나 해당 기본 사업자 주소지의 법이 적용됩니다. 귀하가 본 소프트웨어를 다른 국가에서 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 해당 국가의 법률이 적용됩니다. 미국 연방 관할이 존재하는 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 hại 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 연방 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다. 그렇지 않을 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 hại 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 고등 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다.

 13. 3 자 수혜자.귀하는 Apple 및 그 자회사가 본 계약의 제 3 자 수혜자이고 본 계약을 이행할 수 있는 권한이 Apple 에 있음에 동의합니다.

 14. 소비자 권리, 지역적 변화.본 계약은 특정 법적 권리에 HẠI 기술하고 있습니다. 귀하는 소비자 권리를 포함하여 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법률이 보장하는 다른 권리를 보유할 수 있습니다. Microsoft 와 맺은 관계와 별개로 또한 그러한 관계를 제외하고, 귀하가 소프트웨어를 구입한 당사자와 관련된 권리를 보유할 수도 있습니다. 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법에서 그러한 기타

  권리의 변경을 허용하지 않는 경우 본 계약은 해당 권리를 변경하지 않습니다. 예를 들어 아래 지역 중 하나에서 소프트웨어를 취득했거나 필수 국가 법이 적용되는 경우에는 DAEUM 조항이 귀하에게 적용됩니다.

  1. 오스트레일리아.귀하는 오스트레일리아 소비자 보호법에 따라 법적 권리를 보유하며 이 계약의 어떠한 내용도 그러한 권리에 영향을 미쳐서는 CU 됩니다.

  2. 캐나다.캐나다에서 이 소프트웨어를 획득한 경우, 자동 업데이트 기능을 끄고 장치를 인터넷에서 분리 (하지만 인터넷에 다시 연결할 경우에는 소프트웨어가 업데이트 점검 및 설치를 다시 시작합니다) 하거나 소프트웨어를 설치 제거하여 업데이트 받기를 중지할 수 있습니다. 제품 설명서에서는 특정 장치 또는 소프트웨어에 대한 업데이트를 끄는 방법을 명시할 수 있습니다.

  3. 독일 및 오스트리아.

   • (i) 보증.적법하게 사용권이 허여된 소프트웨어는 대체로 소프트웨어에 동봉된 Microsoft 설명서에 명시된 대로 작동합니다. 그러나 Microsoft 는 사용권이 허여된 소프트웨어와 관련하여 어떠한 계약적 보증도 제공하지 않습니다.

   • (ii) 책임의 제한.제조물책임법에 따른 고의적 행위, 중과실 청구와 사망이나 개인 또는 신체적 상해가 발생할 경우 Microsoft 는 성문법에 따라 법적 의무를 집니다.

   전항 (ii) 에 따라, Microsoft 는 이행될 경우에는 계약의 정당한 수행을 원활하게 하고 위반할 경우에는 본 계약의 목적을 위태롭게 하며 또한 준수할 경우 일반의 당사자가 계속해서 신뢰할 수 있는 중대한 계약상의 의무 ("기본적인 의무") 를 위반한 경우 경미한 과실에 대해서만 책임을 집니다. 다른 경과실의 경우에는 Microsoft 가 경과실에 hại 법적 의무를 지지 않습니다.

 15. 보증의 부인 . 소프트웨어는 " 있는 그대로 " 사용권이 허여됩니다 . 소프트웨어의 사용으로 발생하는 위험은 귀하의 책임입니다 . 원하는 경우 귀하는 구입 지불한 금액의 환불을 APPLE 통지할 있습니다 . 관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 APPLE 다른 보증 의무를 갖지 않습니다 . MICROSOFT 어떠한 명시적 보증 , 보장 또는 조건도 제시하지 않습니다 . 귀하는 귀하가 거주하는 지역의 법규에 따른 추가적인 소비자 권리 또는 법적 권리를 보유할 있으며 , 권리는 계약을 통해 변경되지 않습니다 . 귀하가 거주하는 지역의 법규가 허용하는 범위 내에서 Microsoft 상업성 , 특정 목적에의 적합성 비침해성 등의 묵시적 보증을 배제합니다 .

 16. 손해 구제수단의 제한 배제 . Giải 보증의 부인에도 불구하고 APPLE, MICROSOFT MICROSOFT 공급자로부터 손해 보상을 받을 근거가 있는 경우 직접 손해에 대해서만 최대 귀하가 소프트웨어에 지불한 금액까지 보상 받을 있습니다 . 결과적 손해 , 이익 손실 , 특별 , 간접 또는 부수적 손해를 포함한 기타 모든 손해에 대해서는 보상을 받을 없습니다 . 
이 제한 사항은 (a) 제 3 자 인터넷 사이트상의 소프트웨어, 서비스, 콘텐츠 (코드 포함) 또는 제 3 자 응용 프로그램과 관련하여 발생하는 모든 문제 및 (b) 계약 위반, 보증, 보장 또는 조건, 무과실 책임, 과실 또는 해당 법규에서 허용하는 범위 내의 기타 불법 행위 등으로 인한 청구 또는 기타 청구에 적용됩니다.Microsoft 또는 Apple 이 그러한 손해의 가능성에 hại 사전에 알고 있었거나 알아야만 했던 경우에도 적용됩니다. 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가에서 부수적 결과적 또는 기타 손해의 배제나 제한을 허용하지 않는 경우에는 위의 제한이나 배제가 적용되지 않을 수 있습니다.

TERMA-TERMA LESEN PERISIAN MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

NẾU ANDA MENETAP DI (ATAU IALAH SATU PERNIAGAAN DENGAN PREMIS PERNIAGAAN UTAMA) AMERIKA SYARIKAT, SILA BACA SEKSYEN "ARBITRASI YANG MENGIKAT DAN PENEPIAN TINDAKAN UNDANG UNDANG BERKUMPULAN" DI BAWAH. IA MEMPENGARUHI CARA PERTIKAIAN DISELESAIKAN.

Terma-terma lesen ini là perjanjian di antara anda dan Microsoft Corporation (atau salah satu daripada sekutunya). IA terpakai kepada perisian yang dinamakan di atas dan mana-mana perkhidmatan Microsoft atau kemas kini perisian (kecuali sehingga perkhidmatan atau kemas kini tersebut disertakan dengan terma baharu atau tambahan, dalam hal ini terma berlainan tersebut terpakai secara prospektif dan tidak mengubah hak anda atau Microsoft berkaitan perisian atau perkhidmatan diprakemas kini). NẾU ANDA MEMATUHI TERMA LESEN INI, ANDA MEMPUNYAI HAK SEPERTI DI BAWAH. DENGAN MENGGUNAKAN PERISIAN, ANDA MENERIMA TERMA INI. NẾU ANDA TIDAK MENERIMANYA, JANGAN GUNAKAN PERISIAN. SEBALIKNYA, KEMBALIKANNYA KEPADA APPLE INC. ("TÁO") UNTUK MENDAPATKAN BAYARAN BALIK ATAU KREDIT NẾU BERKENAAN.

 1. HAK PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN.Anda boleh memasang dan menggunakan satu salinan bagi perisian tersebut pada peranti berasaskan iOS seperti yang dibenarkan bởi peraturan penggunaan gedung aplikasi Apple.

  1. Komponen Perisian Pihak Ketiga.Perisian mungkin termasuk aplikasi pihak ketiga yang dilesenkan Microsoft dan bukannya pihak ketiga, kepada anda di bawah perjanjian ini. Sebarang pemberitahuan yang disertakan untuk aplikasi pihak ketiga là untuk makluman anda sahaja.

  2. Penandaaan Aras Kompetitif.Nếu anda ialah pesaing langsung dan anda mengakses atau menggunakan perisian dengan tujuan penandaan aras saingan, analisis atau pengumpulan maklumat risikan, anda mengenepikan ke atas Microsoft, subsidiarinya dan syarikat gabungannya (termasuk secara prospektif) sebarang penggunaan saingan, akses dan pengehadan ujian penandaan aras dalam terma yang mentadbir perisian anda sehingga terma anda là atau berupa, lebih terbatas daripada terma Microsoft. Nếu anda tidak mengenepikan apa-apa sekatan yang dikatakan itu dalam terma yang mentadbir perisian anda, anda tidak dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan perisian ini dan tidak akan luật berbuat demikian.

 2. PENGUMPULAN DỮ LIỆU.Perisian boleh mengumpul maklumat mengenai anda dan penggunaan anda bagi perisian dan menghantarkannya kepada Microsoft. Microsoft boleh menggunakan maklumat ini untuk memberikan perkhidmatan dan menambah baik produk dan perkhidmatan Microsoft. Hak menarik diri anda, nếu ada, diterangkan dalam dokumentasi produk. Beberapa ciri dalam perisian boleh mendayakan pengumpulan dữ liệu daripada pengguna aplikasi anda yang mengakses atau menggunakan perisian. Nếu anda menggunakan ciri ini untuk mendayakan pengumpulan dữ liệu dalam aplikasi anda, anda mestilah mematuhi undang undang yang diguna pakai, termasuk mendapatkan kebenaran pengguna yang diperlukan dan mengekalkan dasar privasi quan trọng yang memaklumkan dengan tepat kepada pengguna mengenai cara anda menggunakan, mengumpul dan berkongsi dữ liệu mereka. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengumpulan dan penggunaan dữ liệu Microsoft dalam dokumentasi produk dan Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Anda bersetuju untuk mematuhi semua peruntukan Pernyataan Privasi Microsoft yang diguna pakai.

 3. SKOP LESEN.Perisian là dilesenkan, bukan dijual. Microsoft mempunyai semua hak lain. Melainkan nếu undang undang yang diguna pakai memberikan anda lebih banyak hak meskipun terdapat pembatasan ini, anda tidak akan (dan tidak mempunyai hak untuk):

  1. bekerja di sekitar pembatasan teknikal dalam perisian yang hanya membenarkan anda untuk menggunakannya dalam cara tertentu;

  2. melakukan pembalikan kejuruteraan, menyahkompilasi atau menyahpasang perisian;

  3. mengalih keluar, meminimumkan, menyekat atau mengubah suai sebarang pemberitahuan Microsoft atau pembekalnya dalam perisian;

  4. gunakan perisian untuk aktiviti komersial, bukan untung atau menjana pendapatan;

  5. menggunakan perisian dalam apa cara yang melanggar undang undang atau mencipta atau menyebarkan perisian hasad; atau

  6. Kongsi, terbitkan, edar atau pinjamkan perisian, menyediakan perisian sebagai penyelesaian dihoskan sendiri untuk kegunaan orang lain atau memindahkan perisian atau perjanjian ini kepada mana-mana pihak ketiga.

 4. MAKLUM BALAS.Nếu anda memberikan maklum balas mengenai perisian kepada Microsoft, anda memberikan Microsoft tanpa Caj tiếng hak untuk menggunakan, berkongsi dan mengkomersialkan maklum balas anda dalam sebarang cara untuk dan sebarang tujuan. Anda tidak akan memberikan maklum balas yang tertakluk pada lesen yang memerlukan Microsoft melesenkan perisian atau dokumentasinya kepada pihak ketiga kerana Microsoft menyertakan maklum balas anda di dalamnya. Hak-hak ini mengatasi perjanjian ini.

 5. PINDAH KE PERANTI LAIN.Anda boleh membuang pemasangan perisian tersebut dan memasangkannya pada peranti lain untuk digunakan. Anda tidak boleh kongsikan lesen ini pada berbilang peranti.

 6. PEMBATASAN-PEMBATASAN EKSPORT.Anda mesti mematuhi semua undang undang dan peraturan eksport domestik dan antarabangsa yang diguna pakai untuk perisian tersebut, termasuk pembatasan ke atas destinasi, pengguna akhir dan penggunaan akhir. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai sekatan eksport, lawati http://aka.ms/exporting.

 7. KHIDMAT SOKONGAN.Microsoft tidak berkewajipan di bawah perjanjian ini untuk memberikan sebarang perkhidmatan sokongan untuk perisian. Sebarang sokongan yang diberikan là "seperti yang disediakan", "dengan semua kerosakan" dan tanpa jaminan bagi sebarang jenis.

 8. KEMAS KINI.Perisian mungkin menyemak untuk kemas kini dan memuat turun serta memasangnya untuk anda secara berkala. Anda hanya boleh mendapatkan kemas kinian untuk Microsoft atau sumber dibenarkan. Microsoft mungkin perlu mengemas kini sistem anda untuk memberi anda kemas kini. Anda bersetuju untuk menerima kemas kini automatik ini tanpa sebarang notis tambahan. Kemas kini tidak boleh menyertakan atau menyokong semua ciri, perkhidmatan atau peranti persisian sedia ada.

 9. ARBITRASI YANG MENGIKAT DAN PENEPIAN TINDAKAN BERKUMPULAN. Seksyen ini terpakai nếu anda menetap di (atau nếu perniagaan, premis perniagaan utama anda berada di) Amerika Syarikat. Nếu anda dan Microsoft menghadapi pertikaian, anda dan Microsoft bersetuju untuk cuba menyelesaikannya secara tidak chính thức selama 60 hari. Nếu anda dan Microsoft tidak boleh, anda dan Microsoft bersetuju untuk arbitrasi individu mengikat dengan Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ di bawah liên bang phân xử Act ("FAA") dan untuk tidak menyaman di mahkamah di hadapan hakim atau juri. Sebaliknya, seorang penimbang tara trung lập akan membuat keputusan.Tuntutan mahkamah tindakan undang undang berkumpulan, arbitrasi seluruh kumpulan, tindakan persendirian Peguam quốc gia, dan mana-mana prosiding yang lain yang tidak membenarkan seseorang untuk bertindak dalam kapasiti wakil; mahupun menggabungkan prosiding individu tanpa kebenaran semua pihak. Perjanjian Arbitrasi lengkap mengandungi lebih banyak terma dan boleh didapati di http://aka.ms/arb-agreement-1. Anda dan Microsoft bersetuju kepada terma ini.

 10. PENAMATAN.Tanpa prasangka terhadap hak-hak lain, Microsoft boleh menamatkan perjanjian ini nếu anda gagal mematuhi mana-mana terma dan syarat. Dalam keadaan sebegitu, anda mesti menghapuskan semua salinan perisian itu dan semua bahagian komponennya.

 11. KESELURUHAN PERJANJIAN.Perjanjian ini, dan mana-mana terma yang khác yang Microsoft berikan sebagai penambahan, kemas kini, atau aplikasi pihak ketiga, ialah perjanjian keseluruhan untuk perisian ini.

 12. UNDANG UNDANG DAN ĐẶT YANG DIGUNA PAKAI UNTUK MENYELESAIKAN PERTIKAIAN.

  Nếu anda memperoleh perisian di Amerika Syarikat atau Canada, undang undang negeri atau wilayah đặt anda menetap (atau, nếu perniagaan đặt utama perniagaan anda) mentadbir pentafsiran perjanjian ini, tuntutan untuk pelanggarannya dan semua tuntutan lain (termasuk perlindungan pengguna, persaingan tidak adil dan tuntutan sai lầm cá nhân), tidak kira konflik prinsip undang undang, kecuali FAA mentadbir semua của yang berkaitan dengan arbitrasi. Nếu anda memperoleh perisian dalam quốc gia lain, undang undangnya terpakai, kecuali FAA mentadbir semua yang berkaitan dengan arbitrasi. Nếu bidang kuasa persekutuan as wujud, anda dan Microsoft memberi keizinan ke atas bidang kuasa dan đặt eksklusif di mahkamah persekutuan di vua Quốc, Washington untuk semua pertikaian yang dibicarakan di mahkamah (tidak termasuk arbitrasi). Nếu tidak, anda dan Microsoft memberi keizinan ke atas bidang kuasa dan đặt eksklusif di Mahkamah Tinggi di vua Quốc, Washington untuk semua pertikaian yang dibicarakan di mahkamah (tidak termasuk arbitrasi).

 13. BENEFISIARI PIHAK KETIGA.Anda bersetuju bahawa Apple dan subsidiarinya là benefisiari pihak ketiga perjanjian ini dan Apple mempunyai hak untuk menguatkuasakan perjanjian ini.

 14. HAK PENGGUNA; VARIASI SERANTAU.Perjanjian ini menjelaskan hak-hak sah tertentu. Anda mungkin mempunyai hak-hak lain, termasuk hak pengguna di bawah undang undang negeri, wilayah atau quốc gia anda. Berasingan dan selain daripada hubungan anda dengan Microsoft, anda mungkin juga mempunyai hak-hak berhubung dengan pihak yang membekalkan perisian tersebut kepada anda. Perjanjian ini tidak mengubah hak-hak lain tersebut nếu undang undang negeri, wilayah atau quốc gia anda tidak membenarkannya. Contohnya, nếu anda memperoleh perisian di salah satu rantau di bawah atau undang undang quốc gia mandatori dikenakan, maka peruntukan berikut digunakan pada anda:

  1. Nước Úc.Anda mempunyai jaminan berkanun di bawah Undang undang Pengguna Úc dan tiada apa-apa perkara dalam perjanjian ini bertujuan untuk menjejaskan hak tersebut.

  2. Canada.Nếu anda memperoleh perisian ini di Canada, anda boleh berhenti mendapatkan kemas kini dengan menutup ciri kemas kini automatik, memutuskan sambungan peranti anda daripada Internet (walau bagaimanapun, nếu dan apabila anda bersambung semula ke Internet, perisian akan meneruskan untuk menyemak dan memasang kemas kini), atau menyahpasang perisian. Dokumentasi produk, nếu ada, mungkin juga menyatakan cara untuk menutup kemas kini bagi peranti atau perisian khas anda.

  3. Jerman dan Áo.

   • (i) Waranti.Perisianlesenyangbetulakanberfungsisebahagianbesarnyasamasepertiyang dijelaskan dalam bahan-bahan Microsoft yang disertakan bersama perisian tersebut. Walau bagaimanapun, Microsoft tidak memberikan jaminan kontrak berhubungan dengan perisian berlesen.

   • (ii) Pembatasan Liabiliti.Nếu berlaku tindakan sengaja, kecuaian, tuntutan berdasarkan Akta Liabiliti Produk, serta, dalam kes kematian atau kecederaan peribadi atau fizikal, Microsoft bertanggungjawab menurut undang undang statutori.

   Tertakluk kepada fasal yang dibuat di atas (ii), Microsoft hanya akan bertanggungjawab untuk kecuaian kecil nếu Microsoft melanggar kewajipan kontrak vật liệu sedemikian, pemenuhan yang akan memudahkan pelaksanaan perjanjian ini, pelanggaran yang akan membahayakan tujuan perjanjian ini dan pematuhan dengan pihak yang boleh mempercayai secara tetap (yang dipanggil "kewajipan kardinal"). Lain Dalam kes kecuaian kecil, Microsoft tidak akan bertanggungjawab untuk kecuaian kecil.

 15. PENAFIAN TUNTUTAN WARANTI. PERISIAN DILESENKAN "SEPERTI YANG DISEDIAKAN." ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. NẾU DIINGINKAN, ANDA BOLEH MEMAKLUMKAN APPLE UNTUK MENDAPATKAN BAYARAN BALIK HARGA PEMBELIAN. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN UNDANG UNDANG YANG BERKUAT KUASA, APPLE TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG KEWAJIPAN WARANTI LAIN. MICROSOFT TIDAK MEMBERIKAN WARANTI, JAMINAN ATAU SYARAT-SYARAT TERSURAT YANG LAIN. ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK-HAK PENGGUNA TAMBAHAN ATAU JAMINAN BERKANUN DI BAWAH UNDANG UNDANG TEMPATAN ANDA YANG TIDAK BOLEH DIUBAH BỞI PERJANJIAN INI. SETAKAT YANG DIBENARKAN BỞI UNDANG UNDANG TEMPATAN ANDA MICROSOFT MENGECUALIKAN SEMUA WARANTI TERSIRAT, TERMASUK KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK SESUATU TUJUAN TERTENTU DAN BUKAN PELANGGARAN.

 16. PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN REMEDI ĐỔI NGÔN NGỮ DAN RUGI. NẾU ANDA MEMPUNYAI SEBARANG BUKTI UNTUK MENDAPATKAN ĐỔI NGÔN NGỮ RUGI MESKIPUN PENAFIAN JAMINAN SEBELUM INI, ANDA BOLEH MENDAPATKAN ĐỔI NGÔN NGỮ RUGI DARIPADA APPLE, MICROSOFT DAN PEMBEKAL MICROSOFT HANYA UNTUK MENDAPATKAN ĐỔI NGÔN NGỮ RUGI LANGSUNG SEHINGGA AMAUN YANG ANDA BAYAR UNTUK PERISIAN. ANDA BOLEH TIDAK MENDAPAT SEBARANG ĐỔI NGÔN NGỮ RUGI LAIN, TERMASUK ĐỔI NGÔN NGỮ RUGI LANJUTAN KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEROSAKAN KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU KEBETULAN.

  Pembatasan ini terpakai pada (a) sebarang perkara yang berkaitan dengan perisian perkhidmatan, kandungan (termasuk mã) di tapak Internet pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga; Dan (b) tuntutan untuk pelanggaran kontrak, waranti, jaminan, atau syarat; liabiliti ketat, kecuaian atau sai lầm cá nhân lain; atau sebarang tuntutan lain; dalam setiap kes sehingga yang dibenarkan bởi undang - undang yang diguna pakai.IA juga diguna pakai walaupun nếu Microsoft atau Apple mengetahui atau patut mengetahui tentang kemungkinan berlakunya đổi ngôn ngữ rugi tersebut. Pembatasan atau pengecualian di atas mungkin tidak diguna pakai untuk anda kerana negeri, wilayah atau quốc gia anda mungkin tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan đổi ngôn ngữ rugi kebetulan, berbangkit atau lain lain.

LISENSVILKÅR CHO MICROSOFT-PROGRAMVARE

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

HVIS DU BOR TÔI (ELLER HOVEDKONTORET TIL BEDRIFTEN DIN LIGGER TÔI) HOA KỲ, BØR DU TỘI DELEN "BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL" NEDENFOR. BESTEMMELSEN AVGJØR HVORDAN TVISTER AVGJØRES.

Disse lisensvilkårene er en avtale mellom độ og Microsoft Corporation (eller et av Microsolfs tilknyttede selskaper). De gjelder programvaren som er angitt ovenfor, og Microsoft-tjenester eller programvareoppdateringer (bortsett fra tôi den grad slike tjenester eller oppdateringer leveres y nye vilkår eller tilleggsvilkår. Tôi så nằm gjelder disse andre vilkårene tôi fremtiden og endrer ikke ăn eller Microsolfs rettigheter vedrørende allerede oppdaterte lập trình eller tjenester). HVIS DU ETTERLEVER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU RETTIGHETENE SOM ER BESKREVET NEDENFOR. VED Å TA TÔI BRUK PROGRAMVAREN GODTAR DU DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DEM, MÅ DU IKKE BRUKE PROGRAMVAREN. RETURNER DEN TIL APPLE INC. ("TÁO"), OG FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT ELLER KREDITERT HVIS AKTUELT.

 1. INSTALLASJON OG BRUKSRETTIGHETER. Du kan installere og bruke ett eksemplar av programvaren på en iOS-basert enhet tôi den grad det er tillatt tôi henhold til táo regler cho bruk av appbutikk.

  1. Tredjeparts programvare.Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som er lisensiert til độ tôi henhold til denne avtalen eller dưới egne vilkår. Eventuelle lisensvilkår, meldinger og bekreftelser cho tredjepartsprogrammene er tilgjengelige på http://aka.ms/thirdpartynotices eller tôi en medfølgende meldingsfil. Lập trình slike Selv om er underlagt andre avtaler, gjelder likevel ansvarsfraskrivelsen og begrensningene av ansvar cho skader nedenfor tôi den grad det er tillatt tôi henhold til gjeldende lov.

  2. Microsolfs tjenesteavtale.Noen av funksjonene tôi programmet c tilgang til eller er avhengige av elektroniske tjenester. Phân tách Bruken av disse tjenestene (đàn ông ikke programvaren) reguleres av vilkår og retningslinjer cho personvern tôi Microsolfs tjenesteavtale på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Les vilkårene nøye. Tjenestene er kanskje ikke tilgjengelige tôi alle områder.

 2. INNHENTING AV DỮ LIỆU.Programvaren kan samle inn informasjon om độ og din bruk av programvaren og sende den til Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen til å levere tjenester og forbedre Microsolfs produkter og tjenester. Eventuelle reservasjonsmuligheter du har, er beskrevet tôi produktdokumentasjonen. Noen funksjoner tôi programvaren kan aktivere innhenting av dữ liệu fra brukere av programmene ăn som har tilgang til og bruker programvaren. Hvis du bruker disse funksjonene til å aktivere datainnhenting tôi programmene ăn, må du overholde gjeldende lov inkludert innhenting av eventuelle påkrevde brukersamtykker, og vedlikeholde en fremtredende personvernpolicy som informerer brukerne, på en nøyaktig måte, om hvordan du bruker, innhenter og deler dữ liệu om dem. Du kan finne ut mer om Microsolfs innsamling og bruk av dữ liệu tôi produktdokumentasjonen og Microsolfs personvernerklæring på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du godtar å overholde alle gjeldende bestemmelser tôi Microsolfs personvernerklæring.

 3. LISENSENS RAMME.Programvaren lisensieres. Den selges ikke. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Y mindre gjeldende lov c độ flere rettigheter til tross cho denne begrensningen, kan du ikke (og har ikke rett til å):

  1. omgå eventuelle tekniske begrensninger tôi programvaren som trần tillater tại du bruker den på bestemte måter,

  2. utføre omvendt utvikling, dekompilere eller demontere programvaren,

  3. fjerne, minimere, blokkere eller endre meldinger fra Microsoft eller dets leverandører tôi programvaren,

  4. bruke programvaren til næringsvirksomhet, ideelle organisasjoner eller inntektsgivende virksomhet

  5. bruke programvaren på noen måte som strider một loven, eller opprette eller overføre skadelig programvare eller

  6. dele, publisere distribuere eller låne bort programvaren, gjøre programvaren tilgjengelig som en frittstående vertsbasert løsning cho andre eller overføre programvaren eller denne avtalen til en tredjepart.

 4. TILBAKEMELDING.Hvis du c tilbakemelding om programvaren til Microsoft, c du Microsoft, vederlagsfritt, rett til å bruke, dele og kommersialisere tilbakemeldingen din på enhver måte og cho ethvert formål. Du skal ikke gi tilbakemelding som er underlagt lisens som krever tại Microsoft lisensierer sin programvare eller dokumentasjon til tredjeparter fordi Microsoft tar y din tilbakemelding tôi dem. Disse rettighetene skal fortsette å gjelde etter denne avtalen.

 5. OVERFØRING TIL EN ANNEN ENHET.Du har rett til å avinstallere programvaren og installere den på en annen enhet cho egen bruk. Du har ikke dele denne lisensen på flere enheter.

 6. EKSPORTRESTRIKSJONER.Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og regler som gjelder cho programvaren, som omfatter begrensninger cho bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. Gå til http://aka.ms/exporting cho mer informasjon om eksportrestriksjoner.

 7. KUNDESTØTTE.Microsoft er ikke forpliktet til å tilby kundestøtte cho denne programvaren tôi henhold til denne avtalen. Eventuell støtte gis "som den er", "y eventuelle feil" og uten garanti av No xỉ.

 8. OPPDATERINGER.Programvaren kan se etter programvareoppdateringer, laste dem ned og installere dem cho độ y jevne mellomrom. Du kan trần motta oppdateringer fra Microsoft eller autoriserte kilder. Det kan hende tại Microsoft må oppdatere systemet ditt cho å kunne levere oppdateringer. Du godtar å motta disse automatiske oppdateringene uten ytterligere varsel. Det kan hende tại oppdateringene ikke omfatter eller støtter alle eksisterende programvarefunksjoner, tjenester eller eksterne enheter.

 9. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL.Denne Delen gjelder hvis du bor tôi (eller hvis bedriften din har hovedkontor tôi) Hoa Kỳ. Hvis du og Microsoft har en tvist, samtykker du og Microsoft tôi å prøve å avgjøre tvisten gjennom uformelle virkemidler, og tại dette skal pågå opptil 60 dager. Hvis du og Microsoft ikke kommer frem til en avgjørelse, samtykker du og Microsoft tôi bindende individuell voldgift, og saken skal legges frem foran representanter cho Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ ("AAA") og tôi henhold til liên bang phân xử Act ("FAA"). InGen av partene skal bringe saken inn cho domstolene og la en dommer eller ban giám khảo avgjøre utfallet. Tôi stedet skal tvisten avgjøres av en nøytral voldgiftsmann. Gruppesøksmål, felles voldgiftssaker, riêng tư søksmål av offentlig interesse og andre søksmål der noen opptrer som en sau, er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å kombinere individuelle saker eller forhandlinger uten samtykke fra alle partene. Den fullstendige Voldgiftsavtalen inneholder flere vilkår og finnes på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du og Microsoft samtykker tôi disse vilkårene.

 10. FULLSTENDIG AVTALE.Denne avtalen, og alle andre vilkår Microsoft fremlegger cho tillegg oppdateringer eller tredjepartsprogrammer, utgjør den fullstendige avtalen cho denne programvaren.

 11. GJELDENDE LOV OG STED CHO LØSING AV TVISTER.Hvis du ervervet programvaren tôi USA eller Canada, regulerer lovene tôi delstaten eller provinsen som du bor tôi (eller der bedriften din har sitt hovedkontor), tolkningen av denne avtalen, krav knyttet til avtalebrudd og alle andre krav (inkludert krav knyttet til forbrukervern, urettferdig konkurranse og underforståtte garantier), uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikt. FAA regulerer likevel alle spørsmål knyttet til voldgift. Hvis du ervervet programvaren tôi et annet đất, gjelder lovene tôi dette landet. FAA regulerer likevel alle spørsmål knyttet til voldgift. Hvis det finnes amerikansk føderal jurisdiksjon, samtykker du og Microsoft til tại den føderale domstolen tôi vua Quốc, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting cho alle tvister som føres cho en domstol (bortsett fra voldgift). Hvis ikke samtykker du og Microsoft til ở cấp trên tòa tôi vua Quốc, Washington, USA anses som eneste jurisdiksjon og verneting cho alle tvister som føres cho en domstol (bortsett fra voldgift).

 12. TREDJEPARTSMOTTAKER.Du samtykker til tại Apple og dets datterselskaper er tredjepartsmottakere av denne avtalen, og tại Apple har rett til å håndheve denne avtalen.

 13. 13. FORBRUKERRETTIGHETER, REGIONALE VARIASJONER.Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan Hà andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, tôi henhold til gjeldende lov tôi din delstat, provins eller ditt đất. Atskilt og bortsett fra din relasjon y Microsoft kan du også Hà rettigheter y hensyn til den parten du ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene hvis ikke lovene tôi delstaten, provinsen eller landet ditt tillater dette. Hvis du cho eksempel anskaffet độ programvaren tôi ett av områdende nedenfor, eller hvis obligatoriske yêu tôi landet er gjeldende, gjelder de følgende bestemmelsene cho độ:

  1. Nước Úc.Du har lovfestede rettigheter dưới den australske forbrukerloven, og ingenting tôi denne avtalen skal påvirke disse rettighetene.

  2. Canada.Hvis du kjøpte programvaren tôi Canada, kan du slutte å motta oppdateringer ved å deaktivere den automatiske oppdateringsfunksjonen, koble enheten din fra Internett (hvis og når du kobler til Internett på nytt, vil programvaren imidlertid gjenoppta søk etter og installasjon av oppdateringer) eller avinstallere programvaren. En eventuell produktdokumentasjon kan også inneholde informasjon om hvordan oppdateringer deaktiveres cho din spesifikke enhet eller programvare.

  3. Tyskland og Østerrike.

   • (i) Begrensederettigheter.Programvaremedgyldiglisensvilihovedsakfungeresombeskreveti Microsoft-dokumentasjonen som følger y programvaren. Microsoft c imidlertid ingen avtalefestede garantier y hensyn til den lisensierte programvaren.

   • (ii) Ansvarsbegrensning.Ved forsettlige handlinger grov uaktsomhet, krav basert på loven om produktansvar (Produkt trách nhiệm pháp lý Act) samt tôi tilfelle dødsfall, personskade eller fysisk skade, er Microsoft lovbestemt som den ansvarlige parten.

   Tôi henhold til den foregående setningen (ii) er Microsoft ansvarlig cho simpel uaktsomhet trần hvis Microsoft krenker slike vesentlige avtalefestede forpliktelser det vil si forpliktelser som, hvis de oppfylles, sørger cho en tilbørlig gjennomføring av denne avtalen. Brudd på disse forpliktelsene vil være en risiko cho avtaleformålene og overholdelsen som en phần til enhver tid setter sin sáng (såkalte "avgjørende forpliktelser" ("nghĩa vụ hồng y")). Tôi andre tilfeller av simpel uaktsomhet er ikke Microsoft ansvarlig.

 14. ANSVARSFRASKRIVELSE. DET GIS LISENS PÅ PROGRAMVAREN "SOM DEN ER". DU BRUKER DEN PÅ EGEN RISIKO. DU KAN OM ØNSKELIG RETURNERE VAREN TIL APPLE OG FÅ KJØPESUMMEN REFUNDERT. TÔI DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE YÊU, C APPLE INGEN ANDRE GARANTIER. MICROSOFT C INGEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE RETTIGHETER, GARANTIER ELLER VILKÅR. DU KAN HÀ TÔI HENHOLD TIL LOKALE YÊU HÀ YTTERLIGERE FORBRUKERRETTIGHETER ELLER LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE. TÔI DEN GRAD LOKALE YÊU TILLATER DET FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET CHO SÆRSKILTE FORMÅL OG FRAVÆR AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

 15. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR CHO KRAV OG ERSTATNING. HVIS DU HAR GRUNNLAG CHO Å KREVE ERSTATNING TIL TROSS CHO DEN FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN, KAN APPLE, MICROSOFT ELLER MICROSOLFS LEVERANDØRER TRỐNG DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL BELØPET DU BETALTE CHO PROGRAMVAREN. DU HAR IKKE RETT TIL Å FÅ DEKKET ANDRE SKADER, DƯỚI FØLGESKADER, GÕ NHẸ AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER.

