Di động

Sở hữu các ứng dụng Office bảo mật trên Android

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nếu thiết bị Android của bạn được quản lý bởi Microsoft 365 Business, bạn có thể được nhắc thiết lập bảo mật thêm lần đầu tiên bạn cài đặt một ứng dụng Office. Hãy làm theo các bước sau:

  1. Trên thiết bị của bạn, hãy chọn cửa hàng Google Play.

  2. Tìm kiếm ứng dụng Office mà bạn muốn cài đặt. Chúng tôi sẽ sử dụng Outlook cho ví dụ này.

  3. Trên màn hình Chào mừng Outlook, hãy chọn bắt đầu.

  4. Trên trang Thêm tài khoản , hãy nhập địa chỉ email Office 365 của bạn, rồi chọn tiếp tục.

  5. Bên dưới nhập mật khẩu của bạn, nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn đăng nhập.

  6. Trên trang tiếp theo, chọn tiếp tục nếu bạn muốn thêm một tài khoản khác. Nếu không, hãy chọn bỏ qua.

  7. Khi được nhắc thêm ứng dụng InTune Company Portal, hãy chọn đi tới Store.

  8. Cài đặt và mở ứng dụng InTune Company Portal, rồi chọn OK khi bạn thấy thông báo rằng tổ chức của bạn bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng này.

  9. Nếu được yêu cầu mã PIN, hãy nhập mã PIN 4 chữ số mà bạn sẽ sử dụng để mở khóa điện thoại của mình, chọn gửi, xác nhận mã pin của bạn, rồi chọn gửi lại.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×