Danh sách phân phối nâng cấp để nhóm Office 365 trong Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người đóng góp: Diane Faigel
Cập Nhật lần cuối: tháng 12, 2017 18

Thật dễ dàng để nâng cấp danh sách phân phối để nhóm Office 365 trong Outlook! Đây là một cách tuyệt vời để cung cấp cho tổ chức của bạn phân phối danh sách tất cả các tính năng và chức năng của nhóm Office 365. Tại sao bạn cần nâng cấp danh sách phân phối của bạn cho các nhóm trong Outlook

Bạn có thể nâng cấp DLs một tại một thời gian, hoặc một vài người cùng một lúc.

Danh sách phân phối một hoặc nhiều nâng cấp để nhóm Office 365 trong Outlook

Bạn phải là người quản trị toàn cầu Office 365 hoặc người quản trị Exchange để nâng cấp một danh sách phân phối.

 1. Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị Office 365 tại https://aka.ms/admincenter.

  Đăng nhập bằng tài khoản người quản trị Office 365 tại https://portal.office.de/adminportal/home#/homepage.

  Đăng nhập vào Office 365 do 21Vianet điều hành.

 2. Đi tới Trung tâm quản trị > Exchange.

 3. Trong Exchange Admin Center, đi tới người nhận > nhóm.

  Bạn sẽ thấy một thông báo cho biết bạn có danh sách phân phối (còn gọi là nhóm phân phối) có đủ điều kiện để được nâng cấp để nhóm Office 365.

  Bấm vào bắt đầu.

 4. Chọn một hoặc nhiều danh sách phân phối (còn được gọi là nhóm phân phối) từ trang nhóm .

  Chọn một nhóm phân phối từ trang nhóm
 5. Chọn biểu tượng nâng cấp.

  Bấm hoặc gõ nhẹ nâng cấp thành biểu tượng nhóm Office 365
 6. Trên hộp thoại thông tin, hãy chọn để xác nhận nâng cấp. Quy trình bắt đầu ngay lập tức. Tùy thuộc vào kích thước và số lượng DLs bạn đã nâng cấp, quy trình có thể mất phút giờ.

  Nếu danh sách phân phối không thể được nâng cấp, một hộp thoại xuất hiện nói như vậy. Hãy xem phân phối danh sách có thể được nâng cấp.

 7. Nếu bạn đã nâng cấp nhiều danh sách phân phối, hãy dùng danh sách thả xuống bộ lọc danh sách phân phối nào đã được nâng cấp. Nếu danh sách chưa hoàn thành, hãy chờ một lúc dài và sau đó chọn làm mới để xem những gì được nâng cấp thành công.

  Bạn sẽ không có thông báo sẽ cho bạn khi quá trình nâng cấp đã hoàn thành tất cả DLS bạn đã chọn. Bạn có thể xác này bằng cách tìm xem những gì được liệt kê bên dưới sẵn sàng để nâng cấp hoặc Đã nâng cấp DLs.

 8. Nếu bạn đã chọn DL để nâng cấp, nhưng nó vẫn sẽ xuất hiện trên trang như sẵn sàng để nâng cấp, thì không thể nâng cấp. Hãy xem cần phải làm gì nếu nâng cấp không hoạt động.

Lưu ý: Nếu bạn nhận các nhóm tiêu hóa email, bạn có thể nhận thấy ở dưới cùng đôi khi nó sẽ cung cấp để cho phép bạn nâng cấp bất kỳ phân phối đủ điều kiện liệt kê rằng bạn là người sở hữu. Hãy xem trò chuyện nhóm trong Outlook để biết thêm thông tin về tiêu hóa email.

Cần phải làm gì nếu nâng cấp không hiệu quả

Danh sách phân phối không nâng cấp giữ nguyên không đổi.

Nếu một hoặc nhiều danh sách phân phối đủ điều kiện không được nâng cấp, hãy mở một phiếu hỗ trợ. Vấn đề cần được nâng cấp để nhóm nhóm kỹ thuật cho chúng để tìm hiểu xem có vấn đề.

Nó có thể danh sách phân phối không nhận được nâng cấp do một dịch vụ mất, nhưng khá không. Nếu bạn muốn, hãy chờ một lúc và sau đó tìm cách nâng cấp DL vào lại.

Làm thế nào để sử dụng PowerShell để nâng cấp một vài phân bố liệt kê cùng một lúc

Nếu bạn đang giàu kinh nghiệm tại bằng cách dùng PowerShell, bạn có thể muốn đi này định tuyến thay vì dùng giao diện người dùng. Chúng tôi có một tập hợp các lệnh ghép ngắn sẽ giúp bạn nâng cấp danh sách phân phối. Xem phần dưới đây.

Nâng cấp một DL duy nhất

Để nâng cấp một DL đơn chạy lệnh sau đây:

Nâng cấp DistributionGroup – DlIdentities < địa chỉ Dl SMTP >

Ví dụ, nếu bạn muốn nâng cấp một DLs với địa chỉ SMTP dl1@contoso.com, chạy lệnh sau đây:

Nâng cấp DistributionGroup – DlIdentities dl1@contoso.com

Lưu ý: Bạn cũng có thể nâng cấp một danh sách phân phối đơn để nhóm Office 365 bằng cách dùng lệnh ghép ngắn New-UnifiedGroup PowerShell

Nâng cấp nhiều DLs trong một lô

Bạn cũng có thể chuyển nhiều DLs dưới dạng một lô và nâng cấp chúng cùng nhau:

Nâng cấp DistributionGroup – DlIdentities < DL SMTP address1 >, < DL SMTP address2 >,

< DL SMTP address3 >, < địa chỉ DL SMTP 4 >...