  
Begrensningen gjelder (a) alt som har y programvare, tjenester og innhold å gjøre (inkludert code) på tredjeparts Internett-områder eller tôi lập trình fra tredjepart og (b) krav basert på brudd på kontrakt, begrensede rettigheter, garanti eller vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar, eller et hvilket som helst annet krav, tôi alle tilfeller tôi den grad det er tillatt tôi henhold til gjeldende lov. Den gjelder også hvis Microsoft eller Apple visste om, eller burde Hà visst om, risikoen cho skadene. Begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke cho độ fordi noen đất, distrikter eller stater ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av erstatningsansvar cho tilfeldig skade, følgeskade eller annen skade.

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

JEŚLI LICENCJOBIORCA MIESZKA (ALBO JEST PRZEDSIĘBIORSTWEM Z GŁÓWNYM MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI) W STANACH ZJEDNOCZONYCH, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ PUNKTU ZATYTUŁOWANEGO "WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE TÔI ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA LÀM WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY ". WSPOMNIANE POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄ BOWIEM SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). Thực hiện một Mają zastosowanie wymienionego wyżej oprogramowania oraz usług tôi aktualizacji oprogramowania Microsoft (jeśli jednak usługom lub aktualizacjom tym towarzyszą nowe lub dodatkowe postanowienia, để te inne postanowienia stosuje Sie prospektywnie tôi nie zmieniają một praw Licencjobiorcy ani Microsoft dotyczących oprogramowania lub usług przed aktualizacją). JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA. UŻYWANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE TRÊN NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ÍCH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE LÀM APPLE INC. ("TÁO") W CELU EWENTUALNEGO UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY LUB INNEJ FORMY REKOMPENSATY.

 1. THỰC HIỆN PRAWA INSTALACJI TÔI UŻYWANIA.Licencjobiorca może dokonać instalacji tôi używać jednej kopii tego oprogramowania na urządzeniu z systemem operacyjnym iOS zgodnie z regulaminem sklepu z aplikacjami Apple.

  1. Oprogramowanie osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać aplikacje osób trzecich, na które Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy od Microsoft, một nie od danej osoby trzeciej. Ewentualne powiadomienia dotyczące takich aplikacji osób trzecich są udostępniane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych.

  2. Testowanie porównawcze przez konkurencję.Jeśli Licencjobiorca jest konkurentem bezpośrednim tôi uzyskuje dostęp làm oprogramowania lub używa đi w celu przeprowadzenia testów porównawczych, wykonania analiz lub uzyskania informacji, để zrzeka Sie w stosunku thực hiện Microsoft, podmiotów zależnych Microsoft oraz podmiotów stowarzyszonych Microsoft (w tym w przyszłości) określonych w postanowieniach dotyczących oprogramowania ograniczeń związanych z używaniem, dostępem tôi testowaniem porównawczym làm celów konkurencyjnych w zakresie, w jakim Te postanowienia są lub mogłyby być bardziej restrykcyjne niż postanowienia Microsoft. Jeśli Licencjobiorca nie zrzecze Sie takich domniemanych ograniczeń w postanowieniach dotyczących oprogramowania, các nie wolno mu uzyskiwać dostępu làm oprogramowania ani đi używać.

 2. ZBIERANIE DANYCH. Oprogramowanie może zbierać informacje o Licencjobiorcy tôi sposobie, w jaki używa trên oprogramowania, một także przesyłać takie informacje thực hiện Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz ulepszenia produktów tôi usług Microsoft. Ewentualne prawa làm rezygnacji przysługujące Licencjobiorcy są opisane w dokumentacji produktu. Niektóre funkcje oprogramowania mogą umożliwiać zbieranie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy, các którzy uzyskują dostęp làm oprogramowania lub đi używają. Thực hiện Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji umożliwienia zbierania danych w swoich aplikacjach, để musi przestrzegać prawa właściwego, w tym w zakresie uzyskiwania wymaganych zgód od użytkowników oraz posiadania odpowiednich zasad ochrony prywatności precyzyjnie informujących użytkowników o tym, làm Licencjobiorca zbiera, wykorzystuje tôi udostępnia ích dane. Więcej informacji o zbieraniu tôi wykorzystywaniu danych przez Microsoft można znaleźć w dokumentacji produktu tôi w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Licencjobiorca zgadza Sie przestrzegać wszelkich odpowiednich postanowień zawartych w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności.

 3. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, nie sprzedawane. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. O ile na mocy prawa właściwego tôi pomimo niniejszego ograniczenia nie przysługują Licencjobiorcy dodatkowe uprawnienia, nie może trên:

  1. omijać ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że oprogramowania można używać wyłącznie w określony sposób;

  2. odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania;

  3. usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych umieszczonych w oprogramowaniu powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft;

  4. korzystać z oprogramowania w ramach działalności komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody;

  5. używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub làm tworzenia lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania; Ani

  6. udostępniać, publikować, rozpowszechniać ani wypożyczać oprogramowania, dostarczać đi w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania đi przez inne osoby ani przekazywać oprogramowania lub praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

 4. UWAGI NA TEMAT PRODUKTU.Thực hiện Podzielenie Sie z Microsoft uwagami na temat oprogramowania jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych uwag w dowolny sposób oraz w dowolnym celu. Licencjobiorca nie będzie przekazywać uwag objętych licencją, các na mocy której spółka Microsoft zmuszona byłaby làm udzielania osobom trzecim licencji na swoje oprogramowanie lub dokumentację z powodu włączenia làm nịch takich uwag przez Microsoft. Prawa te pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej umowy.

 5. PRZENIESIENIE OPROGRAMOWANIA NA INNE URZĄDZENIE.Licencjobiorca może odinstalować oprogramowanie tôi zainstalować je làm własnego użytku na innym urządzeniu. Licencjobiorca nie może współdzielić niniejszej licencji między wieloma urządzeniami.

 6. OGRANICZENIA EKSPORTOWE.Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych tôi międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie làm oprogramowania które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych tôi końcowego użycia. Więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych można znaleźć na stronie http://aka.ms/exporting.

 7. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ.Na mocy niniejszej umowy Microsoft nie musi świadczyć usług pomocy technicznej dla oprogramowania. Ewentualna pomoc jest dostarczana w stanie "takim, w jakim jest", "ze wszystkimi wadami" tôi bez jakichkolwiek rękojmi lub gwarancji.

 8. AKTUALIZACJE.Oprogramowanie może sprawdzać dostępność oraz dokonywać pobierania tôi instalacji aktualizacji oprogramowania. Licencjobiorca może uzyskiwać aktualizacje wyłącznie z Microsoft lub z autoryzowanych źródeł, một Microsoft może wymagać aktualizacji systemu Licencjobiorcy w celu zapewnienia dostępu thực hiện takich aktualizacji. Licencjobiorca zgadza Sie otrzymywać takie automatyczne aktualizacje bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje te mogą nie zawierać lub nie obsługiwać wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług lub urządzeń peryferyjnych.

 9. WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE TÔI ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA LÀM WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO DRUGIEJ STRONIE UMOWY. Mười punkt ma zastosowanie làm Licencjobiorcy, który mieszka (albo jest przedsiębiorstwem z głównym miejscem prowadzenia działalności) w Stanach Zjednoczonych.W przypadku wystąpienia sporu między Licencjobiorcą một Microsoft obie strony wyrażają zgodę na podjęcie próby jego rozwiązania w drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni. Jeśli okaże Sie để niemożliwe, Licencjobiorca i Microsoft wyrażają zgodę na indywidualne wiążące postępowanie polubowne prowadzone przez Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (ang. Liên bang phân xử Act, FAA) tôi zrzekają Sie prawa làm składania pozwów z udziałem lub bez udziału ławy przysięgłych.Spór zostanie rozstrzygnięty przez bezstronnego arbitra. Występowanie z pozwami zbiorowymi, w ramach powództwa prywatnego wnoszonego w interesie publicznym (ang. hành động riêng tư luật sư chung) Lub z innymi postępowaniami, w których dowolna ze stron występuje lub zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela, jest zabronione. Nie zezwala Sie również na łączenie indywidualnych postępowań bez uzyskania na để zgody wszystkich stron. Więcej postanowień zawiera pełna umowa dotycząca postępowania polubownego, która jest dostępna na stronie http://aka.ms/arb-thỏa thuận-1. Licencjobiorca tôi Microsoft zgadzają Sie przestrzegać tych postanowień.

 10. WYPOWIEDZENIE UMOWY.Bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień Microsoft może wypowiedzieć niniejszą umowę, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega dowolnego z jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania tôi wszystkie jego składniki.

 11. CAŁOŚĆ UMOWY.Niniejsza umowa oraz wszelkie postanowienia, które Microsoft może udostępnić w odniesieniu làm uzupełnień aktualizacji lub aplikacji osób trzecich, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania.

 12. PRAWO WŁAŚCIWE TÔI MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW.Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych albo Kanadzie, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy, rozpatrywania roszczeń z tytułu ích naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń z tytułu. ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji tôi czynów niedozwolonych) jest prawo stanu albo prowincji, w których znajduje Sie miejsce zamieszkania Licencjobiorcy (albo jeśli Licencjobiorca jest przedsiębiorstwem, główne miejsce prowadzenia działalności), bez względu na przyjęte w tym prawie đó prawa kolizyjnego. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które jest regulowane ustawą FAA. Jeśli ma zastosowanie jurysdykcja federalna w Stanach Zjednoczonych, Licencjobiorca i Microsoft zgadzają Sie, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo tôi miejscowo był sąd federalny w vua Quốc w stanie Waszyngton. W przeciwnym razie Licencjobiorca i Microsoft zgadzają Sie, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo tôi miejscowo był Sąd Najwyższy vua Quốc w stanie Waszyngton.

 13. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM TRZECIM.Licencjobiorca zgadza Sie że Apple oraz podmioty zależne Apple są osobami trzecimi, którym przysługują z tytułu niniejszej umowy określone uprawnienia, oraz że Apple ma prawo wykonać postanowienia tej umowy.

 14. PRAWA KONSUMENTA — RÓŻNICE REGIONALNE.W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta, na mocy przepisów prawa obowiązujących stanie w, prowincji lub kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych uprawnień, jeśli przepisy prawa obowiązujące w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy nie zezwalają na takie zmiany. Na przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje Sie làm poniższych postanowień:

  1. Nước Úc.Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Luật người tiêu dùng Úc) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje tôi żadne z zawartych w tej umowie postanowień nie ma na celu ograniczenia tych uprawnień.

  2. Canada.Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie tôi nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji, odłączyć swoje urządzenie od nevidí (w takim jednak przypadku po ponownym podłączeniu urządzenia thực hiện nevidí oprogramowanie wznowi wyszukiwanie tôi instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu może także zawierać informacje na temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lub w oprogramowaniu.

  3. Niemcy tôi Áo.

   • (i) RękojmiaiGwarancja.Oprogramowanieobjętewłaściwąlicencjąbędziedziałaćzasadniczo zgodnie z opisem znajdującym Sie chúng tôi wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji tôi zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.

   • (ii) Ograniczenie odpowiedzialności.W przypadku umyślnego działania rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych na ustawie o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

   Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania Sie ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy, thực hiện một đồng wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania Microsoft nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 15. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI TÔI GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE "TAKIM, W JAKIM JEST". WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. LICENCJOBIORCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ W APPLE O ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI ZOBOWIĄZAŃ. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA NIE WPŁYWA NA DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA TÔI USTAWOWE GWARANCJE, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ LICENCJOBIORCY NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KRAJOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH RĘKOJMI TÔI GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI CO LÀM WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI LÀM OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 16. OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ TÔI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. JEŚLI POMIMO POWYŻSZEGO ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI TÔI GWARANCJI LICENCJOBIORCA MA PODSTAWĘ PRAWNĄ LÀM DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE OD APPLE, MICROSOFT LUB DOSTAWCÓW MICROSOFT, MOŻE DOCHODZIĆ TAKICH ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH TÔI LÀM WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA OPROGRAMOWANIE. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD TÔI ODSZKODOWAŃ, W TYM ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH.

  
Ograniczenie để ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania usług, treści (w tym MSR) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, một także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji, zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego (w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe). Ograniczenie để ma zastosowanie także w przypadku, gdy spółki Microsoft lub Apple wiedziały lub powinny były wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy przepisów prawa obowiązującego w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy nie jest dozwolone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

TERMOS DE LICENÇA PARA PHẦN MỀM MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

TÂY VOCÊ MORAR (OU, NAM VOCÊ CHO UMA EMPRESA SE O LOCAL DA SEDE CHO) NOS ESTADOS UNIDOS, LEIA MỘT SEÇÃO "ARBITRAGEM VINCULANTE E RENÚNCIA AÇÕES DE LỚP HỌC". ELA AFETA COMO TRÌNH PHÂN GIẢI CONTROVÉRSIAS.

Hệ điều hành presentes termos de licença constituem um acordo entre você e Microsoft Corporation (ou uma de suas afiliadas). Eles se aplicam ao phần mềm nomeado acima e một quaisquer atualizações de phần mềm ou serviços da Microsoft (exceto até extensão de que tais serviços ou atualizações sejam acompanhadas pelos novos termos ou pelos termos adicionais, caso nối dài que estes termos diferentes se aplicam provavelmente e não alteram seus direitos nem os direitos da Microsoft com relação serviços ou phần mềm một pré-atualizados). TÂY VOCÊ CONCORDAR COM ESTES TERMOS DE LICENÇA, TERÁ OS DIREITOS INDICADOS ABAIXO. USAR O PHẦN MỀM REPRESENTA MỘT SỮA ACEITAÇÃO DESTES TERMOS. TÂY VOCÊ NÃO ACEITÁ-LOS, PHẦN MỀM O NÃO SỬ DỤNG. NỐI DÀI VEZ DISSO, DEVOLVA O À APPLE, INC. ("TÁO") ĐOẠN VĂN RECEBER UM REEMBOLSO OU CRÉDITO, HOUVER TÂY.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E USO.Você pode instalar e usar uma cópia làm phần mềm nối dài um dispositivo com iOS conforme permitido pelas regras de uso da loja de aplicativos da Apple.

  1. Phần mềm de Terceiros.O phần mềm pode incluir aplicativos de terceiros que são licenciados một você de acordo com este contrato ou sob seus próprios termos. Hệ điều hành termos de licença, như notificações e os reconhecimentos se houver, đoạn văn os aplicativos de terceiros podem là acessados trực tuyến nối dài http://aka.ms/thirdpartynotices ou nối dài um arquivo de notificações que o acompanhe. Mesmo que tais aplicativos sejam regidos por outros contratos, o tàu de isenção, như limitações e dưới dạng exclusões de danos một seguir também se aplicam à extensão permitida pela lei aplicável.

  2. Contrato de Serviços da Microsoft.Alguns recursos làm phần mềm fornecem thể para ou se baseiam nos serviços trực tuyến. O uso dos serviços (cu não o phần mềm) người regido por termos separados e políticas de privacidade không Contrato de serviços da Microsoft disponível http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 trang không có. Hệ điều hành LEIA atentamente. Hệ điều hành serviços poderão não estar disponíveis nối dài todas như regiões.

 2. COLETA DE DADOS.O phần mềm pode coletar informações sobre você e o uso que você faz làm phần mềm e dưới dạng envia para một Microsoft. Một Microsoft pode usar essas informações para fornecer serviços e aprimorar produtos e serviços da Microsoft. SEUS direitos de recusa, se houver, estão descritos na documentação làm produto. Alguns recursos không có phần mềm podem permitir một coleta de dados dos usuários de seus aplicativos que acessam ou usam o phần mềm. SE você usar esses recursos para habilitar một coleta de dados nối dài seus aplicativos, deverá cumprir một aplicável lei, incluindo obter qualquer consentimento exigido làm usuário e manter uma política de privacidade conhecida que informe com precisão os usuários sobre Como você usa, coleta e compartilha seus dados. Você pode nhiều mais sobre một coleta e o uso de dados da Microsoft na documentação làm produto e một Política de Privacidade da Microsoft nối dài https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Você concorda nối dài cumprir todas như cláusulas aplicáveis da Política de Privacidade da Microsoft.

 3. ESCOPO DA LICENÇA.O phần mềm người licenciado, não vendido. Một Microsoft se reserva việc cần làm os outros direitos. Phóng quando một lei aplicável conferir outros direitos não obstante presente limitação, você não (e não terá direito một):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas không có phần mềm que permitam o seu uso apenas de determinadas maneiras;

  2. fazer engenharia reversa, descompilar nem desmontar o phần mềm;

  3. loại bỏ, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou de seus fornecedores không có phần mềm;

  4. usar o phần mềm para atividades comerciais, sem vây lucrativos ou de geração de receitas;

  5. usar o phần mềm de qualquer maneira que seja ilegal, criar ou propagar malwares ou

  6. compartilhar, publicar, distribuir ou emprestar o phần mềm, fornecê-lo como uma solução hospedada independente para outras pessoas usarem ou transferir o phần mềm ou este contrato một um terceiro.

 4. PHẢN HỒI. O envio de phản hồi sobre o phần mềm à Microsoft representa a sữa concessão gratuita à Microsoft làm direito de usar, compartilhar e comercializar seu phản hồi de qualquer forma e para qualquer finalidade. Você não deverá enviar phản hồi que esteja sujeito một uma licença que requeira da Microsoft o licenciamento làm phần mềm ou da documentação một terceiros nối dài virtude da inclusão làm seu phản hồi nesses elementos. Esses direitos permanecerão nối dài sinh lực após o término deste contrato.

 5. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO DISPOSITIVO.Você pode desinstalar o phần mềm e instalá-lo nối dài outro dispositivo para uso próprio. Você não pode compartilhar esta licença nối dài diversos dispositivos.

 6. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO.Você deverá cumprir com todas như leis e os regulamentos nacionais e internacionais de exportação aplicáveis ao phần mềm, que incluem restrições một destinos, usuários finais e uso cuối cùng. Đoạn văn obter mais informações sobre restrições de exportação, visite o trang (aka.ms/exporting).

 7. SERVIÇOS DE SUPORTE.Microsoft pode prestar serviços de suporte para o phần mềm, cu não está tặng fazer isso sob este contrato. Cần làm o suporte người fornecido "không estado nối dài que se encontra", "com todas as falhas" e sem garantia de qualquer natureza.

 8. ATUALIZAÇÕES.O phần mềm poderá verificar periodicamente một existência de atualizações, baixar e instalar essas atualizações para você. Você poderá obter essas atualizações somente da Microsoft ou de fontes autorizadas. Một Microsoft poderá atualizar seus hệ thống para fornecer atualizações. Você concorda nối dài receber essas atualizações automáticas sem nenhuma notificação adicional. Pode là que như atualizações não contenham ou não suportem việc cần làm os recursos de phần mềm existentes, serviços ou dispositivos periféricos.

 9. ARBITRAGEM PHÁP LÝ E RENÚNCIA AÇÕES COLETIVAS. ESTA Seção se aplicará se você morar (ou se một sede da sữa empresa cho) nos Estados Unidos.SE você e một Microsoft tiverem uma controvérsia, você e một Microsoft concordam nối dài tentar resolvê-la informalmente por 60 dias. SE você e một Microsoft não puder, você e một Microsoft concordam nối dài estar vinculados pela arbitragem riêng lẻ perante một Associação Americana de Arbitragem de acordo com một liên bang Lei de Arbitragem (liên bang phân xử Act) ("FAA") e não triển khai nhanh uma ação nối dài UM tòa án perante um juiz ou um júri. Nối dài vez disso, um árbitro neutro decidirá. Não são permitidas ações e arbitragens coletivas, ações gerais com advogado cụ thể e quaisquer outros processos nos quais alguém tuổi como um representante nem một combinação de processos individuais sem o consentimento de todas như partes. O Contrato de Arbitragem tích hợp contém mais termos e está disponível nối dài http://aka.ms/arb-agreement-1. Você e Microsoft concordam com estes termos.

 10. TÍCH HỢP ACORDO.Este contrato e quaisquer outros termos que một Microsoft pode fornecer para suplementos, atualizações ou aplicativos de terceiros constituem o acordo tích hợp para o phần mềm.

 11. LEI APLICÁVEL E CỤC BỘ ĐOẠN VĂN TRÌNH PHÂN GIẢI CONTROVÉRSIAS.SE você adquiriu o phần mềm nos Estados Unidos ou không Canadá, như leis làm estado ou da província na qual você nằm (ou, se você cho uma empresa, onde sữa sede estiver localizada) regerão một interpretação deste contrato, Hệ điều hành requerimentos judiciais ou extrajudiciais nối dài decorrência de sữa violação e việc cần làm os outros requerimentos judiciais ou extrajudiciais (incluindo requerimentos judiciais ou extrajudiciais de proteção làm consumidor, concorrência desleal e de ato ilícito extracontratual), independentemente làm conflito DOS princípios da lei, phóng se một FAA reger tudo que estiver relacionado à arbitragem. SE você adquiriu o phần mềm nối dài qualquer outro país, suas leis se aplicarão exceto se một FAA reger tudo que cho relacionado à arbitragem. SE existir một jurisdição liên bang dos Estados Unidos, você e một Microsoft consentirão com o diễn đàn e da exclusivos jurisdição Suprema Corte de vua quận, nối dài Washington, đoạn văn todas như controvérsias levadas ao tòa án (excluindo arbitragem một). Caso contrário, você e một Microsoft consentem com o diễn đàn e da exclusivos jurisdição Suprema Corte de vua quận, nối dài Washington, đoạn văn todas như controvérsias levadas ao tòa án (excluindo arbitragem một).

 12. BENEFICIÁRIOS TERCEIROS.Você concorda que một Apple e suas subsidiárias são beneficiários terceiros deste contrato, e một Apple tem o direito de impor este contrato.

 13. 13. THỰC HIỆN DIREITOS CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS.Este contrato descreve determinados direitos previstos nối dài lei. Você poderá ter outros direitos, incluindo os direitos làm consumidor, de acordo com như leis làm seu estado, província ou país. Thực hiện Independentemente seu relacionamento com một Microsoft você também poderá ter direitos nối dài relação à parte de quem o phần mềm foi adquirido. O presente contrato não altera esses outros direitos se như leis làm seu estado, província ou país não permitirem que você o faça. Por exemplo, se você tiver adquirido o phần mềm nối dài uma das regiões một seguir, ou leis obrigatórias làm país forem aplicáveis, như seguintes disposições se aplicarão você một:

  1. Austrália.você possui garantias estatutárias resguardadas pela Lei de Consumo Australiana e giai điệu neste contrato destina-se một afetar esses direitos.

  2. Canadá.SE você adquiriu este phần mềm không Canadá, poderá parar de receber atualizações desativando o recurso de atualização automática, desconectando seu dispositivo da Internet (se e quando você reconectar à Internet, không có entanto, o phần mềm continuará procurando e instalando như atualizações) ou desinstalando o phần mềm. Một documentação làm produto se houver, também pode especificar como desativar như atualizações para seu dispositivo ou phần mềm específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia.Osoftwareadequadamentelicenciadoseráexecutadoemplenaconformidadecomo que está descrito nối dài qualquer vật liệu da fornecido com o phần mềm của Microsoft. Không có entanto, một Microsoft não dá nenhuma garantia contratual relativa ao phần mềm licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade.Không có caso de conduta intencional, negligência mộ requerimentos judiciais ou extrajudiciais com cơ sở na Lei de Responsabilidade dân sự sobre Produtos (sản phẩm trách nhiệm pháp lý Act), bem como nối dài caso de morte ou danos físicos ou pessoais, một Microsoft ngày responsável de acordo com legislação một.

   
Sujeito à cláusula trước, a Microsoft só ngày responsável por negligência m se ela violar obrigações contratuais significativas, cujo cumprimento viabilize o devido cumprimento deste contrato, cuja violação prejudique a finalidade deste contrato e nối dài cuja conformidade uma determinada parte confie (chamadas "obrigações básicas"). Nối dài outros casos de negligência m, một Microsoft não ngày responsável.

 14. ISENÇÃO DE GARANTIA. O PHẦN MỀM NGƯỜI LICENCIADO "KHÔNG ESTADO NỐI DÀI QUE NAM ENCONTRA". VOCÊ GIẢ ĐỊNH INTEGRALMENTE O RISCO DE USÁ-LO. SE DESEJAR, VOCÊ PODERÁ NOTIFICAR MỘT ĐOẠN VĂN APPLE OBTER UM REEMBOLSO PELO PREÇO DE COMPRA. ATÉ MỘT MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, MỘT APPLE NÃO TERÁ NENHUMA OUTRA OBRIGAÇÃO DE GARANTIA DE NENHUMA NATUREZA. MỘT MICROSOFT NÃO OFERECE GARANTIAS NEM CONDIÇÕES CONTRATUAIS. VOCÊ PODE TER DIREITOS DE CONSUMIDOR ADICIONAIS OU GARANTIAS ESTATUTÁRIAS PREVISTOS NỐI DÀI LEIS LOCAIS, QUE ESTE CONTRATO NÃO PODE ALTERAR. ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, MICROSOFT EXCLUI TODAS AS GARANTIAS LEGAIS, INCLUINDO OS PADRÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO MỘT UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO VIOLAÇÃO.

 15. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE RECURSOS E DANOS. TÂY VOCÊ TIVER QUALQUER CƠ SỞ PARA PLEITEAR UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS, APESAR ISENÇÃO DE GARANTIA SIÊU, VOCÊ PODERÁ RECUPERAR DA APPLE, DA MICROSOFT E DOS FORNECEDORES DA MICROSOFT SOMENTE DANOS DIRETOS ATÉ O VALOR PAGO PELO PHẦN MỀM. NÃO NGÀY POSSÍVEL RECUPERAR QUAISQUER OUTROS DANOS, BAO GỒM DANOS CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU POR LUCROS CESSANTES.

  
ESTA limitação se aplica một (a) qualquer questão relacionada ao phần mềm, aos serviços, ao conteúdo (bao gồm código) nối dài site ou aplicativos de terceiros e (b) requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação de contrato, de garantia ou condição, de responsabilidade objetiva, de negligência ou de outro ato ilícito extracontratual, ou qualquer outro requerimento tư pháp ou extrajudicial, até o limite permitido pela lei aplicável. Một limitação também se aplicará mesmo que Microsoft một ou một Apple saiba ou tenha ha avisada da possibilidade de danos. Một limitação ou exclusão acima poderá não se aplicar một você se một legislação làm seu estado província ou país proibir một exclusão ou limitação de danos incidentais, consequenciais ou outros.

TERMOS DE LICENCIAMENTO PARA PHẦN MỀM MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

SE O ADQUIRENTE RESIDIR (OU, NAM CHO UMA EMPRESA O SEU NỢ GỐC CỤC BỘ DE NEGÓCIOS CHO) NOS ESTADOS UNIDOS, DEVERÁ LER MỘT SECÇÃO "RENÚNCIA MỘT QUEIXA COLETIVA E ARBITRAGEM VINCULATIVA" ABAIXO. AFETA HỆ ĐIỀU HÀNH COMO FORMA LITÍGIOS SÃO RESOLVIDOS.

Hệ điều hành presentes termos de licenciamento constituem um contrato entre o Adquirente e Microsoft Corporation (ou uma das respetivas afiliadas). Estes termos aplicam-se ao phần mềm supramencionado e một quaisquer atualizações de phần mềm ou serviços da Microsoft (phóng na medida nối dài que estes serviços ou atualizações sejam acompanhados por termos novos ou adicionais, caso nối dài que esses termos diferentes são aplicados prospetivamente e não alteram os direitos làm Adquirente ou da Microsoft relacionados com os serviços ou o phần mềm pré-atualizado). SE O ADQUIRENTE CUMPRIR COM OS PRESENTES TERMOS DE LICENCIAMENTO, TERÁ OS DIREITOS DESCRITOS TIA. AO UTILIZAR O PHẦN MỀM ESTÁ MỘT ACEITAR ESTES TERMOS. CASO O ADQUIRENTE NÃO OS ACEITE, NÃO DEVE UTILIZAR O PHẦN MỀM. NỐI DÀI VEZ DISSO, DEVE DEVOLVÊ-LO À APPLE INC. ("TÁO") ĐOẠN VĂN OBTER UM REEMBOLSO OU CRÉDITO, APLICÁVEL TÂY.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.O Adquirente pode instalar e utilizar uma cópia làm phần mềm num dispositivo baseados nối dài iOS, consoante permitido pelas regras de utilização da loja de aplicações da Apple.

  1. Phần mềm de Terceiros. O phần mềm poderá incluir aplicações de terceiros licenciados ao Adquirente ao abrigo làm presente contrato ou ao abrigo dos respetivos termos. Hệ điều hành termos de licenciamento notificações e reconhecimentos, se existirem, đoạn văn dưới dạng aplicações de terceiros poderão estar acessíveis trực tuyến nối dài http://aka.ms/thirdpartynotices ou num tập de notificações que os acompanhe. Ainda que như referidas aplicações sejam reguladas por outros contratos, também ngày aplicável một exclusão de responsabilidade, như limitações e dưới dạng exclusões de danos tia, nos termos previstos pela lei aplicável.

  2. Contrato de Serviços da Microsoft.Algumas funcionalidades làm phần mềm fornecem thể một serviços trực tuyến ou baseiam-se neles. Một utilização desses serviços (cu não thực hiện phần mềm) người regulada pelas políticas de privacidade e os termos separados không http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 nối dài Contrato de Serviços Microsoft. LEIA-os. Hệ điều hành serviços poderão não estar disponíveis nối dài todas như regiões.

 2. RECOLHA DE DADOS. O phần mềm pode recolher informações sobre o Adquirente e utilização sữa làm phần mềm, e enviá-las para một Microsoft. Một Microsoft poderá utilizar estas informações para fornecer serviços e melhorar os produtos e serviços da Microsoft. Hệ điều hành direitos para optar ativamente por não participar, se existirem estão descritos na documentação làm produto. Algumas funcionalidades không có phần mềm poderão permitir một recolha de dados dos utilizadores das aplicações làm Adquirente que acedem ou utilizam o phần mềm. SE o Adquirente utilizar estas funcionalidades para permitir một recolha de dados nas suas aplicações, terá de agir nối dài conformidade com một aplicável lei, incluindo obter qualquer consentimento obrigatório por parte làm utilizador, e manter uma política de privacidade destacada que informe com precisão os utilizadores sobre o modo como utiliza, recolhe e partilha os respetivos dados. O Adquirente pode obter mais informações sobre recolha e utilização dos dados por parte da Microsoft na documentação làm produto e na Declaração de Privacidade da Microsoft nối dài https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. O Cliente aceita cumprir o disposto nối dài todas như disposições aplicáveis da Declaração de Privacidade da Microsoft.

 3. ÂMBITO DA LICENÇA. O phần mềm người licenciado e não vendido. Một Microsoft reserva-se việc cần làm os outros direitos. Phóng se một lei aplicável conferir mais direitos não obstante esta limitação, o Adquirente não irá (e não terá qualquer direito một):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas không có phần mềm que só permitam một sữa utilização de determinadas formas;

  2. proceder engenharia inversa, descompilação ou desassemblagem thực hiện phần mềm;

  3. loại bỏ, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou dos seus fornecedores không có phần mềm;

  4. utilizar o phần mềm para atividades comerciais, sem vây lucrativos ou geradoras de receitas;

  5. o utilizar phần mềm de qualquer forma que não esteja nối dài conformidade com một lei ou que propague phần mềm độc hại; ou

  6. partilhar publicar, distribuir ou emprestar o phần mềm, fornecer o phần mềm como uma solução alojada đại học autónoma para utilização de terceiros ou transferir o phần mềm ou o presente contrato para quaisquer terceiros.

 4. COMENTÁRIOS.SE o Adquirente fornecer comentários sobre o phần mềm à Microsoft, está a fornecer à Microsoft, sem cobrar, o direito à utilização, partilha e comercialização dos seus comentários, de qualquer forma e para qualquer fim. O Adquirente não fornecerá comentários sujeitos một uma licença que obrigue một Microsoft một licenciar o seu phần mềm ou documentação một terceiros pelo trên thực tế de một Microsoft incluir nestes os comentários làm Adquirente. Estes direitos subsistem para além da vigência deste contrato.

 5. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO DISPOSITIVO. O Adquirente pode desinstalar o phần mềm e instalá-lo noutro dispositivo para sữa utilização. O Adquirente não pode partilhar esta licença nối dài vários dispositivos.

 6. RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO. Terá de cumprir todas như leis e normas de exportação locais e internacionais que se apliquem ao phần mềm, que incluem restrições sobre destinos, utilizadores finais e utilização cuối cùng. Đoạn văn mais informações sobre như restrições à exportação, visite http://aka.ms/exporting.

 7. SUPORTE TÉCNICO. Một Microsoft não está tặng, ao abrigo deste contrato, một fornecer quaisquer serviços de suporte para o phần mềm. Qualquer suporte người prestado "tal como está", "com todas as falhas" e sem garantia de qualquer tipo.

 8. ATUALIZAÇÕES.O phần mềm pode verificar periodicamente se existem atualizações e transferi-las e instalá-las automaticamente. Apenas một Microsoft ou fontes autorizadas poderão fornecer ao Adquirente atualizações. Một Microsoft poderá ter de atualizar o Hệ thống làm Adquirente para este receber essas atualizações. O Adquirente concorda nối dài receber estas atualizações automáticas sem qualquer notificação adicional. Dưới dạng atualizações poderão não incluir ou suportar todas funcionalidades làm phần mềm, serviços ou dispositivos periféricos existentes.

