Danh sách liên hệ của bạn trong thư mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Liên hệ của bạn có thể được liệt kê trong một trong các thư mục sau đây:

 • Thư mục liên hệ Workspace công cộng

 • Thư mục mạng cục bộ

Theo mặc định, liên hệ của bạn ban đầu được liệt kê trong thư mục mạng nội, nhưng không được liệt kê trong không gian làm việc liên hệ với thư mục công cộng.

Thông tin hiển thị về liên hệ của bạn được xác định bởi các trường điền trong hộp thoại Sửa định danh .

Thay đổi cách bạn liệt kê thông tin liên hệ của bạn

Để thay đổi cách bạn liệt kê thông tin liên hệ của bạn trong thư mục, hãy làm như sau:

 1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản...

 2. Bấm tab Định danh.

 3. Bấm menu thả xuống để chọn các tùy chọn liệt kê thông tin bạn muốn.

  Chi tiết

  • Không có thông tin liệt kê. Nếu liên hệ hiện đang được liệt kê, chọn tùy chọn này sẽ loại bỏ liên hệ từ danh bạ.

  • Chỉ có tên. Danh sách chỉ hiển thị tên như được nhập vào trường Tên đầy đủ trong hộp thoại Sửa định danh .

  • Tất cả thông tin liên hệ. Liệt kê tất cả thông tin đã nhập trong hộp thoại Sửa định danh .

  Khi bạn thực hiện lựa chọn của bạn, một cảnh báo sẽ hiển thị để xác nhận hành động của bạn. Lưu ý rằng bất kỳ thay đổi tiếp theo bạn thực hiện với thông tin nhận dạng ngay lập tức được đồng bộ cho tất cả người dùng có liên hệ của bạn trong danh sách liên hệ hoặc Workspace của họ.

Lưu ý: Chính sách thiết bị có thể không cho phép bạn thay đổi thiết đặt thư mục của bạn.

Loại bỏ liên hệ của bạn từ một thư mục

Để loại bỏ liên hệ của bạn từ một thư mục:

 1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

 2. Bấm tab Định danh.

 3. Chọn Không liệt kê trong menu thả xuống thư mục.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×