Ví dụ, nếu bạn muốn nâng cấp năm DLs với địa chỉ SMTP dl1@contoso.com và dl2@contoso.com, dl3@contoso.com, dl4@contoso.com và dl5@contoso.com, chạy lệnh sau đây:

Nâng cấp DistributionGroup – DlIdentities dl1@contoso.com, dl2@contoso.com, dl3@contoso.com, dl4@contoso.com, dl5@contoso.com

Nâng cấp tất cả DLs đủ điều kiện

Không có hai cách mà bạn có thể nâng cấp tất cả các DLs đủ điều kiện.

 1. Lấy DLs đủ điều kiện trong đối tượng thuê và nâng cấp chúng bằng cách dùng lệnh nâng cấp"

Get-EligibleDistributionGroup | Nâng cấp DistributionGroup

2. nhận danh sách tất cả DLs và nâng cấp chỉ DLs đủ điều kiện:

Get-DistribtuionGroup | Nâng cấp DistributionGroup

FAQ về việc nâng cấp danh sách phân phối để nhóm Office 365 trong Outlook

Danh sách phân phối nào có thể được nâng cấp?

Bạn chỉ có thể nâng cấp danh sách phân phối quản lý điện toán đám mây, đơn giản, không phải lồng vào nhau. Bảng bên dưới danh sách phân phối danh sách không thể được nâng cấp.

Thuộc tính

Đủ điều kiện?

Các danh sách phân phối được quản lý tại chỗ.

Không

Danh sách phân phối lồng nhau. Danh sách phân phối có nhóm con của nó hoặc là thành viên của nhóm khác.

Không

Danh sách phân phối với thành viên RecipientTypeDetails khác ngoài UserMailbox SharedMailbox, TeamMailbox, MailUser

Không

Danh sách phân phối có nhiều hơn 100 chủ sở hữu

Không

Danh sách phân phối mà chỉ có các thành viên nhưng không có chủ sở hữu

Không

Danh sách phân phối có biệt có chứa ký tự đặc biệt

Không

Nếu danh sách phân phối được cấu hình có một địa chỉ chuyển tiếp cho hộp thư chia sẻ

Không

Nếu DL nằm trong hạn chế người gửi trong DL khác.

Không

Nhóm bảo mật

Không

Danh sách phân phối động

Không

Danh sách phân phối mà đã được chuyển đổi thành RoomLists

Không

Làm thế nào để kiểm tra nào DLs đủ để nâng cấp?

Nếu bạn muốn kiểm tra xem có một DL đủ điều kiện hay không, bạn có thể chạy các bên dưới lệnh:

Get-DistributionGroup < địa chỉ DL SMTP > | Get-EligibleDistributionGroup

Nếu bạn muốn kiểm tra nào DLs đủ để nâng cấp chỉ chạy lệnh sau đây:

Get-EligibleDistributionGroup

Ai có thể chạy script nâng cấp?

Người quản trị toàn cầu Office 365 hoặc Exchange quản trị quyền.

Tại sao thẻ liên hệ vẫn hiển thị danh sách phân phối? Tôi nên làm gì để ngăn không cho danh sách phân phối được nâng cấp Hiển thị trong tự động của tôi đề nghị danh sách?

 • Đối với Outlook

  • Khi người nào đó tìm cách gửi email trong Outlook bằng cách nhập tên nhóm Office 365 sau khi di chuyển, người nhận sẽ được giải quyết như danh sách phân phối thay vì nhóm Office 365. Thẻ liên hệ của người nhận sẽ là danh sách phân phối thẻ liên hệ. Đây là do người nhận bộ đệm ẩn hoặc nick tên đệm ẩn trong Outlook. Email sẽ được gửi thành công cho nhóm Office 365, nhưng có thể gây nhầm lẫn người gửi.

   Bạn có thể thực hiện các bước trong chủ đề này, thông tin về danh sách tự động điền Outlook đặt lại bộ đệm ẩn, vốn sẽ khắc phục vấn đề này.

 • Đối với Outlook trên web

Làm mới các thành viên nhóm nhận được một email chào mừng trong hộp thư đến của họ?

Không. Thiết đặt để bật thư chào mừng được đặt thành false theo mặc định. Thiết đặt này ảnh hưởng đến hiện có và mới thành viên nhóm người có thể gia nhập sau khi di chuyển hoàn thành. Nếu chủ sở hữu nhóm sau này cho phép người dùng dành cho khách, người dùng dành cho khách sẽ không nhận được một email chào mừng trong hộp thư đến của họ. Thành viên dành cho khách có thể tiếp tục làm việc với nhóm.

Điều gì sẽ xảy ra với DL nếu nâng cấp từ EAC không thành công?

Nâng cấp sẽ xảy ra chỉ khi cuộc gọi được gửi đến máy chủ. Nếu không nâng cấp, DLs của bạn sẽ được giữ nguyên. Họ sẽ hoạt động như họ sử dụng để.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×