 9. RENÚNCIA MỘT QUEIXA COLETIVA E ARBITRAGEM VINCULATIVA. ESTA Secção người aplicável se o Adquirente residir (ou, se cho uma empresa, o seu nợ gốc cục bộ de negócios cho) nos Estados Unidos.Na eventualidade de litígio entre o Adquirente e Microsoft, ambas như partes concordam nối dài tentar resolvê-lo informalmente num prazo de 60 dias. SE o Adquirente e một Microsoft não conseguirem, o Adquirente e một Microsoft concordam com uma arbitragem vinculativa riêng lẻ perante Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ ao abrigo da lei liên bang phân xử Act ("FAA") e concordam nối dài não recorrer aos tribunais. Nối dài vez disso, o litígio ngày decidido por um árbitro neutro. Não são permitidos processos de ação coletiva, arbitragens coletivas, ações judiciais por um procurador-geral privado e qualquer outro procedimento nối dài que alguém atue numa capacidade representativa; Nem người permitida một combinação de procedimentos individuais sem o consentimento de todas như partes. O Contrato de Arbitragem completo contém mais termos e está disponível nối dài http://aka.ms/arb-agreement-1. O Adquirente e một Microsoft aceitam os presentes termos.

 10. TÍCH HỢP CONTRATO.O presente contrato, e quaisquer outros termos que Microsoft một possa fornecer para suplementos, atualizações ou aplicações de terceiros, người o contrato tích hợp para o phần mềm.

 11. LEI APLICÁVEL E CỤC BỘ DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS.SE o phần mềm tiver ha adquirido nos Estados Unidos ou không Canadá, như leis làm estado ou da província nối dài que o Adquirente nằm (ou, se cho uma empresa, hãy thực hiện seu nợ gốc cục bộ de negócios) regulam một interpretação làm presente contrato, như queixas pela sữa violação e por Todas như outras ações (incluindo de defesa làm consumidor, concorrência desleal e ações judiciais por ato ilícito), independentemente dos conflitos de princípios de leis, exceto nos casos nối dài que lei FAA regule tudo o que está relacionado com arbitragem một. SE o phần mềm tiver ha adquirido noutro país ou região, aplicam-se như respetivas leis, exceto nos casos nối dài que lei FAA regule tudo o que está relacionado com arbitragem một. SE existir jurisdição liên bang dos E.U.A., o Adquirente e một Microsoft aceitam como diễn đàn competente e exclusivo o tòa án liên bang localizado nối dài vua Quốc, Washington EUA nối dài việc cần làm os litígios apresentados nối dài tòa án (excluindo arbitragem một). Caso contrário, o Adquirente e một Microsoft aceitam como diễn đàn competente e exclusivo o tòa án cao localizado nối dài vua Quốc, Washington EUA nối dài việc cần làm os litígios apresentados nối dài tòa án (excluindo arbitragem một).

 12. BENEFICIÁRIO DE TERCEIROS.O Adquirente concorda que e Apple dưới dạng respetivas subsidiárias são os beneficiários de terceiros deste contrato, e que một Apple tem o direito de aplicar este contrato.

 13. THỰC HIỆN DIREITOS CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS.Este contrato descreve determinados direitos legais. O Adquirente poderá ter outros direitos, incluindo direitos de consumidor ao abrigo das leis làm seu país ou região. Separados e cho một làm âmbito da relação entre o Adquirente e Microsoft, o Adquirente também poderá ter direitos relativamente à entidade một partir da qual foi adquirido o phần mềm. O presente contrato não altera esses outros direitos se như leis làm país ou região làm Adquirente não o permitirem. Por exemplo, se o Adquirente adquirido tiver o phần mềm numa das regiões abaixo ou se se aplicar lei obrigatória làm país, như seguintes disposições aplicar-se-ão ao Adquirente:

  1. Austrália.Ao abrigo da Lei para Consumidores da Austrália, o Adquirente dispõe de garantias legais e nenhuma das disposições không presente contrato se destina một afetar esses direitos.

  2. Canadá.SE o Adquirente adquiriu o presente phần mềm không Canadá, poderá deixar de receber atualizações ao desativar một funcionalidade de atualização automáticas, ao desligar o dispositivo da Internet (không có entanto se e quando voltar một estabelecer ligação à Internet, o phần mềm retomará một procura e instalação das atualizações) ou ao desinstalar o phần mềm. Một documentação làm produto se existir, também poderá especificar como desativar như atualizações para cada dispositivo ou phần mềm específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia.O phần mềm devidamente licenciado funcionará substancialmente consoante o descrito nos materiais da que acompanham o phần mềm của Microsoft. Không có entanto Microsoft não thừa nhận nenhuma garantia contratual nối dài relação ao phần mềm licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade.Nối dài caso de conduta intencional negligência grosseira, queixas baseadas na Lei sobre Responsabilidade por Produtos, bem como nối dài caso de morte ou ofensas à integridade física, a Microsoft người responsável pelo cumprimento da lei aplicável.

   Thực hiện Sujeitos à cláusula precedente (ii), nos casos de negligência ligeira, a Microsoft só ngày responsável se violar như obrigações contratuais, cujo cumprimento permite a boa execução presente contrato e cuja violação pode colocar nối dài risco o objetivo deste contrato , com cujo cumprimento uma parte está sempre một contar (conhecidas como "obrigações fundamentais"). Một Microsoft não ngày responsável nối dài việc cần làm os outros casos de negligência ligeira.

 14. EXCLUSÃO DE GARANTIAS. O PHẦN MỀM NGƯỜI LICENCIADO "TAL COMO ESTÁ". O ADQUIRENTE NGƯỜI RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO LÀM MESMO. SE ASSIM O DESEJAR, O ADQUIRENTE PODERÁ NOTIFICAR MỘT APPLE KHÔNG SENTIDO DE OBTER UM REEMBOLSO LÀM PREÇO DA COMPRA. ATÉ À MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A APPLE NÃO TERÁ NENHUMA OUTRA OBRIGAÇÃO DE GARANTIA. MICROSOFT NÃO THỪA NHẬN OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS. O ADQUIRENTE PODERÁ TER DIREITOS DE CONSUMIDOR ADICIONAIS OU GARANTIAS LEGAIS DE ACORDO COM AS LEIS LOCAIS E QUE O PRESENTE CONTRATO NÃO TEM AUTORIDADE PARA ALTERAR. ATÉ À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO CỤC BỘ, A MICROSOFT EXCLUI TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

 15. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE RESSARCIMENTOS E DANOS. TÂY TIVER QUALQUER FUNDAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS, NÃO OBSTANTE EXCLUSÃO DE GARANTIA SIÊU, MICROSOFT MỘT, MỘT APPLE E OS FORNECEDORES DA MICROSOFT RESSARCIRÃO O ADQUIRENTE APENAS POR DANOS DIRETOS E ATÉ AO MONTANTE PAGO PELO PHẦN MỀM. O ADQUIRENTE NÃO PODERÁ LÀ RESSARCIDO POR QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUINDO DANOS CONSEQUENTES, LUCROS PERDIDOS, DANOS EXTRAORDINÁRIOS, DANOS INDIRETOS OU INCIDENTAIS.

  ESTA limitação aplica-se một qualquer (a) assunto relacionado com o phần mềm, serviços, conteúdo (incluindo o código) nối dài site da Internet de terceiros ou aplicações de terceiros; e (b) ações judiciais por violação làm contrato, garantia ou condição, responsabilidade objetiva, negligência ou outro ato ilícito, ou một qualquer outro litígio, nối dài cada caso na medida làm permitido pela lei aplicável.Aplica-se igualmente se một Microsoft ou một Apple teve ou devia ter an conhecimento da possibilidade de ocorrência de tais danos. Một limitação ou exclusão supramencionada poderá não là aplicável ao Adquirente, por o país ou região nối dài que nằm não permitir một exclusão ou limitação de danos incidentais, consequentes ou outros.

TERMENII LICENȚEI PENTRU PHẦN MỀM MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

DACĂ LOCUIŢI TRONG (SÁU DACĂ SUNTEŢI PERSOANĂ JURIDICĂ CU SEDIUL NỢ GỐC TRONG) STATELE ĐOÀN KẾT BIA AMERICII, CITIŢI CLAUZA "ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI CLAUZA DE RENUNŢARE LA ACŢIUNILE COLECTIVE TRONG JUSTIŢIE" DIN SECŢIUNEA DE MAI JOS. ACESTEA AFECTEAZĂ MODUL TRONG SÓC SUNT SOLUŢIONATE DISPUTELE.

Aceşti termeni ai licenţei reprezintă bỏ hợp đồng între dvs. Si Microsoft Corporation (sáu una dintre companiile afiliate). Termenii licenţei sunt valabili pentru produsul phần mềm menţionat Si pentru toate serviciile Si actualizările phần mềm Microsoft (exceptând cazul trong sóc aceste servicii sáu actualizări sunt însoţite de termeni nội sáu suplimentari, caz trong sóc termenii diferiţi se aplică prospectiv Si nữ modifică drepturile dvs., nici pe cele bia Microsoft legate de produsul phần mềm sau serviciile dinaintea actualizării). DACĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI AI LICENŢEI, AVEŢI DREPTURILE DE MAI JOS. UTILIZAREA PRODUSULUI PHẦN MỀM REPREZINTĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. MỘT TERMENI ACESTOR. DACĂ NỮ ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI, NỮ UTILIZAŢI PRODUSUL PHẦN MỀM. RETURNAŢI-L COMPANIEI APPLE, INC. ("TÁO") PENTRU MỘT VĂ RECUPERA BANII SÁU PENTRU BỎ TÍN DỤNG, DACĂ ESTE CAZUL.

 1. DREPTURILE DE INSTALARE ȘI UTILIZARE. Aveţi dreptul să instalaţi Si să utilizaţi bỏ o copie một produsului phần mềm pe bỏ dispozitiv cu iOS, aşa cum đơn xin phép regulile de utilizare bia magazinului App Store de la Apple.

  1. Produse phần mềm terţă parte.Produsul phần mềm khi să includă aplicaţii terţă parte sóc vă sunt acordate phụ licenţă trong baza acestui hợp đồng sau trong baza propriilor lor termeni. Termenii licenţei notificările Si declaraţiile, dacă există, pentru aplicaţiile terţă parte se nồi accesa trực tuyến la http://aka.ms/thirdpartynotices sáu prin intermediul unui fişier de notificări însoţitor. Chiar dacă aplicaţiile tương ứng sunt reglementate de alte contracte, se aplică Si declinările răspunderii, limitările referitoare la daune Si excluderile acestora de mai jos trong limitele permise de legea aplicabilă.

  2. Contractul de furnizare một serviciilor Microsoft.Anumite caracteristici bia produsului phần mềm oferă acces la sáu se nồi baza pe serviciile trực tuyến. Utilizarea serviciilor tương ứng (nữ phần mềm produsului) este guvernată de termenii serviciului Si politicile de confidenţialitate din Contractul de furnizare một serviciilor Microsoft, aflate la adresa http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Vă rugăm să îi citiţi. Este posibil ca serviciile să nữ fie disponibile trong toate regiunile.

 2. COLECTAREA DATELOR. Produsul phần mềm khi să colecteze informaţii despre dvs. Si despre utilizarea produsului phần mềm Si să le transmită companiei Microsoft. Microsoft đang dreptul să utilizeze aceste informaţii pentru một furniza servicii Si một îmbunătăţi produsele Si serviciile Microsoft. După caz, drepturile de renunţare sunt prevăzute trong documentaţia produsului. Anumite caracteristici bia produsului phần mềm nồi să permită colectarea de ngày de la utilizatorii aplicaţiilor dvs. sóc accesează utilizează produsul sáu phần mềm. Dacă utilizaţi aceste caracteristici pentru de colectarea permite một ngày trong aplicaţiile dvs., trebuie să respectaţi legea aplicabilă, inclusiv să obţineţi acordul utilizatorului, Si să afişaţi la vedere o politică de confidenţialitate, sóc să informeze utilizatorii cu privire la modul de utilizare, de colectare Si de partajare datelor một. Pentru informaţii suplimentare despre colectarea datelor de către Microsoft Si utilizarea acestora trong documentaţia produsului Si Angajamentul de respectare một confidenţialităţii Microsoft, consultaţi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Sunteţi de acord să respectaţi toate dispoziţiile aplicabile bia Angajamentului de respectare một confidenţialităţii Microsoft.

 3. SFERA DE ACŢIUNE A LICENŢEI.Produsul phần mềm nữ este vândut, ci se află phụ licenţă de utilizare. Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepţia situaţiei trong sóc legislaţia trong vigoare vă acordă mai multe drepturi, trong ciuda acestei limitări, veţi respecta următoarele interdicţii (Si nữ aveţi dreptul):

  1. să încălcaţi nicio limitare de natură tehnică một phần mềm produsului, sóc vă permite să îl utilizaţi numai trong anumite moduri;

  2. să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sáu să dezasamblaţi produsul phần mềm;

  3. să eliminaţi, să minimizaţi, să blocaţi să modificaţi nicio notificare một Microsoft sau một furnizorilor săi cu privire la produsul phần mềm;

  4. să utilizaţi produsul phần mềm pentru activităţi comerciale, Phi lợi nhuận sáu generatoare de venituri,

  5. să utilizaţi produsul phần mềm trong orice manieră sóc încalcă legea, creează sáu propagă programe rău intenţionate; Sáu

  6. să partajaţi să publicaţi, să distribuiţi sáu să împrumutaţi produsul phần mềm, să furnizaţi produsul phần mềm ca soluţie cu găzduire proprie pentru ca terţele părţi să poată utiliza sáu transfera produsul phần mềm ori prezentul hợp đồng unei terţe părţi.

 4. PĂRERILE.Trong cazul trong xử lý trimiteţi companiei păreri privind produsul phần mềm của Microsoft, acordaţi companiei Microsoft dreptul de utiliza một, một partaja Si một comercializa părerile dvs., miễn phí, trong orice fel Si trong orice scop. Nữ veţi furniza păreri sóc fac obiectul unei licenţe ce obligă compania Microsoft să licenţieze unor terţe părţi produsul phần mềm sau documentaţia doar prin faptul că Microsoft bao gồm părerile tương ứng trong acestea. Aceste drepturi sunt valabile Si după terminarea contractului.

 5. TRANSFERUL CĂTRE BỎ ALT DISPOZITIV.Aveți dreptul să dezinstalați produsul phần mềm și să îl instalați pe bỏ alt dispozitiv pentru một l utiliza. Nữ aveţi dreptul să partajaţi această licenţă pe mai multe dispozitive.

 6. RESTRICŢIILE LA XUẤT. Trebuie să respectați toate legile și reglementările naționale și internaționale cu privire la xuất, sóc se aplică produselor phần mềm și sóc bao gồm restricții privind destinațiile, utilizatorii finali și utilizarea finală. Pentru informații suplimentare despre restricțiile privind exportul, accesați http://aka.ms/exporting.

 7. SERVICIILE DE ASISTENŢĂ.Compania Microsoft nữ este obligată trong baza acestui hợp đồng să vă ofere servicii de asistenţă pentru phần mềm. Asistenţa este furnizată "ca atare", "cu toate defectele" Si fără niciun fel de garanţie.

 8. ACTUALIZĂRILE. Produsul phần mềm khi verifica định kỳ dacă există actualizări bia phần mềm-ului, pe sóc le khi descărca Si instala pentru dvs. Aveţi dreptul să obţineţi actualizări numai de la Microsoft sáu din surse autorizate. Este posibil să fie necesar ca Microsoft să actualizeze sistemul dvs. pentru actualizările furniza vă tương ứng. Sunteţi de acord să primiţi aceste actualizări trong mod automat, fără notificare suplimentară. Este posibil ca actualizările să nữ includă sáu să nữ fie compatibile cu toate caracteristicile produsului phần mềm, serviciile sáu dispozitivele periferice existente.

 9. ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA ACŢIUNILE COLECTIVE TRONG JUSTIŢIE. Această secţiune se aplică dacă locuiţi trong (sau, trong cazul unei companii dacă locaţia sediului nợ gốc este trong) Statele đoàn kết bia Americii.Dacă dvs. Si Microsoft aveţi o dispută, dvs. Si Microsoft sunteţi de acord să încercaţi Long de 60 de zile să le rezolvaţi neoficial. Dacă dvs. Si Microsoft nữ puteţi mệnh acest lucru, dvs. Si Microsoft sunteţi de acord cu arbitrajul obligatoriu riêng lẻ trong faţa Asociaţiei americane de arbitraj trong baza Legii federale một arbitrajului ("FAA" – liên bang phân xử Act) Si nữ cu intentarea unui quy trình trong instanţă trong faţa unui judecător sáu unui juriu. Trong schimb, bỏ arbitru neutru va quyết định. Sunt interzise procesele pentru acţiunile colective trong justiţie, arbitrajele la nivel de clasă, acţiunile generale bia avocaţilor privaţi Si orice alte proceduri pe sóc cineva le efectuează trong calitate de reprezentant. Sunt interzise, de asemenea, procedurile individuale fără consimţământul tuturor părţilor. Acordul de arbitraj complet conţine mai mulţi termeni Si este disponibil la http://aka.ms/arb-agreement-1. DVS. Si Microsoft sunteţi de acord cu aceşti termeni.

 10. HỢP ĐỒNG ÎNTREGUL.Prezentul hợp đồng Si ceilalţi termeni pe sóc Microsoft îi khi prevedea pentru suplimente, actualizări sáu aplicaţii terţă-parte reprezintă întregul hợp đồng pentru produsul phần mềm.

 11. LEGEA APLICABILĂ ŞI LOCUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR.Dacă aţi achiziţionat produsul phần mềm trong Statele đoàn kết bia Americii sáu Canada, legile statului sáu provinciei trong sóc locuiţi (sau, trong cazul unei companii locaţia sediului nợ gốc) vor guverna interpretarea prezentului hợp đồng, một pretenţiilor privind încălcarea lor Si một tuturor celorlalte pretenţii (inclusiv một pretenţiilor de încălcare một legilor privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială Si delictele), indiferent de conflictul de principii juridice, exceptând situaţia trong xử lý FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă aţi achiziţionat produsul phần mềm trong orice altă ţară, sunt valabile legile ţării tương ứng, exceptând cazul trong sóc FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj. Dacă există jurisdicţie federală một S.U.A., dvs. Si Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă instanţei federale din vua Quốc, Washington pentru toate disputele prezentate trong instanţă (cu excepţia arbitrajului). Trong caz contrar, dvs. Si Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă Instanţei superioare din vua Quốc, Washington pentru toate disputele prezentate trong instanţă (cu excepţia arbitrajului)

 12. BENEFICIARUL TERŢĂ PARTE.Sunteţi de acord că Apple Si filialele bán sunt beneficiarii terţă parte ai prezentului hợp đồng, pe sóc Apple là dreptul să îl aplice.

 13. 13. DREPTURILE CONSUMATORULUI; VARIAŢIILE REGIONALE.Prezentul hợp đồng descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului, provinciei sáu ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, độc lập de relaţia dvs. Microsoft cu este posibil să beneficiaţi de anumite drepturi trong legătură cu partea de la sóc aţi achiziţionat produsul phần mềm. Prezentul hợp đồng nữ modifică aceste alte drepturi dacă legislaţia statului, provinciei sáu ţării dvs. nữ permite acest lucru. De exemplu, dacă aţi achiziţionat produsul phần mềm dintr-una dintre regiunile de mai jos sáu dacă se aplică legile obligatorii din ţara respectivă atunci vi se aplică următoarele prevederi:

  1. Nước Úc.Beneficiaţi de garanţii statutare trong baza Legii consumatorului din Úc Si nicio prevedere din acest hợp đồng nữ đang scopul de một afecta respectivele drepturi.

  2. Canada.Dacă aţi achiziţionat produsul phần mềm trong Canada, puteţi opri primirea de actualizări dezactivând caracteristica de actualizări tự động hóa, deconectând dispozitivul de la internet (dacă Si când sunteţi reconectat la internet, însă produsul phần mềm va relua verificarea Si instalarea actualizărilor) sau dezinstalând produsul phần mềm. Documentaţia produsului, după caz, khi să precizeze Si modul de dezactivare một actualizărilor pentru dispozitivul sáu produsul phần mềm dvs.

  3.  Germania Si Áo.

   • (i) Garanţia.Produsele phần mềm licenţiate corect vor funcţiona trong nợ gốc phù hợp descrierii din materialele Microsoft sóc le însoţesc. Totuşi, Microsoft nữ acordă garanţii contractuale trong legătură cu produsul phần mềm licenţiat.

   • (ii) Limitări bia răspunderii.Trong caz de comportament intenţionat, neglijenţă gravă, pretenţii bazate pe Legea privind răspunderea pentru produsele defectuoase, precum Si trong cazul decesului sáu vătămării corporale sáu fizice, compania Microsoft va fi trasă la răspundere phù hợp legii statutare.

   Phụ rezerva clauzei anterioare, (ii) Microsoft îşi va asuma răspunderea pentru o neglijenţă minoră doar dacă Microsoft încalcă astfel de obligaţii contractuale reale, một căror îndeplinire facilitează respectarea prezentului hợp đồng Si căror một încălcare ar pune trong pericol scopul acestuia Si conformitatea pe sóc o parte se khi baza trong mod hằng số (aşa-numitele "obligaţii principale"). Trong alte cazuri de neglijenţă minoră, Microsoft nữ îşi va asuma răspunderea pentru neglijenţe minore.

 14. NEACORDAREA GARANŢIEI. PRODUSUL PHẦN MỀM ESTE LICENŢIAT "CA ATARE". VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII BÁN. DACĂ DORIŢI, PUTEŢI SĂ TRIMITEŢI COMPANIEI APPLE O NOTIFICARE DE RETURNARE COSTULUI DE ACHIZIŢIONARE. TRONG LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, COMPANIA APPLE NỮ VA AVEA NICIO ALTĂ OBLIGAŢIE DE ACORDARE A GARANŢIEI. MICROSOFT NỮ ACORDĂ GARANŢII SÁU CONDIŢII EXPRESE. ESTE POSIBIL CA LEGILE ĐỊA SĂ VĂ ACORDE DREPTURI BIA CONSUMATORULUI SÁU GARANŢII LEGALE SUPLIMENTARE, PE SÓC PREZENTUL HỢP ĐỒNG NỮ LE KHI MODIFICA. TRONG LIMITELE PERMISE DE LEGILE BẢN ĐỊA, LOẠI TRỪ MICROSOFT TOATE GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, INCLUSIV ADECVAREA LA BỎ ANUMIT SCOP, ŞI NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE.

 15. LIMITAREA ȘI EXCLUDEREA COMPENSAȚIILOR ȘI DESPĂGUBIRILOR MỘT. DACĂ AVEŢI ORICE TEMEI PENTRU RECUPERAREA DAUNELOR TRONG POFIDA NEACORDĂRII GARANŢIEI PRECEDENTE, PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI DE LA APPLE, MICROSOFT SÁU DE LA FURNIZORII MICROSOFT DOAR DAUNELE DIRECTE PÂNĂ LA VALOAREA SUMEI PLĂTITE PENTRU PRODUSUL PHẦN MỀM. NỮ PUTEŢI OBŢINE DESPĂGUBIRI PENTRU ALTE DAUNE INCLUSIV DAUNE SUCCESIVE, PIERDERI DE LỢI NHUẬN, SPECIALE, INDIRECTE SÁU SUBSECVENTE.

  Această limitare este valabilă pentru (a) orice subiect asociat cu produsul phần mềm, serviciile, conţinutul (inclusiv codul) de pe site uri internet bia terţilor sáu aplicaţiilor bia terţilor Si (b) despăgubiri pentru încălcarea contractului, một garanţiei sau một condiţiei, răspundere strictă, neglijenţă sáu alte delicte; Sáu alte despăgubiri, các trong fiecare caz trong limitele permise de legea aplicabilă. Limitarea este valabilă, de asemenea, chiar dacă Microsoft ori Apple một ştiut sáu ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea survenirii acestor daune. Este posibil ca limitarea sáu excluderea de mai sus să nữ fie valabilă trong cazul dvs., deoarece se khi ca statul, provincia sáu ţara dvs. să nữ permită excluderea sáu limitarea daunelor subsecvente, incidente ori de altă natură.

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В США (ИЛИ ЕСЛИ ЭТА СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА), ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАЗДЕЛОМ «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА» НИЖЕ. ТАК КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Настоящие условия лицензии являются соглашением между вами и корпорацией Microsoft (или одним из ее аффилированных лиц). Они применяются к указанному выше программному обеспечению, всем службам Microsoft и обновлениям программного обеспечения (за исключением случаев, когда службы или обновления сопровождаются отдельными или дополнительными условиями; в таких случаях эти Условия применяются с расчетом на будущее и luyện затрагивают ваши права или права Microsoft касательно уже обновленного программного обеспечения или служб). ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ, ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПРАВА. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ИХ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЕРНИТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE, INC. (ДАЛЕЕ — «APPLE»), ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЕГО СТОИМОСТИ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ СУММУ НА ВАШ СЧЕТ, ЕСЛИ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА.

 1. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.Вы можете установить и использовать одну копию этого программного обеспечения на вашем устройстве gọi управлением iOS в соответствии с правилами магазина App Store корпорации Apple.

  1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВАМ ПО ЛИЦЕНЗИИ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ В РАМКАХ ИХ СОБСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. Условия лицензии, уведомления и признания (при наличии), касающиеся каких-либо приложений третьих лиц, можно просмотреть на веб-странице http://aka.ms/thirdpartynotices или в сопроводительном файле с уведомлениями. ДАЖЕ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДРУГИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ НЕГО ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮТ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В РАМКАХ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

  2. Соглашение об использовании служб Microsoft.НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДОСТУП К ВЕБ-СЛУЖБАМ ЛИБО ЗАВИСЯТ ОТ ЭТИХ СЛУЖБ. При этом использование таких служб (но luyện программного обеспечения) регулируется отдельными условиями и политиками конфиденциальности, например Соглашением об использовании служб Microsoft, опубликованным на веб-странице http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. ПРОЧТИТЕ ИХ ВНИМАТЕЛЬНО. СЛУЖБЫ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ.

 2. СБОР ДАННЫХ.Данное программное обеспечение может собирать информацию о вас и о том, как вы его используете, и отправлять эту информацию Microsoft. Microsoft может использовать эту информацию di предоставления услуг и улучшения своих продуктов и служб. ВАШИ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ (ПРИ НАЛИЧИИ) ОПИСАНЫ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ. НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЕСЛИ НАСТРОИТЕ СБОР ДАННЫХ В СВОИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ ФУНКЦИЙ ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОДДЕРЖИВАТЬ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ОПИСАНО, КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СОБИРАЕТЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТЕ ИХ ДАННЫЕ. Дополнительные сведения о том, как Microsoft собирает и использует информацию см. В документации по продукту и в Заявлении о конфиденциальности Microsoft, опубликованном на веб-странице https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые положения Заявления о конфиденциальности Microsoft.

 3. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LUYỆN ПРОДАЕТСЯ, А ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ. Microsoft оставляет за собой все остальные права. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ БОЛЬШЕ ПРАВ, НЕСМОТРЯ НА ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВЫ LUYỆN БУДЕТЕ (И LUYỆN ИМЕЕТЕ ПРАВА):

  1. ПЫТАТЬСЯ ОБОЙТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗРЕШАЮЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ;

  2. ИЗУЧАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ДЕКОМПИЛИРОВАТЬ, ДЕАССЕМБЛИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;

  3. Удалять, сокращать, блокировать или изменять уведомления от Microsoft или поставщиков Microsoft, включенные в данное программное обеспечение;

  4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DI КОММЕРЧЕСКОЙ, НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

  5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАКИМ-ЛИБО ПРОТИВОЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ ИЛИ DI СОЗДАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ; ИЛИ

  6. ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБЩИЙ ДОСТУП К ДАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПУБЛИКОВАТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕГО ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИБО КАК ОТДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ DI ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ КАКОМУ-ЛИБО ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ.

 4. ОТЗЫВЫ. Если вы предоставляете Microsoft отзыв о программном обеспечении, вы бесплатно предоставляете Microsoft право передавать этот отзыв третьим лицам и использовать его в коммерческих целях любым способом и с любыми намерениями. Вы обязуетесь luyện предоставлять корпорации Microsoft никаких отзывов подпадающих gọi действие лицензии, согласно которой корпорация Microsoft должна будет предоставить третьим лицам лицензию на использование своего программного обеспечения или Документации на том основании, что корпорация Microsoft включила ваш отзыв в это программное обеспечение или документацию. ЭТИ УСЛОВИЯ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

 5. ПЕРЕНОС НА ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО.ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО УДАЛИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ОДНОГО УСТРОЙСТВА И УСТАНОВИТЬ ЕГО НА ДРУГОМ УСТРОЙСТВЕ DI ВАШЕГО ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ВЫ LUYỆN ИМЕЕТЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВАХ.

 6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ.КРОМЕ ТОГО ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ЭКСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РЕГИОНОВ И ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ЭКСПОРТ СМ. На веб-сайте http://aka.ms/exporting.

 7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. В рамках настоящего соглашения Microsoft luyện обязана предоставлять услуги по технической поддержке программного обеспечения. ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», «СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.

 8. ОБНОВЛЕНИЯ.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЕТ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАГРУЖАЕТ И УСТАНАВЛИВАЕТ ИХ DI ВАС. Вы соглашаетесь получать эти обновления только от Microsoft или из авторизованных источников Microsoft. Для обеспечения обновлений Microsoft может обновлять вашу систему. ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОБНОВЛЕНИЙ ТАКОГО ТИПА БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ. ОБНОВЛЕНИЯ МОГУТ LUYỆN ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ LUYỆN ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СЛУЖБЫ ИЛИ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА.

 9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА. ЭТОТ РАЗДЕЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В США (ИЛИ ЕСЛИ ЭТА СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА).Если между вами и Microsoft возникают споры, вы и Microsoft соглашаетесь попытаться решить их путем неофициальных переговоров в течение 60 дней. Если решить спор таким образом luyện удастся, вы и Microsoft соглашаетесь на решение спора путем проведения индивидуального обязательного арбитража Американской арбитражной ассоциацией согласно Федеральному арбитражному акту (далее — «FAA») и Отказываетесь от права обращаться в суд di рассмотрения спора судьей или судом присяжных. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНЫМ АРБИТРОМ.

  Запрещается передавать споры на рассмотрение в составе группового иска или в общий суд с поверенным или возбуждать какое-либо другое производство, в котором любая из сторон действует или может действовать через представителя. ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСКИ БЕЗ СОГЛАСИЯ ВСЕХ СТОРОН. ПОЛНУЮ РЕДАКЦИЮ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ СМ. На веб-сайте http://aka.ms/arb-agreement-1. Вы и Microsoft соглашаетесь с его условиями.

 10. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ.Данное соглашение и любые другие условия Microsoft, которые сопровождают дополнительные компоненты, обновления или приложения третьих лиц составляют полное соглашение di данного программного обеспечения.

 11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И МЕСТО РЕШЕНИЯ СПОРОВ.ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ КАНАДЫ, ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ О НЕСОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ) РЕГУЛИРУЮТСЯ И ИНТЕРПРЕТИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ (ИЛИ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА) НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИНЦИПОВ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ ЭТОЙ СТРАНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. Если применяется юрисдикция федеральных судов США, вы и Microsoft согласны с тем, что любые споры, связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных), подлежат рассмотрению исключительно в федеральных судах округа Кинг, штат Вашингтон. В противном случае вы и Microsoft соглашаетесь с тем, что любые споры, связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных), подлежат рассмотрению в высшем суде округа Кинг, штат Вашингтон.

 12. СТОРОННИЕ БЕНЕФИЦИАРЫ.Вы соглашаетесь с тем, что Apple и ее дочерние подразделения являются сторонними бенефициарами данного соглашения и Apple имеет право обеспечивать принудительное исполнение данного соглашения.

 13. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ОПИСЫВАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА ВКЛЮЧАЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. Безотносительно ваших взаимоотношений с Microsoft, вы также можете иметь права в отношении стороны, phẫu которой вы приобрели программное обеспечение. ДАННЫЙ ДОГОВОР LUYỆN ИЗМЕНЯЕТ ТАКИЕ ПРАВА, ЕСЛИ ЭТО LUYỆN ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ РЕГИОНОВ ИЛИ К НЕМУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИМПЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТОГДА К ВАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

  1. АВСТРАЛИЯ.ВЫ ИМЕЕТЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ АВСТРАЛИИ О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ LUYỆN ПОДРАЗУМЕВАЕТ УЩЕМЛЕНИЕ ЭТИХ ПРАВ.

  2. КАНАДА.ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КАНАДЕ, ВОЗМОЖНО, ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ, ОТКЛЮЧИВ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ И ОТКЛЮЧИВ УСТРОЙСТВО ОТ ИНТЕРНЕТА (ОДНАКО КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОВТОРНО ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К ИНТЕРНЕТУ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТ ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ И УСТАНОВКУ ОБНОВЛЕНИЙ) ЛИБО УДАЛИВ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ МОГУТ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ОБНОВЛЕНИЙ DI КОНКРЕТНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  3. ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ.

   • (i) Гарантии.Должным образом лицензированное программное обеспечение будет в основном функционировать в соответствии с материалами Microsoft, которые его сопровождают. Однако Microsoft luyện предоставляет никаких договорных гарантий в отношении лицензированного программного обеспечения.

