Deliver and distribute your presentation

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Now that your presentation is complete, what you do next depends on who delivers the presentation, where it is delivered, and what equipment is used:

  • Will the presentation be run on the computer on which it was created or on another computer, or will it be delivered via a CD or a network location?

  • If the presentation is given live, will you or someone else present it, or will it be self-running?

Click the titles of the articles below to learn more about how best to deliver and distribute your presentation.

Broadcast your presentation to a remote audience

Burn your slide show to a DVD

Tạo bản trình bày tự chạy

Create and print notes pages

Open or save a presentation in a different file format

Package a presentation for CD

Print your slides or handouts of your presentation

Record and time narration and pointer movements in a presentation

Send PowerPoint handouts to Word for printing

Chuyển bản trình bày thành video

Gửi bản trình bày của bạn cho người khác qua email

Use Slide Libraries to share and reuse PowerPoint 2010 slide content

What is Presenter view?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×