Danh sách các tệp .msp mới nhất cho các sản phẩm Office 2016

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối: 10, tháng 4 năm 2018

Thông tin sau đây cung cấp một danh sách các tệp .msp mới nhất cần chuyên gia CNTT để bao gồm khi họ tạo một hình ảnh cài đặt cho một sản phẩm Office 2016 , bao gồm Visio 2016 và Project 2016. Bằng cách bao gồm các tệp .msp, khi người dùng của họ cài đặt sản phẩm Office 2016 , bảo mật mới nhất và Cập Nhật bảo mật không được tự động áp dụng cho quá trình cài đặt Office .

Thông tin này chỉ áp dụng cho sản phẩm Office 2016 sử dụng công nghệ cài đặt Windows Installer (MSI).

Các tệp .msp cập nhật gần đây nhất

Bảng sau đây liệt kê các tệp .msp được Cập Nhật tháng tư 2018.

Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật

Các bản cập nhật bảo mật

liploc-x-không có

biểu đồ-x-không có

lync-x-none

excel-x-none

msodll30-x-không có

mso-x-none

osfclient-x-none

oart-x-none

outlook-x-none

word-x-none

powerpoint-x-none

project-x-none

Danh sách tất cả các tệp .msp

Bảng sau đây liệt kê tất cả các tệp .msp đã được phát hành vì Office 2016 đã được phát hành trong tháng 9 năm 2015.

tên tệp .msp

Sản phẩm

Ngày phát hành bản không liên quan đến bảo mật

Bài viết KB không liên quan đến bảo mật

Ngày phát hành bản bảo mật

Bài viết KB phát hành bảo mật

KB bảo mật được thay thế

access-x-none

Access 2016

02/01/2018

4011221

13/03/2018

4011665

2910978

ace-x-none

Office 2016

05/09/2017

3191924

13/02/2018

4011143

Không áp dụng

acewss-x-không có

Office 2016

07/11/2017

4011259

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

biểu đồ-x-không có

Office 2016

6 tháng 3, 2018

4011732

10, tháng 4 năm 2018

4018319

4011095

conv-x-none

Office 2016

Không áp dụng

Không áp dụng

12/09/2017

3213551

3203383

csi-x-none

Office 2016

05/12/2017

4011031

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

csisyncclient-x-none

Office 2016

04/10/2016

3118264

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

dcf-x-none

Office 2016

09/02/2016

2910990

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

eqnedt32-x-none

Office 2016

Không áp dụng

Không áp dụng

09/01/2018

4011574

4011262

excel-x-none

Excel 2016

6 tháng 2, 2018

4011684

10, tháng 4 năm 2018

4018337

4011727

excelpp-x-none

Office 2016

05/12/2017

4011218

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

exppdf-x-none

Office 2016

05/04/2016

2920720

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

filterpack-x-none

Office 2016

08/12/2015

2920684

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

phông chữ-x-không có

Office 2016

05/04/2016

3114903

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

gkall-x-none

Office 2016

06/09/2016

3115276

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

đồ thị-x-không có

Office 2016

6 tháng 3, 2018

4011624

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

groove-x-none

OneDrive for Business

01/08/2017

3178707

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

ieawsdc-x-none

Office 2016

Ngày 13 tháng 10 năm 2015

3085538

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

kohhc-x-không có

Office 2016

06/06/2017

3191929

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

lip -ll-cc1

Office 2016 Gói giao diện ngôn ngữ

3 tháng 4, 2018

4018329

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

lync-x-none

Skype for Business 2016

3 tháng 4, 2018

4018323

10/10/2017

4011159

4011040

mscomctlocx-x-không có

Office 2016

Không áp dụng

Không áp dụng

12/01/2016

2920727

Không có

msmipc-x-none

Office 2016

04/04/2017

3178666

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

mso-x-none

Office 2016

6 tháng 3, 2018

4018295

10, tháng 4 năm 2018

4018328

4011686

msodll20-x-không có

Office 2016

02/01/2018

4011630

13/06/2017

3178667

Không có

msodll30-x-không có

Office 2016

3 tháng 4, 2018

4011667

12/09/2017

4011126

3213545

msodll40ui-x-không có

Office 2016

6 tháng 3, 2018

4011671

Ngày 10 tháng 5 năm 2016

3115103

Không có

msodll99l-x-không có

Office 2016

6 tháng 3, 2018

4011729

09/01/2018

4011622

4011038

oart-x-none

Office 2016

05/12/2017

4011562

10, tháng 4 năm 2018

4011628

3203474

oleo-x-không có

Office 2016

06/06/2017

3141457

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

onenote-x-none

OneNote 2016

6 tháng 3, 2018

4011733

09/08/2016

3115419

3114862

orgidcrl-x-none

Office 2016

08/12/2015

2920712

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

ose-x-none

Office 2016

Không áp dụng

Không áp dụng

10/10/2017

4011185

Không có

osetup-x-none

Office 2016

Không áp dụng

Không áp dụng

10/10/2017

2920723

Không có

osfclient-x-none

Office 2016

3 tháng 4, 2018

4018322

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

ospp-x-none

Office 2016

08/12/2015

2920724

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

otkruntimertl-x-none

Office 2016

Không áp dụng

Không áp dụng

08/03/2016

3114690

Không có

outexum-x-none

Office 2016

04/04/2017

3141506

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

outlfltr-x-none

Office 2016

Ngày 2 tháng 8 năm 2016

3115407

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

outlook-x-none

Outlook 2016

3 tháng 4, 2018

4018326

13/02/2018

4011682

4011626

policytips-x-không có

Office 2016

07/06/2016

3115081

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

powerpoint-x-none

PowerPoint 2016

3 tháng 4, 2018

4011726

12/09/2017

4011041

3114518

ppaddin-x-none

Office 2016

05/12/2017

4011225

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

project-x-none

Project 2016

3 tháng 4, 2018

4018320

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

2920698

Không có

bằng chứng-x-không có

Office 2016

02/01/2018

3178662

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

protocolhandler-x-none

Office 2016

09/02/2016

2910954

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

publisher-x-none

Publisher 2016

01/08/2017

3178696

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

2920680

Không có

riched20-x-none

Office 2016

02/01/2018

4011569

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

seguiemj-x-none

Office 2016

05/07/2017

3203471

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

stslist-x-none

Office 2016

06/06/2017

3115281

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

stsupld-x0-không có

Office 2016

08/03/2016

2920678

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

vbe7-x-none

Office 2016

03/05/2016

3114369

08/11/2016

3115135

Không có

visio-x-none

Visio 2016

6 tháng 3, 2018

4011661

Ngày 14 tháng 6 năm 2016

3115041

3114511

word-x-none

Word 2016

6 tháng 2, 2018

4011681

10, tháng 4 năm 2018

4018339

4011730

wxpcore-x-none

Office 2016

04/10/2016

3118263

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

wxpnse-x-none

Office 2016

04/10/2016

3118262

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

xdext-x-không có

Office 2016

01/08/2017

3213650

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

1 LL cc đại diện cho ngôn ngữ thích hợp, chẳng hạn như eu-es hoặc gl-es.

Chủ đề Liên quan

Danh sách các tệp .msp mới nhất cho các sản phẩm Office 2013

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×