   • (ii) Ограничение ответственности.В случае преднамеренного поведения, грубой неосторожности, выдвижения требований, основанных на Законе об ответственности за продукт, а также в случае смерти, причинения вреда здоровью или физической травмы Microsoft несет ответственность в СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

   В соответствии с пунктом (ii) выше, в случае незначительной неосторожности Microsoft несет ответственность только в случае нарушения важных договорных обязательств, от которых зависит исполнение настоящего соглашения, нарушение которых может иметь ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ DI ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НА СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ СТОРОНА МОЖЕТ ПОСТОЯННО ПОЛАГАТЬСЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»). В других случаях незначительной неосторожности Microsoft luyện будет нести ответственность за незначительную неосторожность.

 14. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАВ соответствии с пунктом (ii) выше, в случае незначительной неосторожности Microsoft несет ответственность только в случае нарушения важных договорных обязательств, от которых зависит исполнение настоящего соглашения, нарушение которых может иметь ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ DI ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НА СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ СТОРОНА МОЖЕТ ПОСТОЯННО ПОЛАГАТЬСЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»). В других случаях незначительной неосторожности Microsoft luyện будет нести ответственность за незначительную неосторожность.

  РАНТИЙ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИМ НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК. ПРИ ЖЕЛАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ В APPLE ЗАПРОС НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УПЛАЧЕННОЙ ЦЕНЫ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ APPLE НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО УСЛОВИЙ. ЭТО СОГЛАШЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. В СТЕПЕНИ ДОПУСТИМОЙ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, MICROSOFT ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

 15. ОГРАНИЧЕНИЕ И ОТСУТСТВИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ И УЩЕРБОМ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ С APPLE, MICROSOFT ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ MICROSOFT, НЕСМОТРЯ НА ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ТОЛЬКО ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ В РАЗМЕРЕ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕМ СУММУ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЫСКИВАТЬ НИКАКИЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ.

  
ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ОТНОШЕНИИ (А) ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, СЛУЖБАМИ И СОДЕРЖИМЫМ ВЕБ-САЙТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ВКЛЮЧАЯ КОД), А ТАКЖЕ С ИХ ПРИЛОЖЕНИЯМИ; (b) Требований, связанных с нарушением контракта, гарантии или существенного условия, строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, а также с любыми другими требования, в степени, допустимой применимым правом. Эти ограничения действуют даже в случае, если Microsoft или Apple было известно или должно было быть известно о возможности возникновения убытков. ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ LUYỆN ПРИМЕНЯТЬСЯ ЕСЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВАШИХ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ, ОКРУГА ИЛИ СТРАНЫ LUYỆN ДОПУСКАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ.

USLOVI LICENCIRANJA ZA MICROSOFT SOFTVER

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

[Tôi ŽIVITE U (ILI STE PREDUZEĆE SA GLAVNOM LOKACIJOM POSLOVANJA U) SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, PROČITAJTE DOLENAVEDENI ODELJAK "OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA tôi ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE". TIČE NAM NAČINA REŠAVANJA SPOROVA.

]

Ovi uslovi licenciranja predstavljaju ugovor između vas tôi korporacije Microsoft (ili neke od njenih filijala). Oni se primenjuju na gorenavedeni softver tôi sve usluge korporacije Microsoft ili ažuriranja softvera (osim u meri u kojoj uz takve usluge ili ažuriranja idu tôi novi ili dodatni uslovi, tôi u tom slučaju ovi drugačiji uslovi se primenjuju na Njihov ubuduće tôi ne menjaju vaša prava ili prava korporacije Microsoft koja se odnose na usluge ili softver ngày trước ažuriranja). TÔI STE SAGLASNI SA OVIM USLOVIMA LICENCIRANJA, IMATE SLEDEĆA PRAVA. KORIŠĆENJEM SOFTVERA PRIHVATATE OVE USLOVE. TÔI SE NE SLAŽETE SA USLOVIMA, NEMOJTE KORISTITI SOFTVER. UMESTO ÁO LA, VRATITE GA KOMPANIJI APPLE INC. ("TÁO") DA BISTE DOBILI POVRAĆAJ SREDSTAVA ILI KREDIT TÔI JE ĐỂ PRIMENJIVO.

 1. INSTALACIJA TÔI KORISNIČKA PRAVA.Možete da instalirate tôi koristite jednu kopiju softvera na uređaju sa operativnim sistemom iOS na način koji dozvoljavaju Apple App Store pravila korišćenja.

  1. Softver trećih lica.Ovaj softver može da sadrži aplikacije trećih lica za koje dobijate licencu po osnovu ovog ugovora ili po osnovu sopstvenih uslova. Uslovima licenciranja, obaveštenjima tôi potvrđivanjima, tôi ih ima, za aplikacije trećih lica možete pristupiti na lokaciji http://aka.ms/thirdpartynotices ili u datoteci za obaveštenja koja idu uz softver. Čаk tôi kаdа su tаkvе aplikacije оbuhvаćеnе drugim ugоvоrimа, takođe se primеnjuјu dоlеnаvеdеno оdricаnje оdgоvоrnоsti, оgrаđivаnjа оd štеtе tôi isklјučivаnjа оbеštеćеnjа, u meri koju dozvoljava primenjivo pravo.

  2. Ugovor o uslugama korporacije Microsoft. Neke funkcije softvera pružaju pristup trực tuyến uslugama ili se oslanjaju na Njihov. Vaše korišćenje tih usluga (ali ne tôi softvera) regulisano je zasebnim uslovima tôi smernicama za privatnost opisanim u Ugovoru o uslugama korporacije Microsoft, koji je na raspolaganju na http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Pročitajte ih. Moguće je da usluge neće biti dostupne u svim regionima.

 2. PRIKUPLJANJE PODATAKA.Softver može da prikuplja podatke o vama tôi vašem korišćenju softvera tôi da ih šalje korporaciji Microsoft. Microsoft može koristiti te podatke za pružanje usluga tôi poboljšavanje proizvoda tôi usluga Microsoft korporacije. Vaša prava na odbijanje saglasnosti, tôi postoje, opisana su u dokumentaciji proizvoda. Neke funkcije u softveru možda će omogućiti prikupljanje podataka korisnika vaših aplikacija koji pristupaju softveru ili ga koriste. Tôi koristite ove funkcije da omogućite prikupljanje podataka u aplikacijama, morate da postupate u skladu sa primenjivim pravom, uključujući để da dobijete bilo koju potrebnu saglasnost korisnika tôi navedete jasne smernice za privatnost koje tačno informišu korisnike kako koristite, prikupljate tôi delite njihove podatke. Više o prikupljanju podataka od strane korporacije Microsoft tôi njihovom korišćenju možete saznati u dokumentaciji proizvoda tôi u Izjavi o privatnosti korporacije Microsoft na adresi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Pristajete da postupate u skladu sa svim primenjivim odredbama Izjave o privatnosti korporacije Microsoft.

 3. USLOVI VAŽENJA GIẤY PHÉP. Ovaj softver se licencira, ne prodaje se. Microsoft zadržava sva ostala prava. OSIM u slučaju da Vàm uprkos ovom ograničenju primenjivo pravo daje veća prava, ne smete (tôi nemate pravo) da:

  1. zaobilazite bilo kakva tehnička ograničenja u softveru kojima se dozvoljava da ga koristite samo na tačno određene načine;

  2. vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera;

  3. uklanjate, smanjujete, blokirate ili menjate u softveru bilo kakva obaveštenja korporacije Microsoft ili njenih dobavljača;

  4. koristite softver za komercijalne, neprofitne ili aktivnosti koje stvaraju prihode;

  5. koristite softver na bilo koji nezakonit način ili za kreiranje ili širenje malvera; ILI

  6. delite objavljujete, distribuirate ili pozajmljujete softver, pružate softver kao samostalno hostovano rešenje za korišćenje drugih ili prenosite softver ili ovaj ugovor na bilo koje treće chí.

 4. POVRATNE INFORMACIJE. Tôi Microsoftu pružite povratne informacije o ovom softveru, thời gian mu, bez nadoknade, dajete pravo da vaše povratne informacije upotrebljava, deli tôi koristi u komercijalne svrhe na sve načine tôi za sve potrebe. Nećete pružati povratne informacije podložne licenci koja od Microsofta zahteva da licencira svoj softver ili dokumentaciju trećim licima zato Microsoft u Njihov uključuje vaše povratne informacije. OVA prava važe tôi nakon isteka ovog ugovora.

 5. PRENOS NA DRUGI UREĐAJ.Softver možete da deinstalirate tôi instalirate na drugi uređaj za svoje potrebe. Ovu licencu ne smete da koristite na više uređaja.

 6. IZVOZNA OGRANIČENJA. Morate da postupate u skladu sa svim domaćim tôi međunarodnim izvoznim zakonima tôi propisima koji se primenjuju na softver tôi koji obuhvataju ograničenja vezana za odredišta, krajnje korisnike tôi krajnju upotrebu. Više informacija o ograničenjima izvoza potražite na adresi http://aka.ms/exporting.

 7. USLUGE PODRŠKE.Microsoft nije dužan ninh phúc ovom ugovoru da pruža bilo kakve usluge podrške za softver. SVA podrška se pruža "takva kakva jeste", "sa svim nedostacima" tôi bez bilo kakvih garancija.

 8. ISPRAVKE.Softver povremeno može da proverava da li postoje ispravke tôi može da ih preuzima tôi instalira za vas. Ispravke za ovaj softver možete da nabavljate samo od korporacije Microsoft ili ovlašćenih izvora. Microsoft će možda morati da ažurira sistem da bi Vàm dostavio ispravke. Prihvatate da linh trưởng ove automatske ispravke bez prethodnog dodatnog obaveštenja. Ispravke možda neće obuhvatati ili podržavati sve postojeće funkcije softvera, usluge ili periferne uređaje.

 9. OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA TÔI ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE. Ovaj Odeljak se primenjuje tôi živite u (ili, u slučaju preduzeća, tôi Vàm je glavna lokacija poslovanja u) Sjedinjenim Američkim Državama.Tôi dođe làm spora između vas tôi korporacije Microsoft, vi tôi Microsoft pristajete na để da ćete pokušati da ga neformalno rešite u periodu od 60 dana. Tôi vi tôi Microsoft ne uspete da rešite thể, vi i Microsoft pristajete na obavezujuću pojedinačnu arbitražu pred Američkom arbitražnom asocijacijom u skladu sa Federalnim zakonom o arbitraži ("FAA") tôi da se nećete tužiti na sudu pred sudijom ili porotom. Umesto áo la, odluku će doneti nezavisni arbitar. Zajedničke tužbe, zajedničke arbitraže, tužbe od javnog značaja koje podnosi privatni tužilac tôi bilo koji drugi sudski postupci u kojima bilo koja strana nastupa kao nečiji predstavnik nisu dozvoljeni; niti je dozvoljeno kombinovanje pojedinačnih postupaka bez pristanka svih strana. Kompletan Ugovor o arbitraži sadrži više uslova tôi nalazi se na lokaciji http://aka.ms/arb-agreement-1. Vi tôi Microsoft prihvatate ove uslove.

 10. TỔNG GIÁM ĐỐC UGOVOR.Ovaj ugovor, tôi svi drugi uslovi koje Microsoft može pružiti za dodatke, ažuriranja ili aplikacije trećih lica, predstavlja giám đốc điều hành ugovor o ovom softveru.

 11. PRIMENJIVO PRAVO TÔI MESTO REŠAVANJA SPOROVA.Tôi ste ovaj softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi, zakoni države ili pokrajine u kojoj živite (ili, u slučaju preduzeća glavne lokacije poslovanja) regulišu tumačenje ovog ugovora, tužbe zbog njegovog kršenja tôi sve tužbe tôi sporove () uključujući tužbe zbog kršenja zakona o zaštiti potrošača, zakona o nelojalnoj konkurenciji tôi u slučaju delikta), bez obzira na sukob zakonskih principa, osim što će Federalni luật o arbitraži regulisati sve što je u giờ sa arbitražom. Tôi ste softver nabavili u ma kojoj drugoj državi, primenjivaće se zakoni te države, osim što će Federalni luật o arbitraži regulisati sve što je u giờ sa arbitražom. Tôi postoji nadležnost saveznog suda Sjedinjenih Američkih Država, vi i Microsoft pristajete na isključivu sudsku nadležnost saveznog suda u okrugu King u Vašingtonu za sve sporove koji se izlažu na sudu (izuzev arbitraže). Tôi ne postoji nadležnost saveznog suda, vi tôi Microsoft pristajete na isključivu sudsku nadležnost Vrhovnog suda okruga King u Vašingtonu za sve sporove koji se izlažu na sudu (izuzev arbitraže).

 12. TREĆE CHÍ-KORISNIK.Prihvatate da kompanija Apple tôi njene filijale predstavljaju treća lica-korisnike po osnovu ovog ugovora tôi da Apple ima pravo da primenjuje ovaj ugovor.

 13. PRAVA POTROŠAČA, REGIONALNE VARIJACIJE.Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možda ćete imati tôi druga prava, uključujući prava potrošača, ninh phúc zakonima svoje države, provincije ili zemlje. Posebno tôi odvojeno od vašeg odnosa sa korporacijom Microsoft, prava možete imati tôi u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja ta druga prava tôi zakoni vaše države, provincije ili zemlje ne dozvoljavaju takvu promenu prava. Na sơn lót, tôi ste softver nabavili u nekom od regiona datim u nastavku, ili tôi se primenjuje obavezni nacionalni luật, u tom slučaju za vas važe sledeće odredbe:

  1. Australija.Imate zakonske garancije na osnovu Zakona za potrošače u Australiji (Pháp luật người tiêu dùng Úc) tôi ništa u ovom ugovoru nema za cilj ugrožavanje tih prava.

  2. Canada.Tôi ste softver nabavili u Kanadi, možete da prestanete da linh trưởng ispravke tôi na uređaju isključite pristup nevidí, prekinete vezu uređaja sa internetom (tôi tôi kada se ponovo từ povežete sa internetom, softver će nastaviti da proverava da li ima ispravki tôi da ih instalira) ili deinstalirate softver. U dokumentaciji proizvoda, tôi je ima može takođe biti posebno navedeno kako da isključite opciju ispravki za određene uređaje ili softver.

  3. Nemačka tôi Austrija.

   • (i) Garancija.Pravilno licencirani softver će suštinski funkcionisati u skladu sa opisom u bilo kojim Microsoft materijalima koji se dobijaju uz softver. Međutim, Microsoft ne daje nikakvu ugovornu garanciju u giờ sa licenciranim softverom.

   • (ii) Ograničenje odgovornosti.U slučaju namernog postupanja grubog nemara, potraživanja po osnovu Zakona o odgovornosti za proizvode, kao tôi u slučaju smrti ili lične ili fizičke povrede, Microsoft je odgovoran po važećem zakonu.

   U skladu sa gorenavedenom klauzulom (ii), korporacija Microsoft će biti odgovorna samo za neznatnu nepažnju tôi Microsoft načini povredu takvih materijalnih ugovornih obaveza čije ispunjenje olakšava redovno sprovođenje ovog ugovora, čijom bi se povredom ugrozila svrha ovog ugovora tôi njegovo poštovanje u koje strana može uvek da se pouzda (tzv. "kardinalne obaveze"). U drugim slučajevima lakog nehata, Microsoft se neće smatrati odgovornim za laki nehat.

 14. ODRICANJE GARANCIJE. SOFTVER SE LICENCIRA "TAKAV KAKAV JE". KORISTITE GA NA SOPSTVENI RIZIK. TÔI ĐỂ ŽELITE, MOŽETE DA SE OBRATITE KOMPANIJI APPLE U GIỜ SA POVRAĆAJEM NOVCA U IZNOSU KUPOVINE. U NAJVEĆOJ MERI U KOJOJ JE ĐỂ DOPUŠTENO PRIMENJIVIM PRAVOM, KOMPANIJA APPLE NEĆE IMATI NIKAKVU DRUGU OBAVEZU U GIỜ SA GARANCIJOM. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVE IZRIČITE GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVE. NA OSNOVU LOKALNIH ZAKONA MOŽETE IMATI DODATNA POTROŠAČKA PRAVA ILI ZAKONSKE GARANCIJE KOJE OVAJ UGOVOR BẮC MOŽE DA PROMENI. U MERI DOPUŠTENOJ LOKALNIM ZAKONIMA, MICROSOFT ISKLJUČUJE SVE IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI GARANCIJU O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU TÔI POVREDE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE.

 15. OGRANIČENJE PRAVNIH LEKOVA TÔI ŠTETA TÔI NJIHOVO ISKLJUČENJE. UKOLIKO POSTOJI OSNOVA ZA NADOKNADU ŠTETE UPRKOS PRETHODNOM ODRICANJU GARANCIJA, APPLE, MICROSOFT TÔI DOBAVLJAČI KORPORACIJE MICROSOFT MOGU VÀM NADOKNADITI SAMO DIREKTNE ŠTETE U MAKSIMALNOJ VREDNOSTI IZNOSA KOJI STE PLATILI. BẮC MOŽETE DA NADOKNADITE NIJEDNU DRUGU VRSTU ŠTETE, UKLJUČUJUĆI POSLEDIČNE ŠTETE, ŠTETE NASTALE USLED GUBITKA PROFITA, POSEBNE, POSREDNE ILI SLUČAJNE ŠTETE.

  Ovo ograničenje primenjuje se na (a) sve što je povezano sa softverom, uslugama, sadržajem (uključujući tôi kôd) na internet lokacijama trećih lica ili u aplikacijama trećih lica, kao tôi (b) tužbe zbog kršenja ugovora garancija, jemstva ili uslova, striktne odgovornosti, nepažnje ili zaljubila delikta; ILI bilo koje druge tužbe, u svim slučajevima u meri dopuštenoj primenjivim pravom. Ovo ograničenje se takođe primenjuje čak tôi ukoliko je korporacija Microsoft ili Apple bila upoznata ili je trebalo da bude upoznata, sa mogućnošću nastanka štete. Gorenavedeno ograničenje ili isključenje možda neće važiti u vašem slučaju zbog áo La što vaša država, provincija ili zemlja možda ne dozvoljava isključivanje ili ograničenje slučajnih, posledičnih ili nekih drugih šteta.

LICENČNI POGOJI ZA MICROSOFTOVO PROGRAMSKO OPREMO

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

THỰC HIỆN ČE ŽIVITE V ZDRUŽENIH DRŽAVAH ALI STE PODJETJE, KI IMA V NJIHOV GLAVNI KRAJ POSLOVANJA PREBERITE SPODNJI RAZDELEK» ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA TRONG ODPOVED PRAVICI SKUPINSKE TOŽBE «. VPLIVA NAMREČ NA NAČIN REŠEVANJA SPOROV.

Ti licenčni pogoji vậy pogodba y vami trong družbo Microsoft Corporation (ali enim od njenih lastniško povezanih podjetij). Veljajo za programsko opremo, navedeno zgoraj trong morebitne Microsoftove storitve ali posodobitve programske opreme (razen če s temi storitvami ali posodobitvami dobite nove ali dodatne pogoje; v tem primeru ti drugi pogoji veljajo za v prihodnje trong ne spreminjajo vaših ali Microsoftovih pravic glede programske opreme pred posodobitvijo ali storitev). ČE RAVNATE SKLADNO S TEMI LICENČNIMI POGOJI, IMATE SPODAJ NAVEDENE PRAVICE. ČE UPORABLJATE ĐỂ PROGRAMSKO OPREMO, SPREJEMATE TE POGOJE. ČE JIH NE SPREJMETE, PROGRAMSKE OPREME NE UPORABLJAJTE, TEMVEČ JO VRNITE PODJETJU APPLE INC. (» APPLE «), KI VÀM BO VRNILO KUPNINO ALI DOBROIMETJE, ČE JE PRIMERNO, ZANJO.

 1. THỰC HIỆN PRAVICE NAMESTITVE TRONG UPORABE.En izvod programske opreme lahko namestite trong uporabljate v napravi s sistemom iOS, kot để dovoljujejo pravila za uporabo Applove trgovine s programi.

  1. Programska oprema tretjih oseb. Programska oprema lahko vključuje programe tretjih oseb, ki se Vàm licencirajo v okviru te pogodbe ali vỏ pogoji, ki veljajo zanje. Morebitni licenčni pogoji, obvestila trong potrditve za programe tretjih oseb vậy morda dostopni v spletu na strani http://aka.ms/thirdpartynotices ali v priloženi datoteki z obvestili. Tudi če te komponente urejajo druge pogodbe, veljajo spodnje zavrnitve, omejitve trong izključitve glede odškodnin chỉ, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja.

  2. Microsoftova pogodba o storitvah.Thực hiện Nekatere funkcije programske opreme ponujajo dostop spletnih storitev ali se nanašajo nanj. Uporabo storitev (ne pa tudi programske opreme) urejajo ločeni pogoji trong pravilniki o zasebnosti v Microsoftovi pogodbi o storitvah na strani http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Pozorno jih preberite. Storitve morda niso na voljo na corrigir območjih.

 2. ZBIRANJE PODATKOV.Programska oprema lahko zbira podatke o vas trong vaši uporabi programske opreme trong jih pošlje Microsoftu. Microsoft lahko te podatke uporabi za zagotavljanje storitev ter izboljšanje svojih izdelkov trong storitev. Vaše morebitne pravice làm zavrnitve sodelovanja opisane v dokumentaciji izdelka. Nekatere funkcije v programski opremi lahko omogočajo zbiranje podatkov od uporabnikov vaših programov, ki dostopajo làm programske opreme ali jo uporabljajo. Če te funkcije uporabite za omogočanje zbiranja podatkov v svojih programih morate ravnati skladno z upoštevno zakonodajo, vključno s tem, da pridobite morebitno potrebno soglasje uporabnikov, trong imeti jasno viden pravilnik o zasebnosti, ki uporabnike točno obvešča o tem, kako uporabljate, zbirate trong drugim posredujete njihove podatke. Več o Microsoftovem zbiranju trong uporabi podatkov lahko preberete v dokumentaciji izdelka trong v Microsoftovi izjavi o zasebnosti na strani https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Strinjate se, da boste ravnali skladno z vsemi upoštevnimi določili Microsoftove izjave o zasebnosti.

 3. OBSEG GIẤY PHÉP:Programska oprema se licencira trong ne prodaja. Microsoft si pridržuje vse druge pravice. Razen če Vàm upoštevna zakonodaja kljub tej omejitvi daje več pravic, ne smete (trong nimate nobene pravice làm tega):

  1. poskušati obiti morebitne tehnične omejitve v programski opremi, ki dovoljuje uporabo programske opreme samo na določen način;

  2. izvajati obratno inženirstvo, povratno prevajanje ali obratno zbiranje programske opreme;

  3. odstraniti, pomanjšati, blokirati ali spremeniti morebitnih obvestil Microsofta ali njegovih dobaviteljev v programski opremi;

  4. programske opreme uporabljati za komercialne, nedobičkonosne ali pridobitne dejavnosti,

  5. programske opreme uporabljati na protizakonit način ali za ustvarjanje trong širjenje zlonamerne programske opreme; Ali

  6. programske opreme deliti z drugimi, je objavljati, distribuirati ali posojati programske opreme dajati na voljo kot samostojne gostujoče rešitve, ki jo lahko uporabljajo drugi, ali programske opreme ali te pogodbe prenesti kateri koli tretji osebi.

 4. POVRATNE INFORMACIJE.Če Microsoftu pošljete povratne informacije o programski opremi, mu brezplačno podeljujete pravico za uporabo, skupno rabo trong komercializacijo vaših povratnih informacij na poljuben način trong za poljuben namen. NE smete dajati povratnih informacij za katere velja licenca, ki zahteva, da Microsoft svojo programsko opremo ali dokumentacijo licencira tretjim osebam, ker je vanjo vključil vaše povratne informacije. Te pravice ostanejo v veljavi tudi po poteku te pogodbe.

 5. PRENOS V DRUGO NAPRAVO.Programsko opremo lahko odstranite trong jo namestite v drugo napravo, če jo uporabljate sami. Te licence ne smete dati v skupno rabo v več napravah.

 6. OMEJITVE GLEDE IZVOZA: Ravnati morate v skladu z vso domačo ter mednarodno izvozno zakonodajo trong s predpisi ki veljajo za programsko opremo, gia vključuje omejitve glede ciljnih držav, končnih uporabnikov trong končne uporabe. Če želite več informacij o omejitvah glede izvoza, obiščite http://aka.ms/exporting.

 7. PODPORNE STORITVE.Microsofta ta pogodba ne obvezuje k zagotavljanju kakršnih koli podpornih storitev za programsko opremo. Je kakršna VSA podpora je na voljo» «,» z vsemi napakami «trong brez vsakršnega jamstva.

 8. POSODOBITVE.Programska oprema lahko redno preverja, ali vậy na voljo posodobitve, ter jih prenese trong namesti. Posodobitve lahko dobite samo od Microsofta ali pooblaščenih virov. Microsoft bo morda đạo Đức posodobiti VAS sistem, da Vàm bo lahko zagotovil te posodobitve. Strinjate se s prejemanjem vrst samodejnih posodobitev brez dodatnega obvestila. Posodobitve morda ne bodo vključevale ali podpirale corrigir obstoječih funkcij programske opreme, storitev ali dodatnih naprav.

 9. ZAVEZUJOČA ARBITRAŽA TRONG ODPOVED PRAVICI LÀM SKUPINSKE TOŽBE. Ta razdelek se uporablja, če živite (oziroma, če gre za podjetje imate sedež) v Združenih državah.Če imate z Microsoftom thể, se z Microsoftom strinjate da ga boste poskušali neformalno rešiti v 60 dneh. Če tega z Microsoftom ne dosežete, se z Microsoftom strinjate, da boste uporabili zavezujočo posamezno arbitražo pred ameriškim arbitražnim združenjem (AAA Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ oz.» «)skladno z ameriškim zveznim zakonom o arbitraži (liên bang phân xử Act oz. » FAA «), ne pa tožbe pred sodiščem s sodnikom ali poroto.Namesto tega bo odločal neodvisni trọng tài. Skupinske tožbe, razredne tožbe, zasebni postopki pravosodnih ministrov trong morebitni drugi postopki kjer nekdo ukrepa kot zastopnik, niso dovoljeni. Prav tako ni brez soglasja corrigir pogodbenih strank dovoljeno združevanje posameznih postopkov. Celotna pogodba o arbitraži vsebuje več pogojev trong je na voljo na strani http://aka.ms/arb-agreement-1. Vi trong Microsoft se strinjate s temi pogoji.

 10. CELOTNA POGODBA:Ta pogodba trong morebitni drugi pogoji ki jih Microsoft morda določi za dodatke, posodobitve ali programe tretjih oseb, predstavljajo celotno pogodbo za programsko opremo.

 11. UPOŠTEVNA ZAKONODAJA TRONG KRAJ REŠEVANJA SPOROV.Če ste programsko opremo pridobili v Združenih državah ali Kanadi, razlaganje te pogodbe, vse glede zahtevke njene kršitve vse druge (vključno s tistimi na podlagi zakonov o varstvu potrošnikov, nelojalni konkurenci trong nepogodbeni odškodninski odgovornosti) ureja zakonodaja zvezne države ali tỉnh, v kateri živite (oziroma, če gre za podjetje, kjer imate sedež), trong sicer ne glede na načela glede navzkrižij zakonodaj pri čemer vse, gia je povezano z arbitražo, ureja FAA. Če ste programsko opremo pridobili v kateri koli drugi državi velja zakonodaja te države, razen tega, da vse, gia je povezano z arbitražo, ureja FAA. Če velja zvezna pristojnost v ZDA, se vi trong Microsoft strinjate z izključno krajevno pristojnostjo zveznega sodišča v okraju vua zvezne države Washington glede corrigir sodnih sporov (razen arbitraže). Če ne velja zvezna pristojnost v ZDA, se vi trong Microsoft strinjate z izključno krajevno pristojnostjo vrhovnega sodišča v okraju vua zvezne države Washington glede corrigir sodnih sporov (razen arbitraže).

 12. ZUNAJPOGODBENI UPRAVIČENEC.Strinjate se, da để thực hiện Apple trong njegove podružnice zunajpogodbeni upravičenec te pogodbe trong da ima Apple pravico uveljavljanja te pogodbe.

 13. PRAVICE POTROŠNIKOV, OBMOČNE RAZLIKE.Ta pogodba opisuje nekatere zakonske pravice. Po zakonodaji ki velja v vaši zvezni državi, provinci ali državi imate lahko tudi druge pravice, vključno s pravicami potrošnikov. Posebej trong ločeno od vašega odnosa z Microsoftom imate morda tudi pravice glede entitete, od katere ste pridobili programsko opremo. Ta pogodba ne spreminja pravic drugih, če tega ne dovoljuje zakonodaja, ki velja v vaši zvezni državi, provinci ali državi. Če ste programsko opremo na sơn lót dobili na kẻ od območij navedenih spodaj, ali če velja zavezujoča državna zakonodaja, za vas veljajo ta določila:

  1. Avstralija.V okviru avstralske potrošniške zakonodaje imate zakonska jamstva trong nič v tej pogodbi ni namenjeno spreminjanju pravic vào.

  2. Canada.Če ste để programsko opremo pridobili v Kanadi, lahko prejemanje posodobitev izklopite tako da izklopite funkcijo za samodejne posodobitve, prekinete povezavo naprave z internetom (toda, ko jo vực vzpostavite, bo programska oprema vực začela preverjati, Ali vậy na voljo posodobitve, trong jih nameščati) ali odstranite programsko opremo. V morebitni dokumentaciji izdelka je morda navedeno tudi, kako izklopiti posodobitve za vašo napravo ali programsko opremo.

  3. Nemčija trong Avstrija.

   • (i) Jamstvo.Ustrezno licencirana programska oprema bo v bistveni meri delovala skladno z opisi v Microsoftovem gradivu, ki je priloženo programski opremi. Vendar pa Microsoft ne daje nobenih pogodbenih jamstev za licencirano programsko opremo.

   • (ii) Omejitev odgovornosti.V primeru namernega dejanja hude malomarnosti, zahtevkov na podlagi zakona o odgovornost proizvajalca trong v primeru smrti ali telesnih poškodb, je Microsoft odgovoren skladno z upoštevno zakonodajo.

   Ob upoštevanju prejšnjega stavka (ii) bo Microsoft odgovoren samo za majhno malomarnost če Microsoft krši giành materialne pogodbene obveznosti, katerih izpolnitev omogoča ustrezno izvajanje te pogodbe, trong bi njihova kršitev ogrozila namen te pogodbe trong skladnost z njo, na katero se pogodbena stranka lahko nanaša (obveznosti temeljne t. tôi» «). V drugih primerih majhne malomarnosti Microsoft ne bo odgovoren za majhno malomarnost.

 14. ZAVRNITEV JAMSTVA. JE KAKRŠNA PROGRAMSKA OPREMA NAM LICENCIRA» «TRONG TVEGANJE, POVEZANO Z NJENO UPORABO JE VAŠE. ČE ŽELITE, LAHKO OBVESTITE APPLE TRONG ZAHTEVATE VRAČILO KUPNINE. THỰC HIỆN NAJVEČJE MOŽNE CHỈ KI JO DOVOLJUJE UPOŠTEVNA ZAKONODAJA, APPLE BẮC BO IMEL NOBENIH DRUGIH GARANCIJSKIH OBVEZNOSTI. MICROSOFT NE DAJE NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV, GARANCIJ ALI POGOJEV. V OKVIRU LOKALNE ZAKONODAJE IMATE MORDA DODATNE PRAVICE POTROŠNIKOV ALI ZAKONSKA JAMSTVA, KI JIH TA POGODBA BẮC THÊM SPREMENITI. ĐỂ CHỈ KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, MICROSOFT IZKLJUČUJE VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO S PRIMERNOSTJO ZA PRODAJO ALI ZA DOLOČEN NAMEN TRONG Z ODSOTNOSTJO KRŠITVE PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.

 15. OMEJITEV TRONG IZKLJUČITEV PRAVNIH SREDSTEV TRONG ŠKODE. ČE IMATE BẮC GLEDE NA PREJŠNJO ZAVRNITEV JAMSTVA KAKRŠNO KOLI OSNOVO ZA POVRNITEV ŠKODE, LAHKO OD APPLA, MICROSOFTA TRONG MICROSOFTOVIH DOBAVITELJEV ZAHTEVATE LE NEPOSREDNO ŠKODO ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA PROGRAMSKO OPREMO. POVRNJENA VÀM BẮC THÊM BITI NOBENA DRUGA ŠKODA, VKLJUČNO S POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO ALI NAKLJUČNO OZIROMA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA.

  
Ta omejitev velja za (a) vse gia je povezano s programsko opremo, storitvami, vsebino (vključno s kodo) na internetnih mestih tretjih oseb trong programi tretjih oseb ter (b) zahtevke zaradi kršitve pogodbe, kršitve jamstva, garancije ali pogoja, objektivne odgovornosti, malomarnosti ali druge nepogodbene odškodninske odgovornosti oziroma katerega koli drugega zahtevka ter v vsakem primeru v obsegu, ki ga dovoljuje upoštevna zakonodaja. Velja tudi, če je Microsoft ali Apple vedel oziroma bi đạo Đức vedeti za možnost nastanka mất škode. Zgoraj navedena omejitev ali izključitev za vas morda ne velja ker vaša zvezna država, provinca ali država ne dovoljuje izključitve ali omejitve naključne, posledične ali druge škode.

TÉRMINOS DE LICENCIA DEL PHẦN MỀM DE MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

SI VIVE EN (O, SI ES UNA EMPRESA CON BỎ DOMICILIO COMERCIAL NỢ GỐC EN) LOS ESTADOS UNIDOS, LEA LA "CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE GRUPO" DE LA SECCIÓN 9. RELATIVA MỘT LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Los presentes términos de licencia constituyen bỏ contrato entre usted y Microsoft Corporation (o una de sus filiales). Aplican el phần mềm mencionado anteriormente, y cualquier servicio de o actualización de phần mềm Microsoft (excepto en la medida en que dichos servicios o actualizaciones estén acompañadas por términos nuevos o adicionales, en cuyo caso esos términos diferentes se aplican según biển posible y không alteran sus derechos o los de Microsoft con respecto al phần mềm o servicios preactualizados). SI CUMPLE CON ESTOS TÉRMINOS DE LICENCIA, DISPONDRÁ DE LOS DERECHOS SIGUIENTES. AL HACER USO DEL PHẦN MỀM, ESTARÁ ACEPTANDO ESTOS TÉRMINOS. SI ACEPTA LOS KHÔNG, KHÔNG CÓ PHẦN MỀM EL UTILICE. EN CAMBIO, DEVUÉLVALO APPLE, INC. ("TÁO") ĐOẠN VĂN OBTENER BỎ REEMBOLSO O CRÉDITO, SI CORRESPONDE.

 1. DERECHOS DE INSTALACIÓN Y DE USO.Puede instalar y utilizar una copia del phần mềm en bỏ dispositivo basado en iOS, según lo permitan las reglas de uso de la Tienda de aplicaciones de Apple.

  1. Phần mềm de terceros.El phần mềm puede incluir aplicaciones de terceros cuya licencia se le otorga en virtud del presente contrato o de sus propios términos. Los términos de licencia las notificaciones y los reconocimientos de las aplicaciones de terceros, si los hubiera, se pueden ver en línea en http://aka.ms/thirdpartynotices o en el archivo de notificaciones adjunto. Incluso si dichas aplicaciones se rigen por otros contratos, también se les aplican la exclusión de responsabilidad y las limitaciones y exclusiones de indemnizaciones en la medida que lo permita la ley aplicable.

  2. Contrato de servicios de Microsoft.Algunas de las características del phần mềm proporcionan bỏ punto de acceso, o dependen de servicios en línea. El uso de esos servicios (pero không có phần mềm el) se rige por los términos y directivas de privacidad independientes en el Contrato de Servicios de Microsoft que se encuentra en http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Le rogamos que lo lea atentamente. Es posible que los servicios không se encuentren disponibles en todas las regiones.

 2. RECOLECCIÓN DE DATOS.El phần mềm puede recopilar información sobre usted y el uso que hace del phần mềm, y enviar dicha información một Microsoft. Microsoft puede utilizar esta información para prestar servicios y mejorar los productos y servicios de Microsoft. Sus derechos de renuncia, de haberlos, están descritos en la documentación del producto. Algunas características del phần mềm pueden permitir la recopilación de datos de usuarios sus aplicaciones que tengan acceso o usen el phần mềm. Si usa estas características para habilitar la recolección de datos en sus aplicaciones debe cumplir con la ley aplicable, incluido obtener los consentimientos de usuarios requeridos y mantener una política de privacidad prominente que informe de forma precisa một Los usuarios acerca de cómo Hoa Kỳ, recolecta y comparte sus datos. Puede obtener más información acerca de la recopilación y el uso de datos de Microsoft en la documentación de producto y en la Declaración de privacidad de Microsoft en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Acepta cumplir con todas las disposiciones aplicables de la Declaración de privacidad de Microsoft.

 3. ÁMBITO DE LA LICENCIA.El phần mềm se nhượng bajo licencia y không es objeto de venta. Microsoft se reserva việc cần làm los demás derechos. Một menos que la legislación aplicable le otorgue más derechos một pesar de esta limitación, không có hará (ni tendrá el derecho một hacer) lo siguiente:

  1. deberá eludir las limitaciones técnicas del phần mềm que khách permiten utilizarlo de determinadas formas;

  2. utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el phần mềm;

  3. eliminar, minimizar, bloquear o modificar ninguna notificación de o sus proveedores en el phần mềm Microsoft;

  4. usar el phần mềm para actividades comerciales, sin phạt de lucro o generadoras de ingresos;

  5. utilizar el phần mềm de ninguna manera que esté en ngược de la ley o crear o propagar phần mềm độc hại; o

  6. compartir, publicar, distribuir o dar el phần mềm en préstamo, ni entregarlo como solución hospedada independiente para que otros lo utilicen, así como tampoco transmitir el phần mềm ni este contrato terceros một.

 4. COMENTARIOS.Si usted proporciona comentarios một phần mềm Microsoft el sobre, otorga một Microsoft de forma gratuita el derecho một utilizar, compartir y comercializar sus comentarios de cualquier forma y para cualquier propósito. Không có otorgará comentarios que estén sujetos một una licencia que requiera que Microsoft licencie su phần mềm o documentación một terceros debido một que Microsoft incluye sus comentarios en ellos. Estos derechos seguirán vigentes aún después de la terminación de este contrato.

 5. TRANSMISIÓN OTRO DISPOSITIVO.Usted podrá desinstalar el phần mềm e instalarlo en otro dispositivo para su uso. Không có podrá hacerlo para compartir esta licencia en dispositivos múltiples.

 6. RESTRICCIONES EN MATERIA DE EXPORTACIÓN.Debe cumplir todas las leyes y reglamentos, nacionales e internacionales, en materia de exportación que sean de aplicación al phần mềm, lo que incluye restricciones en cuanto một destino usuarios finales y uso cuối cùng. Đoạn văn obtener más información sobre restricciones en materia de exportación visite http://aka.ms/exporting.

 7. SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO.Microsoft không está obligado bajo este contrato một proporcionar servicios de soporte técnico para el phần mềm. Việc cần làm esos documentos y gráficos relacionados se proporcionan "tal cual", sin garantías de ningún tipo.

 8. ACTUALIZACIONES. El phần mềm puede tìm kiếm periódicamente actualizaciones de phần mềm y descargarlas e instalarlas de forma automática. Puede obtener actualizaciones khách de Microsoft o de fuentes autorizadas. Es posible que Microsoft necesite actualizar su hệ thống para ofrecerle actualizaciones. Usted se compromete một recibir estas actualizaciones automáticas sin notificación adicional. Es posible que las actualizaciones không o incluyan không chaïy sean con todas las características de phần mềm, servicios y dispositivos periféricos existentes.

 9. ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA MỘT LA ACCIÓN DE GRUPO. ESTA sección se aplica si vive en (o, si es una empresa su sede nợ gốc está en) los Estados Unidos. Si usted y Microsoft tienen bỏ conflicto, usted y Microsoft se comprometen một intentar resolverlo mediante una negociación thân mật durante bỏ plazo de 60 días. Si el conflicto không se resolviese mediante dicha negociación, usted y Microsoft aceptan el arbitraje vinculante riêng lẻ de la Asociación Americana de Arbitraje conforme a Ley liên bang de Arbitraje ("FAA") y acordamos không entablar una demanda en bỏ tòa án ante bỏ juez o bỏ jurado. En su lugar, bỏ arbitro trung lập decidirá. Không có se permiten las acciones de grupo, los arbitrajes colectivos, las acciones realizadas por bỏ abogado privado y otros procedimientos en los que una persona actúa en calidad de representante de bỏ grupo de personas; tampoco combinar procedimientos individuales sin el consentimiento de todas las partes. El Contrato de arbitraje completo contiene más términos, y se encuentra en http://aka.ms/arb-agreement-1. Usted y Microsoft aceptan estos términos.

 10. CONTRATO COMPLETO.Este contrato cualquier otro término que pueda proporcionar Microsoft para complementos, actualizaciones o aplicaciones de terceros, conforman el contrato completo para el phần mềm.

 11. LEY APLICABLE Y LUGAR PARA TRÌNH PHÂN GIẢI CONFLICTOS.Si adquirió el phần mềm en los Estados Unidos o Canadá, las leyes de su estado o provincia de residencia (o si se trata de una empresa, donde se encuentra su domicilio comercial nợ gốc) regirán la interpretación de este contrato, reclamaciones por su incumplimiento y todas las otras reclamaciones (incluidas las reclamaciones de protección al consumidor, competencia desleal y responsabilidad extracontractual), sin importar las normas de conflicto de leyes, phóng que la FAA rija todas las disposiciones relacionadas con el arbitraje. Si adquirió el phần mềm en otro país, se aplicará la legislación de dicho país excepto en la medida en la que la FAA rige việc cần làm los aspectos relacionados al arbitraje. Si existe una jurisdicción liên bang de EE. ƯU., usted y Microsoft aceptan someterse a jurisdicción y competencia exclusivas del tòa án liên bang del Condado de vua, Washington, đoạn văn todas las disputas presentadas a corte (excluido el arbitraje). En el caso contrario, usted y Microsoft aceptan someterse a jurisdicción y competencia exclusivas del tòa án cao del Condado de vua, Washington, đoạn văn todas las disputas presentadas a corte (excluido el arbitraje).

 12. TERCERO BENEFICIARIO.Usted acepta que Apple y sus subsidiarias con terceros beneficiarios de este contrato, y que Apple tiene el derecho de exigir su cumplimiento.

 13. 13. DERECHOS DEL CONSUMIDOR, VARIACIONES REGIONALES.En este contrato se describen determinados derechos legales. Puede que usted tenga otros derechos incluidos derechos del consumidor, según la legislación de su estado, provincia o país. Por separado e independientemente de su relación con Microsoft, các también pueden tener derechos con respecto a parte de la que obtuvo el phần mềm. Este contrato không modifica los otros derechos de los que dispone en virtud de la legislación de su estado, provincia o país si dicha legislación không lo permite. Por ejemplo, si adquirió el phần mềm en una de las regiones que figuran một continuación, o si se aplican leyes obligatorias del país o la región, las siguientes disposiciones se aplican su caso:

  1. Nước Úc.Usted cuenta con garantías legales conforme a Ley de Protección al Consumidor de Úc y ningún punto de este acuerdo pretende modificar dichos derechos.

  2. Canadá.Si adquirió este phần mềm en Canadá, đoạn văn dejar de recibir actualizaciones puede desactivar la función de actualizaciones automáticas, desconectar su dispositivo de Internet (sin cấm vận, cuando vuelva một conectarse một Internet el phần mềm volverá comprobar e instalar actualizaciones) o desinstalar el phần mềm. La documentación del producto, de haberla también puede especificar cómo desactivar las actualizaciones para su dispositivo o phần mềm específico.

  3. Alemania y Áo.

   • (i) Garantía.Phần mềm El que disponga de la debida licencia funcionará esencialmente como se mô tả en la documentación de Microsoft que lo acompaña. Sin cấm vận, Microsoft không otorgan garantía hợp đồng en relación con el phần mềm licenciado.

   • (ii) Limitación de responsabilidad.En caso de comportamiento intencional negligencia mộ, reclamaciones basadas en la Ley de Responsabilidad por Productos, así como en caso de muerte, daños corporales o lesiones físicas, Microsoft es chịu trách nhiệm conforme a legislación.

   Sujeto a cláusula trước (ii), Microsoft khách ngày chịu trách nhiệm de negligencia m si Microsoft incumple las obligaciones contractuales materiales, cuyo cumplimiento permite la debida ejecución de este contrato, y cuya infracción haría peligrar el propósito de este contrato y la confianza de una parte en su cumplimiento (denominadas "obligaciones hồng y"). En otros casos de negligencia m, Microsoft không có ngày chịu trách nhiệm de dicha negligencia.

 14. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. EL PHẦN MỀM SE THỪA NHẬN BAJO LICENCIA "TAL CUAL" Y POR CONSIGUIENTE, USTED ASUME EL RIESGO DE UTILIZARLO. SI LO DESEA, PUEDE SOLICITAR MỘT APPLE BỎ REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, APPLE KHÔNG DISPONDRÁ DE NINGUNA MANERA OTRA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA. MICROSOFT KHÔNG OTORGA NINGUNA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESAS. ES POSIBLE QUE LA LEGISLACIÓN CỤC BỘ LE OTORGUE DERECHOS DE CONSUMIDOR O GARANTÍAS ESTATUTARIAS ADICIONALES QUE ESTE CONTRATO MODIFICAR PUEDA KHÔNG. EN LA MEDIDA EN QUE ASÍ LO PERMITA LA LEGISLACIÓN CỤC BỘ, MICROSOFT EXCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA BỎ FIN CỤ THỂ Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

 15. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE RECURSOS E INDEMNIZACIONES. SI TIENE ALGUNA CƠ SỞ PARA RECUPERAR DAÑOS PESAR DE LA TRƯỚC EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS, PUEDE RECUPERAR DE APPLE, MICROSOFT Y LOS PROVEEDORES DE MICROSOFT CHỈ LOS DAÑOS DIRECTOS HASTA EL IMPORTE QUE PAGÓ POR EL PHẦN MỀM. KHÔNG CÓ PODRÁ OBTENER INDEMNIZACIÓN ALGUNA POR DAÑOS DE OTRA ÍNDOLE INCLUIDOS LOS DAÑOS CONSECUENCIALES, POR LUCRO CESANTE, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES. 
ESTA limitación se aplica a: (a) cần làm lo relacionado con el phần mềm, los servicios, el contenido (incluido el código) de Sitio de Internet de terceros o de aplicaciones de terceros y (b) reclamaciones por incumplimiento de contrato, de garantía o condición, responsabilidad objetiva, negligencia u otra responsabilidad extracontractual; o cualquier otra reclamación; en cada caso en la medida que lo permita la legislación aplicable. Asimismo, también se aplicará incluso si Microsoft o Apple conocía o debería haber conocido la posibilidad de que se produjesen dichos daños. También pueden producirse situaciones en las que la limitación o exclusión precedente không pueda aplicarse một su caso porque su estado, provincia o país không admite la exclusión o limitación de daños incidentales consecuenciales o de otra índole.

LICENSVILLKOR HÌNH PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

OM DU BOR TÔI (ELLER TÔI EN AFFÄRSVERKSAMHET Y ETT HUVUDSAKLIGT AFFÄRSSÄTE TÔI) USA BER VI ĐÀO LÄSA DEN "BINDANDE SKILJEFÖRFARANDEKLAUSULEN OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN" TÔI AVSNITT 9. DET PÅVERKAR HUR EN TVIST LÖSES.

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan đào och Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, något av dess koncernbolag). De gäller hình programvaran som namnges ovan och Microsoft-tjänster eller programvaruuppdateringar (förutom tôi den utsträckning sådana tjänster eller uppdateringar åtföljs av nya eller ytterligare villkor, tôi sådana mùa thu tillämpas de andra villkoren tôi framtiden och ändrar inte dina eller Microsolfs rättigheter som relaterar đến tidigare uppdaterad programvara eller tjänster). OM DU ACCEPTERAR DESSA LICENSVILLKOR HAR DU FÖLJANDE RÄTTIGHETER. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR DEM SKA DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU MÅSTE TÔI SÅDANT NẰM RETURNERA DEN ĐẾN APPLE INC. ("TÁO") HÌNH ÅTERBETALNING AV EVENTUELL KÖPESKILLING ELLER ERHÅLLANDE AV MOTSVARANDE KREDITERING.

 1. CÀI ĐẶT - OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.Du får installera och använda ett khuôn av programvaran på en iOS-baserade enhet enligt vad som tillåts tôi användningsreglerna hình táo App Store.

  1. Người đàn ông tredje från programvara.Programvaran kan innehålla mã från applikationer från tredje người đàn ông som licensieras đến đào enligt detta avtal eller enligt deras egna villkor. Licensvillkor, meddelanden och tillkännagivanden, om sådana Phần Lan, hình applikationer från tredje người đàn ông Phần Lan trực tuyến på http://aka.ms/thirdpartynotices eller tôi en medföljande meddelandefil. Även om sådana applikationer regleras av andra avtal ska ändå nedanstående begränsning av och friskrivningar från ansvar hình skador gälla tôi den utsträckning som tillåts av tillämpligt thời gian trễ.

  2. Microsolfs tjänsteavtal.VISSA funktioner hos programvaran Đức tillgång đến, eller förlitar sig på, onlinetjänster. Användningen av dessa tjänster (đàn ông inte programvaran) styrs av de separata villkoren och sekretesspolicyer tôi Microsolfs Tjänsteavtal på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Läs dem noga. Tjänsterna tôi kanske inte tillgängliga tôi alla regioner.

 2. INSAMLING AV DỮ LIỆU.Programvaran kan samla trong thông tin om đào och din användning av programvaran och skicka den đến Microsoft. Microsoft kan använda DNA thông tin hình att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsolfs produkter och tjänster. Din eventuella rättigheter att inaktivera beskrivs tôi produktdokumentationen. VISSA funktioner tôi programvaran kan aktivera insamling av dữ liệu från användare av dina applikationer som får åtkomst đến eller använder programvaran. Om du använder dessa funktioner hình att aktivera insamling av dữ liệu tôi dina applikationer måste du följa tillämplig thời gian trễ inklusive att få användarmedgivande som krävs, och upprätthålla en tydlig sekretesspolicy som på ett korrekt sätt informerar användarna om hur người đàn ông använder, samlas trong, och delar deras dữ liệu. Du kan läsa mer om Microsolfs insamling av dữ liệu och användning tôi produktdokumentationen och Microsolfs sekretesspolicy på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du samtycker đến alla följa alla tillämpliga villkor tôi Microsolfs sekretesspolicy.

 3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots DNA begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig thời gian trễ får du inte (och har inte rätt att):

  1. kringgå tekniska begränsningar tôi programvaran som endast tillåter användning på vissa sätt;

  2. utföra đảo ngược på kỹ thuật, dekompilera eller ta isär koden hình programvaran;

  3. ta bort förminska, blockera eller modifiera meddelanden från Microsoft eller dess leverantörer tôi programvara;

  4. använda programvaran hình kommersiell, ideell, intäktsgenererande verksamhet;

  5. använda programvaran på något sätt som strider một lagen eller skapa eller infektera y skadlig mã eller;

  6. dela publicera, distribuera eller Lana ut programvaran, tillhandahålla programvaran som en fristående värdbaserad lösning hình andra att använda eller överlåta programvaran eller detta avtal đến người đàn ông tredje en.

 4. PHẢN HỒI.Om du skickar phản hồi om programvaran đến Microsoft Đức du Microsoft, utan kostnad rätt att använda, dela och sälja din phản hồi på valfritt sätt och tôi valfritt syfte. Du kommer inte att ge phản hồi som omfattas av en licens som kräver att Microsoft licensierar sin programvara eller dokumentation đến tredje người đàn ông eftersom Microsoft inkluderar din phản hồi tôi dem. Dessa rättigheter fortsätter att gälla även efter att detta avtal har upphört.

 5. ÖVERFÖRING ĐẾN ANNAN ENHET. Du får avinstallera programvaran och installera den på en annan enhet hình din användning. Du får neo inte göra det tôi syfte att dela licensen på flera enheter.

 6. EXPORTRESTRIKTIONER. Du måste följa tất cả inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller hình programvaran, vilken innehåller restriktioner hình destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer thông tin om exportrestriktioner Phần Lan på http://aka.ms/exporting.

 7. SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster hình programvaran niecom ramen hình detta avtal. Tất cả hỗ trợ som tillhandahålls tôi "tôi befintligt skick" och "y alla fel" och utan några som helst garantier.

 8. UPPDATERINGAR Programvaran kan y jämna mellanrum kontrollera om det Phần Lan uppdateringar och hämta och installera dem åt đào. Du får endast erhålla uppdateringar från Microsoft och auktoriserade källor. Microsoft kan behöva uppdatera ditt hệ thống hình att förse đào uppdateringar y. Du godkänner att ta emot dessa automatiska uppdateringar utan ytterligare meddelande. Det tôi inte säkert att uppdateringarna omfattar eller har stöd hình alla befintliga programvarufunktioner, tjänster eller kringutrustning.

 9. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. Detta avsnitt gäller om du bor tôi (eller om det gäller ett företag, ditt huvudsakliga affärssäte) tôi Hoa Kỳ.Om du och Microsoft har en tvist samtycker du och Microsoft đến att försöka i 60 dagar att lösa den informellt. Om du och Microsoft inte kan det samtycker du och Microsoft đến bindande enskilt skiljeförfarande inför AAA (Hiệp hội phân xử thương mại Hoa Kỳ) enligt FAA (liên bang phân xử Act) och att inte driva xử lý tôi domstol inför en domare eller ban giám khảo.Istället kommer en trung lập skiljedomare besluta. Processer y grupptalan gruppskiljeförfarande, quan på grund av offentligtintresse, andra processer där någon agerar som sau tillåts inte, det tillåts heller inte att kombinera enskilda processer utan att alla parter tôi överens. Det fullständiga Avtalet hình skiljeförfarande innehåller fler villkor och Phần Lan på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du och Microsoft accepterar dessa villkor.

 10. AVTALET TÔI DESS HELHET.Detta avtal och eventuella andra villkor som Microsoft kan tillhandahålla hình tillägg, uppdateringar, eller applikationer från tredje người đàn ông tôi hela avtalet hình programvaran.

 11. TILLÄMPLIG THỜI GIAN TRỄ OCH PLATS HÌNH ATT LÖSA TVISTER.Om du införskaffade programvaran tôi USA eller Canada reglerar lagarna tôi staten eller provinsen där du bor (eller om det gäller ett företag, där được huvudsakliga affärssäte Phần Lan) tolkningen av detta avtal, inklusive krav om avtalsbrott och alla andra krav (inklusive konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar, lagar om utomkontraktuellt skadestånd), oavsett lagvalsprinciper, förutom att FAA styr allt som tôi gällande hình skiljeförfarande. Om du har förvärvat programvaran tôi något annat đất gäller dess lagar, utom tôi det nằm där FAA styr allt som tôi gällande hình skiljeförfarande. Om det Phần Lan en liên bang jurisdiktion, samtycker du och Microsoft đến att hình alla tvister tôi anslutning đến detta avtal skall uteslutande vùng laga domstol och jurisdiktionsort vara de federala domstolarna tôi vua Quốc, Washington hình alla tvister som prövas tôi domstol (exklusive skiljeförfarande). Om inte samtycker du och Microsoft đến att hình alla tvister tôi anslutning đến detta avtal skall uteslutande vùng laga domstol och jurisdiktionsort vara den högre domstolen tôi vua Quốc, Washington hình alla tvister som prövas tôi domstol (exklusive skiljeförfarande).

 12. TREDJEPARTSFÖRMÅNSTAGARE.Du samtycker đến att Apple och dess dotterbolag tôi tredjepartsförmånstagare av detta avtal, och att Apple har rätt att verkställa detta avtal.

 13. KONSUMENTRÄTTIGHETER, REGIONALA VARIATIONER.Tôi detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan Hà andra rättigheter, đến exempel konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen tôi den stat, provins eller det đất där du bor. Du kan även Hà rättigheter tôi förhållande đến den phần som du förvärvade programvaran från, separat från din quan hệ y Microsoft. Detta avtal förändrar inte dessa andra rättigheter om lagstiftningen tôi din stat, provins eller ditt đất inte tillåter det. Om du đến exempel införskaffade programvaran tôi någon av regionerna nedan, eller om obligatorisk trễ tôi landet gäller, gäller följande villkor hình đào:

  1. Australien.Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget tôi detta avtal tôi avsett att påverka dessa rättigheter.

  2. Canada.Om du förvärvade DNA programvara tôi Canada kan du sluta att ta emot uppdateringar genom att stänga av funktionen automatiska uppdateringar, koppla från din enhet från Internet (om och när du på nytt ansluter đến Internet kommer vị trí cố định programvaran att återigen börja Leta efter och installera uppdateringar), eller avinstallera programvaran. Produktdokumentationen kan även ange hur du stänger av uppdateringar hình din specifika enhet eller programvara.

  3. Tyskland och Österrike.

   • (i) Garanti.Den korrekt licensierade programvaran kommer tôi allt väsentligt att fungera enligt beskrivningen tôi eventuella tài liệu Microsoft som medföljer programvaran. Microsoft lämnar neo inga kontraktsmässiga garantier tôi förhållande đến den licensierade programvaran.

   • (ii) Ansvarsbegränsning.Vid uppsåtligt förfarande, grov vårdslöshet, krav som baseras på lagen om produktansvar samt vid dödsfall eller người-eller kroppsskador tôi Microsoft ansvarig enligt thời gian trễ.

   Tôi enlighet y föregående klausulen (ii) ska Microsoft endast vara ansvarig hình ringa vårdslöshet om Microsoft bryter một sådan avgörande kontraktsmässig skyldighet som vid fullgörelse förenklar genomdrivande av detta avtal, som vid brott skulle riskera syftet y detta avtal och den efterlevnad som en phần kan förlita sig på (så kallade "avgörande skyldigheter"). Tôi andra nằm av ringa vårdslöshet tôi Microsoft inte ansvarig hình ringa vårdslöshet.

 14. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS "TÔI BEFINTLIGT SKICK". DU BÄR RISKEN HÌNH ANVÄNDNING AV DEN. VID BEHOV KAN DU MEDDELA APPLE HÌNH EN ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET. TÔI DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG THỜI GIAN TRỄ HAR INTE APPLE NÅGRA ANDRA GARANTIFÖRPLIKTELSER. MICROSOFT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER. DU KAN HÀ YTTERLIGARE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ELLER LAGSTADGADE GARANTIER ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING VILKA DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. TÔI DEN UTSTRÄCKNING LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE HÌNH ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET HÌNH ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG TÔI TREDJE MANS RÄTTIGHETER.

 15. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN KOMPENSATION HÌNH SKADOR. OM DU HAR NÅGON GRUND HÌNH ATT FÅ ERSÄTTNING TROTS DEN FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGEN FRÅN GARANTIANSVAR, KAN DU FÅ ERSÄTTNING FRÅN APPLE, MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER HÌNH DIREKTA SKADOR UPP ĐẾN DET BELOPP DU HAR BETALAT HÌNH PROGRAMVARAN. DU FÅR INTE ERSÄTTNING HÌNH ANDRA SKADOR INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR.

  
DNA begräsning gäller (a) allt som rör programvaran, tjänster, innehåll (inklusive mã) på tredje phần webbsidor eller tredje phần applikationer och (b) anspråk y avseende på avtalsbrott, brott một garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som Đức rätt đến utomobligatoriskt skadestånd, eller andra krav, tôi varje rơi tôi den utsträckning som tillämplig lagstiftning medger det.Den gäller även om Microsoft eller Apple kände đến eller borde Hà känt đến risken hình sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar hình oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts tôi din stat, provins eller đất gäller den inte hình đào.

เงอ ื นไขการอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธสิ ําหรับซอฟตแ์ วรข์ อง

Ứng dụng Microsoft MICROSOFT di động IOS cho YAMMER

หากทา่ นอาศยั อยใู่ น (หรอื หากเป็ นองคก์ รธุรกจิ ทมี สี ถานประกอบธรุ กจิ หลกั อยใู่ น) สหรฐั อเมรกิ า โปรดอา่ นหวั ขอ้ "การวนิ จิ ฉยั โดยอนุญาโตตลุ าการทมี ผี ลผกู พนั และการสละสทิ ธกิ ารดําเนนิ คดแี บบกลมุ่" ดา้ นลา่ ง ซงึ จะมผี ลตอ่ วธิ รี ะงบั ขอ้ พพิ าท

เงอ ื นไขการอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธเิ หลา่ นเี ป็ นขอ้ ตกลงระหวา่ งทา่ นกบั Microsoft Corporation (หรอื หนงึ ในบรษิ ัทในเครอื) ซงึ จะใชบ้ งั คับกบั ซอฟตแ์ วรท์ รี ะบไุ วข้ า้ งตน้ และบรกิ ารใดๆ ของ Microsoft หรอื การปรับปรงุ ซอฟตแ์ วร์ (เวน้ แตเ่ ทา่ ทบี รกิ ารหรอื การปรับปรงุ ดังกลา่ วจะมาพรอ้ มกบั เงอ ื นไขใหมห่ รอื เงอื นไขเพมิ เตมิ ซงึ ในกรณีดังกลา่ วเงอื นไขทแ ี ตกตา่ งไปเหลา่ นัน จะมผี ลบงั คับใชใ้ นอนาคตและไมไ่ ดเ้ ปลย ี นแปลงสทิ ธขิ องทา่ นหรอื ของ Microsoft ทเี กยี วขอ้ งกบั ซอฟตแ์ วรห์ รอื บรกิ ารทมี กี ารปรับปรงุ ไวล้ ว่ งหนา้)

หากทา่ นปฏบิ ตั ติ ามเงอื นไขการอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธเิ หลา่ นี ทา่ นจะมสี ทิ ธดิ า้ นลา่ งน ี การใชซ้ อฟตแ์ วรน์ ี แสดงวา่ ทา่ นไดย้ อมรับเงอื นไขเหลา่ น ี ในกรณีทที า่ นไมย่ อมรับเงอ ื นไขดังกลา่ ว ก็อยา่ ใชซ้ อฟตแ์ วรน์ ี แตใ่ หส้ ง่ คนื ผลติ ภณั ฑไ์ ปยัง Apple Inc. ("Apple ") เพอื รับเงนิ คนื หรอื เครดติ ยอ้ นหลัง หากมี

 1. สทิ ธใิ นการตดิ ตง ั และใชง้ านทา่ นสามารถตดิ ตัง และใชส้ ําเนาของซอฟตแ์ วรไ์ ดห้ นงึ สําเนาบนอปุ กรณ์ iOS ตามทกี ฎการใช ้ App Store ของ Apple ไดอ้ นุญาตไว ้

  1. ซอฟตแ์ วรข์ องบคุ คลภายนอกซอฟตแ์ วรน์ อ ี าจประกอบดว้ ยโปรแกรมประยกุ ตข์ องบคุ คลภายนอกทใี หส้ ทิ ธกิ ารใชง้ านแกท่ า่ นภายใตข้ อ้ ตกลงนหี รื อภายใตเ้ งอ ื นไขของตนเอง เงอ ื นไขการอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธิ การบอกกลา่ ว และการรับรู ้ หากมี สําหรับโปรแกรมประยกุ ตข์ องบคุ คลภายนอกอาจสามารถเขา้ ถงึ ทางออนไลนไ์ ดท้ ี http://aka.ms/thirdpartynotices หรอื ในไฟลก์ ารบอกกลา่ วทมี าพรอ้ มกัน แมว้ า่ โปรแกรมประยกุ ตด์ ังกลา่ วจะอยภู่ ายใตข้ อ้ ตกลงอน ื ๆ คําปฏเิ สธ ขอ้ จํากดั และขอ้ ยกเวน้ เกยี วกบั คา่ เสยี หายดา้ นลา่ งยังมผี ลใชบ้ งั คับเทา่ ทกี ฎหมายทใี ชบ้ งั คับอนุญาตไว ้

  2. Dịch vụขอ้ ตกลงการบรกิ ารของ Microsoftคณุ ลักษณะบางอย่างของซอฟตแ์ วรจ์ ะจัดใหม้ กี ารเขา้ ถงึ dịch vụ trực tuyến หรอื อาศัย trực tuyến การใชบ้ รกิ ารดังกลา่ ว (แต่ไมใ่ ชซ่ อฟตแ์ วร) ์ จะอยภู่ ายใตเ้ งอื นไขและนโยบายความเป็ นสว่ นตัวทแี ยกตา่ งหากในขอ้ ตกลงการบรกิ ารของ Microsoft ที https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 โปรดอา่ นเงอื นไขขอ้ มลู ดังกลา่ ว และบรกิ ารอาจไมไ่ ดจ้ ัดไวใ้ หใ้ นทกุ ภมู ภิ าค

 2. การเก็บรวบรวมขอ้ มลูซอฟตแ์ วรน์ อ ี าจเก็บรวบรวมขอ้ มลู เกยี วกบั ทา่ นและการใชซ้ อฟตแ์ วรข์ องทา่ นและสง่ ใหก้ บั Microsoft Microsoft อาจใชข้ อ้ มลู นใี นการใหบ้ รกิ ารและปรับปรุงผลติ ภณั ฑแ์ ละบรกิ ารของ Microsoft สทิ ธใิ นการเลอื กทจี ะไมเ่ ขา้ รว่ มของทา่ น หากมี จะอธบิ ายไวใ้ นเอกสารประกอบของผลติ ภณั ฑ์ คณุ ลักษณะบางอย่างในซอฟตแ์ วรอ์ าจทําใหส้ ามารถเก็บรวบรวมขอ้ มลู จากผใู ้ ชแ้ อปพลเิ คชนั ของทา่ นซง ึ เขา้ ถงึ หรอื ใชซ้ อฟตแ์ วร์ หากทา่ นใชค้ ณุ ลักษณะเหลา่ น ีเพอ ื ใหส้ ามารถเก็บรวบรวมขอ้ มลู ในแอปพลเิ คชนั ของทา่ นได ้

  ทา่ นจะตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายทใ ี ชบ้ งั คับ รวมถงึ การขอความยนิ ยอมใดๆ ทจี ําเป็ นตอ้ งไดร้ ับจากผใู ้ ช ้ และการจัดทํานโยบายความเป็ นสว่ นตัวทชี ดั เจนซงึ แจง้ ใหผ้ ใู ้ ชท้ ราบถงึ วธิ ที ท ี า่ นใช ้ เก็บรวบรวม และแบง่ ปันขอ้ มลู ของตนอยา่ งถกู ตอ้ ง ทา่ นสามารถเรยี นรูเ้ พมิ เตมิ เกยี วกบั การเก็บรวบรวมและการใชข้ อ้ มลู ของ Microsoft ในเอกสารประกอบของผลติ ภณั ฑแ์ ละนโยบายความเป็ นสว่ นตัวของ Microsoft ไดท้ ี https://go.microsoft.com/fwlink/? LinkId = 521839 ทา่ นตกลงทจ ี ะปฏบิ ตั ติ ามขอ้ กําหนดทบ ี งั คับใชท้ ัง หมดของนโยบายความเป็ นสว่ นตัวของ Microsoft

 3. ขอบขา่ ยการอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธิซอฟตแ์ วรน์ ีเป็นการอนุญาตใหใ้ชส้ ทิ ธิไมไ่ ดเ้ป็นการจําหน่ายให้Microsoft ขอสงวนสทิ ธทิ ัง หมดทเี กย ี วขอ้ ง เวน้ แตก่ ฎหมายทใี ชบ้ งั คับจะใหส้ ทิ ธเิ พมิ เตมิ กบั ทา่ นแมว้ า่ จะมขี อ้ จํากดั น ี ทา่ นจะไม่ (และไมม่ สี ทิ ธทิ จี ะ)

  1. หลบเลยี งขอ้ จํากดั ทางเทคนคิ ใดๆ ในซอฟตแ์ วรซ์ ง ึ อนุญาตใหท้ ่านใชซ้ อฟตแ์ วรใ์ นบางลักษณะเทา่ นัน

  2. ทําวศิ วกรรมยอ้ นกลับ (thiết kế ngược) แยกสว่ น หรอื แยกองคป์ ระกอบซอฟตแ์ วร์

  3. เอาออก ยอ่ เล็กสดุ บล็อค หรอื แกไ้ ขการบอกกลา่ วใดๆ ของ Microsoft หรอื ผจู ้ ัดหาสนิ คา้ ของ Microsoft ในซอฟตแ์ วร์

  4. ใชซ้ อฟตแ์ วรใ์ นเชงิ พาณชิ ย์ การใชง้ านแบบไมแ่ สวงหาผลกําไร หรอื การประกอบธรุ กจิ เพอื ใหเ้ กดิ รายได ้

  5. ใชซ้ อฟตแ์ วรใ์ นลักษณะใดๆ ทขี ัดตอ่ กฎหมายหรอื สรา้ งหรอื เผยแพรม่ ลั แวร์ หรอื

  6. แบง่ ปัน เผยแพร่ แจกจา่ ย หรอื ใหย้ มื ซอฟตแ์ วรจ์ ัดใหม้ ซี อฟตแ์ วรใ์ นลักษณะโซลชู นั ทมี กี ารโฮสตแ์ บบสแตนดอ์ ะโลนสําหรับใหผ้ อู้ นื นําไปใช้ หรอื ถา่ ยโอนซอฟตแ์ วรห์ รอื ขอ้ ตกลงนไี ปยังบคุ คลภายนอก

 4. ความเห็นหากทา่ นแสดงความคดิ เห็นเกยี วกบั ซอฟตแ์ วรน์ ใี หแ้ ก่ Microsoft แสดงวา่ ทา่ นใหแ้ ก่ Microsoft โ ด ย ไ ม ค่ ดิ ค า่ บ ร กิ า ร ใ ด ๆ ซ งึ ส ทิ ธ ใิ น ก า ร ใ ช ้ การใชร้ ว่ มกนั และการใชป้ ระโยชนเ์ ชงิ พาณชิ ยซ์ งึ ความคดิ เห็นของทา่ นในทางใดๆ และภายใตว้ ตั ถปุ ระสงคใ์ ดๆ ทา่ นจะไมแ่ สดงความเห็นทเี กยี วขอ้ งกบั การอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธทิ กี ําหนดให ้ Microsoft ตอ้ งใหส้ ทิ ธกิ ารใชง้ านในซอฟตแ์ วรห์ รอื เอกสารประกอบของตนแกบ่ คุ คลภายนอก เนอื งจาก Microsoft ไดร้ วมความเห็นของทา่ นไวใ้ นเอกสารดังกลา่ ว สทิ ธเิ หลา่ นจี ะมผี ลตอ่ ไปแมข้ อ้ ตกลงนสี นิ สดุ ลงแลว้

 5. การโอนยา้ ยไปทอี ปุ กรณ์อนืทา่ นอาจจะถอนการตดิ ตัง ซอฟตแ์ วร์ และตดิ ตัง ซอฟตแ์ วรด์ ังกลา่ วบนอปุ กรณอ์ นื ทที า่ นใช้ แตท่ า่ นไมส่ ามารถใชก้ ารอนุญาตใหใ้ ชส้ ทิ ธนิ รี ว่ มกนั ในอปุ กรณห์ ลายเครอื งได ้

 6. ขอ้ จํากดั ในการสง่ ออกทา่ นตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายและขอ้ บงั คับวา่ ดว้ ยการสง่ ออกทัง ในประเทศและระหวา่ งประเทศทกุ ฉบบั ทใี ชบ้ งั คับกบั ซอฟ ตแ์ วร์ ซงึ รวมถงึ ขอ้ จํากดั เรอื งปลายทาง ผใู ้ ชป้ ลายทาง และการใชง้ านปลายทาง สําหรับขอ้ มลู เพมิ เตมิ เกยี วกบั ขอ้ จํากดั ในการสง่ ออก โปรดดทู ี http://aka.ms/exporting

 7. บรกิ ารสนบั สนุนMicrosoft ไมม่ หี นา้ ทภ ี ายใตข้ อ้ ตกลงนท ี จี ะตอ้ งใหบ้ รกิ ารสนับสนุนสําหรับซอฟตแ์ วร์ การสนับสนุนใดๆ ทใี หไ้ วจ้ ะมอี ยู่ "ตามทเี ป็ น" "ภายใตข้ อ้ บกพรอ่ งทมี อี ย" ู่ และไมม่ กี ารรับประกนั ไมว่ า่ ในลักษณะใด

 8. โปรแกรมปรบั ปรงุซอฟตแ์ วรอ์ าจตรวจหาโปรแกรมปรับปรงุ สําหรับซอฟตแ์ วรเ์ ป็นระยะๆ และอาจดาวนโ์ หลดและตดิ ตัง โปรแกรมปรับปรงุ เหลา่ นใี หก้ บั ทา่ น ทา่ นสามารถขอรับโปรแกรมปรับปรงุ ไดจ้ าก Microsoft หรอื แหลง่ ขอ้ มลู ทไี ดร้ ับอนุญาตเทา่ นัน Microsoft อ า จ จ ํ า เ ป ็ น ต อ้ ง ป ร ั บ ป ร งุ ร ะ บ บ ข อ ง ท า่ น เ พ อื ใ ห ท้ า่ น ไ ด ร ้ ั บ โ ป ร แ ก ร ม ป ร ั บ ป ร งุ ทา่ นตกลงทจี ะรับการปรับปรงุ อตั โนมตั เิ หลา่ นโี ดยไมม่ กี ารบอกกลา่ วใดๆ เพมิ เตมิ การปรับปรงุ อาจไมร่ วมหรอื ไมส่ นับสนุนคุณลักษณะของซอฟตแ์ วร์ บรกิ าร หรอื อปุ กรณร์ อบขา้ งทมี อี ยทู่ ัง หมด

 9. การวนิ จิ ฉยั โดยอนุญาโตตลุ าการทมี ผี ลผกู พนั และการสละสทิ ธกิ ารดาํ เนนิ คดแี บบกลมุ่ หวั ขอ้ นจ ี ะใชบ้ งั คบั หากทา่ นอาศยั อยใู่ น (หรอื กรณีทเี ป็ นองคก์ รธุรกจิ สถานประกอบธรุ กจิ หลกั ของทา่ นอยใู่ น) สหรฐั อเมรกิ าในกรณีทที า่ นและ Microsoft มขี อ้ พพิ าท ทา่ นและ Microsoft ตกลงกนั ทจี ะพยายามระงับขอ้ พพิ าทอยา่ งไมเ่ ป็ นทางการในเวลา 60 วนั หากทา่ นและ Microsoft ไ ม ส่ า ม า ร ถ ท ํ า ไ ด ้ ท า่ น แ ล ะ M tôi c r o s o f t จะตกลงกนั วา่ จะใชก้ารวนิ จิ ฉยั โดยอนุญาโตตลุ าการทมี ผี ลผกู พนั เป็ นรายบคุ คลตอ่ หนา้ สมาคมอนุญาโตตลุ ากา รของสหรฐั อเมรกิาภายใตก้ ฎหมายการอนุญาโตตลุ าการแหง่ รัฐบาลกลาง (liên bang phân xử Act - "FAA") และไมฟ่ ้ องรอ้ งกนั ในศาลตอ่ หนา้ ผพู้ พิ ากษาหรอื คณะลกู ขุนแตอ่ นุญาโตตลุ าการทมี คี วามเป็นกลางจะเป็นผตู้ ัดสนิ การดาํ เนนิ คดแี บบกลมุ่ การวนิ จิ ฉยั โดยอนุญาโตตลุ าการแบบกลมุ่ การฟ้ องรอ้ งโดยใหเ้ อกชนเป็ นผดู้ าํ เนนิ คดใี นนามของสาธารณชน และกระบวนพจิ ารณาอนื ใดซงึ บคุ คลใดกระทําการในลักษณะตัวแทนจะไมส่ ามารถทําได้
การนํากระบวนพจิ ารณาทเี ป็นเอกเทศมารวมกนั โดยไมไ่ ดร้ับความยนิ ยอมจากคคู่ วามทกุ ฝ่ายก็ไมส่ ามารถทําไดเ้ชน่ กัน ขอ้ ตกลงการอนุญาโตตลุ าการทสี มบรู ณจ์ ะมเี งอื นไขเพมิ เตมิ และมอี ยทู่ ี http://aka.ms/arb-agreement-1 ทา่ นและ Microsoft ตกลงตามเงอื นไขเหลา่ นี

 10. ขอ้ ตกลงฉบบั เดยี วขอ้ ตกลงฉบบั นแี ละเงอ ื นไขอน ื ใดท ี Microsoft อาจกําหนดไวส้ ําหรับสว่ นประกอบเพมิ เตมิ โปรแกรมปรับปรงุ หรอื โปรแกรมประยกุ ตข์ องบคุ คลภายนอกเป็นขอ้ ตกลงฉบบั เดยี วสําหรับซอฟตแ์ วรน์ ี

 11. กฎหมายทใี ชบ้ งั คบั และสถานทใี นการระงบั ขอ้ พพิ าทหากท่านไดร้ ับซอฟตแ์ วรม์ าในสหรัฐอเมรกิ าหรอื แคนาดา กฎหมายของมลรัฐหรอื จังหวดั ทที า่ นอาศัยอยู่ (หรอื ทตี ัง สถานประกอบธรุ กจิ หลักของทา่ นในกรณีทเี ป็นองคก์ รธรุ กจิ) จะใชบ้ งั คับกบั การตคี วามขอ้ ตกลงนี การเรยี กรอ้ งสทิ ธกิ รณีฝ่ าฝื นขอ้ ตกลง และการเรยี กรอ้ งสทิ ธอิ นื ๆ ทัง หมด (ร ว ม ถ งึ ก า ร เ ร ยี ก ร อ้ ง ส ทิ ธ เิ ก ยี ว ก ั บ ก า ร ค มุ ้ ค ร อ ง ผ บู ้ ร โิ ภ ค ก า ร แ ข ง่ ข นั โ ด ย ไ ม เ่ ป ็ น ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร ล ะ เ ม ดิ)

  โดยไมค่ ํานงึ ถงึ หลักกฎหมายขดั กนั เวน้ แต่ FAA จะใชบ้ งั คับกบั ทกุ ประเด็นทเี กยี วขอ้ งกบั การอนุญาโตตลุ าการ หากทา่ นไดร้ ับซอฟตแ์ วรม์ าจากประเทศอนื กฎหมายของประเทศนัน จะมผี ลใชบ้ งั คับ เวน้ แต่ FAA จะใชบ้ งั คับกบั ทกุ ประเด็นทเี กยี วขอ้ งกบั การอนุญาโตตลุ าการ ในกรณีทมี เี ขตอํานาจศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมรกิ า ทา่ นและ Microsoft จ ะ ย นิ ย อ ม อ ย ภู ่ า ย ใ ต เ้ ข ต อ ํ า น า จ ศ า ล แ ล ะ ส ถ า น ท พี จิ า ร ณ า ค ด แี ต เ่ พ ยี ง แ ห ง่ เ ด ยี ว ข อ ง ศ า ล ร ั ฐ บ า ล ก ล า ง ใ น ค งิ เ ค า น ต์ ี มลรัฐวอชงิ ตัน สําหรับขอ้ พพิ าททัง หมดทม ี กี ารพจิ ารณาคดใี นศาล (ไมร่ วมถงึ อนุญาโตตลุ าการ)

  หากไมม่ เี ขตอํานาจศาลดังกลา่ ว ทา่ นและ Microsoft จ ะ ย นิ ย อ ม อ ย ภู ่ า ย ใ ต เ้ ข ต อ ํ า น า จ ศ า ล แ ล ะ ส ถ า น ท พี จิ า ร ณ า ค ด แี ต เ่ พ ยี ง แ ห ง่ เ ด ยี ว ข อ ง ศ า ล ส งู ใ น ค งิ เ ค า น ต์ ี ม ล ร ั ฐ ว อ ช งิ ต ั น สําหรับขอ้ พพิ าททัง หมดทมี กี ารพจิ ารณาคดใี นศาล (ไมร่ วมถงึ อนุญาโตตลุ าการ)

 12. บคุ คลภายนอกผรู้ บั ประโยชน์ทา่ นยอมรับวา่ Apple และบรษิ ัทสาขาของ Apple เป็ นบคุ คลภายนอกผรู ้ ับประโยชนข์ องขอ้ ตกลงนี และ Apple มสี ทิ ธใิ นการบงั คับใชข้ อ้ ตกลงนี

 13. 13. สทิ ธผิ บู้ รโิ ภค ขอ้ กําหนดสําหรบั แตล่ ะภมู ภิ าคขอ้ ตกลงนอี ธบิ ายถงึ สทิ ธติ ามกฎหมายบางอย่าง ทา่ นอาจมสี ทิ ธอิ นื ๆ รวมถงึ สทิ ธผิ บู้ รโิ ภคภายใตก้ ฎหมายของมลรัฐ จังหวดั หรอื ประเทศของทา่ น ทา่ นยังอาจมสี ทิ ธติ ามผทู้ ที า่ นไดร้ับซอฟตแ์ วรม์ าโดยแยกตา่ งหากและนอกเหนอื ไปจากความสัมพันธท์ ที า่ นมกี บั Microsoft ขอ้ ตกลงนไี มไ่ ดเ้ ปลยี นแปลงสทิ ธอิ นื ๆ เหลา่ นัน หากกฎหมายของมลรัฐ จังหวดั

  หรอื ประเทศของทา่ นไมไ่ ดอ้ นุญาตใหท้ ําเชน่ นัน ตัวอย่างเชน่ หากทา่ นไดร้ ับซอฟตแ์ วรใ์ นภมู ภิ าคใดภมู ภิ าคหนงึ ดา้ นลา่ งนี หรอื กฎหมายของประเทศมผี ลใชบ้ งั คับ ขอ้ กําหนดตอ่ ไปนจี ะนํามาใชบ้ งั คับกบั ทา่ น

  1. ออสเตรเลยีทา่ นไดร้ ับความคมุ ้ ครองตามกฎหมายภายใตก้ ฎหมายคมุ ้ ครองผบู ้ รโิ ภคของประเทศออสเตรเลยี และไมม่ สี งิ ใดในขอ้ ตกลงนท ี มี เี จตนาใหก้ ระทบตอ่ สทิ ธดิ ังกลา่ ว

  2. แคนาดาหากทา่ นไดร้ ับซอฟตแ์ วรน์ มี าในแคนาดา ทา่ นจะสามารถหยดุ รับโปรแกรมปรับปรงุ ไดโ้ ดยการปิดคณุ ลักษณะการปรับปรงุ อตั โนมตั ิ ถอดสายอนิ เตอรเ์ น็ตจากอปุ กรณข์ องทา่ น (อยา่ งไรก็ตาม หากและเมอ ื ใดทที า่ นเชอ ื มตอ่ อนิ เตอรเ์ น็ตอกี ครัง ซอฟตแ์ วรก์ ็จะกลับมาตรวจหาและตดิ ตัง โปรแกรมปรับปรงุ ตอ่ ไป) หรอื ถอนการตดิ ตัง ซอฟตแ์ วร์ เอกสารประกอบของผลติ ภณั ฑ์ หากมี อาจยังระบวุ า่ จะปิดโปรแกรมปรับปรงุ สําหรับอปุ กรณห์ รอื ซอฟตแ์ วรน์ ัน ๆ ของทา่ นอยา่ งไร

  3. เยอรมนแี ละออสเตรยี

   • (i) การรบั ประกนัซอฟตแ์ วรท์ ไี ดร้ ับอนุญาตใหใ้ ชง้ านอยา่ งเหมาะสมจะทํางานไดด้ ตี ามทมี กี ารอธบิ ายไวใ้ นเอกสารของ Microsoft ทมี าพรอ้ มกบั ซอฟตแ์ วร์ อยา่ งไรก็ตาม Microsoft ไมไ่ ดใ้ หก้ ารรับประกนั ตามสญั ญาเกย ี วกบั ซอฟตแ์ วรท์ ไ ี ดร้ ับอนุญาตใหใ้ ชง้ าน

   • (ii) ขอ้ จํากดั การรบั ผดิในกรณีของการกระทําโดยจงใจ ความประมาทเลนิ เลอ่ อย่างรา้ ยแรง การเรยี กรอ้ งสทิ ธติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยความรับผดิ ในผลติ ภณั ฑ์ (sản phẩm trách nhiệm pháp lý Act) รวมทัง กรณีของการเสยี ชวี ติ หรอื การบาดเจ็บสว่ นบคุ คลหรอื การบาดเจ็บทางรา่ งกาย Microsoft จะตอ้ งรับผดิ ตามกฎหมายทบี ญั ญัตไิ ว ้

   โดยอยภู่ ายใตข้ อ้ (ii) ทกี ลา่ วมากอ่ นหนา้ นี Microsoft จะตอ้ งรับผดิ จากความประมาทเลนิ เลอ่ เล็กนอ้ ยเฉพาะกรณีที Microsoft ละเมดิ หนา้ ทตี ามสญั ญาในสาระสําคัญดังกลา่ ว ซงึ การทําตามหนา้ ทนี จี ะชว่ ยในการดําเนนิ การทถี กู ตอ้ งของขอ้ ตกลงนี ก า ร ล ะ เ ม ดิ ห น า้ ท นี จี ะ เ ป ็ น อ ั น ต ร า ย ต อ่ ว ตั ถ ปุ ร ะ ส ง ค ข์ อ ง ข อ้ ต ก ล ง น ี แ ล ะ ก า ร ป ฏ บิ ตั ติ า ม ห น า้ ท นี ซี งึ ค สู ่ ั ญ ญ า อ า จ ไ ว ใ้ จ โ ด ย เสมอ (หรอื ทเี รยี กกันวา่ "Nghĩa vụ hồng y") ในกรณีอนื ๆ ของความประมาทเลนิ เลอ่ เล็กนอ้ ย Microsoftจะไมร่ ับผดิ จากความประมาทเลนิ เลอ่ เล็กนอ้ ย

 14. คาํ ปฏเิ สธการรบั ประกนั ซอฟตแ์ วรน์ ไ ี ดร้ บั อนุญาต "ตามทเี ป็ น" ทา่ นเป็ นผรู้ บั ความเสยี งในการใชง้ านเอง หากตอ้ งการ ทา่ นอาจแจง้ ให้ APPLE คนื เงนิ ตามราคาทซ ี อ ื มา เทา่ ทก ี ฎหมายทใ ี ชบ้ งั คบั อนุญาตไวส้ งู สดุ APPLE จะไมม่ หี นา้ ทใี นการรบั ประกนั อนื ใด MICROSOFT ไมไ่ ดใ้ หก้ ารรบั ประกนั การรบั รอง หรอื เงอื นไขทแี สดงอยา่ งชดั แจง้ อนื ใดอกีทา่ นอาจจะมสี ทิ ธหิ รอื ความคมุ้ ครองตามกฎหมายสําหรบั ผบู้ รโิ ภคเพมิ เตมิ ภายใตก้ ฎหมายทอ้ งถนิ ของทา่ น ซงึ ขอ้ ตกลงฉบบั นไ ี มส่ ามารถเปลยี นแปลงได้MICROSOFT
ไมม่ สี ว่ นรบั ผดิ ชอบในการรบั ประกนั โดยนยั ทง ั หมด รวมถงึ ความเหมาะสมในเชงิ พาณิชย์ ความเหมาะสมเพอื การใชง้ านเฉพาะดา้ น และการไมล่ ะเมดิ เทา่ ทกี ฎหมายทอ้ งถนิ ของทา่ นจะอนุญาต

 15. ขอ้ จํากดั และขอ้ ยกเวน้ วา่ ดว้ ยการชดเชยและคา่ เสยี หาย หากทา่ นมมี ลู เหตใุ ดๆ ในการเรยี กรอ้ งคา่ เสยี หาย แมว้ า่ จะมคี าํ ปฏเิ สธการรบั ประกนั ทก ี ลา่ วมากอ่ นหนา้ นก ี ็ตาม ทา่ นจะสามารถเรยี กคา่ เสยี หายไดจ้ าก APPLE, MICROSOFT และผจู้ ดั หาสนิ คา้ ของ MICROSOFT เฉพาะคา่ เสยี หายโดยตรงเป็ นจํานวนไมเ่ กนิ กวา่ ทท ี า่ นชําระสําหรบั ซอ ื ซอฟตแ์ วร์ทา่ นไมส่ ามารถเรยี กรอ้ งคา่ เสยี หายอนื ใดได้ รวมถงึ คา่ เสยี หายทเี ป็ นผลสบื เนอ ื ง ผลกําไรทขี าดหายไป คา่ เสยี หายพเิ ศษ คา่ เสยี หายโดยออ้ ม หรอื คา่ เสยี หายตอ่ เนอื ง

  ขอ้ จํากดั นจี ะใชบ้ งั คับกบั (ก) สงิ ใดๆ ทเ ี กย ี วขอ้ งกบั ซอฟตแ์ วร์ บรกิ าร เนอื หา (รวมถงึ รหสั) บนไซตข์ องอนิ เทอรเ์ น็ตของบคุ คลภายนอก หรอื โปรแกรมประยุกตข์ องบคุ คลภายนอก และ (ข)การเรยี กรอ้ งสทิ ธกิ รณีผดิ สญั ญา ละเมดิ การรบั ประกนั การใหป้ ระกนั หรอื เงอื นไข ความรบั ผดิ เด็ดขาด ความประมาทเลนิ เลอ่ หรอื การละเมดิ อนื ๆ หรอื การเรยี กรอ้ งสทิ ธกิ รณีอน ื ใด ในแตล่ ะกรณีเทา่ ทก ี ฎหมายทใี ชบ้ งั คบั อนุญาตขอ้ จํากดั นย ี ังนํามาใชแ้ มว้ า่ Microsoft หรอื Apple ทราบหรอื ควรทราบเกยี วกบั ความน่าจะเป็นของความเสยี หายดังกลา่ ว ขอ้ จํากดั หรอื ขอ้ ยกเวน้ ขา้ งตน้ อาจไมน่ ํามาใชบ้ งั คับกบั ทา่ น เนอื งจากมลรัฐ จังหวดั หรอื ประเทศของทา่ นอาจไมอ่ นุญาตใหม้ ขี อ้ ยกเวน้ หรอื ขอ้ จํากดั วา่ ดว้ ยคา่ เสยี หายตอ่ เนอื ง คา่ เสยี หายทเ ี ป็นผลสบื เนอ ื ง หรอื คา่ เสยี หายอนื ๆ

MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞIYORSANIZ (YA DA İŞ MERKEZİ BURADA OLAN BİR İŞLETME OLMANIZ DURUMUNDA) LÜTFEN, AŞAĞIDAKİ "BAĞLAYICI TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGATİ" MADDESİNİ OKUYUN. ANLAŞMAZLIKLARIN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ ETKİLER.

Bu lisans koşulları, kích ve Microsoft Corporation (veya bağlı kuruluşlarından biri) arasında yapılan anlaşmayı oluşturur. Bu lisans koşulları, yukarıda adı geçen yazılıma ve tüm Microsoft hizmetlerine veya yazılım güncelleştirmelerine (bu hizmetlerin ya da güncelleştirmelerin yeni veya ilave koşullar ile birlikte sağlanması shot olmak üzere; aksi halde, söz konusu farklı uygulanır koşullar ileriye dönük olarak uygulanır ve kích cỡ veya Microsoft'a ait ön güncelleştirmeli yazılımlara veya hizmetlere ilişkin hakları değiştirmez). BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ. YAZILIMI KULLANMAKLA, BU KOŞULLARI EDERSİNİZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KULLANMAYIN. BUNUN YERİNE GEÇERLİ OLMASI DURUMUNDA, YAZILIMI ÜCRET İADESİ VEYA YERİNE BAŞKA BİR ÜRÜN ALMAK İÇİN APPLE, INC. ("TÁO") ŞİRKETİNE İADE EDİN.

 1. YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI.Yazılımın bir kopyasını, Apple'ın uygulama mağazası kullanım kuralları uyarınca izin verilen şekilde, iOS tabanlı cihaza yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

  1. Üçüncü Kişi Yazılımı.Yazılım, kích cỡ işbu anlaşma kapsamında veya Oiwa koşulları kapsamında lisanslanmış olan üçüncü kişi uygulamaları içerebilir. Üçüncü kişi uygulamalara ilişkin lisans koşullarına, bildirimlere ve varsa, onaylara http://aka.ms/thirdpartynotices adresinden veya birlikte sağlanan bildirimler dosyasından erişilebilir. Bunun gibi uygulamaların başka anlaşmalara tabi olması durumunda mật, ilgili yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde aşağıdaki bildirimler ve tazminata ilişkin sınırlamalar ve istisnalar da geçerli olur.

  2. Microsoft Hizmet Anlaşması.Yazılımın özelliklerinden bazıları çevrimiçi hizmetlere erişim sağlar veya bunlarla bağlantılı çalışır. Bu hizmetlerin kullanımı (yazılımlar shot), http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 adresindeki Microsoft Hizmet Anlaşmasında yer alan ayrı koşullara ve gizlilik ilkelerine tabidir. Lütfen bunları okuyun. Bu hizmetler tüm bölgelerde mevcut olmayabilir.

 2. VERİ TOPLAMA.Yazılım, sizin hakkınızda ve yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak ve Microsoft'un ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek için kullanabilir. Mevcut olması durumunda, vazgeçme haklarınız, ürün belgelerinde açıklanmaktadır. Yazılımdaki bazı özellikler, uygulamalarınızın yazılıma erişen veya yazılımı kullanan kullanıcılarından veri toplamaya olanak sağlayabilir. Uygulamalarınızda veri toplamaya olanak sağlamak için bu özellikleri kullanırsanız gerekli tüm kullanıcı onaylarını almak ve kullanıcı verilerini ne şekilde kullandığınız, topladığınız ve paylaştığınız hakkında kullanıcıları doğru şekilde bilgilendiren belirgin bir gizlilik ilkesi sağlamak lựa chọn vào, ilgili yasalara uymanız gerekir. Microsoft'un veri toplamasına ve kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi ürün belgelerinde ve https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 adreslerindeki Microsoft Gizlilik Bildiriminde bulabilirsiniz. Microsoft Gizlilik Bildiriminin ilgili tüm hükümlerine uymayı kabul edersiniz.

 3. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar kích cỡ, ilave haklar sağlamıyorsa, şunları yapamazsınız (ve yapma hakkınız olmayacaktır):

  1. Yazılımı sadece sizin belirli şekillerde kullanmanıza izin veren, yazılımdaki herhangi bir teknik sınırlamayı aşacak teknik çözümler üretmek;

  2. Yazılıma lựa chọn vào edilmiş olabilecek açık kaynaklı bileşenlerin kullanımının tabi olduğu lisans verme koşullarının yalnızca gerekli gördüğü durumlar ve izin verdiği ölçü dışında, yazılımı tersine mühendislik işlemine tabi tutmak, lắp ráp diline çevirmek veya kaynak koduna dönüştürmek;

  3. Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak küçültmek, engellemek veya değiştirmek;

  4. yazılımı, ticari; kâr amacı gütmeyen veya gelir türeten faaliyetler için kullanmak;

  5. Yazılımı yasalara aykırı bir şekilde veya kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak veya çoğaltmak için herhangi bir şekilde kullanmak veya

  6. Yazılımı paylaşmak yayımlamak, dağıtmak veya ödünç vermek (yukarıdaki ilgili koşullara tabi olarak; herhangi bir dağıtılabilir mã olması dışında), yazılımı başkalarının kullanımı için tek başına barındırılan bir çözüm olarak sağlamak veya yazılımı veya işbu anlaşmayı bir üçüncü kişiye devretmek.

 4. GERİ BİLDİRİM.Yazılım hakkında Microsoft'a geri bildirimde bulunursanız, Microsoft'a ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla ve herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma ve ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Microsoft, geri bildiriminizi bunların içerisine lựa chọn vào ettiği için Microsoft'un yazılımını veya belgelerini üçüncü kişilere lisanslamasını gerektirecek şekilde lisansa tabi bir geri bildirim veremezsiniz. Bu haklar bu anlaşmanın bitiminden sonra da geçerlidir.

 5. BAŞKA BİR AYGITA DEVİR.Yazılımı silebilir ve kullanmak için bir başka cihaza yükleyebilirsiniz. Bu lisansı birden çok cihazda paylaşamazsınız.

 6. İHRACAT SINIRLAMALARI.Hedef yer, con kullanıcı ve con kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, http://aka.ms/exporting adresini ziyaret edin.

 7. DESTEK HİZMETLERİ.Microsoft, işbu anlaşma kapsamında bu yazılıma ilişkin herhangi bir destek hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. Tüm destekler "olduğu gibi", "tüm hatalarıyla birlikte" ve hiçbir garantileri olmadan sağlanmaktadır.

 8. GÜNCELLEŞTİRMELER.Yazılım, güncelleştirmelerini sizin için düzenli aralıklarla denetler, indirir ve yükler. Güncelleştirmeleri yalnızca Microsoft'tan veya yetkili kaynaklardan temin edebilirsiniz. Microsoft, güncelleştirmeleri kích cỡ sağlayabilmek için, sisteminizi güncelleştirmeye ihtiyaç duyabilir. Ek bildirim olmaksızın, bu tür otomatik güncelleştirmeleri almayı kabul edersiniz. Güncelleştirmeler, mevcut tüm yazılım özelliklerini, hizmetleri veya çevre birimi cihazlarını içermeyebilir veya desteklemeyebilir.

 9. BAĞLAYICI TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGATİ. Bu Madde, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız (ya da iş merkezi burada olan bir işletme olmanız durumunda) uygulanır.Kích ve Microsoft arasında herhangi bir uyuşmazlığın olması durumunda, bunu 60 gün içinde gayri resmi olarak çözümlemeye çalışmayı kabul edersiniz. Sizin ve Microsoft'un uyuşmazlığı çözümleyememesi durumunda, kích ve Microsoft, liên bang Tahkim Yasası ("FAA") kapsamında Amerikan Tahkim Birliği nezdinde bağlayıcı bireysel tahkime başvurmayı ve mahkemede bir hakim veya jüri huzurunda Dava açmamayı kabul edersiniz. Bunun yerine, tarafsız bir hakem karar verir. Grup davalarına, grup genelinde tahkimlere, özel avukat chung kovuşturmalarına ve birisinin temsilci yetkisiyle hareket ettiği diğer davalara izin verilmez; tüm tarafların onayı olmaksızın münferit davalar birleştirilemez. Tahkim Anlaşmasının tamamı daha fazla koşul içerir ve http://aka.ms/arb-agreement-1 adresinde bulunur. Kích ve Microsoft bu koşullara uymayı kabul edersiniz.

 10. ANLAŞMANIN TAMAMI.İşbu anlaşma ve Microsoft'un ekler, güncelleştirmeler veya üçüncü kişi uygulamaları için sağlayabileceği diğer tüm koşullar, yazılıma ilişkin anlaşmanın tamamını oluşturur

 11. İLGİLİ YASALAR VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENECEĞİ YER.Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Kanada'da aldıysanız, tahkim ile ilgili của cô ấy türlü konunun FAA'ya tabi olması shot olmak üzere, işbu anlaşmanın yorumlanması, işbu anlaşmanın ihlaline ilişkin iddialar ve diğer tüm iddialar (tüketiciyi koruma, haksız rekabet ve haksız fiil iddiaları lựa chọn vào), yaşadığınız eyaletin veya ilin (bir işletme olması durumunda, iş merkezinizin bulunduğu yerin) yasalarına tabi olacaktır. Bu yazılımı başka herhangi bir ülkede aldıysanız, tahkim ile ilgili türlü konunun FAA'ya tabi olması shot olmak üzere, söz konusu ülkenin yasaları uygulanır của họ. ABD liên bang mahkemesinin mevcut olması durumunda, kích ve Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim shot) Washington'daki vua quốc gia mahkemesinin liên bang münhasır yargı yetkisine ve yargı yeri olduğuna onay verirsiniz. Aksi halde, kích ve Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim shot) Washington'daki vua quốc gia Temyiz Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine ve yargı yeri olduğuna onay verirsiniz.

 12. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHTAR.Apple ve Apple 'ın bağlı kuruluşlarının, bu sözleşmenin üçüncü kişi lehtarları olduğunu ve Apple' ın bu sözleşmeyi icra etmeye hakkı olduğunu kabul edersiniz.

 13. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER.Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız eyaletin, ilin veya ülkenin yasaları kapsamında tüketici hakları da lựa chọn vào olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft ile aranızdaki ilişkiden ayrı olarak ve bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu anlaşma eyaletinizin, ilinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:

  1. Avustralya.Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu anlaşmadaki hiçbir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

  2. Canada.Bu yazılımı Kanada'da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan internete yeniden bağlanmanız durumunda ve bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye ve yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa, ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara yer verebilir.

  3. Almanya ve Avusturya.

   • (i) Garanti.Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden của cô ấy türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden Dogan hiçbir taahhüt vermez.

   • (ii) Sorumluluğun Sınırlandırılması.Kasıtlı davranışın, ağır ihmalin, Ürün Sorumluluğu Kanununa dayalı iddiaların yanı sıra, có thể kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft, kanun uyarınca olarak sorumlu olur.

   Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft'un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek ve bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca "temel yükümlülükler") olması durumunda Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft'un hafif ihmaller ile ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 14. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI "OLDUĞU GİBİ" VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. İSTENİRSE APPLE'I SATIN ALMA ÜCRETİNİN İADESİ İÇİN BİLGİLENDİREBİLİRSİNİZ. İLGİLİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, APPLE BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP OLMAYACAKTIR. MICROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ YEREL YASALARA GÖRE İŞBU ANLAŞMANIN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ İLAVE TÜKETİCİ HAKLARINA VEYA KANUNİ GARANTİLERE SAHİP OLABİLİRSİNİZ. MİCROSOFT BULUNDUĞUNUZ YERDEKİ YEREL YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI DAHİL, TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.

 15. TELAFİLER VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. YUKARIDAKİ GARANTİ REDDİNE RAĞMEN, ZARARLARI TAZMİN ETMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR DAYANAĞINIZIN BULUNMASI DURUMUNDA, APPLE'DAN, MICROSOFT'TAN VE MICROSOFT'UN TEDARİKÇİLERİNDEN YALNIZCA YAZILIM İÇİN ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTAR KADAR OLAN DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR GIA KAYBI ZARARLARI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI GERİ ALAMAZSINIZ.

  
Bu sınırlama, (a) üçüncü kişi internet sitelerinde ya da üçüncü kişi uygulamalarda yazılım, hizmetler, içerik (mã lựa chọn vào) ile bağlantılı herhangi bir şey ve (b) sözleşme ihlali, garanti, taahhüt ya da koşul ihlali kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil ya da başka herhangi bir iddia için de olmak üzere của cô ấy bir durumda, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir. Bu sınırlama, Microsoft'un veya Apple'ın zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya shot tutma eyaletiniz, şehriniz veya ülkeniz arızi, neticede oluşan veya zararların diğer sınırlanmasına veya shot tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНО) У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ, ОЗНАЙОМТЕСЯ З РОЗДІЛОМ «ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ» НИЖЧЕ. ЦІ ПОЛОЖЕННЯ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

ЦІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ – ЦЕ УГОДА МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ (АБО ОДНІЄЮ З ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ). Вони застосовуються до зазначеного вище програмного забезпечення, будь-яких оновлень програмного забезпечення та служб Microsoft (окрім випадків, коли такі служби чи оновлення супроводжуються новими або додатковими умовами; phẫu таких випадках ці відмінні УМОВИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ З РОЗРАХУНКОМ НА ЗАСТОСУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ ТА LUYỆN ВПЛИВАЮТЬ НА ВАШІ ПРАВА АБО ПРАВА КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ СТОСОВНО ВЖЕ ОНОВЛЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ СЛУЖБ). У РАЗІ ДОТРИМАННЯ ЦИХ УМОВ ЛІЦЕНЗІЇ ВИ МАЄТЕ ОПИСАНІ НИЖЧЕ ПРАВА. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, ВИ ЗАСВІДЧУЄТЕ СВОЮ ЗГОДУ НА ЦІ УМОВИ. ЯКЩО ВИ НЕ НАДАЄТЕ ЗГОДУ НА ЦІ УМОВИ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. НАТОМІСТЬ ПОВЕРНІТЬ ЙОГО ДО КОМПАНІЇ APPLE INC. («APPLE»), ЩОБ ОДЕРЖАТИ ВІДШКОДУВАННЯ АБО ВІДПОВІДНУ СУМУ НА ВАШ РАХУНОК ЗАЛЕЖНО ВІД ВИПАДКУ.

 1. ПРАВА НА ІНСТАЛЯЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ.Ви маєте право інсталювати й використовувати одну копію цього програмного продукту на пристрої під керуванням iOS відповідно до правил магазину App Store корпорації Apple.

  1. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕТІХ СТОРІН.ДО СКЛАДУ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ МОЖУТЬ ВХОДИТИ ПРОГРАМИ ТРЕТІХ СТОРІН, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВАМ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ЇХНІМИ ВЛАСНИМИ УМОВАМИ. Умови ліцензії, а також відповідні повідомлення та згоди (за наявності) di програм третіх сторін можна знайти на веб-сторінці http://aka.ms/thirdpartynotices або phẫu файлі повідомлення що надається разом із програмою. НАВІТЬ ЯКЩО НА ТАКІ ПРОГРАМИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ІНШИХ УГОД, НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОБМЕЖЕННЯ Й ВИКЛЮЧЕННЯ СТОСОВНО ЗБИТКІВ ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ В РАМКАХ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ.

  2. Угода про використання служб Microsoft.ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЮТЬ ДОСТУП ДО ОНЛАЙНОВИХ СЛУЖБ АБО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ЦИХ СЛУЖБ. Використання таких служб (але luyện програмного забезпечення) регулюється окремими умовами та політиками конфіденційності, зазначеними в Угоді про використання служб Microsoft, яку можна знайти за адресою http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ. СЛУЖБИ МОЖУТЬ БУТИ ДОСТУПНИМИ LUYỆN В УСІХ РЕГІОНАХ.

 2. ЗБИРАННЯ ДАНИХ.ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МОЖЕ ЗБИРАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАС І ПРО ТЕ, ЯК ВИ ЙОГО ВИКОРИСТОВУЄТЕ І НАДСИЛАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. Вона може використовувати цю інформацію di надання послуг і покращення продуктів і служб Microsoft. ВАШІ ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЗАЗНАЧЕНІ В ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОДУКТУ. ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДАЮТЬ ЗМОГУ ЗБИРАТИ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ ВАШИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦІ ФУНКЦІЇ ЩОБ АКТИВУВАТИ ЗБИРАННЯ ДАНИХ PHẪU СВОЇХ ПРОГРАМАХ, ВИ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЯ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ, ЗОКРЕМА ОТРИМАТИ НЕОБХІДНУ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧІВ І ПІДТРИМУВАТИ ПОМІТНУ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЯКА ЗРОЗУМІЛО ПОЯСНЮЄ КОРИСТУВАЧАМ, ЯК САМЕ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЗБИРАЄТЕ ТА РОЗПОВСЮДЖУЄТЕ ЇХНІ ДАНІ. Додаткові відомості про збирання та використання даних корпорацією Майкрософт можна знайти в документації продукту та в Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність, доступній на веб-сторінці https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ НАЛЕЖНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

 3. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ LUYỆN ПРОДАЄТЬСЯ, А НАДАЄТЬСЯ В КОРИСТУВАННЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ. УСІ ІНШІ ПРАВА НАЛЕЖАТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН НАДАЄ ВАМ ПОПРИ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ВИ LUYỆN БУДЕТЕ (І LUYỆN МАТИМЕТЕ ПРАВА):

  1. ОБМИНАТИ БУДЬ-ЯКІ ТЕХНІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО ЛИШЕ ПЕВНИМ СПОСОБОМ;

  2. ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВОРОТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ДЕКОМПІЛЮВАТИ, ДИЗАСЕМБЛЮВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ;

  3. ВИДАЛЯТИ СКОРОЧУВАТИ, БЛОКУВАТИ АБО ЗМІНЮВАТИ БУДЬ-ЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТІ;

  4. ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ DI КОМЕРЦІЙНОЇ, НЕКОМЕРЦІЙНОЇ АБО ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

  5. ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ PHẪU БУДЬ-ЯКИЙ ПРОТИЗАКОННИЙ СПОСІБ АБО DI СТВОРЕННЯ ЧИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗЛОВМИСНИХ ПРОГРАМ; АБО

  6. НАДАВАТИ СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ПУБЛІКУВАТИ, РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЧИ НАДАВАТИ ЙОГО В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ АБО ЯК АВТОНОМНЕ РОЗМІЩЕНЕ РІШЕННЯ DI ВИКОРИСТАННЯ ІНШИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ПЕРЕДАВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ЦЮ УГОДУ БУДЬ-ЯКІЙ ТРЕТІЙ СТОРОНІ.

 4. ВІДГУКИ.ЯКЩО ВИ НАДАЄТЕ ВІДГУК ПРО ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МАЙКРОСОФТ, ВИ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄТЕ МАЙКРОСОФТ ПРАВО ПЕРЕДАВАТИ ВІДГУК ТРЕТІМ СТОРОНАМ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО В КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЯХ БУДЬ-ЯКИМ СПОСОБОМ І З БУДЬ-ЯКОЮ МЕТОЮ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ LUYỆN НАДАВАТИ ВІДГУКІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ, ЗА ЯКИМИ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ БУДЕ ЗМУШЕНА НАДАТИ ТРЕТІМ СТОРОНАМ ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ВКЛЮЧЕННЯ ДО НИХ ВАШОГО ВІДГУКУ. ЦІ УМОВИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ В СИЛІ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ.

 5. ПЕРЕНЕСЕННЯ НА ІНШИЙ ПРИСТРІЙ.ВИ МАЄТЕ ПРАВО ВИДАЛИТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ТА ІНСТАЛЮВАТИ ЙОГО НА ІНШОМУ ПРИСТРОЇ, ЩОБ ПРОДОВЖИТИ КОРИСТУВАННЯ НИМ. ВИ LUYỆN МАЄТЕ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЮ ЛІЦЕНЗІЮ НА КІЛЬКОХ ПРИСТРОЯХ.

 6. ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ. ВИ ЗОБОВ ' ЯЗУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ ВІДПОВІДНИХ МІСЦЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ ЩОДО ЕКСПОРТУ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗОКРЕМА ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ, КОРИСТУВАЧІВ І КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ. Додаткові відомості про експортні обмеження можна знайти на веб-сайті http://aka.ms/exporting.

 7. ПОСЛУГИ ПІДТРИМКИ. ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ LUYỆN ЗОБОВ ' ЯЗАНА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ З ПІДТРИМКИ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. БУДЬ-ЯКА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є», «З УСІМА НЕДОЛІКАМИ» ТА БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ.

 8. ОНОВЛЕННЯ.ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЕ ПЕРІОДИЧНО ПЕРЕВІРЯТИ НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ, А ТАКОЖ ЗАВАНТАЖУВАТИ Й ІНСТАЛЮВАТИ DI ВАС ТАКІ ОНОВЛЕННЯ. ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛИШЕ ВІД МАЙКРОСОФТ АБО АВТОРИЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАС ОНОВЛЕННЯМИ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ОНОВЛЮВАТИ ВАШУ СИСТЕМУ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ОТРИМУВАТИ АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ ТАКИХ ТИПІВ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. ОНОВЛЕННЯ МОЖУТЬ LUYỆN МІСТИТИ АБО LUYỆN ПІДТРИМУВАТИ ВСІ НАЯВНІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, СЛУЖБИ АБО ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ.

 9. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ. ЦЕЙ РОЗДІЛ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНЕ) PHẪU СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ.У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ ТА МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ПРОТЯГОМ 60 ДНІВ НАМАГАТИСЯ ВИРІШИТИ ЇХ ШЛЯХОМ НЕОФІЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ. Якщо вирішити спір таким чином luyện вдасться, ви та корпорація Майкрософт погоджуєтеся на проведення індивідуального арбітражу в Американській асоціації арбітражу за Федеральним законом про арбітраж («FAA») і відмовляєтеся від права подавати Позов phẫu суд di розгляду суддею чи судом присяжних. НАТОМІСТЬ СПІР ВИРІШУВАТИМЕ НЕЙТРАЛЬНИЙ СУДДЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ.Колективні позови групові арбітражі, загальні позови через повіреного та будь-які інші провадження, phẫu яких будь-яка зі сторін діє через представника заборонено. ТАКОЖ ЗАБОРОНЕНО ПОЄДНУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН. ПОВНИЙ ТЕКСТ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ МІСТИТЬ ДОДАТКОВІ УМОВИ. Його можна переглянути на веб-сайті http://aka.ms/arb-agreement-1. ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ УМОВАМИ.

 10. ПОВНА УГОДА.ЦЯ УГОДА ТА БУДЬ-ЯКІ ІНШІ УМОВИ МАЙКРОСОФТ ЩОДО ДОДАТКОВИХ КОМПОНЕНТІВ, ОНОВЛЕНЬ АБО ПРОГРАМ ТРЕТІХ СТОРІН СКЛАДАЮТЬ ПОВНУ УГОДУ DI ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

 11. НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН І МІСЦЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ PHẪU США АБО КАНАДІ, УСІ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ Й ІНШІ ПРЕТЕНЗІЇ (ЗОКРЕМА, СТОСОВНО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ НЕЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ) РЕГУЛЮЮТЬСЯ ТА ІНТЕРПРЕТУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ШТАТУ АБО ПРОВІНЦІЇ, ACESTUIA ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ACESTUIA РОЗТАШОВАНО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКЩО ЙДЕТЬСЯ ПРО БІЗНЕС), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИНЦИПІВ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА, ОКРІМ УСІХ АСПЕКТІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ, ЯКІ РЕГУЛЮЄ FAA. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ PHẪU БУДЬ-ЯКІЙ ІНШІЙ КРАЇНІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВО ЦІЄЇ КРАЇНИ, ОДНАК УСІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ, РЕГУЛЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО FAA. ЯКЩО ІСНУЄ ЮРИСДИКЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ США, ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ-ЯКІ СПОРИ, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ, НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН. В ІНШОМУ РАЗІ ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ-ЯКІ СПОРИ, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ, НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ВИЩОГО СУДУ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН.

 12. СТОРОННІЙ БЕНЕФІЦІАР.Ви погоджуєтеся, що компанія Apple і її філіали є сторонніми бенефіціарами цієї угоди та Apple має право забезпечувати примусове застосування цієї угоди.

 13. 13. ПРАВА СПОЖИВАЧА; РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА.У ЦІЙ УГОДІ ВИКЛАДЕНО ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА. ЗА ЗАКОНАМИ СВОГО ШТАТУ, СВОЄЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА ЗОКРЕМА ПРАВА СПОЖИВАЧА. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАШИХ ВІДНОСИН ІЗ КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ПРАВА ЩОДО СТОРОНИ, PHẪU ЯКОЇ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЦЯ УГОДА LUYỆN ЗМІНЮЄ ЦИХ ІНШИХ ПРАВ, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ LUYỆN ДОЗВОЛЯЄ ТАКОЇ ЗМІНИ. НАПРИКЛАД, ЯКЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИДБАНО В ОДНОМУ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ РЕГІОНІВ АБО ДІЄ ОБОВ ' ЯЗКОВИЙ ЗАКОН КРАЇНИ, ДО ВАС ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. АВСТРАЛІЯ.ВИ МАЄТЕ ГАРАНТІЇ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ АВСТРАЛІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, І НІЩО В ЦІЙ УГОДІ LUYỆN ПЕРЕДБАЧАЄ ОБМЕЖЕННЯ ТАКИХ ПРАВ.

  2. КАНАДА.ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ PHẪU КАНАДІ, ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕСТАТИ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ, ЯКЩО ВИМКНЕТЕ ФУНКЦІЮ АВТОМАТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ, ВІДКЛЮЧИТЕ ПРИСТРІЙ ВІД ІНТЕРНЕТУ (ПРОТЕ КОЛИ ВИ ЗНОВУ ПІДКЛЮЧИТЕСЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВИТЬ ПЕРЕВІРКУ НА НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ І ЇХ ІНСТАЛЯЦІЮ) АБО ВИДАЛИТЕ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ (ЗА НАЯВНОСТІ) МОЖЕ МІСТИТИ ІНСТРУКЦІЇ З ВИМКНЕННЯ ОНОВЛЕНЬ DI ПЕВНОГО ПРИСТРОЮ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

  3. НІМЕЧЧИНА ТА АВСТРІЯ.

   • (i) Гарантія.НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЛІЦЕНЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАТИМЕ В ЦІЛОМУ ТАК, ЯК ЦЕ ОПИСАНО В МАТЕРІАЛАХ МАЙКРОСОФТ ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОДНАК МАЙКРОСОФТ LUYỆN НАДАЄ ЖОДНОЇ ДОГОВІРНОЇ ГАРАНТІЇ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

   • (ii) Обмеження відповідальності.У ВИПАДКУ НАВМИСНОЇ ДІЇ ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ, ПРЕТЕНЗІЙ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, А ТАКОЖ PHẪU РАЗІ СМЕРТІ ЧИ ТІЛЕСНИХ І ФІЗИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТНОГО ПРАВА.

   ЗГІДНО З ПУНКТОМ (ІІ) ВИЩЕ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗНАЧНУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ PHẪU ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ З БОКУ МАЙКРОСОФТ ТАКИХ ІСТОТНИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ СПРОЩУЄ НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, ПОРУШЕННЯ ЯКИХ МОЖЕ ПОСТАВИТИ ПІД ЗАГРОЗУ ЇЇ МЕТУ ТА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ МОЖЕ ПОСТІЙНО СПИРАТИСЯ СТОРОНА (ТАК ЗВАНІ «ОСНОВНІ ЗОБОВ ' ЯЗАННЯ»). В ІНШИХ ВИПАДКАХ НЕЗНАЧНОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ МАЙКРОСОФТ LUYỆN НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЇ.

 14. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є». РИЗИК ЗА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ, ВИ МОЖЕТЕ ПОВІДОМИТИ APPLE ЩОДО ПОВЕРНЕННЯ СПЛАЧЕНОЇ ЦІНИ ПОКУПКИ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ВІДПОВІДНИМ ЗАКОНОМ, APPLE НЕ МАТИМЕ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ

  ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ. ЦЯ УГОДА НЕ МОЖЕ ЗМІНИТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА СПОЖИВАЧА АБО ГАРАНТІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНІ МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МАЙКРОСОФТ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЗОКРЕМА ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

 15. ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ. ЯКЩО ВИ МАЄТЕ БУДЬ-ЯКІ ПІДСТАВИ ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПОПРИ НАВЕДЕНУ ВИЩЕ ВІДМОВУ ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ВІД APPLE КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ВІДШКОДУВАННЯ ЛИШЕ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ У МЕЖАХ СУМИ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ВІДШКОДУВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ЗБИТКІВ ЗОКРЕМА СПРИЧИНЕНИХ, СПЕЦІАЛЬНО ОБУМОВЛЕНИХ, НЕПРЯМИХ, НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНИХ АБО ЗБИТКІВ УНАСЛІДОК УТРАЧЕНОЇ ВИГОДИ, НЕМОЖЛИВЕ.

  ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО (А) БУДЬ-ЯКИХ АСПЕКТІВ, ПОВ ' ЯЗАНИХ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, СЛУЖБАМИ ТА ВМІСТОМ (ЗОКРЕМА, КОДОМ) НА ВЕБ-САЙТАХ АБО В ПРОГРАМАХ ТРЕТІХ СТОРІН; (Б) претензій щодо порушення зобов'язань за контрактом, гарантії або умов; об'єктивною відповідальністю, необережністю або іншим цивільним правопорушенням; а також із будь-якими іншими претензіями; phẫu кожному випадку – наскільки це дозволено належним ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОМ. Це обмеження також діє phẫu випадку, якщо корпорації Майкрософт або Apple було відомо або мало бути відомо про можливість таких збитків. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ LUYỆN ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ ЧИ КРАЇНИ LUYỆN ПРИПУСКАЄ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНІ, СПРИЧИНЕНІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

NẾU BẠN SINH SỐNG Ở (HOẶC LÀ BĂN NGHIỆP CÓ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH Ở) HÒA KỲ, VUI LÒNG ĐỌC PHẦN "PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ" DƯỚI ĐÂY. ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Các Ban khoản cấp tập phép này là bản thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của Microsoft Corporation). Những ban khoản này áp Scholars cho phần mềm có tên bên trên và bất kỳ bản cập nhật phần mềm hoặc dịch vụ nào của Microsoft (ngoại trừ trong phạm vi mà những dịch vụ hoặc cập nhật đó được cung cấp bởi các ban khoản mới hoặc bổ sung trong trường hợp đó những ban khoản ông đó áp Scholars tương ứng và không thay thế quyền của bạn hoặc quyền của Microsoft liên quan đến dịch vụ hoặc phần mềm đã cập nhật trước). NẾU TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY THÌ BẠN CÓ CÁC QUYỀN SÁU ĐÂY. SỬ DỤNG PHẦN MỀM LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY THÌ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY. THAY VÀO ĐÓ, HÃY TRẢ LẠI PHẦN MỀM CHO APPLE INC. ("TÁO") ĐỂ ĐƯỢC HOÀN PHÍ HOẶC TÍN DỤNG NẾU CÓ.

 1. QUYỀN THÁI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG.Bạn có Bulgaria Thái đặt và sử scholars một bản sao phần mềm trên một thiết bị iOS theo quy định của quy tắc sử scholars cửa hàng ứng Scholars của Apple.

  1. Phần mềm của bên thứ ba.Phần mềm có Bulgaria bao gồm các ứng Scholars của bên thứ ba được cấp phép cho bạn theo thỏa thuận này hoặc theo các ban khoản riêng. Bạn có Bulgaria truy cập các ban khoản cấp phép, thông báo và xác nhận, nếu có, cho các ứng Scholars của bên thứ ba rục tuyến tại http://aka.ms/thirdpartynotices hoặc trong tệp thông báo đi kèm. Kể đoàn khi những ứng Scholars đó chịu sự chi phối của các thỏa thuận ông, Ban khoản miễn trừ, giới hạn cũng như loại trừ thiệt hại dưới đây vẫn được áp Scholars trong phạm vi được cho phép bởi luật pháp hiện hành.

  2. Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft. Một số tính năng của phần mềm cung cấp quyền truy cập vào hoặc phụ thuộc vào, dịch vụ rục tuyến. Việc sử scholars những dịch vụ đó (chứ không phải là phần mềm) được chi phối bởi các chính sách bảo mật và Ban khoản riêng biệt trong Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft tại http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Vui lòng đọc kỹ các ban khoản này. Các dịch vụ có Bulgaria không gièm Scholars ở mọi khu vực.

 2. THỨ NĂM THẬP DỮ LIỆU. Phần mềm có mùa thu thập thông tin về bạn và cách bạn sử scholars phần mềm đồng thời gửi thông tin đó đến Microsoft. Microsoft có Bulgaria sử scholars thông tin này tiếng cung cấp dịch vụ và cải tiến ở phẩm và dịch vụ của Microsoft. Quyền chọn không tham gia của bạn, nếu có, được mô tả trong tài suất ở phẩm. Một số tính năng trong phần mềm có Bulgaria cho phép thu thập dữ suất từ người dùng ứng Scholars của bạn, những người truy cập hoặc sử scholars phần mềm. Nếu bạn sử scholars những tính năng này tiếng cho phép thu thập dữ suất trọng ứng Scholars của mình, bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cần được người dùng cho phép và duy trì chính sách về quyền riêng tư nổi bật sẽ thông báo chính xác cho ngư Ời dùng về cách bạn sử scholars, thu thập và chia trình dữ suất của họ. Bạn có Bulgaria tìm hiểu thêm về bộ sưu tổ dữ suất của Microsoft và sử scholars trọng tài suất ở phẩm và Tuyên cách về Quyền riêng tư của Microsoft trên https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Bạn đồng ý tuân thủ tất đoàn các ban khoản áp Scholars của Tuyên cách về Quyền riêng tư của Microsoft.

 3. PHẠM VI CẤP PHÉP.Phần mềm này được cấp phép, không được bán. Microsoft bảo lưu tất đoàn các quyền ông. Trừ khi luật pháp hiện hành cho phép bạn có nhiều quyền hơn bất kể giới hạn này, bạn sẽ không (và không có quyền):

  1. Ban chỉnh bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm chỉ cho phép bạn sử scholars theo một số cách nhất định;

  2. Đảo ngược thiết kế, giải mã hoặc gỡ phần mềm này;

  3. xóa, cắt giảm, chặn hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông báo nào của Microsoft hoặc nhà cung cấp trọng phần mềm;

  4. sử scholars phần mềm cho các hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hoặc chức ra doanh thu;

  5. sử scholars phần mềm theo bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật hoặc chức hoặc phát tán phần mềm độc hại; hoặc

  6. trình chia, cạnh bản, phân phối hoặc cho mượn phần mềm, cung cấp phần mềm như là một giải pháp lưu trữ độc lập tiếng người ông sử scholars hoặc chuyển nhượng phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 4. PHẢN HỒI.Nếu bạn gửi phản hồi về phần mềm đến Microsoft, bạn đã cấp cho Microsoft, không tính phí quyền sử scholars, chia trình và thương mại hóa phản hồi của bạn theo mọi cách và cho mọi mục đích. Bạn sẽ không cung cấp những phản hồi phải tuân theo tập phép yêu cầu Microsoft cấp phép cho phần mềm của Microsoft hoặc tài suất dành cho bên thứ ba vì Microsoft bao gồm phản hồi của bạn trong các tài suất đó. Các quyền nêu trên duy trì hiệu lực của thoả thuận này.

 5. CHUYỂN SANG THIẾT BỊ ÔNG.Bạn có Bulgaria gỡ Thái đặt phần mềm này và Thái đặt trên thiết bị ông tiếng sử scholars. Bạn không được chia trình tập phép này trên nhiều thiết bị.

 6. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU.Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định cạnh khẩu trọng nước và quốc tế được áp Scholars cho phần mềm này, bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử scholars cuối. Để biết thêm thông tin về giới hạn cạnh khẩu, hãy truy cập http://aka.ms/exporting.

 7. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ.Microsoft không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho phần mềm theo thỏa thuận này. Mọi hỗ trợ được cung cấp "nguyên trạng", "còn có lỗi" và không có bảo hành dưới bất kỳ chuyển ngữ nào.

 8. BẢN CẬP NHẬT. Phần mềm có Bulgaria kiểm tra định kỳ bản cập nhật rồi tải xuống và Thái đặt cho bạn. Bạn chỉ được phép nhận bản cập nhật từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có Bulgaria phải cập nhật hay thống của bạn tiếng cung cấp cho bạn bản cập nhật. Bạn đồng ý nhận những bản cập nhật tự động này mà không có bất kỳ thông báo bổ sung nào. Bản cập nhật có Bulgaria không bao gồm hoặc hỗ trợ tất đoàn các tính năng phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị ngoại vi hiện có.

 9. PHÂN XỬ RÀNG BUỘC BẰNG TRỌNG TÀI VÀ QUYỀN MIỄN TRỪ TỐ TỤNG TẬP THỂ. Phần này áp Scholars nếu bạn sống ở (hoặc, nếu một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn ở) Hoa Kỳ.Nếu bạn và Microsoft có tranh chấp, bạn và Microsoft sẽ đồng ý tìm cách giải quyết tranh chấp không chính ngữ trong vòng 60 ngày. Nếu bạn và Microsoft không Bulgaria giải quyết, bạn và Microsoft đồng ý với phần phân xử ràng buộc bằng trọng tài trước Hiệp hội Trọng tài Mỹ theo Đạo luật Trọng tài của Liên bang ("FAA") chứ không kiện tụng ở tòa án trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, một trọng tài trung lập sẽ phán quyết. Không cho phép vụ kiện tổ mùa, phân xử tổ Bulgaria bằng trọng tài, thay quyền kiện tụng đảm chung và bất kỳ tố tụng nào ông trong đó một trong hai bên hành động với tư cách đại diện; cũng như không kết hợp các tố tụng cá nhân mà không có sự đồng ý của tất đoàn các bên. Thỏa thuận Trọng tài hoàn chỉnh chứa các ban khoản ông và có trên http://aka.ms/arb-thỏa thuận-1. Bạn và Microsoft đồng ý với những ban khoản này.

 10. TOÀN BỘ THỎA THUẬN.Thỏa thuận này và bất kỳ ban khoản nào ông mà Microsoft có Bulgaria cung cấp về bổ sung, cập nhật hoặc ứng Scholars của bên thứ ba, là thỏa thuận đầy đủ cho phần mềm.

 11. LUẬT ÁP DỤNG VÀ NƠI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.Nếu bạn mua phần mềm ở Hoa Kỳ hoặc Canada luật pháp của tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc có địa điểm kinh doanh chính, nếu là doanh nghiệp) sẽ chi phối việc giải thích thỏa thuận này, khiếu nại vi phạm và tất đoàn các khiếu nại ông (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và lỗi cá nhân) bất kể sự xung đột giữa các quy định pháp luật, ngoại trừ trường hợp FAA chi phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc gia ông, luật pháp của quốc gia đó sẽ được áp Scholars, ngoại trừ trường hợp FAA chi phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu tồn tại khu vực thẩm quyền liên bang của Hoa Kỳ, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất tại tòa án liên bang của Hạt vua, Washington cho tất đoàn các tranh chấp nghệ được ở tòa (không bao gồm phân xử). Nếu không, thì bạn và Microsoft đồng ý với khu vực thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử tại Tòa án lồng cao của Hạt vua, Washington cho tất đoàn các tranh chấp nghệ được ở tòa (không bao gồm phân xử).

 12. BÊN THỤ HƯỞNG THỨ BA.Bạn đồng ý rằng Apple và tất đoàn các thể vị rục thuộc là bên thụ hưởng thứ ba của thỏa thuận này và Apple có quyền thi hành thỏa thuận này.

 13. QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; ÔNG NỘI THEO KHU VỰC.Thỏa thuận này mô tả về một số quyền pháp lý. Bạn có Bulgaria có các quyền ông, bao gồm quyền người tiêu dùng, theo luật của tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia. Ngoài mối quan hay với Microsoft, bạn cũng có Bulgaria có các quyền đối với bên đã cung cấp phần mềm này cho bạn. Thỏa thuận này sẽ không thay đổi các quyền ông nêu trên của bạn nếu luật pháp của tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm Ban đó. Ví dụ: nếu bạn mua phần mềm ở một trong các khu vực dưới đây, hoặc luật quốc gia bắt buộc được áp Scholars, thì các ban khoản sau được áp Scholars cho bạn:

  1. Úc.Bạn được bảo đảm pháp lý theo Luật Người tiêu dùng của Úc và không ban nào trong thỏa thuận này có Bulgaria ảnh hưởng đến những quyền đó.

  2. Canada.Nếu bạn đã mua phần mềm này ở Canada, bạn có Bulgaria dừng nhận bản cập nhật bằng cách tắt tính năng tự động cập nhật, ngắt kết nối thiết bị khỏi Internet (tuy nhiên, nếu và khi bạn kết nối lại với Internet, phần mềm sẽ truyện tục kiểm tra và cà Tôi đặt bản cập nhật) hoặc gỡ Thái đặt phần mềm. Tài suất về ở phẩm, nếu có, cũng có Bulgaria nêu rõ cách tắt cập nhật cho thiết bị hoặc phần mềm cụ Bulgaria của bạn.

  3. Đức và Áo.

   • (i) Bảo hành.Phần mềm được cấp phép hợp lệ sẽ hoạt động phần lớn như được mô tả trong bất kỳ tài suất Microsoft nào đi kèm với phần mềm. Tuy nhiên, Microsoft không cung cấp bất kỳ bảo đảm theo hợp đồng nào liên quan đến phần mềm được cấp phép.

   • (ii) Giới hạn Trách nhiệm pháp lý.Trong trường hợp hành vi cố ý, sơ suất nghiêm trọng, khiếu nại dựa trên Đạo luật Trách nhiệm về ở phẩm, cũng như, trong trường hợp nên vọng hoặc thương tích cá nhân hoặc Bulgaria chất, Microsoft sẽ chịu trách nhiệm pháp lý theo luật định.

   Căn cứ theo ban khoản nêu trên (ii), Microsoft sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ nếu Microsoft vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng này, thực hiện nghĩa vụ đó sẽ chức Ban kiện thực hiện đúng thỏa thuận này , vi phạm nghĩa vụ đó sẽ làm ảnh hưởng đến mục đích của thỏa thuận này và tuân thủ nghĩa vụ đó sẽ tăng sự tin cậy của một bên (còn gọi là "nghĩa vụ cơ bản"). Trong các trường hợp sơ suất nhỏ ông, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với sơ suất nhỏ.

 14. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP "NGUYÊN TRẠNG". BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. NẾU MUỐN, BẠN CÓ THỂ THÔNG BÁO CHO APPLE VỀ VIỆC HOÀN TIỀN MUA. TRỌNG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, APPLE SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGHĨA VỤ BẢO HÀNH NÀO ÔNG. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. BÀI HÁT BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG HOẶC ĐƯỢC BẢO ĐẢM PHÁP LÝ THEO LUẬT PHÁP TẠI ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN MÀ THỎA THUẬN NÀY KHÔNG THỂ THAY ĐỔI. TRỌNG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP SỞ TẠI CỦA BẠN CHO PHÉP, MICROSOFT SẼ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, BẢO GỒM KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 15. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ CỦA CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG BẤT CHẤP MIỄN TRỪ BẢO HÀNH BÊN TRÊN, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC APPLE, MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA BẰNG SỐ TIỀN BẠN MUA PHẦN MỀM. BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ÔNG, KỂ CẢ CÁC THIỆT HẠI LÀM HẬU QUẢ MẤT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN.

  
Giới hạn này áp Scholars (a) cho bất cứ ban gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên trang Internet của bên thứ ba hoặc ứng Scholars của bên thứ ba; và (b) các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hoặc ban kiện trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân ông; trong phần trường hợp theo phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép. Giới hạn này cũng sẽ áp Scholars thậm chí nếu Microsoft hoặc Apple biết hoặc lẽ ra phải biết về gièm năng có Bulgaria xảy ra thiệt hại. Giới hạn hoặc loại trừ trên có Bulgaria không áp Scholars cho bạn bởi vì tiểu bang, tỉnh của bạn có Bulgaria không cho phép loại trừ hoặc giới hạn về các thiệt hại thực hiện ngẫu nhiên, tỉnh hậu tên hoặc các thiệt hại ông.

شروط ترخیص برنامج

MICROSOFT CHO YAMMER ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS

إذا كنت تعیش في الولايات المتحدة) أو إذا كان المكان الرئیسي لشركتك بھا (، فیرجى قراءة بند "التحكیم الملزم والتنازل عن الدعوى الجماعیة" أدناه. فھي تؤثر في كیفیة حل النزاعات.

تعتبر شروط الترخیص ھذه اتفاقیة بینك وبین شركة Microsoft Corporation) أو إحدى الشركات التابعة لھا (. وتنطبق على البرنامج المذكور أعلاه وأي خدمات خاصة بشركة Microsoft أو تحديثات للبرنامج) إلا وف ًقا للحد الذي تكون فیه ھذه الخدمات أو التحديثات مصحوبة بشروط جديدة أو إضافیة، حیث تنطبق في ھذه الحالة تلك الشروط المختلفة بأثر رجعي ولا تؤدي إلى

تغییر حقوق Microsoft فیما يتعلق بالخدمات أو البرامج المحدثة مسب ًقا (. في حالة الالتزام بشروط الترخیص ھذه، ستحصل على الحقوق أدناه. يعتبر استخدامك للبرنامج موافقة منك على ھذه الشروط. وفي حالة عدم موافقتك على الشروط، يجب عدم استخدام البرنامج. وبدلاً من ذلك، أعد البرنامج إلى شركة. APPLE") APPLE INC"(لاسترداد المبلغ أو الحصول على اعتماد إن وجد.

 1. حقوق التثبیت والاستخدام. يجوز لك تثبیت نسخة واحدة من البرنامج واستخدامھا على جھاز يعتمد على نظام. Apple حسبما تسمح قوانین الاستخدام في متجر التطبیقات التابع لشركة iOS

  1. برامج الأطراف الثالثة. ربما يشتمل البرنامج على تطبیقات خاصة بطرف ثالث تقوم Microsoft، ولیس الطرف الثالث، بترخیصھا لك بموجب ھذه الاتفاقیة. تكون أي إشعارات مضمنة خاصة بتطبیقات الطرف الثالث لمعلوماتك فقط.

  2. قیاس الأداء التنافسي. إذا كنت مناف ًسا مباش ًرا، وكان يمكنك الوصول إلى البرنامج أو استخدامه لأغراض قیاس الأداء التنافسي، أو التحلیل، أو تجمیع المعلومات الاستخبارتیة، فأنت تتنازل لشركة Microsoft وشركاتھا الفرعیة وشركاتھا التابعة) بما في ذلك المستقبلیة (عن أي استخدام تنافسي أو وصول أو قیود اختبار لقیاس الأداء في الشروط التي تحكم البرنامج إلى الحد الذي تكون فیه شروط الاستخدام أكثر تقیی ًدا بالفعل أو المضمون من شروط Microsoft. إذا لم تتنازل عن ھذه القیود المزعومة في الشروط التي تحكم البرنامج، فلن يسمح لك بالوصول إلیه أو استخدامه، ولن تفعل ذلك.

 2. جمع البیانات. قد يجمع البرنامج معلومات عنك وعن استخدامك له، ويرسلھا بعد ذلك إلى شركة Microsoft. وقد تستخدم شركة Microsoft ھذه المعلومات لتوفیر خدمات وتحسین منتجاتھا وخدماتھا. حقوق عدم المشاركة، إن وجدت، موضحة في وثائق المنتج. قد تتیح بعض میزات البرنامج جمع البیانات من مستخدمي تطبیقاتك التي تصل إلى البرنامج أو تستخدمه. إذا كنت تستخدم ھذه المیزات لإتاحة جمع البیانات في تطبیقاتك، فیجب أن تلتزم بالقانون المعمول به، بما في ذلك الحصول على الموافقة اللازمة من المستخدم، والاحتفاظ بسیاسة خصوصیة بارزة توضح للمستخدمین بشكل دقیق الطريقة التي تتبعھا في استخدام بیاناتھم وجمعھا ومشاركتھا. يمكنك معرفة المزيد عن جمع البیانات واستخدامھا بواسطة Microsoft في وثائق المنتج وبیان خصوصیة Microsoft على 521839 = https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId. أنت توافق على الالتزام بكل الأحكام المعمول بھا الواردة في بیان خصوصیة Microsoft.

 3. نطاق الترخیص. ھذا البرنامج مر ّخص ولیس مبی ًعا. في حین تحتفظ Microsoft بجمیع الحقوق الأخرى. وما لم يمنحك القانون المعمول به مزي ًدا من الحقوق مع عدم الإخلال بھذا التقیید، فلن) ولن يجوز لك (:

  1. التحايل على أية قیود فنیة في البرنامج والتي HÌNH تسمح لك باستخدام البرنامج إلا بطرق معینة؛

  2. القیام بإجراء ھندسة عكسیة للبرنامج أو إلغاء تحويله برمج ًیا أو إلغاء تجمیعه;

  3. أو إزالة أو تقلیل أو حظر أو تعديل أي إشعارات في البرنامج من Microsoft أو من أحد مورديھا؛

  4. استخدام البرنامج في أية أنشطة أعمال تجارية أو غیر ربحیة أو تھدف إلى تحقیق إيرادات;

  5. استخدام البرنامج بأية طريقة تتنافى مع القانون أو تنشئ أو تنشر برامج ضارة؛ أو

  6. مشاركة البرنامج أو نشره أو توزيعه أو إعارته) باستثناء أي تعلیمات برمجیة قابلة للتوزيع، بموجب الشروط المطبقة أعلاه (، تقديم البرنامج باعتباره حلاً مستضا ًفا مستقلاً للآخرين لاستخدامه، أو نقل البرنامج أو ھذه الاتفاقیة إلى أي طرف ثالث.

 4. لملاحظات. في حالة تقديمك ملاحظات إلى Microsoft حول البرنامج، فإنك تمنح Microsoft، دون مقابل، الحق في استخدام ملاحظاتك ومشاركتھا واستغلالھا تجار ًيا بأية طريقة ولأي غرض. يتعین علیك عدم تقديم ملاحظات خاضعة لترخیص يتطلب قیام Microsoft بترخیص برامجھا أو وثائقھا لأطراف ثالثة نتیجة لأن Microsoft تدرج ملاحظاتك فیھا. تظل ھذه الحقوق سارية بعد انتھاء ھذه الاتفاقي فیھا. تظل ھذه الحقوق سارية بعد انتھاء ھذه الاتفاقي

 5. النقل إلى جھاز آخر. يجوز لك إزالة تثبیت البرنامج وتثبیته على جھاز آخر لاستخدامك الخاص. ولا يجوز لك مشاركة ھذا الترخیص بین العديد من الأجھزة.

 6. قیود التصدير. يتعین علیك الامتثال لجمیع قوانین ولوائح التصدير المحلیة والدولیة المعمول بھا على البرنامج، والتي تتضمن قیو ًدا على الوجھات، والمستخدمین، واستخدام المستخدمین. لمزيد من المعلومات حول قیود التصدير، تفضل بزيارة الموقع) aka.ms/exporting (.

 7. خدمات الدعم. شركة Microsoft لیست ملزمة بتقديم أي خدمات دعم للبرنامج بموجب ھذه الاتفاقیة. يتم توفیر أي دعم "بالحالة التي علیھا" و "على علاته" ودون تقديم أي ضمانات من أي نوع.

 8. التحديثات. قد يقوم البرنامج، بصفة دورية، بالبحث عن تحديثات وتنزيلھا وتثبیتھا لك. يمكنك الحصول على التحديثات فقط من Microsoft أو من مصادرھا المعتمدة. قد تحتاج Microsoft إلى تحديث نظامك لإمدادك بالتحديثات. توافق على تلقي ھذه التحديثات التلقائیة دون أي إشعار إضافي. قد HÌNH تتضمن التحديثات أو تدعم جمیع میزات البرنامج أو الخدمات أو الأجھزة الطرفیة الحالیة.

 9. التحكیم الملزم والتنازل عن الدعاوى الجماعیة. ينطبق ھذا البند إذا كنت تعیش في الولايات المتحدة) أو إذا كان الحديث عن شركة، فیكون مقرھا الرئیسي في الولايات المتحدة (. إذا حدث نزاع بینك وبین شركة Microsoft، نوافق نحن وأنت على محاولة تسوية الأمر خلال مدة 60 يو ًما بشكل غیر رسمي. وإذا لم تستطع أنت وشركة Microsoft ذلك، فإنك وشركة Microsoft توافقان على اللجوء إلى التحكیم الفردي الملزم قبل اللجوء إلى التحكیم الفردي الملزم قبل اللجوء إلى بموجب قانون التحكیم الفیدرالي) "FAA" (، ولیس لرفع دعوى في المحكمة أمام القاضي أو ھیئة التحكیم. وإلا يتخذ المح ِكّم المحايد قراره.غیر مسموح بقضايا الدعاوى الجماعیة والتحكیمات الجماعیة والدعاوى الخاصة أمام نائب عام، أو في صورة أي إجراء آخر يتصرف فیه شخص ما بصفة تمثیلیة؛ كما أنه لیس مسمو ًحا بضم الدعاوى الفردية دون موافقة كل الأطراف. تشتمل اتفاقیة التحكیم الكاملة على مزيد من الشروط وھي متاحة على 1-aka.ms/arb-thỏa thuận. وتوافق أنت وMicrosoft على ھذه الشروط.

 10. إنھاء الاتفاقیة. مع عدم الإخلال بأي حقوق أخرى، يجوز لشركة Microsoft إنھاء ھذه الاتفاقیة في حالة عدم امتثالك لأي من البنود والشروط الواردة فیھا. وفي ھذه الحالة، يجب علیك إتلاف كافة نسخ البرنامج وكافة أجزاء مكوناته.

 11. الاتفاقیة بالكامل. تمثل ھذه الاتفاقیة وأي شروط أخرى قد توفرھا شركة Microsoft للبرامج الملحقة أو التحديثات أو تطبیقات الأطراف الثالثة مجمل الاتفاقیة الخاصة بالبرنامج.

 12. القانون المعمول به ومكان حل النزاعات. إذا حصلت على البرنامج في الولايات المتحدة أو كندا، فستسري قوانین الولاية أو المقاطعة التي تعیش فیھا) أو إذا كان الحديث عن شركة، ففي مكان المقر الرئیسي للشركة (على تفسیر ھذه الاتفاقیة والمطالبات المتعلقة بخرق العقد وكل الدعاوى الأخرى) بما في ذلك المطالبات بموجب قوانین حماية المستھلك والمنافسة غیر العادلة والمسؤولیة التقصیرية (، بصرف النظر عن تعارض مبادئ القوانین، باستثناء خضوع جمیع الأحكام المتعلقة بالتحكیم لقانون التحكیم الفیدرالي. في حالة الحصول على البرنامج في أي بلد آخر، فإن قوانین ذلك البلد تسري، باستثناء خضوع جمیع الأحكام التي تتعلق بالتحكیم لقانون التحكیم الفیدرالي. في حالة وجود اختصاص قضائي فیدرالي أمريكي، فتوافق أنت وشركة Microsoft على أن تكون دائرة الاختصاص القضائي ومكان إقامة الدعوى بصورة حصرية في المحكمة الفیدرالیة بمقاطعة كینج في واشنطن لكل النزاعات التي يتم نظرھا في المحكمة) باستثناء التحكیم (. فیما عدا ذلك، فتوافق أنت وشركة Microsoft على أن تكون دائرة الاختصاص القضائي ومكان إقامة الدعوى بصورة حصرية في المحكمة العلیا لمقاطعة كینج في واشنطن وذلك لكل النزاعات التي يتم نظرھا في المحكمة) باستثناء التحكیم (.

 13. الطرف الثالث المستفید. توافق على أن شركة Apple وشركاتھا الفرعیة ھي الطرف الثالث المستفید من ھذه الاتفاقیة، ولشركة Apple الحق في تنفیذ ھذه الاتفاقیة.

 14. حقوق المستھلك؛ الاختلافات الإقلیمیة. توضح ھذه الاتفاقیة بعض الحقوق القانونیة. قد تكون لك حقوق أخرى، بما في ذلك حقوق المستھلك، بموجب قوانین الولاية أو المحافظة أو الدولة التي تقیم فیھا. وقد تكون لك حقوق تتعلق بالجھة التي حصلت منھا على البرنامج، بشكل مستقل ومنفصل عن علاقتك بشركة Microsoft. HÌNH تغیّر ھذه الاتفاقیة تلك الحقوق الأخرى إذا كانت قوانین تلك الولاية أو المحافظة أو الدولة HÌNH تسمح لھا بذلك. على سبیل المثال، إذا حصلت على البرنامج من أحد البلدان التالیة، فسیسري قانون البلد الإلزامي، ثم تسري علیك الشروط التالیة:

  1. أسترالیا. ستكون لديك ضمانات قانونیة بموجب قانون حماية المستھلك الأسترالي، ولا يوجد أي شيء في ھذه الاتفاقیة غرضه التأثیر على تلك الحقوق على الإطلاق.

  2. كندا. إذا كنت قد حصلت على ھذا البرنامج في كندا، فیمكنك التوقف عن تلقي التحديثات من خلال إيقاف تشغیل میزة التحديث التلقائي، أو فصل الجھاز عن الإنترنت) ولكن عندما تعید توصیله بالإنترنت، فإن البرنامج سیستأنف البحثعنالتحديثاتويثبتھا) ،أوإزالةتثبیتالبرنامج.قدتحددوثائقالمنتج،إنوجدت،أي ًضاكیفیةإيقافتشغیل التحديثات لبرنامج أو جھاز معین تستخدمه.

  3. ألمانیا وال

   • نمسا. ) tôi (الضمان.سوف تقوم البرامج المر ّخصة بشكل سلیم بوظائفھا فعل ًیا كما ھو موضح في أي مواد لـ

    Microsoft مرفقة مع البرنامج. ومع ذلك، hình تقدم Microsoft أية ضمانات تعاقدية فیما يتعلق بالبرنامج المرخص.

   • ) ii (تحديد المسؤولیة. في حالة السلوك المتعمد أو الإھمال الجسیم أو المطالبات القائمة على قانون المسؤولیة عن المنتجات، علاوة على أنه في حالة الوفاة أو الإصابات الشخصیة أو الجسدية، تتحمل شركة Microsoft المسؤولیة وف ًقا للقانون التشريعي.

   بموجب الفقرة السابقة،)ii(تتحمل شركة Microsoft المسؤولیة فقط عن الإھمال البسیط إذا أخلت شركة Microsoft بمثل ھذه الالتزامات التعاقدية المادية، والتي يؤدي استیفاؤھا إلى تسھیل التنفیذ الواجب لھذه الاتفاقیة ويؤدي خرقھا إلى تعريض غرض ھذه الاتفاقیة للخطر ويؤدي الامتثال لھا إلى ثقة الطرف الدائم بھا) ويشار إلیھا باسم "الالتزامات الأساسیة" (. وفي الحالات الأخرى للإھمال البسیط، لن تتحمل Microsoft المسؤولیة عن الإھمال البسیط.

 15. إخلاء المسؤولیة. يتم ترخیص ھذا البرنامج "على حالته". ومن ثم، فإنك تتحمل مسؤولیة استخدامه. يجوز لك إشعار APPLE للحصول على المبلغ المدفوع لسعر الشراء، عند الرغبة في ذلك. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن توفر شركة APPLE أي ضمان أو التزام آخر من أي نوع. ولا تقدم MICROSOFT أية ضمانات أو تعھدات أو شروطًا صريحة. قد تكون لك حقوق مستھلك أو ضمانات قانونیة إضافیة بموجب القوانین المحلیة الخاصة بك والتي HÌNH يمكن لھذه الاتفاقیة تغییرھا. وإلى الحد الذي تسمح به القوانین المحلیة في بلدك، تنفي MICROSOFT عن نفسھا كل الضمانات الضمنیة ويشمل ذلك القابلیة للتسويق والملاءمة لغرض معین وعدم الانتھاك.

 16. 16. تحديد المسؤولیة واستثناءات التعويضات والأضرار. إذا كانت لديك أي حجة للحصول على تعويضات بالرغم من إخلاء المسؤولیة السابق، فیحق لك الحصول على تعويضات من شركة APPLE وشركة MICROSOFT والموردين التابعین لشركة MICROSOFT مقابل الأضرار المباشرة فقط بحیث HÌNH تزيد قیمتھا عن المبلغ الذي دفعته للحصول على البرنامج. HÌNH يمكنك الحصول على أي تعويض يتعلق بأي أضرار أخرى بما في ذلك الأضرار اللاحقة أو خسارة الأرباح أو الأضرار الخاصة أو غیر المباشرة أو العارضة.

  يسري ھذا القید على) أ (أية أمور ذات صلة بالبرنامج أو الخدمات أو المحتوى) بما في ذلك التعلیمات البرمجیة (على مواقع الإنترنت الخاصة بالطرف الثالث أو تطبیقات الطرف الثالث و) ب ( دعاوى خرق العقد أو انتھاك الضمان أو التعھد أو الشرط؛ أو المسؤولیة المحدودة أو الإھمال أو المسؤولیات الأخرى عن التقصیر؛ إلى الحد الذي يسمحبهالقانونالمعمولبه.تسريھذهالقیودأي ًضاحتىفيحالةمعرفةMicrosoftأوAppleأووجوبمعرفتھا باحتمالیة حدوث ھذه الأضرار. ولا يسري علیك تحديد المسئولیة أو الاستثناءات الواردة أعلاه إذا كانت الولاية أو المحافظة أو الدولة التي تقیم فیھا HÌNH تسمح باستثناء أو تحديد مسؤولیة الأضرار العارضة أو اللاحقة أو الأضرار الأخرى.

TERMES DE LLICÈNCIA DEL PROGRAMARI DE MICROSOFT

ỨNG DỤNG MICROSOFT DI ĐỘNG IOS CHO YAMMER

SI VIVIU ALS ESTATS ĐƠN VỊ (O SOU UNA EMPRESA TÔI HI TENIU EL DOMICILI XÃ HỘI NỢ GỐC), LLEGIU "ARBITRATGE VINCULANT TÔI RENÚNCIA COL· L'ACCIÓ LECTIVA"MỘT CONTINUACIÓ SOBRE LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.

Trình bày ELS termes de llicència constitueixen bỏ contracte entre vós tôi Microsoft Corporation (o una de les tiếng filials). S'apliquen al programari esmentat anteriorment tôi một tất els serveis o actualitzacions de programari de Microsoft (excepte en la mesura en què aquests serveis o actualitzacions incloguin condicions noves o addicionals, cas en què aquestes condicions diferents s'aplicaran de manera prospectiva tôi không có alteraran els drets que vós o Microsoft tingueu en relació amb els serveis o el programari actualitzat anteriorment). SI COMPLIU AQUESTS TERMES DE LLICÈNCIA, DISPOSAREU DELS DRETS SEGÜENTS. EN FER ÚS DEL PROGRAMARI, ACCEPTEU AQUESTS TERMES. SI ACCEPTEU ELS KHÔNG, KHÔNG CÓ UTILITZEU EL PROGRAMARI TÔI RETORNEU-LO APPLE INC. ("TÁO") CHO MỖI OBTENIR BỎ REEMBORSAMENT O CRÈDIT, SI ESCAU.

 1. DRETS D'INSTAL· LACIÓ TÔI D'ÚS.Podeu instal·lar tôi utilitzar una còpia del programari en bỏ dispositiu basat en l'iOS d'acord amb les normes d'ús de l'App Store d'Apple.

  1. Programari de Tercers. El programari nồi incloure aplicacions de tercers que Microsoft, tôi không có pas el tercer, chúng tôi llicencien en virtut d'aquest contracte. Totes les notificacions incloses cho mỗi một aplicacions de tercers tenen una finalitat merament informativa.

  2. Comparativa de la Competència. Si sou bỏ competidor directe tôi accediu al programari o l'utilitzeu amb finalitats de comparativa de la competència, anàlisi o recopilació d'intel·ligència, renuncieu davant de Microsoft, les tiếng subsidiàries tôi companyies filials (cánh thăng bằng tôi tot de manera prospectiva) một totes les restriccions ús, accés tôi comparativa de la competència de les condicions que regeixen el programari, en la mesura en què les condicions d'ús siguin, o pretenguin là, més restrictives que les condicions de Microsoft. Si không apliqueu alguna d'aquestes restriccions preteses một les condicions que regeixen el programari, không có podeu accedir một aquest programari ni utilitzar-lo tôi acordeu fer không-ho.

 2. COMPILACIÓ DE DADES.El programari nồi compilar informació vostra tôi sobre com utilitzeu el programari tôi enviar-la một Microsoft. Microsoft nồi utilitzar aquesta informació cho mỗi proporcionar serveis, així com cho mỗi millorar els seus productes tôi serveis. ELS vostres drets de không participar, en cas que n'hi hagi es descriuen a documentació del producte. Algunes característiques del programari poden permetre la compilació de dades dels usuaris de les vostres aplicacions que accedeixin al programari o l'utilitzin. Si utilitzeu aquestes característiques cho mỗi permetre la compilació de dades một les vostres aplicacions heu de complir amb la legislació aplicable, inclosa l'obtenció de qualsevol consentiment d'usuari necessari, així com mantenir una estratègia de privadesa trở nên nổi bật que informi els usuaris sobre com utilitzeu, compileu tôi compartiu les tiếng dades. Podeu obtenir més informació sobre la compilació tôi l'ús de dades de Microsoft a documentació del producte tôi a Declaració de Privacitat de Microsoft que trobareu https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 một. Accepteu complir totes les disposicions aplicables de la Declaració de Privacitat de Microsoft.

 3. ÀMBIT DE LA LLICÈNCIA. El programari es cedeix subjecte một llicència tôi không có es objecte de venda. Microsoft es reserva tất els altres drets. Tret que la legislació aplicable chúng tôi atorgui més drets malgrat aquesta limitació, không có fareu el següent (tôi không có hi teniu dret):

  1. eludir les limitacions tècniques del programari que només chúng tôi permeten utilitzar-lo de maneres determinades;

  2. utilitzar tècniques d'enginyeria inversa, descompilar o desassemblar el programari;

  3. suprimir, minimitzar, bloquejar o modificar notificacions de Microsoft o dels seus proveïdors al programari;

  4. utilitzar el programari cho mỗi một activitats comercials, nghĩa ànim de lucre o que generin ingressos;

  5. Fer bỏ ús del programari que suposi una infracció de la llei, o que creï o propagui phần mềm độc hại; o

  6. compartir, publicar, distribuir o prestar el programari, proporcionar el programari com una solució allotjada độc lập perquè l'utilitzin altres persones ni transmetre el programari o aquest contracte một tercers.

 4. COMENTARIS.Si entregueu comentaris sobre el programari Microsoft, li concediu Microsoft, de manera gratuïta el dret d'utilitzar, compartir tôi comercialitzar els vostres comentaris de qualsevol forma tôi trên mỗi qualsevol propòsit. Không có proporcionareu comentaris subjectes một una llicència que requereixi que Microsoft atorgui una llicència del seu programari o de la seva documentació một tercers perquè Microsoft hi inclogui els vostres comentaris. Aquests drets subsistiran aquest contracte.

 5. TRANSMISSIÓ BỎ MỘT ALTRE DISPOSITIU. Podreu desinstal·lar el programari tôi instal·lar-lo en bỏ altre dispositiu cho mỗi al vostre ús cá nhân. Không có podeu compartir aquesta llicència en diversos dispositius.

 6. RESTRICCIONS QUANT EXPORTACIÓ L'.Heu de complir totes les lleis tôi els reglaments, nacionals tôi internacionals en matèria d'exportacions que s'apliquin al programari, incloent-hi les restriccions pel que fa a destinació, els usuaris kết tôi l'ús cuối cùng. Cho mỗi obtenir més informació sobre les restriccions en matèria d'exportació, visiteu http://aka.ms/exporting.

 7. SERVEIS DE VỀ VIỆC TÈCNIC.Microsoft không té l'obligació en virtut d'aquest contracte de proporcionar to đầu đoạn servei de về việc tècnic cho mỗi al programari. TOT el về việc tècnic es proporciona "tal qual", "amb tất els lỗi" tôi dò tìm garantia de to đầu đoạn tipus.

 8. ACTUALITZACIONS.El programari nồi cercar actualitzacions periòdicament, tôi baixar-les tôi instal·lar-les automàticament. Només podeu obtenir actualitzacions de Microsoft o de phông autoritzades. Microsoft nồi exigir-vos que actualitzeu el hệ thống cho mỗi proporcionar-vos actualitzacions. Accepteu rebre aquestes actualitzacions automàtiques nghĩa to đầu đoạn notificació addicional. Nồi là que les actualitzacions không o incloguin không admetin totes les característiques del programari, els serveis o els dispositius perifèrics.

 9. ARBITRATGE VINCULANT TÔI RENÚNCIA COL· L'ACCIÓ LECTIVA. Aquesta Secció es aplicable si viviu als Estats đơn vị (o si sou una empresa tôi hi teniu el domicili xã hội nợ gốc). En cas que vós i Microsoft tingueu bỏ conflicte, vós tôi Microsoft acordeu provar de resoldre'l mitjançant una negociació thân mật durant bỏ termini de 60 qua đời. Si vós tôi Microsoft không podeu, acordeu amb Microsoft l'arbitratge vinculant riêng lẻ de l'Associació Americana d'Arbitratge ("AAA") conforme a liên bang Llei d'Arbitratge ("FAA") tôi không entaular una demanda en bỏ tòa án davant d'un jutge o jurat.Com một alternativa, bỏ àrbitre trung lập resoldrà el conflicte. Không có permeten es les accions col·lectives els arbitratges col·lectius, les accions realitzades cho mỗi bỏ advocat privat tôi altres procediments en què una persona actuï en qualitat de sau d'un grup de persones; tampoc không es permet combinar procediments cá nhân nghĩa el consentiment de totes les phần. El Contracte d'Arbitratge complet conté més condicions tôi està disponible http://aka.ms/arb-agreement-1 một. Vós tôi Microsoft accepteu aquestes condicions.

 10. RESOLUCIÓ.Dò tìm perjudici de to đầu đoạn altre dret, Microsoft nồi resoldre aquest contracte si không en compliu els termes o les condicions. En aquest cas, haureu de destruir totes les còpies del programari tôi totes les tiếng phần cấu phần.

 11. CONTRACTE COMPLET.Aquest contracte tôi totes les altres condicions que Microsoft pugui establir cho mỗi als bổ sung, les actualitzacions o les aplicacions de tercers conformen el contracte complet del programari.

 12. LEGISLACIÓ APLICABLE TÔI LLOC DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.Si vau adquirir el programari als Estats đơn vị o một Canadà, les lleis de l'estat o la província trên residiu (o si sou una empresa, trên teniu el domicili xã hội nợ gốc) regiran la interpretació d'aquest contracte, les reclamacions relacionades amb el seu incompliment tôi Totes les altres reclamacions (incloses les de protecció al consumidor, competència deslleial tôi responsabilitat extracontractual), amb independència dels conflictes de principis legals, tret que l'FAA regeixi totes les disposicions relacionades amb l'arbitratge. Si vau adquirir el programari en bỏ altre país, s'aplicarà la legislació corresponent, tret que l'FAA regeixi totes les disposicions relacionades amb l'arbitratge. Si hi Hà jurisdicció liên bang dels EUA, vós tôi Microsoft accepteu la jurisdicció exclusiva del tòa án vượt trội de vua Quốc, Washington, cho mỗi một tất els conflictes que es presentin als Toà án (một excepció de l'arbitratge). En cas contrari, vós tôi Microsoft accepteu la jurisdicció exclusiva del tòa án cao de vua Quốc, Washington, cho mỗi một tất els conflictes que es presentin als Toà án (một excepció de l'arbitratge).

 13. TERCER BENEFICIARI.Accepteu que Apple tôi les tiếng subsidiàries són tercers beneficiaris d'aquest contracte, i Apple té el dret d'exigir-ne el lời khen.

 14. DRETS DEL CONSUMIDOR; VARIACIONS REGIONALS.En aquest contracte es descriuen determinats drets legals. Nồi là que tingueu altres drets, incloent-hi els drets del consumidor d'acord amb les lleis del vostre estat, país o província. Independentment tôi một phần de la vostra relació amb Microsoft, també es có thể xảy ra que disposeu d'altres drets en funció de qui chúng tôi hagi venut el programari. Aquest contracte không modifica els altres drets dels quals disposeu si la legislació del vostre estat, país o província không ho permet. Cho mỗi exemple si vau adquirir el programari một una de les khu vực següents, o si s'aplica obligatòriament la legislació del país, se chúng tôi apliquen les disposicions següents:

  1. Austràlia.Teniu garanties legals d'acord amb la Llei de Protecció al Consumidor d'Austràlia tôi cap phần d'aquest contracte pretén afectar els vostres drets.

  2. Canadà.Si vau adquirir aquest programari một Canadà, podeu deixar de rebre actualitzacions. Mỗi fer-ho, desactiveu la característica d'actualització automàtica, desconnecteu el dispositiu d'Internet (quan hệ torneu một connectar Internet, en cas de fer-ho, el programari tornarà comprovar si hi Hà actualitzacions tôi les instal·larà) o desinstal·leu el programari. La documentació del producte, si escau també nồi especificar com es desactiven les actualitzacions al dispositiu o el programari específic.

  3. Alemanya tôi Àustria.

   • (i) Garantia.El programari degudament llicenciat funcionarà substancialment de la forma descrita als tài liệu de Microsoft que l'acompanyen. Không có obstant això, Microsoft không concedeixen to đầu đoạn garantia hợp đồng en relació amb el programari llicenciat.

   • (ii) Limitació de Responsabilitat.En cas de conducta intencional, negligència greu, reclamacions basades en la Llei de Responsabilitat cho mỗi Productes, així com en cas de mort o tổn thương cá nhân o físiques, Microsoft, Es chịu trách nhiệm segons la legislació. 


   D'acord amb la clàusula trước (ii), Microsoft només tindrà responsabilitat cho mỗi negligència lleu si incompleix les obligacions contractuals pertinents, el lời khen de les quals permet que aquest contracte s'executi degudament, tôi la infracció de les quals posaria en perill la finalitat d'aquest contracte tôi la confiança d'una phần en el seu lời khen (anomenades "obligacions hồng y"). En altres casos de negligència lleu, Microsoft không chịu trách nhiệm de la serà negligència esmentada.

 15. RENÚNCIA DE GARANTIA. EL PROGRAMARI ES LLICENCIA "TAL QUAL" I, CHO MỖI Ý, ASSUMIU EL RISC D'UTILITZAR-LO. SI HỒ DESITGEU, PODEU SOL· LICITAR MỘT APPLE BỎ REEMBORSAMENT DEL PREU DE COMPRA. EN LA MESURA MÀXIMA QUE HỒ PERMETI LA LEGISLACIÓ APLICABLE, APPLE KHÔNG DISPOSARÀ DE TO ĐẦU ĐOẠN MANERA TO ĐẦU ĐOẠN ALTRA OBLIGACIÓ DE GARANTIA. MICROSOFT KHÔNG CONCEDEIX TO ĐẦU ĐOẠN GARANTIA NI CONDICIÓ EXPLÍCITES. ES CÓ THỂ XẢY RA QUE LA LEGISLACIÓ LOCAL HOA KỲ CONCEDEIXI DRETS ADDICIONALS COM CONSUMIDOR O GARANTIES LEGALS QUE AQUEST CONTRACTE MODIFICAR PUGUI KHÔNG. EN LA MESURA EN QUÈ HỒ PERMETI LA LEGISLACIÓ CỤC BỘ, MICROSOFT EXCLOU TOTES LES GARANTIES IMPLÍCITES, INCLOSES LES DE SATISFACCIÓ, D'IDONEÏTAT CHO MỖI MỘT UNA FINALITAT CONCRETA TÔI D'ABSÈNCIA D'INFRACCIÓ DE DRETS.

 16. LIMITACIÓ TÔI EXCLUSIÓ DE RECURSOS TÔI D'INDEMNITZACIONS. SI TENIU ALGUNA CƠ SỞ CHO MỖI MỘT LA RECUPERACIÓ DE DANYS TOT TÔI LA RENÚNCIA DE GARANTIA TRƯỚC, PODEU RECUPERAR D'APPLE, DE MICROSOFT TÔI DELS PROVEÏDORS DE MICROSOFT NOMÉS ELS DANYS DIRECTES FINS MỘT LA QUANTITAT QUE HÀGIU PAGAT PEL PROGRAMARI. KHÔNG CÓ PODEU OBTENIR TO ĐẦU ĐOẠN INDEMNITZACIÓ CHO MỖI DANYS D'ALTRES TIPUS, INCLOSOS ELS DANYS CONSEQÜENCIALS, CHO MỖI LUCRE CESSANT, ESPECIALS, INDIRECTES O INCIDENTALS.

  
Aquesta limitació s'aplica một đến (a) allò relacionat amb el programari, els serveis, el contingut (incloent-hi el codi) de llocs d'Internet de tercers, o les aplicacions de tercers; tôi một reclamacions les (b) cho mỗi incompliment de contracte, de la garantia o les condicions; responsabilitat objectiva, negligència o altres responsabilitats extracontractuals o bé một qualsevol altra reclamació; en tất els casos, en la mesura permesa cho mỗi la legislació aplicable. De la mateixa manera, també s' cánh thăng bằng aplicarà tôi tot si Microsoft o Apple coneixia o hauria d'haver conegut la possibilitat que es produïssin aquests danys. També nồi là que la limitació o exclusió esmentada anteriorment không s'apliqui al vostre cas perquè el vostre estat, província o país không permeti l'exclusió o la limitació de danys incidentals, conseqüencials o d'altre tipus.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×